تاریخ انتشار: یکشنبه 05 بهمن 1399
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو - ماشین - وسیله نقلیه

 الزام به تنظیم سند رسمی خودرو - ماشین - وسیله نقلیه

جهت معامله خودرو و نقل و انتقال ماشین طرفین به چند طریق میتواند اقدام کنند. مثل اینکه همزمان با معامله، خریدار و فروشنده، به اتفاق به مرکز شماره گذاری یا فک پلاک و پس از آن به دفترخانه اسناد رسمی جهت تتظیم سند انتقال قطعی یا همان بنچاق مراجعه نمایند که در این فرض مشکلی وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش میرود. مشکل در جایی به وجود می آید که معامله با مبایعه نامه عادی یا به طور شفاهی انجام شده و فروشنده به بهانه های مختلف جهت اعطای وکالت نقل و انتقال قطعی و فک پلاک و یا جهت انتقال قطعی و طی تشریفات لازم در مرکز شماره گذاری پلیس راهور حاضر نمیشود که در این صورت برای خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، باقی نمی ماند.

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 114034

نکات مهم الزام به تنظیم سند مالکیت

1- آنچه از نظر قانونی برای مالکیت خودرو لازم است همان سند برگ سبز مالکیت خودرو است که از سوی مرکز شماره گذاری پلیس (مرکز تعویض پلاک پلیس راهور) صادر میشود.

2- براساس یک رویه غلط و فراگیر که البته طرفدارانی هم دارد ! افراد بعد از فک پلاک و اخذ سند مالکیت یا همان برگ سبز، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و سند انتقال  قطعی یا بنچاق تنظیم می نمایند. این سند جز درآمد زایی قابل توجه برای سردفتران اسناد رسمی هیچ خاصیتی ندارد و حتی در محاکم و نزد پلیس هم به آن توجه نمیشود ولی متاسفانه براساس باور غلط جامعه و القائات کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی و ذینفعان این طرح همیشه فروشنده از خریدار درخواست تنظیم سند انتقال قطعی را دارد. در صورتیکه همانطور که گفته شد وجود این سند هیچ خاصیتی ندارد جز اینکه موقع فروش خریدار بعدی آن را از فروشنده درخواست میکند اشتباه زنجیرواری که قربانی آن مصرف کنندگان خودرو هستند و مرتکب آن هم مصرف کنندگان خودرو !!!!!! 

3- وضعیت معامله و فروش خودروی توقیف شده حالت خاص و ویژه ای ایجاد می نماید که معمولاً باعث آسیب مالی و خسران خریداران خودرو می گردد که به نظر می رسد بهتر است قبل از انجام معامله در خصوص خودرو حتما با یک وکیل متخصص قرارداد و آشنا به ویژگی های معاملات راجع به خودرو و ماشین مشاوره شود.


متن مقرره مورد شکایت در خصوص کفایت برگ سبز در معاملات خودرو به شرح زیر است:

  ” مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

    سلام علیکم

  با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد :

۱-  هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.

۲-  به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

۳-  در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.- معاون امور اسناد”

 در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۰۶-۷؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که :

  ” مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک می باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی باشد و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. لذا در صورت عدم رعایت مواد قانونی فوق الذکر در مواردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل ( که مستند سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است نسبت به تمام انتقالات مذکور با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره ۳۸؍۸۰۰؍۹۰۰۰-۳؍۵؍۱۳۹۴ مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر گردیده است. ضمناً به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰؍۶۹۰۰۶؍۱۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ ریاست قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. لذا بنا به دلایل فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

 در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۴۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۹ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را قابل ابطال تشخیص نداد وحکم به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً :

قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

 ثانیاً :

مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً :

انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.


 3- فروش خودرو به چند شکل ممکن است صورت گیرد : 

الف) بعد از وقوع توافق و معامله و مبادله ثمن فروشنده خودرو به خریدار وکالت فک پلاک و تنظیم سند قطعی خودرو بدهد. 

ب) بعد از وقوع معامله خریدار خودرو و فروشنده خودرو برای انتقال و فک پلاک در یکی از مراکز شماه گذاری قرار گذاشته و به اتفاق به آنجا مراجعه نمایند و مبادله ثمن هم همان زمان انجام شود. 

