تاریخ انتشار: دوشنبه 17 آذر 1399
نمونه متن دادخواست - خلع ید

 نمونه متن دادخواست - خلع ید

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3069

 

شماره 1- نمونه متن دادخواست خلع ید

خواهان : خانم فاطمه ......  با وکالت ..............به نشانی:  تهران ......

خوانده :  مجید ، جمال و حمید ...........   به نشانی : تهران : جاده آبعلی ........................

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی: تهران ، میدان فاطمی - میدان گلها .......

خواسته :

1- خلع ید از عرصه و اعیان پلاک ثبتی

2- هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگستری

دلائل ومنضمات دادخواست :

1- تصویر مصدق سند مالکیت خواهان

2- تصویر مصدق وکالت نامه آقای حسن ....

3- اصل وکالت نامه داگستری

شرح دادخواست دعوای خلع ید :

ریاست محترم دادگاه های عمومی شهرستان تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل به موجب سند رسمی مالکیت (پیوست شماره 1) مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملک واقع در تهران – جاده آبعلی .............................. به پلاک ثبتی ......... می باشد. تمامی ملک مورد نظر در تصرف آقایان مجید و رحمان ...... و حمید ...... می باشد خواندگان محترم بدون هیچ گونه قرارداد و اخذ مجوز از خواهان ونیز بدون مجوزقانونی ملک مورد نظر را تصرف کرده اند که بدینوسیله تقاضای صدور حکم به خلع ید از ایشان می شود لازم به ذکر است موکل آقای حسن ........... به موجب وکالت نامه شماره ......... (پیوست شماره 2) وکیل مدنی مالک در اقامه دعوا به نفع ایشان می باشند.

 

 

شماره 2- نمونه متن دادخواست خلع ید مشاعی

خواهان : .................

خوانده : ..................

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته یا موضوع و بهای آن :

خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی ......... واقع در بخش 6 تهران و پلاک ثبتی ..........واقع در بخش 6 تهران  هریک مقوم به 5,100,000 تومان و خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک) :

1- گواهی مصدق حصر وراثت

2- استعلام مالکیت مورث

3- وکالتنامه

شرح دادخواست خلع ید :                                               

ریاست محترم دادگاه

احتراما به استحضار می رساند با عنایت به اینکه پدر خواهان در تاریخ 29/02/86 فوت نموده و دارایی ایشان عبارت است از یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ......و.....واقع در بخش 6 تهران و با استناد به گواهی انحصار وراثت ضمن دادخواست ملک مسکونی بین ورثه وی مشترک می باشد و ملک مشترک در تصرف خواندگان می باشد، موکل تقاضای خلع ید از ملک مشاعی مذکور را دارد. لذا صدور حکم مقتضی وفق مدارک پیوست و مستندا به ماده 43 قانون اجرای احکام مستدعی است. نیز صدور حکم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مستدعی است.

 

 

مطالب مرتبط با خلع ید :

1- خلع ید از اموال غیرمنقول

2- خلع ید از ملک، رای دادگاه و دادخواست

3- سهم الارث و سهم هرکدام از ورثه از ارث، وکیل ارث

4- رای و دادخواست خلع ید ملک مشاعی، وکیل ملک

5- خلع ید، نمونه دادخواست و رای بدوی و تجدیدنظر خلع ید

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.