X

 آشنایی با مفهوم قرارداد جعاله

آشنایی با مفهوم قرارداد جعاله

قرارداد جعاله از جمله قراردادهایی است که مورد تعریف و توصیف قانون مدنی قرار گرفته است؛ در نتیجه از جمله عقود معین محسوب می شود. در توصیف مفهوم قرارداد جعاله باید گفت جعاله یک عقد مسامحی، غیر معوض، غیر تغابنی و جایز است؛ یعنی در رعایت شرایط تحقق آن قانونگذار خیلی سختگیری ننموده است و مبتنی بر مسامحه است، وجود عوض در آن شرط صحت نیست، در صورت اشتراط عوض رعایت تناسب ارزش عوضین ضرورت ندارد و در نهایت لازم الاجرا نیست و هر کدام از طرفین می توانند از مفاد آن عدول نموده و عقد را فسخ نمایند. همچنین ویژگی های خاص و منحصر بفردی که در نگاه اول با ماده 190 قانون مدنی (شرایط صحت معامله) منافات دارد نیز در عقد جعاله دیده می شود از جمله اینکه ایجاب یا پیشنهاد عقد خطاب به شخص معینی نیست و طرف معامله در دایره قصد انشاء موجب (ایجاب کننده و پیشنهاد دهنده) قرار نمی گیرد. در هر حال تلاش می شود در ادامه مطلب به مهم ترین ویژگی های عقد جعاله اشاره شود. 

 

  |  
بازدید: 3674
  |  
امتیاز: Article Rating

قرارداد جعاله

 

ویژگی ها و خصوصیات عقد جعاله

  • جعاله عقدی است که جاعل در مقابل عمل عامل، مبلغی را به او به عنوان جعل می پردازد.
  • تفاوت عقد جعاله با عقد اجاره در این است که در عقد اجاره اشخاص، عوضین یعنی کار عامل و میزان جعل باید به طور مشخص و دقیق تعیین گردد ولی در عقد جعاله معلوم بودن اجمالی عمل و میزان جعل کفایت می کند و علم تفصیلی لازم نمی باشد البته نباید به طور کلی مجهول باشد، اما علم تفصیلی (مثل آنچه در قرارداد اجاره اشخاص وجود دارد) لازم نمی باشد.
  • در عقد جعاله، ایفای تعهد از سوی عادل با انجام عمل یا تسلیم آن به جاعل تحقق می یابد و تا پیش از آن (یعنی انجام یا تسلیم) جاعل مستحق چیزی نمی باشد.علاوه بر آن هزینه هایی که عامل برای انجام عمل می پردازد به عهده خود عامل می باشد.
  • جعاله به دو صورت است : 1- جعاله ی عام 2- جعاله ی خاص
  • جعاله ی عام خطاب به عمده افراد است و هر کسی که عمل را انجام دهد مستحق جعل گردد اما در جعاله ی خاص که خطاب ب فرد معین یا یک جمع مشخصی می باشد، تنها در صورتی که طرف ایجاب آن را انجام دهد مستحق جعل می گردد و در صورت انجام عمل توسط سایر افراد، جعل به آنها تعلق نمی گیرد.
  • چنانچه عمل موضوع جعاله، تجزیه پذیر باشد و انجام هر جز عمل مورد قصدجاعل باشد، عامل با انجام هر جزئی از عمل به نسبتی که انجام داده است مستحق جعل می گردد. اما اگر عمل موضوع جعاله تجزیه ناپذیر باشد یا اینکه انجام کل عمل مورد قصد جاعل باشد عامل تنها در صوتی مستحق است که کل عمل را انجام دهد.
  • تا قبل از انجام عمل، جاعل می تواند عقد جعل را فسخ کند اما اگر عامل به دلیل انجام مقدمات عمل متحمل هزینه هایی شده باشد از باب قاعده تسبیب می تواند از جاعل مطالبه کند.
  • تا قبل از ردمال به جاعل، مال در نزد عامل امانت است. اگر هنگامی که مال در نزد عامل است، جاعل عقد را فسخ کند باز هم مال در نزد عامل امانت شرعی است و باید با مال به گونه ای برخورد کند که یک امین دلسوز رفتار می کند.

