X

 دادخواست و رای دادگاه - مطالبه نفقه

دادخواست و رای دادگاه - مطالبه نفقه

  |  
بازدید: 44352
  |  
امتیاز: Article Rating

 

دادخواست مطالبه نفقه

خواهان : ............

خوانده  : ...........

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته یا موضوع و بهای آن :

تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ 91/07/27 تا زمان صدور و اجرای حکم – علی الحساب مقوم به مبلغ 42,000,000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک) :

1- کپی مصدق عقدنامه

2- عندالاقتضاء شهادت شهود

3- کارشناسی

4- وکالتنامه

5- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

شرح دادخواست مطالبه نفقه 

ریاست محترم شورای حل اختلاف تهران

با سلام احتراما به استحضار می رساند:

موکل به استناد سند رسمی ازدواج شماره ........... مورخ 91/07/27 در دفترخانه 49 تهران به موجب رجوع در مدت عده به زوجیت دائم خوانده محترم درآمده است. نظر به اینکه تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و خوانده از ابتدای تاریخ رجوع از این کار استنکاف نموده و هیچ نفقه ای به زوجه نپرداخته است و حتی در منزل زوجه زندگی می کرده است و زوجه هزینه زندگی خود و خوانده را می پرداخته فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ 91/07/27 (ابتدای رجوع) لغایت زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه مستندا به مواد 1106 و 1107 قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق موکل مورد استدعاست. برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه جلب نظر کارشناس مستدعی است.

ریاست محترم شعبه .............. دادگاه ............ رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده .........................................

توجه1) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضایی به صورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه2) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

 

 

رای شورای حل اختلاف - مطالبه نفقه

تاریخ رسیدگی : 92/05/02

شماره پرونده : ...................

شماره دادنامه : .................

مرجع رسیدگی :  حوزه 2207 شورای حل اختلاف مستقر در خانواده یک تهران

خواهان : خانم ........... با وکالت ............ به نشانی................... .

خوانده :  آقای .............. به نشانی: مجهول المکان

خواسته : نفقه معوقه

گردشکار: خواهان دادخواستی به شرح فوق علیه خوانده اقامه نموده که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر حوزه به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورا :

در خصوص دادخواست خانم ........... با وکالت ............. به طرفیت آقای ............ به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ 91/07/27 تا 92/02/04 با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی شماره 1653 وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سبب عقد نکاح دائم محرز است و در مورد خواسته خواهان با توجه به اظهارات خواهان پرونده و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود و نظریه اعضای شورا و اینکه خوانده محترم با وصف اظهارات و دلایل ابزاری خواهان و دفاعیات موثری ارائه نکرده اهذا با التفات محتویات پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد (1107-1106-1102) قانون مدنی خوانده را به پرداخت ماهیانه دویست و پنجاه هزار تومان  از تاریخ 91/07/27 لغایت 92/02/04 محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم عمومی تهران می باشد.

قاضی شورای حل اختلاف مجتمع 23 حوزه 2207

 

 

مطالب مرتبط با نفقه :

1- شکایت الزام به تمکین وکیل دعاوی خانواده

2- مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه

3- روش طلاق توافقی و نحوه انجام آن

4- راه های طلاق به درخواست زن (زوجه)

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.27 از 5 (26 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.