تاریخ انتشار: یکشنبه 09 آذر 1399
شکایت از قاضی، مراجع شکایت، عناوین شکایت

 شکایت از قاضی، مراجع شکایت، عناوین شکایت

قاضی هم مانند اشخاص دیگر ممکن است مرتکب جرم یا تخلف شود به جرائم کیفری قضات در دادگاه کیفری استان تهران (دادگاه کیفری شهر تهران) رسیدگی میشود و شکایتهای حقوقی علیه قضات در دادگاههای حقوقی معمول مانند سایر افراد رسیدگی میشود و به تخلفات حرفه ای و شغلی قضات در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات رسیدگی میشود.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 83175

 

 

شرایط شکایت از قاضی 

طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی: " قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد."

همانطور که ملاحظه می شود طبق این ماده حکم نهایی در دعاوی را قضات باید با توجه به قوانین موضوعه یا حسب مورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، صادر نمایند. در صدور این حکم قضات مصون از خطا نیستند و مانند هر انسانی ممکن است دچار اشتباه یا قصوری شوند و البته با توجه به ماهیت کار ایشان احتمال خطا بیشتر خواهد شد.
قانون اساسی در اصل 171 خود به این مساله پرداخته و در مواردی شخص قاضی و در مواردی دولت را مسوول جبران خسارت دانسته و اینچنین مقرر داشته: " در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسوول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسوول جبران خسارت خواهد بود.
بنابراین با توجه به مواد قانونی فوق، قانونگذار به مناسبت شغل قضات، مصونیت مطلق برای آنان در نظر نگرفته و راه هایی را برای طرح شکایت از آنان در نظر گرفته است.
اما مرجعی که افراد می توانند برای شکایت از قضات به آن مراجعه نمایند یک مرجع اختصاصی است به نام "دادگاه عالی انتظامی قضات" که در "قانون نظارت بر رفتار قضات" پیش بینی شده است.
در این قانون نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها مقرر شده است. ضمن اینکه این قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به این سمت قضایی منصوب می شوند حاکم است.
اموری از قبیل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. البته در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرا وجود دارد که بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و مرتبه بر عهده این دادسرا است.

 

آیین رسیدگی به تخلفات انظامی قضات 

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:
1-  شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او
2-  اعلام رئیس قو قضائیه
3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی
5- ارجاع دادگاه عالی
6- اطلاع دادستان ( هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدایی، موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر اینصورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می نماید)
تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد.
روسای دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید، به شاکی، حداقل ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.
شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده، به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند، موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد، مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مراجع صالح قضایی ارسال می شود.

 

موارد توقف تعقیب انتظامی 

1- موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد.
2- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.(مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است.)
3- قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد.

 

 

شرایط و ویژگی رسیدگی به تخلفات قاضی خاطی

 • قضات دادسرا در جهت انجام وظیفه می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند.
 • مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسوول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.
 • قضات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است، با رعایت شأن قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.
 • در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشد،
 • با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.
 • دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی، با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظیفه محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی درجه هشت و بالاتر نباشد.
 • رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.
 • رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است
 • تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده، مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل و قوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست
 • قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند، در اینصورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد، او را به مجازت انتظامی محکوم می کند.
 • تعلیق انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکانپذیر نیست.
 • در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 • به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.
 • رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید.
 • شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت، به نحو محرمانه به قاضی تحت تقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می گردد.
 • قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات، ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
 • ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.
 • محکوم علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید.
 • این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود.

 

 

مطالب مرتبط با شکایت از قاضی :

1- قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 274 - 364)

2- تامین دلیل - حفظ دلایل - مفهموم و کاربردها

3- دعاوی کیفری و جزایی - انواع مجازات ها

4- جرم شهادت دروغ و مجازات آن

 

 

ثبت امتیاز
نظرات

ﺳﻪشنبه, 30 دی,1399

مهدی ابافت

باسلام وادب اینجانب مستحضر میداردطی چندین پرونده مطرح شده دردادکستری شهرستان اهرباصدورقرارهای غیرقانونی واحکام به ناحق به علت مناسبات پارتی بازی قصدوغرض وتبانی وخروج ازبیطرفی به خاک سیاهم نشانده اندقران بدست به پناه امده ام درصورت کذب ادعایم اثبات شوداولا قران کمرم زنددومااماده جبران هرگونه خسارتم واماده هرگونه مجازات بدون اعتراض اگررسیدگی شودبه مسئولین مربوطه مشخص خواهدشدکه بعضی ازافرادچگونه باابروی نظام دربلندمدت بازی کرده وحق مظلومین چگونه درزیرپرچم علی ابن ابیطالب ع پایمال میشود


پاسخ وکیل :
شما سوالی از ما نپرسیده اید و فقط در مورد یک واقعه خبر داده اید.برای پیگیری موضوع و شکایت خود از قاضی مربوطه بهتر است به دادسرای انتظامی قضات یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مراجعه نمایید.

