X

نمونه قراردادها

نمونه قراردادهای حقوقی تنظیم شده توسط وکلای متخصص قرارداد

 نمونه متن قرارداد صلح نامه عادی به همراه توضیحات

نمونه متن قرارداد صلح نامه عادی به همراه توضیحات

صلح از جمله عقود معاوضی، تملیکی و مسامحی است.در این قرارداد (صلحنامه) قانونگذار دست طرفین قرارداد را برای تعیین شروط و محتوای قرارداد باز گذاشته تا آنجا که به نظر می رسد با وجود ماهیت و ویژگیهای عقد صلح نیاز به قانون گذاری و وضع ماده 10 قانون مدنی و قرارداد های آزاد و بی نام نبود؛ به عبارت دیگر علاوه بر عقد صلح، تأسیسی در قانون مدنی وجود دارد که مطابق آن در صورت عدم مخالفت قرارداد با قوانین و نظم عمومی، آن قرارداد صحیح و لازم الاجرا است (ماده 10 قانون مدنی). توصیه می شود قبل از انعقاد هر قراردادی، جهت رعایت شرایط و نکات مهم و اساسی در تنظیم قرارداد با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه انعقاد قرارداد مشاوره نمایید. در ادمه این مطلب متن یک نمونه قرارداد صلح و سوالات متداولی که در این خصوص از ما پرسیده شده است جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان گرامی ارائه می شود. باید توجه داشته باشید متن ارائه شده حداقل محتوا و شرایط یک قراداد صحیح را دارد و لازم است براس تنظیم قرارداد مخصوص رابطه حقوقی خود با طرف مقابل، حتما نگارش آن را به یک وکیل متخصص و با تجربه قرارداد بسپارید.

 

  |  
بازدید: 612526
  |  
امتیاز: Article Rating

نکات متن یک صلح نامه یا قرارداد صلح

طرفین قرارداد

مصالح  : خانم/آقای ........ به شماره شناسنامه ...... صادره از...... به کدملی .......... به نشانی ........... .

متصالح : خانم/آقای ........ به شماره شناسنامه ...... صادره از ...... به کدملی .......... به نشانی .......... .

 

نکته - منظور از مصالح کسی است که مال عینی و مادی متعلق به اوست و در صلح عینی (یعنی صلح مالی که قابل لمس است و عینیت دارد) ، مالی را از مالیکیت خود خارج نموده و به مالکیت طرف مقابل در می آورد و به طرف مقابل متصالح گفته می شود. 

 

نکته - در صلحی که موضوع آن مال نیست و در مقام دوستی و آشتی و مصالحه و رفع خصومت (صلح بر دعوا)، فرقی بین مصالح و متصالح نیست و این عناوین اختصاصی به هیچ کدام از طرفین ندارد.

 

مورد صلح 

کلیه حقوق راجع به شش دانگ ملکیت و عرصه و اعیان به انضمام حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی یک واحد تجاری (مغازه) به پلاک ثبتی ......... واقع در .......... با تمامی توابع و ملحقات و آنچه که در سند مالکیت آمده اعم از پارکینگ و انباری و نیز انشعابات آب و برق و گاز و تلفن منصوب در آن که متعاقب تنظیم این صلحنامه و در خصوص واگذاری کلیه حقوق ناشی از مالکیت مورد صلح موصوف، سند انتقال قطعی تنظیم نماید. با این صلحنامه دیگر مصالح نسبت به مالکیت واحد تجاری مذکور ادعایی نخواهد داشت.

 

نکته - مورد صلح می تواند هر چیزی باشد اعم از مال موجود یا مالی که احتمالاً در آینده بوجود می آید یا مال عینی مثل یک خودرو یا مالکیت یک ملک و مال اعتباری مثل سرقفلی یا حق کسب و پیشه و یا حتی یک مجموعه اختلافات و دعاوی که بین دو طرف وجود دارد.بطور کلی به جز عقد ازدواج که نیاز به تشریفات خاص دارد هر قراردادی را می توان برای جلوگیری از سخت گیری های قانونی در قالب عقد صلح گنجاند.