ج)  اگر معامله خودرو با سند عادی یا همان مبایعه نامه انجام شود و وکالتی در کار نباشد و پس از دعوت خریدار، فروشنده به مرکز شماره گذاری جهت فک پلاک و صدور سند مالکیت خودرو مراجعه نکند.در این فرض خریدار چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نخواهد داشت.

  •  نکته: تردیدی نداشته باشید که قبل از انجام معامله خودرو و امضای قرارداد ، مشاوره با وکیل متخصص و با تجربه قرارداد و آگاه به تشریفات عملی معامله خودرو، ضروری بوده و امنیت معامله را تضمین می نماید.
  •  نکته: توجه داشته باشد خودرو را با کسی معامله کنید و وجه را به کسی بپردازید که اسناد مالکیت به نام اوست چرا که در غیر این صورت حتی شکایت الزام به تنظیم سند هم نمیتوانید بکنید و معامله قابل ابطال است و حتی ممکن است ماهها و سالها به دنبال پول خود بدوید و مالک خودرو نشوید.  
  •  نکته: در خرید خودرو از نمایشگاه علاوه بر توجه به امضای مالک حتما یک نسخه از قرارداد را قبل از پرداخت پول بگیرید و هیچ بهانه ای را برای تحویل ندادن نسخه قرارداد نپذیرید. 
  •  نکته: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دعوایی مالی است و حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود(تا بیست میلیون تومان در شورا و بالاتر از بیست میلیون در دادگاه).
  •  نکته: انعقاد یک قرارداد خوب برای خرید یا فروش خودرو نه تنها فردی را که قصد کلاهبرداری داشته و واجد سوءنیت است را از معامله منصرف میکند بلکه در صورت تخلف و عدم انجام تعهد احتمالی امکان جبران خسارت را فراهم نموده و هر لحظه ضمانت اجراهای خلف وعده را به طرفین یادآوری میکند. به عنوان مثال میتوان در قرارداد نوشت که فروشنده باید راس موعد مشخصی یا تا زمان مشخصی جهت تنظیم سند در دفترخانه یا مرکز شماره گذاری حاضر شود و در صورت خلف وعده ملزم به پرداخت پنجاه درصد از ارزش معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. یقین داشته باشید که خود فروشنده با وجود این شرط پیگیر و مصر به تنظیم سند خواهد بود و او شما را مجبور به تنظیم سند میکند !!!!!!    

 

 

 

پرونده عملی الزام به تنظیم سند خودرو

در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام... خریدار یک وسیله نقلیه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مریم... درخواست خود را به این نحوه اعلام می‌کنند: تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی.

خواهان فتوکپی تصدیق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصدیق‌شده سند رسمی اتومبیل را به عنوان دلایل مطروحه در دادخواست ضمیمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد.

خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام کرده است: اینجانب به موجب مبایعه‌نامه پیوست پرونده، یک دستگاه اتومبیل را از خوانده خریداری کرده‌ام. طبق این قرارداد قرار بر این بوده است که در تاریخ معینی در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام اینجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظیم سند رسمی به نام اینجانب خودداری کرده است. به این ترتیب از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی در حق اینجانب را دارم.

 

بررسی دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو 

یکی از نکاتی که بهتر بود در نظر گرفته می‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبایعه‌نامه و شرط داخل آن مبنی بر حضور آتی طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام خواهان کافی برای اثبات این موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ رای به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود یک اظهارنامه به خوانده مبنی بر تخلف وی به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمی داده می‌شد. در ضمن باید در اظهارنامه اخیر تاریخی برای حضور مجدد خانم مریم در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی اتومبیل موضوع دعوا تعیین می‌شد و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره می‌شد که در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمی، علیه وی اقدام قانونی صورت می‌گیرد. در ضمن در مواردی که مال موضوع انتقال به خریدار عملا تحویل داده نشده باشد، خواهان باید ضمن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود، تحویل آن مال را نیز از دادگاه محترم تقاضا کند.

 

 

روند دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل می‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به این ترتیب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده می‌شود. بر این اساس جهت اجرایی کردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت می‌گیرد.

ماده اخیر مقرر کرده است: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد». به این ترتیب پس از ختم جلسه رسیدگی و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهی برای ابلاغ اوراق قضایی به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسیدگی تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نبود.