پنجشنبه, 19 فروردین,1400

مهدی

سلام و خسته نباشید
من بخاطر نفقه ماشینم توقیف شد بقاضی مدرک بردم که من آژانس کار میکنم گفت بدهکاری باید بدی مجبور شدم قرض بگیرم بدم تا آزاد بشه.ماشین تو اداره ثبت جزو مستثنیات بود گفت ثبت بما ربطی نداره.من میخوام شکایت کنم لطفا راهنماییم کنید.
ممنون


پاسخ وکیل :
سلام
حرف قاضی درست بوده ، خودرو جزء مسنثنیات دین نیست و پذیرش اینکه ماشین وسیله کار شما است با قاضی بوده و احتمالاً مدارک قابل قبول و قابل باوری ارائه نداده اید.

پنجشنبه, 20 خرداد,1400

صمد

باسلام در مورد پرونده من قاضي پرونده در شهر مشکین شهر از مقام خود سوء استفاده كرده با كارشناسان تباني كرده زمين اينجانب را از طرف مقابل با قولنامه صوري خريداري نموده به ثبت رسانده است درحاليكه قاضي پرونده من اقاي حيدري با شاكيم همدست بوده اختلاف من باشاكيم ساختكي بوده طرف مقابلم هيچگونه زميني نداشته فقط به بهانه اينكه زمين مرا از چنگم دربياره شكايت كرده بود پرونده ايكه در ان شعبه درجريان بوده قاضي مگر ميتواند از شاكيم با قولنامه صوري زمين مرا خريداري نمايد منم بجز خدا كسي را ندارم فقط به خدا سپرده ام ودر ضمن فيلم وعكس قاضي را دارم كه ان زمان با مامورها به حياط من هجوم ميارند ديوار حياطم را تخريب حياطم را تخريب ميكنند بعداز چند ماه ديگر حيا طم را بنام خودش به ثبت ميرسانه


پاسخ وکیل :
سلام
بهتر است برای حصول نتیجه و شکایت با به همراه داشتن دلایل و مدارک لازم به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نمایید.

پنجشنبه, 27 خرداد,1400

فرشته

سلام خسته نباشید
چند وقتی بود ک تو خونه ام پول و طلا گم میشد من ب پسر همسایه واحد روبرویی شک کرده بودم چون سازنده ساختمون بودن گفتم شاید کلید داشتن دقیقا هم همین شد ی روز ک بیرون بودم اومدم خونه دیدم این تو خونه اس جیغ زدم همسایه ها جمع شد و زنگ زدیم کلانتری اومدن بردنش و اعتراف کرد ب کاراهاش و بیشتر میگفت قصد بی ناموسی داشته چندین بار هم مزاحمم شدن که به پدرشون اطلاع دادم و ک با فیش حقوقی آزاد شد بعد 3 ماه دادگاهمون تشکیل شد و ایشون ب ازای 200 میلیون تو خونه ی من پول و طلا بردن و قاضی آقای ...... شعبه .... شهرستان ...... براشون 1 میلیون جریمه نوشتن بدون هیچ زندانی اینه عدالت ما؟


پاسخ وکیل :
سلام
می توانید به رای قاضی اعتراض کنید ولی باید بدانید که تصمیم در خصوص نوع و میزان مجازات به قاضی سپرده شده است و در واقع مجازات حق جامعه است به صرف تعیین مجازات خفیف نمی شود قاضی را مقصر دانست.اما اگر خسارات شما جبران نشده یا به دلایل شما توجه ننموده باشد می توان از قاضی شکایت انتظامی نمود.