 

مبلغ قرارداد 

مبلغ ................ ریال وجه رایج که تماماً نقداً بنا به اقرار به مصالح تسلیم و تادیه گردیده. 

 

نکته - صلح اصولاً یک عقد مسامحی و مجانی است یعنی وجود مبلغ و عوض شرط صحت آن نیست یا به تعبیر قانونی از جمله عقود مغابنی و معاوضی محسوب نمی شود و می تواند رایگان و مجانی باشد و در صورت وجود عوض و مبلغ یا مال الصلح، ضرورتی ندارد که بین موضوع معامله و مال الصلح تناسبی از نظر ارزش باشد.مثلاً اگر یک آپارتمان چند میلیارد تومانی به یک شاخه نبات یا صد هزار تومان پول صلح شود از این جهت خدشه ای نمی توان به آن وارد کرد.برخلاف بیع و سایر عقود معاوضی.

 

شرایط قرارداد صلح

الف- مصالح به موجب این صلحنامه کلیه حقوق ناشی از مالکیت خود را به طرف دیگر صلح نموده و هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

ب- هیچ گونه اختیار فسخ معامله در این معامله درج نشده و طرفین جز با اقاله حق بر هم زدن معامله را ندارند.

 

نکته - این شرط به این صورت هم می تواند درج شود که طرفین عقد می گویند و می نویسند ""به شرط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن اگر چه فاحش یا افحش باشد.(فاحشا کان او افحش)""


ج- متصالح  هر زمان که تقاضا نماید مصالح  باید مورد صلح و متعلق حق دیگری را تحویل مالک این صلح نامه بدهد.در غیر اینصورت طرف مقابل (متصالح) حق هر نوع شکایت را خواهد داشت. 
د- پرداخت هزینه های انتقال اعم از هزینه فک رهن و مالیات به نقل و انتقال و عوارض شهرداری و هزینه ثبت به عهده خود انتقال گیرنده است.

ه- ................ .

ط- ............... .

ی- ............... .

 

این قرارداد فی مابین مصالح و متصالح در کمال صحت عقل و سلامت و اراده و بدون اجبار و اکراه تنظیم گردید.
کلیه معاملات و قراردادهای مغایر با متن این صلح نامه بین مصالح با افراد دیگر باطل و بی اعتبار بوده و فاقد اثر است. مصالح تعهد نموده و اقرار می نماید که هیچ گونه معامله و عقد تملیکی مفاد این صلح نامه منعقد ننموده است. و در صورت وجود هر گونه عقد قبل یا بعد از این قرارداد عقد مذکور بی اعتبار است.

 

نکته- علاوه بر آنچه گفته شد در قسمت سایر شرایط عقد صلح میتوان هر شرط مشروع و قانونی را گنجاند و در این خصوص هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. با این وجود توصیه میشود جهت تنظیم یک قرارداد کامل و جامع و قانونی حتما با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه تنظیم قرارداد مشورت نمایید. 

 

نکته - برای صحت یک قرارداد صلح قصد و رضای طرفین به هر طریقی اعم از امضا یا اثر انگشت میتواند ابراز شود.

 

نکته- این یک نمونه صلح نامه عادی است.صلح نامه همچنین می تواند رسمی باشد.برای تنظیم صلح نامه رسمی انجام تشریفات خاصی ضرورت دارد مثل استعلام مالکیت از اداره ثبت و پرداخت مالیات و مواردی از این دست.  

 

نکته - در عقد صلح ادعای غبن راه ندارد و همانطور که گفته شد صلح کننده یا مصالح بعد ار قبول و امضا نمی تواند ادعا کند که ضرر کرده است

 

 

نمونه یک قرارداد صلح آپارتمان مسکونی

مصالح 
خانم ...... فرزند ..... به شماره شناسنامه .... متولد ..... صادره از .... به شماره ملی ....... ساکن ........ .