خواهان‌ در جلسه رسیدگی اعلام کرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری کرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت کرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است. ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای خود را صادر کرد:

 

رای دادگاه، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو 

راجع به دادخواست تقدیمی آقای پیام... به طرفیت خانم مریم... مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ که خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولی از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری کرده است. علاوه بر این به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وی حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نکرده است. با این وضعیت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقی «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

 

تحلیل پرونده الزام به تنظیم سند  

امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌کنند. اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیرتشریفاتی بین حقوقدانان مطرح است، ولی رویه‌قضایی به سمت غیرتشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد. به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولی در بقیه موارد رویه‌قضایی عقود و معاملات را غیرتشریفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌کنند.

 

 

نمونه سوال حقوقی - الزام به تنظیم سند خودرو - بنچاق

من یک سال پیش خودرویی را بصورت قولنامه ای دستی خریدم و ثمن معامله را کامل پرداخت کردم و مدرک آن نیز موجود هست.
بعدا متوجه شدم این ماشین چند دست قولنامه ای فروخته شده و الان یکی از آن فروشندگان مبلغی طلب دارد و بابت آن چک دارد. سوال من این هست من اگه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو بدهم حتما ان چک را بدهکار باید پاس بکند تا سند و بنچاق بنام من بشه یا سند به نام من که اخرین خریدارم و ماشین در تصرف من هست میشود و آنها یعنی بدهکار طلبکار خودشان میدانند.
با تشکر از شما

پاسخ - الزام  و اجبار فروشنده به تنظیم سند خودرو

  • شما میتوانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به طرفیت تمامی ایادی سابق (فروشندگان سابق) طرح بنمایید.
  • در این صورت اینکه یکی از خریداران سابق به یکی از فروشندگان بدهکار میباشد، مربوط به روابط شخصی آن دو میباشد و تاثیری در صدور حکم به نفع شما ندارد.
  • در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شما باید ثابت نمایید که خودرو را از مالک آن خریداری نموده اید و بنا بر حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال خوردو به شما بوده است و خوانده یا خواندگان اقدام به این امر ننموده اند.

 

 

مطالب مرتبط با الزام به تنظیم سند خودرو: 

1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

2- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره وکیل متخصص اجاره

3- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اماکن تجاری

4- الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول

5-  الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول (املاک)