جمعه, 11 تیر,1400

مهدی قربانی اقاباقر

با سلام وعرض خسته نباشید ،من در دادگاه میاندورود استان ساری پرونده مبنا بر قرار داد کاری داشتم که طی قرار طرف مقابل باید ۷۰میلیون برای من واریزی داشته باشه که کلا ۵۸ میلیون پرداخت کرده وطی این ۲سال که کرونا امد وجنسها وارد نشد ،طرفه مقابل من ۲سال ماشینه تیبا رو توقیف کردهکه در صورتی که ۴۲میلیون از پول این اقا رو پرداخت کردم و هر روز در دادگاه میاندورود اعلام کرده من ماهیانه ۱۲میلیون حقوق دارم قاضی بدون اینکه مدرک نشون بده قبول کرده ،،،من یه راننده اسنپ هستم .امرار ومعاشم از اون ماشین واسه خانوادم بوده ۲ساله که ماشینو خوابوندن به قاضی هر چی که میگم اصلا حرفه منو قبول نداره ایا نباید اون دادگاه مدرک بخواد چجوریه که هر کسی هر حرفی بزنه درسته وقاضی قبول میکنه ولی نوبت به محکومه میشه باید صد تا سند ومدرک بیاره ،،حسابه این اقا بسیار واضحه نیاز نبوده که نزدیک ۳سال کشش بدن ،ما هم محله سکونتمان تهرانه و رفت وامد بسیار دشوار چکار باید بکنم به کی بگم

یکشنبه, 13 تیر,1400

مهشید

با سلام و احترام
من از کمک قاضی دادگاه شهرستان نایین خانم محقق بسیار شاکی هستم . واقعا در حد دیپلم هم سواد قضاوت ندارند. طرف میگه من این وسایل را که جزئی از ارث مادرم بوده ، بردم و فروختم ، محقق میگه شاهدم داری؟؟؟؟
آخه وقتی خود طرف داره میگه اینکارو انجام دادم ، شاهد میخواد؟

جمعه, 18 تیر,1400

جعفر

باسلام.چند سال پیش بند حین کار از ناحیه پا دچار اسیب شدم.به همین خاطر بدلیل مصدومیت وپیگیریه پرونده وکیل گرفتم.اما وکیلم در صدد تخریب پرونده بنده را نمود.یعنی به رای کارشناسی اعتراض موثری نکرده به همین دلیل ایشان را در مرحله دادیاری عذل نمودم ولی به دلیل اشنایت ایشان با دادیاری درخواست بنده رامتصدیه دادیاری ثبت نکرده هست.وایشان به جای بنده در دادگاه حضور یافته هست.یعنی به نوع دیگر گفت که دادیاری به جای بنده وکیل عذل شده را به دادگاه معرفی نموده است.وبنده ازحیث دفاع متضرر شده ام .ولیکن با توجه به این موضوع برای درخواست اعاده دادرسی به کجا مراجعه کنم .به دفتر رعیس قضاییه یا به دیوان عالی.ایا برا به نتیجه رسیدن شکایت از دادیاری الزامیست.ایا با توجه به اینکه رای قطعی در تجدید نظر صادر شده هست ایا میتوان در خواست اعاده دادرسیه خود را به دادگاه بدوی تحویل داد یا اینکه این امر از صلاحیت ایشان خارج هست.باتشکر

دوشنبه, 21 تیر,1400

امیر

سلام ما برای ثبت اثبات زوجیت به دادگاه مادرم سال 1383عقد دایم اقای شد .یه فرزند دوازده ساله دارن هم سند عقد دایم
حالا ناپدریم فوت کرده گواهی حصر وراثتم شورا با همون سند بهمون داده
حالا با این مدارک برای ثبت واقعه ازدواج به دادگاه مراجعه کردیم اما قاضی مدارکو نگاه نمیکنه و از همسر اول اون متوفی خواستار شاهد شده الان ده ماهه کار ما طول کشیده
چرا وقتی ما این همه مدرک داریم قاضی داره مارو سر میگردونه
09056845628 این شماره تماسمه
از شما مقام ریاست دادسرای انتضامی خواهش مندم کمکم کنید یا حداقل راهنمایم کنید

شنبه, 26 تیر,1400

سید فرید. الدین مصطفوی

بنده در دادگاه نایین شکایتی از اشخاصی کردم از بابت ورود به مغازه و کلاهبرداری و تهمت دزدی و ضرب و جرح بنده، به شورا ارجاع دادند،بعد از گذشت ۳ماه به دادگاه شعبه ۲ کیفری آمد،دادیار هم یک ماه الاف کرد الان بعد از گذشت ۶ماه از شکایتم،رای نهایی صادر شده و قاضی رای داده فقط یکسال تعلیقشون کرده،با اینکه فیلم کامل اتفاق همراه با صدا کامل از تمام اتفاقات صحنه،موجود بوده که نتونن بگن ما نکردیم،این چه حکمی هست که قاضی به همه ی این جرائم داده؟؟؟تازه به قاضی میگم این چه حکمی هست،میگه من صاحب اختیارم هر حکمی بخوام میدم،یه دوست منو راهنمایی کنه..