متصالح 
آقای ...... فرزند ..... کد ملی ..... صادره از ..... ساکن ......... .

مورد مصالحه 
تمامی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی  واقع در ....... به مساحت تقریبی .... متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره .. فرعی از .. اصلی (سند مادر و سند مشاعی) واقع در بخش .... با جمیع توابع عرفی و قانونی به انضمام کلیه حقوق مصالح نسبت به حق امتیاز برق اختصاصی و آب و گاز و تلفن منصوب در مورد مصالحه.

مال الصلح 
مبلغ .....میلیون ریال وجه رایج کشور معادل .... میلیون تومان که با اقرار مصالح نقدا به وی پرداخت و تسلیم شده است. و همچنین اینکه متصالح موظف است به عنوان قسمتی از عوض صلح واجبات شرعی که بر ذمه مصالح و جناب آقای ...... بوده و معطل مانده یا قضا شده را بعد از فوت ایشان ادا نماید. اعم از نماز و روزه قضا و حج واجب و نیز زیارت سیدالشهدا(ع) به نیابت مصالح.

سایر شرایط قرارداد 
1- طرفین کافه خیارات خصوصا خیار تدلیس و غبن را هر چند اعلا مرتبه بوده باشد از خود سلب و ساقط نمودند و حسب الاظهار منافع مورد مصالحه قبلا به شخصی واگذار نشده .

2- منافع مورد صلح تا زمان حیات مصالح و جناب آقای ........ در اختیار ایشان است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق نمایند.

3- اختیار انتقال منافع و اجاره آپارتمان موضوع صلح تا زمان حیات مصالح در اختیار ایشان است و حق اجاره آپارتمان را دارد و بعد از فوت مالکیت منافع مستقر می گردد. مگر اینکه طرفین بعد از این عقد صلح جور دیگری توافق نمایند.

4- ...... .

5- ...... .

6- ...... .

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

 

امضای مصالح                             امضای متصالح                    شاهد اول                           شاهد دوم