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
معامله شفاهی و تلفنی در سیستم حقوقی ما صحیح است و نفی نشده است.اثبات معامله شفاهی و تلفنی کار راحتی نیست برای اینکه شما با این ادعا بر خلاف قاعده تصرف رفتار نموده اید پس بار اثبات و زحمت ارائه دلیل بر عهده شما است.شما باید به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و اثبات مالکیت بدهید.اینکه وجه را کامل پرداخت نموده اید و خودرو در تصرف شما بوده و شهود احتمالی و اوضاع و احوال حاکم موید وقوع معامله و خواسته شما است.
عیب مورد معامله یکی از راههای فسخ و انحلال قرارداد خرید و فروش یا بیع است.نکته اینجاست که توسل به خیار عیب (اختیار فسخ معامله به دلیل عیب) فوری است و خریدار پس از وجود اطلاع از عیب بدون فوت وقت و فوری باید آن را اعمال نماید.  اگر معامله به دلیل عیب فسخ شود در مورد اینکه آیا اثرات فسخ به شما هم سرایت می کند یا نه بستگی به نکات مسائل چندی دارد از جمله اینکه:  1- آیا شما ین خرید دلار را از عیب مطلع کرده اید و به سراحت در قرارداد به این اشاره شده است.  2- قرارداد عادی بین آن فرد دلار یا خریدار نهایی با شرط اسقاط تمامی خیارات بوده یا نه ؟  3- آن فرد دلار در قرارداد فروش عادی خود را مالک معرفی کرده یا از طرف شما اقدام به انعقاد معامله نموده است؟ 
امکان اینکه طول زمان یک دادرسی حقوقی مشخص شود وجود ندارد اعم از اینکه دعوای الزام به تنظیم خودرو باشد یا هر دعاوی حقوقی دیگر اما معمولا یک چنین دعوای چیزی در حدود 4 تا 5 ماه برای رسیدگی بدوی زمان میبرد. 
خریدن خودرو که در رهن شخص دیگری (در اینجا شرکت لیزینگ) است امتیازی برای شماایجاد نمی کند و فقط در رابطه شما با فروشنده موثر است.بهترین کاری که در این فرض میتوانید انجام دهید این است که به دادگاه حقوقی مراجعه کنید و دادخواستی با موضوع الزام به تنظیم سند خودرو و الزام به فک رهن مطرح نمائید طبیعتاً فروشنده موظف است مورد معامله را از رهن آزاد کند و به نام شما سند تنظیم کند. با این شکایت و دادخواست چون اجازه دادگاه برای فک رهن را داریدمی توانید خود مبلغ بدهی را به شرکت لیزینگ پرداخت کنید و در نهایت آن را از فروشنده مطالبه نمائید.
همانطور که شما تجربه کرده اید سند قطعی یا سند محضری هیچ خاصیتی در مالکیت ندارد الا اینکه موقع فروش، خریدار آن را از شما می خواهد که این در واقع یک اشتباه و سوء برداشت از سوی جامعه است.اگر شما سند محضری خودرو را از ید قبلی نخواهید در طول استفاده از خودرو هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد و کسی منکر مالکیت شما نیست همان برگ سبز مالکیت کفایت می کند ولی همان طور که گفته شد در موقع فروش بر اساس یک رویه غلط خریدار آن را از شما خواهد خواست. در هر حال برای این کار بهتر است اطلاعات خود را تکمیل کرده و برای درخواست تنظیم سند رسمی به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجع کنید و قبل از آن حتما با یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها مشورت نمائید. 
کاری که شما باید انجام دهید این است که هر چه زودتر مطالبه وجه بدهید و باقیمانده ثمن معامله، بعلاوه خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کنید.البته بودن سند نزد خریدار و تحویل خودرو به وی او را بی نیاز از مراجعه به شما و درخواست تنظیم سند نمیکند و دیر یا زود به شما مراجعه خواهد نمود وی چون زمان مراجعه وی مشخص نیست شما برای حفظ حقوق خود هر چه زودتر دادخواست مطالبه وجه و ثمن قرارداد بدهید.مطمئن قرارداد شما را یک کارشناس و فرد با تجربه تنظیم می نمود منافع شما بهتر حفظ میشود.توصیه میشود قبل از انعقاد هر قرارداد حتما با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه قراردادها مشورت نمائید. 
چون قرارداد ندارید کارتون بسیار مشکله اما غیرممکن نیست،در واقع شما باید اولا وقوع بیع شفاهی را ثابت کنید و بعد تقاضای فسخ معامله به دلیل معیب بودن مورد معامله را بنمائید.توجه داشته باشید اعمال خیار عیب فوری است به این معنی که در مدت متعارف (حداکثر دو یا سه روز) بعد از کشف عیب میشود برای فسخ اقدام کرد. این مورد میتواند بابت خیار تدلیس هم باشد.برای مطالعه احکام خیار عیب به مواد 422 تا 437 قانون مدنی مراجعه کنید.برای مطالعه احکام خیار تدلیس به مواد 438 تا 440 قانون مدنی مراجعه کنید. 
در خصوص سوال شما مبنی بر اینکه آیا مسئولیتی در قبال خریدار دارید یا نه باید گفته شود، مسئولیت کیفری قطعا وجود ندارد و عمل هیچ کدام از شما جرم نبوده است.در خصوص مسئولیت حقوقی با توجه به توضیحات شما به نظر میرسید واسطه و دلال که البته بهتر است وی را خریدار اول بنامیم، مسئولیتی در مقابل خریدار دوم دارد ولی بعید است که بتواند شما را در مقابل کسی که طرف قرارداد شما نبوده است مسئول دانست. پس دو دلیل عمده برای عدم مسئولیت حقوقی شما وجود دارد :  1- خریدار دوم طرف قراردادی شما نبوده است. 2- به خریدار اول وکالت بلاعزل داده و پول را از وی تحویل گرفته اید و نیز خودرو تحویل ایشان داده شده است. 
معامله صوری باطل محسوب می شود و چنانچه می خواهید مالکیت خود را اثبات کنید لازم است به معامله اول استناد کنید و اثبات کنید که خودرو را از فروشنده خریده اید، یکی از دلایل شما برای اثبات این موضوع می تواند مبلغی باشد که بابت ثمن معامله به حساب ایشان واریز کرده اید به اضافه شهادت شهود در صورت وجود.
خیر، سند خودرو به نام شماست و نمیتواند بابت بدهی شخص دیگری آن را توقیف کرد. فقط در صورتی که در قرارداد بین دو نفر دیگر یعنی فروشنده و خریدار اولی ذکر شده باشد که در صورت پاس نشدن چکها فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد، فروشنده اول می تواند درخواست فسخ معامله بین شما را داشته باشد که در اینصورت شما می توانید در همان دعوی یک دعوای متقابل علیه فروشنده ای که از او خودرو را خریداری کرده اید مطرح کنید جهت پس گرفتن ثمن معامله.
امکان فسخ معامله در صورتیکه موضوع معامله اعم از خودرو یا هر مال دیگه، معیوب و واجد عیب باشد وجود دارد در صورت وجود عیب، اول مراتب فسخ معامله به دلیل عیب را به طرف معامله اعلام نمایید و سپس اقدام به تنظیم دادخواست فسخ معامله نمایید. توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص قراردادها و دعاوی حقوقی در تماس و ارتباط باشید و با وی مشورت نمائید. 
خودرو متعلق به خریدار است و عمل ایشان هر چند غیراخلاقی است ولی جرم نیست .شما فقط می توانید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای مطالبه ثمن معامله و توقیف اموال بنمائید و همان ماشین را توقیف کنید.اگر در مورد زمان پرداخت ثمن، مهلت و زمان قید نشده باشد اصولاً به این معنی است که هر وقت شما مطالبه کنید طرف باید پرداخت کند. پس هر چه زودتر مطالبه کنید تا به شما خسارت تاخیر تادیه تعلق بگیرد.(یعنی همان خسارت تاخیر و خسارت دیرکرد) در نهایت توصیه می شود قبل از هر اقدامی برای جلوگیری تکرار اشتباهات با یک وکیل مشورت نمائید.
نظرات