جمعه, 01 مرداد,1400

فرزانه مخلصيان

سلام بنده جهت طلبم ملك هكسرم را توقيف و نا مزايده پيش رفتيم كه با خوعرش صلح مامه صوري تنظيم و در حال حاضر پرونده من متوقف و بنده شكات جعل و تباني ز فاضي بدون توجه به مستمداتم و اصل قراردادها منع تعقيببراي نباني و تعقيب موقوفي جهت جعل صادر نموده و مهلت اعنراضم گذشته بتيد چكار كنم. تمام قراردادهاي اصلي و صوري را ارايه دادم و متاسفانه درحكم نوشته فقط صلحنامه ارايه دادم درحاليكه كل مداركهاي اصليرو با صوري ارايه دادم

یکشنبه, 03 مرداد,1400

شهلا بابایی

شهلا بابایی ازمازندران 09146489283..پسرم تو طرقبه مشهد به قتل رسیدو از خانومی که باپسرم ارتباط داشتن شکایت کردیم بعداز مدتی بدونه اینکه ازما خانواده شاکی بازپرسی کنن پرونده بستن .وکیل گرفتیم چرا بدونه بازپرسی پرونده بستن گفتن‌ قاضی گفتن پیام دادیم به گوشی مقتول نیومدن درصورتی گوشی پسرم دست خودشون ضبط شده بود وشاکی ما بودیم‌ چرابه گوشی ما پیام ندادن. گفتن اگه شکایت ادامه بدین برا خودتون دردسر میشه اگه طرف بی گناه باشه. واقعا موندم چکار کنم چجور بتونم بفهمم سر پسرم‌ چه بلایی اومد.مگه میشه یه قاضی تا این حد ازخدا دور باشه پ اون قسم که موقع شروع کار میخونه چی میشه وجدانشون کجاست چرا وجدانا مرده..اخه تمام پرونده به سود خانومه نوشتن پرونده بستن. من ازاین قاضی شکایت دارم...اسم پسرم علیرضا دیوسالار لطفا راهنمایی کنین چکار کنم

جمعه, 15 مرداد,1400

یحیی پارساء

اینجانب بعلت ناحق ۳ سال زندان وتبعید در زندانهای ایران واوین بودم وچون در عراق زندانی بودم و وقتی استردادبه ایران شدم گفتند شما با سازمان مجاهدین در ارتباط بودی و قبلا هم در اشرف بودی شما بعلت ان محاربه و بعد تبانی علیه امنیت ایران و ... وبعد در بارجویی اطلاعات مجبور شدم هرچی گفتند قبول کنم در صورتی که من در زندان عراق ۳ سال زندانی بودم و سفیر ایران به انجا مراجعه میکرد وبا ما صحبت میکرد ومن چون مخالف جمهوری اسلامی در زندان حرف میزدم و میخواستم دیگر برنگردم ایران ویک طوری خارج شوم و به اروپا وامریکا بروم همین را برای من جرم کردند وبا ضرب وشتم و زندانی کردن وتبعید ودیگر ذهنم وعقلم برای خودم نبود و متوهم اطلاعاتی شدم وچند سال قبل ازاد شدم بعد از گذراندن محکومیتم ایا به کجا باید شکایت کنم یا چطوری از دست قاضی باید شکایت کرد ایا این ظلمی که به من شد وزندگیم رفت و داغون شدم را چطور باید شکایت کنم اگر من جاسوس بودم که این زندگیم نبود وتا الان از کشور خارج ویا درداخل زندگی خوبی داشتم وباید بگویم من تازه خوندم دیدم میشود شکایت کرد نوشتم البته طول زمان به ان خورده چون از ۳ سال بیشتر است من ازاد شدم ایا به دادگاههای کیفری خارج میشود شکایت کرد که انسان را چطور درایران حقش را ضایع میکنند وبه هیچ قانون بشری ملزم نیستند