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.49 از 5 (317 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
برای تنظیم یک قرارداد صلح توسط وکیل نیاز به تصویر کارت ملی طرفین قرارداد و اگر موضوع آن ملک است مشخصات ثبتی آن ملک و اگر موضوع آن مال دیگری غیر از ملک است ویژگی های آن مال و به طور کلی لیست انتظارات و توافقات طرفین قرارداد. 10- برای تنظیم یک قرارداد صلح توسط وکلای شما چه مدارکی لازم است ؟ برای تنظیم یک قرارداد صلح توسط وکیل نیاز به تصویر کارت ملی طرفین قرارداد و اگر موضوع آن ملک است مشخصات ثبتی آن ملک و اگر موضوع آن مال دیگری غیر از ملک است ویژگی های آن مال و به طور کلی لیست انتظارات و توافقات طرفین قرارداد.
برای تنظیم صلحنامه رسمی مانند بیع نامه و یا بنچاق و سند رسمی باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید.برای تنظیم صلحنامه عادی تشریفات خاصی لازم نیست و میتوان آن را روی یک کاغذ آچهار معمولی هم نوشت ولی بهتر است حتما تنظیم قرارداد صلح را به یک وکیل و فرد متخصص و با تجربه در زمینه قراردادها بسپارید.
هر مالی و هر ملکی و هر حقی و به طور کلی هر چیزی که قابل تقویم و قیمت گذاری باشد و بتوان برای آن ارزشی تصور کرد صرفنظر از اینکه موجود باشد یا نباشد، ملموس و عینی باشد یا نباشد و یا حتی معلوم باشد و یا نباشد می تواند موضوع عقد صلح قرار گیرد.مثلاً موضوع عقد صلح میتواند مال منقول، غیر منقول، مال مثلی، مال قیمی، مال کلی، مال اعتباری و یا حتی حق مانند سرقفلی یا حق فسخ باشد به جز حقوقی که جنبه تکلیف دارند مانند : حق ابوت (حق پدری) یا بنوت (حق فرزندی).
اسنادی که در دفترخانه اسنادرسمی منعقد می شوند سند رسمی هستند و ضرورت ندارد که یک صلحنامه برای صحت حتما رسمی باشد.صلحنامه مانند هر قرارداد دیگر می تواند عادی یا رسمی باشد.قرارداد صلح هم مانند سایر قراردادها صحیح و لازم الاجرا است ولی البته باید در نظر داشت که اعتبار قرارداد صلح فقط به طرفین آن سرایت دارد و این قرارداد نیز در صورت عادی بودن نزد ثالث یا مراجع دولتی قابل ارائه نیست.مثلا کسی نمی تواند یا در دست داشتن یک صلحنامه عادی خود را مالک معرفی کند و اقدام به اخذ پروانه ساخت ملک (پروانه ساختمان) از شهرداری بنماید.
صلح یک عقد مسامحی است یعنی با مسامحه و به دور از سختگیری و تشریفات قانونی انجام می شود پس وجود یا عدم وجود عوض در آن تاثیر چندانی ندارد.مطالبق ماده 757 از قانون مدنی صلح بلا عوض نیز صحیح است و مطابق ماده 760 همان قانون صلح در هر حال یک عقد لازم الاجرا و غیر قابل انحلال است مگر با توافق طرفین.مطابق یک باور غلط عقد صلح اگر مجانی باشد لازم الاجرا نیست این نظر کاملا غلط است و طبق دو ماده مورد اشاره عقد صلح در هر حال لازم الاجرا است .هدف قانونگذار از وضع مقررات عقد صلح فصل خصومت و رفع تنازع است پس لازم الاجرا بودن و غیر قابل انحلال بودن که خود موجد دعاوی جدید است با فلسفه عقد صلح تناسب دارد.
صلح انواعی دارد که اجمالاً عبارتند از : صلح عمری، صلح رقبی، صلح عین، صلح منافع، صلح حق، صلح معوض و صلح مجانی.منظور از صلح عمری این است که فردی عین ملک یا مال خود را به دیگری صلح نماید و منافع را به اندازه عمر خود یا طرف معامله یا ثالث برای خود نگه دارد.در اثر این عقد به مجرد انعقاد عین ملک متعلق به متصالح و منافع آن تا عمر آن شخص (شخصی که شرط و تعیین می شود) متعلق به خود صالح یا شخص مورد نظر اوست.
صلح خود یک عقد مستقل است ولی می تواند در مقام عقود دیگر هم منعقد شود یعنی آثار و خواص عقود دیگر را داشته باشد.مثل اینکه ماهیت عقد صلح باشد ولی خواص و آثار عقد بیع یا اجاره یا ودیعه یا عاریه یا وکالت یا هبه و یا حتی قراردادهای آزاد و بی نام را داشته باشد.نکاح از جمله عقود تشریفاتی است و وصف محرمیت ناشی از نکاح جز با جریان صیغه نکاح منعقد نمی شود و قابل تبدیل به صلح نیست.البته عده قلیلی از فقها (و نه حقوقدانان) معتقد به نکاح معاطاتی و مسامحه در عقد ازدواج هستند.
به صلح کننده مطابق یک رویه فراگیر مصالح گفته می شود هر چند که صالح واژه صحیح تری است.به صلح گیرنده در عرف و لسان حقوقی متصالح گفته می شود.
هزینه تعریف شده ای برای تنظیم صلحنامه وجود ندارد.اگر صلحنامه رسمی باشد فقط پرداخت حق الثبت و حق التحریر و اگر عادی باشد دستمزد تنظیم کننده قرارداد که به طور متوسط و با توجه به حجم و پیچیدگی قرارداد و زمان لازم برای تنظیم آن رقمی بین 3 تا 5 میلیون تومان است.
مانند هر قرارداد دیگری اگر طرف قرارداد صلح به محتویات صلحنامه عمل نکند متعهد له و کسی که به نفع او تعهد شده است می تواند الزام و اجبار او به انجام تعهد را درخواست نماید و دادگاه دستور و حکم انجام تعهد را صادر می نماید و اگر باز هم طرف تخلف کند با اجبار دادگاه مواجه خواهد شد.
اشتراک گذاری
نظرات