ﺳﻪشنبه, 18 آبان,1400

شهابی

با سلام و احترام
بنده خودرویی رو به شخصی فروختم و متاسفانه دفترخانه حسب اشنایی با خریدار مهلت وکالت تعویض پلاک رو درج نکرده و خریدار هم بواسطه این مسئله اقدام به تعویض پلاک نمی کند. سال گذشته از طریق دفتر قضایی یک اظهارنامه الزام به تعویض پلاک برای خریدار فرستادم و بعد از اون به پلیس راهور مراجعه کردم و روی پلاک شکایت تنظیم نمودم. اما پلیس بعد از یکسال هنوز خودرو را توقیف نکرده و خریدار خودرو را با همان وکالت به شخص دیگر فروخته است. تکلیف بنده چیست؟ چگونه خریدار را مجبور به تعویض پلاک کنم؟


پاسخ وکیل :
سلام
پلیس وظیفه ندارد دنبال خودروی شما بگردد و آن را پیدا و توقیف کند.اگر دستور توقیف فیزیکی خودرو صادر شده باشد به محض اینکه طرف وارد پارکینگ دولتی شده یا پلیس به هر دلیل آن را متوقف کند پس از استعلام خودرو توقیف می شود.

یکشنبه, 09 آبان,1400

امین رئوفی زاده

با سلام بنده یه ماشین پنج سال پیش خریدم به علت مشکلات نتونستم سندشه به نام خودم کنم یکی دوماه اول الان که افتادم دنبال کاراش طرف حسابم تهران من اهواز میگه برگه سبز و سند کمپانی با مدارک گم کردم یه وکالت داده رفتم اهواز برگه سبز گرفتم به نام خودشه الان هرچی بهش میگم بیا دوباره به وکالتی بهم بده نمیده آیا میتونم برم راهنمایی رانندگی یا دفتر خونه بدون حضور طرف برگه سبز و پلاک به نام خودم کنم آیا راهی هست ممنون میشم پاسخ بدید .

