نمونه دادخواست صدور دستور تخلیه - وکیل کانون وکلا | وکیل خوب | بهترین وکیل | وکیل دادگستری

مشخصات

 

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت: شهرستان/ بخش دهستان خیابان کوچه پلاک

خواهان

 

 

 

بازنشسته

 

خوانده

 

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

 

وکیل

تهران – میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها - ابتدای خیابان هشت بهشت - عمارت هشت بهشت - واحد 5

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور دستور تخلیه عین مستاجره به جهت انقضای مدت اجاره و مطالبه کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات

1-       وکالت نامه

2-       کپی مصدق قرارداد اجاره

3-       کپی مصدق سند مالکیت

شرح دادخواست

ریاست محترم شورای حل اختلاف

سلام علیکم

ضمن عرض ادب و احترام در خصوص دادخواهی موکل مراتب را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

1-       به موجب قرارداد اجاره منعقده فی مابین موکل و خوانده محترم منافع شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در کرج ..................................... از تاریخ 1/10/93 لغایت 1/11/93 (یک ماه کامل) در ازای یک میلیون و پانصد هزار تومان به ایشان واگذار گردید.

2-       مع الاسف علی رغم انقضای مدت قرارداد اجاره، مستاجر از تحویل عین مستاجره عدول ورزیدند.

لذا با عنایت به مطالب معنونه تقاضای صدور دستور تخلیه به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی مورد استدعا می باشد.

با تجدید احترام

 

محل امضاء – مهر اثر انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه ............ دادگاه ............... رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده.....................................

تاریخ .......................... امضاء

محل نقش تمبر

             

توجه 1) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضایی به صورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه 2) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

صدور دستور تخلیه،وکیل کانون وکلا،وکیل خوب،بهترین وکیل،وکیل دادگستری

تلفن تماس و مشاوره با وکیل دادگستری: 88019244 و 88019243