یکشنبه, 07 دی,1399

اسلام

ضمن تشکر بسیار عالی توضیح دادین.کاملا شفاف و واضح


پاسخ وکیل :
تشکر از توجه شما.خوشحالیم که رضایت دارید.

چهارشنبه, 10 دی,1399

عادل

سلام.
بنده سئوال دارم. سند زراعی را صلح نامه در دفترخانه ثبت کردم. آیا به همین صلحنامه بسنده کنم. یا درخواست صدور سند قطعی کنم؟سند زمین کشاورزی است و نصف سند را صلح کردم. ممنون


پاسخ وکیل :
منظور از سند قطعی همان سند رسمی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم مینمایید.شما می توانید مطابق مفاد صلحنامه رسمی از داره ثبت تقاضای صدور سند تک برگ هم بنمایید.به طور کلی به هر سند انتقال بی قید و شرط در خصوص مالکیت عین ملک سند قطعی یا بنچاق گفته می شود که متعاقب آن قابلیت صدور سند مالکیت از اداره ثبت نیز وجود دارد.

شنبه, 16 اسفند,1399

ابراهیمیان

عرض سلام میخواستم بدونم صلح پدر بر وارث مبنی بر اجرا و انتقال مورد صلح بعد از زمان فوت مصالح باشد آیا مشمول مالیات بر ارث نیز میشود؟


پاسخ وکیل :
سلام
اگر منظور شما صلح عمری است، بله صلح عمری هم انتقال حقوقی محسوب شده و مشمول مالیات است.البته (فکر می کنم و مطمئن نیستم) صلح عمری اگر قابل فسخ باشد مالیات چندانی ندارد.بهتر است این سوال را برای دریافت پاسخ دقیق تر از یک دفترخانه اسناد رسمی بپرسید.

ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1399

ایمان

سلام . مصالح بیسواد است اگر صلح نامه شاهد داشته باشد بهتر است ؟ واینکه بعد از فوت مصالح صلح نامه مشکلی پیدا نمیکند ؟


پاسخ وکیل :
بله ، طبیعتاً وقتی یکی از طرفین قرارداد سواد ندارد شاهد نزدیکترین راه اثبات وقوع صلح است.بعد از فوت مصالح اگر ورثه منکر وقوع صلح باشند با استناد به صلحنامه باید علیه ایشان اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند نمود.

یکشنبه, 24 اسفند,1399

امیدعلیخانی

با سلام واحترام.مطلب بسیار جامع و شفاف و دربرگیرنده ی جزئیات و به مراه تمثیل بود.سوالی برایم مطرحه صلح یک پروانه بهره برداری که در رهن لیزینگ بود بدون استعلام از لیزینگ اتفاق افتاد.بعد مصالح دادخو است ابطال سند صلح داده و دستورموقت مبنی بر منع نقل و انتقال قطعی پروانه گرفته.آیا به استناد دستور موقت بهره برداری از مال الصلح مثلا معدن نیز متوقف میشود؟یعنی انتفاعی تحصیل نشود..بعداز ۱۱ سال هنوز رای قطعی صادر نشده و دادگاه تجدیدنظر به دنبال اثبات چگونگی پرداخت مال الصلح است حال انکه دادگاه بدوی صلحنامه رو به علت نگرفتن استعلام از مرتهن باطل اعلام کرده.