یکشنبه, 31 مرداد,1400

غلامعباس حاج حسینی

سلام در شهر ما رفستجان قانون یا وجود ندارد یا در کل کشور عده ای قاضی بی شرف که خیلی تعداد کمی هستند ابروی قضات با شرف رو میبرن من رو اسیر کردن و رفتم شکایت کردم مدرک دارم سه تا کارشناس به نفعم رای دادن و شاهد دارم ولی طرف مقابلم هیچی نداره ولی پول و پارتی داره و قاضی الکی جلسه رو تمدید میکنه بدون هیچ دلیلی اگه بخام توضیح بدم باید کتاب بنویسم
به امید روزی که هیچ حقی پایمال نشود

دوشنبه, 15 شهریور,1400

مهران فرزانه

باسلام برا مرتبه ده شده که پیغام کمک ودادرسی دادم به خدا قسم قاضی تجدیدنظر شعبه 17 اصفهان زندگیم را نابود کرده باید به کی بگم مگر شما ریاست قوه نیستید به علی قسم به تاحق سوزوند زندگیم را

چهارشنبه, 17 شهریور,1400

حسن

بنده سی سال پیش قطعه زمینی را ب مبلغ معین به دونفر (شریک بودند)فروخته ام ک متاسفانه هنگام عقد قرار داد تنها مبلغ۲۵ تومان پرداخت کردند الباقی ثمن معامله۴۷۵هزار تومان را با مراجعه مکرر پرداخت نکردن الان هم خریداران مذکور، زمین بنده را ب شخص دیگری فروخته اند و این شخص دادخواست تنظیم سند از من و فروشندگان کرده اند و من هم دادخواست تقابل مبنی بر اینکه کل ثمن معامله هنگام عقد قرارداد ب بنده پرداخت نشده و من ثمن معامله با تاخیر تاییدیه کردم و طی سه سال کاغذ بازی و آوردن شهود و کارشناسی،کارشناس نظر دادن ک خریداران فوق باید مبلغ معینی به منظور تاخیر در تادیه را ب من پرداخت کنند ک متاسفانه بعد از چندین ماه از ارسال نظریه کارشناسی به شعبه دوم حقوقی، قاضی شعبه حکم به رد دعوی بنده مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر در تاییدیه و مطالبه وجه نموده است.اگر قانون و عدالتی حکم فرماست این حقه؟!!!!چطور میتونم از قاضی شعبه شکایت کنم؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

ﺳﻪشنبه, 23 شهریور,1400

کامران .خ

با سلام خسته نباشید
بنده خودرو خودم رابه رسم امانت به دوستم سپردم که جهت مسافرت به استان زنجان ببرد ودر استان زنجان شهرستان خدابنده که دوستم در انجا پرونده نفقه ومهریه داشت رفته بود ودرانجا قاضی بدون استعلام سیستمی خودرو بنده را توقیف نموده وبدون درنظر گرفتن اینکه چه کسی مالک خودرو میباشد دستور موقت صادر مینماید وبا بردن سند ومدارک خودرو نیز حدودا قریب به یکسال است که خودرو بنده توقیف میباشد وبه بنده خسارت هنگفتی وارد آمده است و بعد از شکایت که متاسفانه وکیل در دادخواست نقص داشته و نتوانسته مالکیت خودرو را ثابت کند قاضی رد دادخواست صادر وبعد از اعتراض نیز دادگاه تجدید نظر نیز بدون اینکه اعلام رفع نقص نماید اعتراض را رد نموده است وبا شکایت دیگر که باگذشت ۹ماه بطول انجامیده بنده مالکیت خودم را ثابت نموده و حکم بر بی حقی خواهان که خانم دوستم میباشد صادر شده است .خواهان نسبت به حکم اعتراض گزاشته و هنوز از تجدیدنظرخواهی نیز هیچگونه جوابی نیامده....نکته قابل توجه اینجاست که
۱-بدون استعلام سیستمی از راهرو و ثبت اسناد رسمی اقدام به توقیف نموده است که جای تعجب و نقض قانون میباشد!
۲-بدون دریافت خسارت احتمالی از شاکی اقدام به دستور موقت گردیده !
۳-بدون در نظر گرفتن هیچ مدرکی حتی سند عادی فقط صرفا یک ادعای واهی که شوهرم با یک خودرو در زنجان سوار است اقدام به توقیف نموده!
۴-بدون در نظر گرفتن ماده ۱۴۶و۱۴۷ قانون آیین دادرسی که اعلام میدارد که هرگاه شخصی با ارائه سند رسمی به دادگاه مراجعه کند بدون هیچ تشریفات قانونی میبایست خودرو ازاد شود قاضی محترم با پرونده سازی وممانعت از ازادی باعث هزینه دادرسی شده وتابحال ماشین بنده درحال توقیف است !
۵-فقط صرفا در ید مالکانه خودرو نباید از ایشان سند درخواست مینموده (از کجا معلوم بوده که دوست بنده خودرو رابه سرقت نبرده است)ویا نباید از خواهان دلیل بر ادعا برای توقیف خودرو میخواسته
با تمام این اوصاف چگونه وچه شخصی خسارتی که به بنده وارد شده را باید جبران نماید !
سوال ۱-آیا باید از دوست خودم خیانت در امانت شکایت کنم؟
۲-آیا از شاکی برای ادعای واهی و کذب مطالبه خسارت کنم در حالی که هیچگونه خسارت احتمالی به دادگاه ارائه نداره؟
۳-آیا باید از مرجع توقیف کننده که دادگاه محترم میباشد باید شکایت کنم؟
لطفا به من کمک کنید چون در این یکسال زندگیم نابود شده وطلبکارهایی که بابته ماشین بدهکار به آنها میباشم عابروی مرا برده اند