 

 

نمونه یک قرارداد جعاله با موضوع شراکت در درآمد یک مغازه

ماده ۱- طرفین قرارداد

1- جاعل (پرداخت کننده اجرت در برابر کار) :

آقای .......... فرزند ...........  با کد ملی ……… صادره از …....... به نشانی:
اصالتا و وکالتا 
2- عامل (شخصی که کار باید انجام دهد) :

آقای .......... فرزند ...........  با کد ملی ……… صادره از …....... به نشانی:

 

ماده ۲- مورد جعاله

مورد جعاله عبارت است از انجام خدمات مربوط به موتورسازی و تعمیرات موتورسیکلت و تعویض قطعات و فروش قطعات و لوازم یدکی و ضایعات موتور سیکلت که عامل با توجه به تخصص و مهارت خود و به عنوان استاد کار طبق نظر و صلاحدید خود نسبت به انجام موضوع جعاله اقدام  می نماید.

 

ماده ۳- حق الجعاله (اجرت کار) و نحوه پرداخت آن

اجرت عامل در انجام مورد جعاله معادل 50 درصد از سود حاصل از اجرت خدمات و دستمزدهای کسب شده در مغازه جاعل بابت تعمیرات موتور سیکلت می باشد که در پایان هر هفته نقدا به عامل پرداخت می گردد. 
تبصره یک: سود حاصل از فروش قطعات و ضایعات مشمول حق الجعاله قرار نمی گیرد و مشمول توافق بعدی(اعم از کتبی یا شفاهی) میان طرفین خواهد بود.
تبصره دو: نحوه تسویه و پرداخت حق الجعاله به صورت هفتگی و در پایان هر هفته با بررسی مبالغ کسب شده بابت خدمات عامل در تعمیر موتورسیکلت خواهد بود. 

 

ماده ۴- مدت قرارداد

از تاریخ امضای این قرارداد .......... لغایت .......... به مدت یک سال کامل شمسی.
تبصره یک: در صورت رضایت طرفین و تمایل به ادامه ی همکاری می توانند پس از اتمام مدت، اقدام به تمدید قرارداد برای همین مدت نمایند.
تبصره دو: در صورت عدم رضایت جاعل به ادامه همکاری در پایان مدت اجاره، جاعل می تواند بدون نیاز به اعلام قبلی نسبت به تعویض کلید مغازه اقدام نماید.

 

ماده ۵- تعهدات طرفین

این قسمت به دلیل حفظ اسرار موکل حذف می گردد.
1- ....................... . 
2- ....................... .
3- ....................... .
4- ....................... .
 

ماده ۶- شرایط قرارداد

1- .................... .
2- .................... .
3- .................... .
4- .................... . 
 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

 

ماده ۷- وجه التزام

عامل متعهد و ملتزم است که در مدت مقرر در بند 5 ماده 6 نسبت به انجام مورد جعاله مرقوم اقدام نماید و در صورت تخلف از مدت مقرر متعهد است 10 درصد حق الجعاله ی آن هفته را به عنوان وجه التزام به جاعل بابت هر روز غیبت بپردازد و جاعل حق دارد بابت هر ساعت تاخیر روزانه ...........  را از اجرت کسر و باقی را بپردازد. 

 

ماده ۸- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ناشی از تفسیر و اجرای مفاد قرارداد ، طرفین مورد اختلاف را به داوری آقای : ....... با کد ملی ................ که با امضای ذیل این قرار موافقت خویش را به این منظور اعلام نموده است، ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی باشد قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد .

 

ماده ۹- اقامتگاه طرفین

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد. در صورتی که این محل تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

این قرارداد مشتمل بر 9 ماده مابین طرفین در کمال صحت عقل و سلامت اراده میان طرفین تنظیم و مفاد و مندرجات آن مورد توافق کامل طرفین می ‌باشد.

 

جهت ارتباط با وکیل متخصص قراردادها کلیک کنید  - 88019243

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.24 از 5 (21 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.