پاسخ وکیل :
سلام..ممنون از عنایت و توجه شما
پاسخ به سوال شما در خصوص یک پرونده 11 ساله احتیاج به دقت، توجه و بررسی دارد.یقیناً در این پرونده وکیل داشته اید توضیح می کنیم با وکیل خود همراه و هماهنگ باشید و سوالات خود را هم از وی بپرسید.اما این حق برای شما وجود دارد که در صورت نیاز با مراجعه حضوری به یک وکیل با وی مشورت نمایید.

ﺳﻪشنبه, 03 فروردین,1400

نیکا

سلام و وقت بخیر،بنده پدرم فوت شده و حقوق بگیر و بیمه تامین اجتماعی داشتن،از پدربزرگم صلح نامه دستی همراه با امضا و اثر انگشت گرفتیم که سهم الارث به ما فرزندان برسه ولی صلح نامه رسمی نشده،اما ایشون الان ادعا دارن سهمشون رو میخوان و اگه ندیم شکایت میکنن،حالا تکلیف چی هست؟؟


پاسخ وکیل:
با سلام
شرط اعتبار صلح نامه رسمی بودن آن نیست صلحنامه عادی هم معتبر است.اگر پدربزرگتان شکایت کرد جهت دفاع صلح نامه عادی را ارائه دهید.البته اگر تنها ماترک پدر شما حقوق تامین اجتماعی است باید بدانید که آن سازمان صلحنامه عادی را از شما نخواهد پذیرفت .

ﺳﻪشنبه, 03 فروردین,1400

حسن ساسانی

با سلام و عرض احترام،آیا عقد انتقال مالکیت منافع ملک بدون تعیین مدت از لحاظ شرع باطل است ؟مصالح شش دانگ منافع ملکی را به متصالح انتقال داده (بدون تعیین مدت) و شش دانگ عین را همزمان به شخص ثالث فروخته است.شخص متصالح ، این خرید را وکالتا برای شخص ثالث انجام داده (شخص ثالث جاهل به موضوع انتقال منافع)
اکنون که مصالح و متصالح فوت کرده اند ، شش دانگ منافغ ملک به چه کسی تعلق دارد؟
وراث مصالح؟ وراث متصالح؟ شخص ثالث؟
با تشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
از لحن سوال کننده مشخص است که دانشجو حقوق است.هر چند که ایشان خود باید تکالیف و سوالات ارجاعی استاد درس مربوطه را جواب دهند ولی اجمالا پاسخ می دهیم که :واگذاری منافع بدون قید مدت در قالب عقد صلح باطل نیست و به تعبیر قانونگذار چنین روشی برای واگذاری منافع اباحه منفعت یا حبس مطلق نام نهاده شده (ماده 44 قانون مدنی).به اقتضاء اصل صحت وقتی می توانیم عقدی را با تاسیسی صحیح تطبیق دهیم باید آن را صحیح بدانیم و فقط اجاره است که بدون قید مدت باطل است ولی ممکن است رابطه طرفین با عقد صحیح دیگری توجیه شود.در حبس مطلق پس از فوت عقد منحل شده و طبیعتاً منافع متعلق به مالک وقت است.

یکشنبه, 08 فروردین,1400

احمد

با سلام .ما یک زمین را از طریق صلح نامه گرفته ایم بعد از چندین سال متوجه شده ایم محدوده زمین در صلح نامه درست است ولی پلاک ثبتی اشتباه.از ورثه خواستیم پلاک ثبتی را اصلاح کنند انجام نمی دهند.چطور می توان پلاک ثبتی را تصحیح کرد؟


پاسخ وکیل:
با سلام
مورد معامله عین معین باید معلوم و مشخص باشد و همچنین مردد نباشد.رفع جهل به مورد معامله از راه توصیف و روئت بعمل می آید.پلاک ثبتی از اسباب رفع جهل نیست یعنی حتی اگر نباشد هم باعث اشتباه یا تردید در مورد معامله نخواهد شد.البته اگر دو پلاک ثبتی به نحو مردد در معامله قید شود خود می تواند بهانه ای برای بطلان عقد به حساب آید اما در فرضی که مورد معامله با روئت و توصیف و بیان متراژ و سایر خصوصیات ، صفات و ملحقات معلوم و معین گردیده است ، اشتباه بودن پلاک ثبتی سبب بطلان معامله نیست.در این فرض شما باید علیه وراث تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دادخواست بدهید و در دادخواست خود ذکری از پلاک ثبتی اشتباه نکنید و مورد معامله را با خصوصیاتی که در عقد آمده توصیف کنید مانند محدوده جغرافیایی یا حدود اربعه یا متراژ و یا سایر خصویات.