چهارشنبه, 24 شهریور,1400

محمدحسن

حدود۱۵ ماه از وصول حکم در اجرای احکام ،در دیوان عدالت گذشته اما قاضی بنا به دلایل نا معلوم دستور صادر نمی کند من که دیگر به اجرای عدالت و احقاق حقم امیدی ندارم

جمعه, 26 شهریور,1400

مرتضی

سلام دادیار شعبه اول زندگی مرا به خاک سیاه نشاننده بدون احضار شهود و وبدون دلایل قاطع جلب به دادرسی صادر کرده وزندگی نابود شده به کدام سایت وبه کجا شکایت ببرم

جمعه, 26 شهریور,1400

عبدالعلی صادقی پور

در پرونده ای قاضی دیوان عالی با نقض مفاد تبصره ۲ ماده ۱۳۱۳قانون مدنی و نقض ماده ۲۴۹ ان قانون اقدام به صدور رای خلاف نموده است. با توجه به اینکه قضات فوق رای برایت از دادسرای انتظامی قضات گرفته اند جهت احقاق حقوق به کدامین مرجع می توان رجوع نمود. و اصولا مرجع رسیدگی به تخلفات قضات دادسرای عالی قضات کجاست؟

جمعه, 26 شهریور,1400

محمد

با سلام بنده خانه ای در سال 96 پیش خرید کردم که بعدها فهمیدم فروشنده مال غیر فروخته و بعد 4سال وکالت گرفتن یک سال هم طبق قرار دیر تحویل دادند که باعث ضرر و زیان به بنده شد و طبق قرارداد بندهای آن را هم انجام نداد وسند هم نزد ما این خانه را مجبور شدیم برای سامان دادن دو تا از بچه هامون بفروشیم برج 1/99وقرار بود تا تاریخ سند در خانه با 60میلیون رهن بشینیم و120میلیون هنگام زدن سند ایشون شکایت کرد قاضی مالک اولی را ملزم به سند کرد و بعد از مدتی شکایت کرد حکم تخلیه خانه را گرفت وبا مأمور ما را از خانه بیرون کرد اسباب و اثاثیه ما هم داخل خانه موند نه پول ما را دادن نه رهن نه ما بقی ثمن معامله که جمعا 180میلیون نزد خریدار مانده وما نمی‌توانیم بعلت بی پولی جایی را اجاره کنیم آواره کوچه ها شدیم قاضی شعبه 4 حقوقی شاهین شهر چنین حکمی کرده خریدار با پرداخت 170میلیون صاحب ملک 1/5میلیاردی و میگه 70میلیون بر میدارم بقیه اش را میدم قاضی در قبال سند باید مابقی ثمن معامله را هم طلب میکرد و مالک که باعث سنگ اندازی شده باید ضرر وزیان من را تحمل کند

شنبه, 17 مهر,1400

حسن اطعمه

سلام.من یک تریلی حدود۱۶ماه پیش خریدم.بعداینکه حدو۴۵روزتعمییرکامل کردم.آمدنددرب منزل کامیون راتوقیف کردندرفتم(توسط بنگاهدارشهرک نمایشگاه اسلامشهر)رفتم اسلامشهرآزادش کردم.ظرف یکروزکه همه میگویندغیرممکن بوده دریکروزدوباره درب منزل توقیف کردندوبردندپارکینگ رفتم اسلامشهرهمون قاضی دوباره توقیف کرده بودشکایت شخص ثالث کردم وخودقاضی دستوردادن تا۱۰روزدیگه خبرتون میدن بریدشورا.بعد۵روزتوی خونه پنجشبه ساعت ۲بعدازظهرکه همه جاتعطیل هست ماشین بیخبرحتی باجرثقیل که وسایل ومدارک داخل ماشین داشتم کامیون بردند.رفتیم اسلامشهرقاضی گفت من دستورندادم.مامورتاخیس هم الان۶ ماه زندان گرفته.ولی پرونده من بیشتریکساله اسلامشهرمونده ومیگن اختلاف نظربین بازپرس ودادیارودادستان پیش آمده وهیچ کس جوابگونیست.لازم به ذگرهست من همه مدارک ودستورات غیرقانونی رادارم.وبنگاهدارعلنابمن میگه من پول و۵وکیل قدردارم بروقیدماشین بزن.این ماشین حاصل۲۵سال رانندگی توی جاده من هست.به کجا کایت کنم.یکباردیگه هم برای ریاست قوه نوشتم زنگزدن گفتن پیگیری کردیم داره پیگیری میشه.آخه این جوابه من بخان مدارکم ارائه بدم ماشینم وخسارتم که میگن نترس گیرت میادرابرام بگیرن من نون ندارم.چکارکنم باسه فرزندپسردانشگاهی وسربازومدرسه ای ویک برادرمهجورروی دستم.بدادم برسیدمن بخاهیدبیام نه بفرماییدپیگیری میشه.خدابراتون خوش بخاد

یکشنبه, 18 مهر,1400

سعید حمیدوند

خونه خواهر اینجانب توسط شوهرش بدون وکالت اجاره داده شده و الان مستاجره چهارساله نشسته و چون خواهرم شهرستانه درجریان نبوده تا دوسال.. دوسال بعد که متوجه میشه شکایت میکنه از اونی که نشسته تو خونه و تصرف کرده بعد دوسال شکایت بازی قاضی دادگاه ملارد میگه خسارتو باید شوهرت بده برو از شوهرت بگیر خب اقا شکایت شوهرم بکنه پس تکلیف اونی که نشسته تو خونه چی میشه اون دیگه خونه مال خودش شه ها این رای توسط دادگاه ۱۰۱ کیفری ملارد کمیل اسدالهی صادر شده.. خب اقای قاضی محترم جنابعالی که قاضی هستی نگفتی پس کسی ک خونه رو تصرف کرده چی میشه ها

یکشنبه, 22 خرداد,1401

حجت جعفری

با سلام من شاکی یه پروندهستم به عنوان تصرف عدوانی ،بعداز ۱سال رسیدگی و نظریه دوبار کارشناسی ،امروز قاضئ به من میگه این راهی که اومدی اشتباهه باید حقوقی شکایت میکردی اینجا دادگاه کیفری ،من موقعی رفتم ثبت ثنا کردم من رو دادن شعبه حل اختلاف وبعداز نتیجه نگرفتن دادن داگاه کیفری ،اشتباه از خودشون بوده میشه راهنمایی کنید من چکار کنم ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
متاسفانه بر مبنای باور غلطی که در طول سالهای اخیر تبلیغ و القا شده ، افراد می توانند وکیل خود باشند و راه چاره حقوقی مشکل خود را پیدا کرده و خود اقدام به طرح دعوا نمایند.بزرگترین اشتباه شما این است که وکیل خود شده اید.احتمالا چند کتاب مجموعه قانون تحت عنوان "وکیل خود باشید" از جهانگیر منصور شما را تحت تاثیر قرار داده ولی باید بدانید با دانستن صرف قانون کسی وکیل نمی شود.بیرون کردن متصرف غیر قانونی حسب مورد می تواند تحت یکی از عناوین خلع ید، رفع غصب، تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی صورت گیرد.حرف قاضی به شما اشتباه نیست ظاهرا مسیر را از اول اشتباه رفته اید.بهتر بود اگر توانایی گرفتن وکیل نداشتید قبل از هر اقدامی و اول با یک وکیل مشورت می نمودید.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.