چهارشنبه, 11 فروردین,1400

رضا

با عرض سلام و خسته نباشید.ببخشید من و پدرم و داداشم تو یه خانه سه طبقه زندگی میکنیم که دو طبقه آن را پدرم ساخته و طبق سوم را تماما من با هزینه خودم ساختم حالا پدرم از من میخواد که یه توافق نامه بنویسم که طبقه سوم را من ساختم و آنها یعنی پدر و داداشم امضا کنند تا فردا خدایی نکرده اگه اتفاقی برای پدرم افتاد و خواستیم خونه را بفروشیم من به کمک اون توافقنامه بتونم تمام هزینه هایی که صرف ساخت طبقه سوم کردم به نرخ روز پولم رو بردارم و مابقی رو بین خودم و داداشم تقسیم کنیم خیلی ممنون میشم اگه من رو در این مورد راهنمایی کنید و متنی در اختیار بنده قرار دهید تا به کمک اون بتونم یه چیزی تنظیم کنم.ممنون


پاسخ وکیل:
با سلام
در دفتر وکالت ما چنین سرویسی به صورت رایگان ارائه نمی شود.در صورت تمایل بادفتر هماهنگ کرده و حضوراً مراجعه کنید.

یکشنبه, 15 فروردین,1400

مسعود

باسلام.بعد از عقد صلح میتوان مصالح را الزام به سند کرد؟ بعد از فوت مصالح آیا سند صلح ابطال میگردد؟ برای جلوگیری از این موضوع باید عنوان صلح چه چیزی باشد؟


پاسخ وکیل:
با سلام
صلح عقدی لازم الاجرا است و با فوت طرفین منحل یا منفسخ نمی گردد.در صورت عدم تنظیم سند توسط انتقال دهنده یا ورثه وی امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند وجود خواهد داشت.

جمعه, 17 اردیبهشت,1400

آتیلا خسروی راد

سلام خسته نباشید عذر خواهی میکنم میخواستم بدونم اگر مردی دو تا زن داشته باشه حقوق خودشو میتونه چه در زمان حیات و چه یعد از فوتش به یکی از زن هاش انتقال بده واین صلح معتبر هست یا خیر؟ با تشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
حکم روشنی در این مورد وجود ندارد ولی به نظر ما با عنایت به آمره بودن مقررات ارث چنین امکانی وجود ندارد.

دوشنبه, 03 خرداد,1400

ماریا صالحی

سلام من و برادر زن برادرم ..وارث برادرم محسوب می شویم ...چون برادرم بچه نداشته ..وخودش وهمسرش فوت کرده اند ..انحصار ورثه هم گرفته ام ..حالا برادر زن برادرم که خودش تنها وارث خواهرش که همسر برادرم بوده ..میخواهد تمام حقوق خودش از ارث برادرم رابه من ببخشد ..ولی من از این می ترسم که بچه هایش در آینده ..وبعد از مرگ ایشان مدعی حقوق شوند ..چه نوع قراردادی ببندم ..وچه چیزی بنویسم ..که دیگر کسی درآینده نتواند ازمن شکایت کند وبرایم مشکلی پیش بیاورد ..تورو به خدا جوابم را بدید ..هر وکیلی یه حرفی می زندنمی دانم کدومش درست هست


پاسخ وکیل:
با سلام
بهترین قالب برای واگذاری و انتقال چنین حقی ، عقد صلح است.

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

آرشیو زمانی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.