ﺳﻪشنبه, 20 مهر,1400

داود

با سلام
من برج ۲سال ۹۹ یه ماشین به یه دوستام فروختم اونم تو مهلت مقرر یه کپی کارت ملی داد از یه شخص ناشناس برا وکالت تعویض پلاک که من وکالت رو به مدت انقضا یکماهه دادم ولی بعد از اتمام مهلت وکالت هنوز برام خلافی میومد که معلوم بود پلاک عوض نشده
حالا بعد یکسال طرف از رو سند ماشین شماره منو پیدا کرده و ادعا میکنه ماشین تعویض پلاک شده بنام خودش و چنددست چرخیده ونمایشگاهیم که بهش فروخته گفته چون دنبال کار نبودی سند قطعی نمیتونیم بزنیم برات حالا سوال من اینه
اولا این آقا الان به چه حقی از من رفته شکایت الزام سند کرده وقتی من اصلا ایشونو نمیشناسم و باهاش قرارداد ندارم؟
دوما ایشون چجوری با وکالت منقضی ماشینو تعویض پلاک کردن و من چجوری باید پیگیر تخلفات ایشون با پلاکم باشم
سوما برگ سبز الان قانون میگه سند رسمیه ایشون چه ادعایی دارن وقتی برگ سبز بنامشونه
چهارما اگر من در جلسه دادگاه نرم یا فقط یه لایحه ارسال کنم مشکلی داره؟

دوشنبه, 19 مهر,1400

ن ج م

سلام
بنده ۲دانگ از خودرویی راخریداری کردم وبعدازمدتی مالک عنوان کرد که ۲دانگ را به ازای یک فقره چک مجددبفروش به خودم .حالا بااخذ چک از ایشان ،ازپاس کردن چک طفره میرود چکارکنم

چهارشنبه, 14 مهر,1400

احمد مححوب

با عرض سلام
من حدود ۸ ماه قبل ماشین سمند داشتم فروختم به یه نفر تقریبا ۲ میلیون از پولم دستشون موند برای تعویض پلاک و تنظیم سند و من هم تمام مدارک ماشین رو تحویل ایشون دادم و ایشونم مبادرت به فروش ماشین کرده و به همین منوال چندین دست چرخیده ماشین و سند و برگ سبز رو تحویل خریدار نداده الان خریدار ماشین با من تماس میگیره و میگه میرم شکایت ملزم به سند میگیرم از دستت درصورتی که من چندین بار به خریدار اول گفتم بیاین برای تعویض پلاک که نیومد الان طرف میگه بیاین سند به نام من بزنین از اونطرف خریدار اول مدارک رو تحویل نمیده باید چکار کنم من اگه شکایت برای ملزم به سند بگیرن و من سند بزنم خریدار اول میتونه از من شکایت کنه یا نه ممنونم

جمعه, 02 مهر,1400

hadi

با سلام بنده ی ماشین دارم برای معاوضه گذاشته بودم نمایشگاه بعد ی مدت رفتم ماشینو بردارم نمایشگاهی که دوستمم بود گفت ماشین دست مشتری بوده برای اینکه خلاف احتمالی شده باشه به گردن تو نیافته ی فسخ نامه بنویسیم پشت قولنامه فسخ نامه نوشت امضا کردم و قولنامه خالی رو همامضا کردم شروع به دعوا کردن در واقع به طور کاملا خلاصه گفتم بعد 3 سال طرف از دادگاه الزام به تنظیم سند گرفته الانم ماشین به نام بنده هستش پلاکشم به ناممه الان من اگه مثلا چک و سفته ای به کسی بدم و پاس نشه و طرف همون ماشینو توقیف کنه تکلیف ماشین چیمیشه با حکم دادگاه رفع توقیف میشه؟ یا باید مبلغ چک و پاس کنه بعد تعویض پلاک؟

جمعه, 12 شهریور,1400

فرشاد

با سلام . پدری ۴ فرزند داشت ۳ پسر و ۱ دختر . بعد از فوت پدر دو برادر و خواهر به برادر بزرگتر خود وکالت تام الاختیار دادند. میت ماشینی داشت و وراث توافق کردند که ماشین رو به برادر کوچکتر خود بفروشند خریدار ماشین مبلغ پولی را به برادر بزرگتر خود که وکالت داشت میپردازد بدون فروش نامه و در غیاب سایر وراث. برادری که پول ماشین را گرفت همونی که وکالت داشت ماشین را ۳ سال سند نمیزند تا اینکه خواهره وکالت خود را عزل میکند خریدار ماشین مدعی میشود که این ماشین بدون سند میشود و شکایت میکند سوال اینجاست اگه اون خواهره سند ماشین را امضا نکند چه اتفاقی می افتد در حالی که خواسته ای از سایر وراث دارد . ممنون میشم راهنمایی کنید

شنبه, 06 شهریور,1400

امیر

باسلام .بنده یه پژو پارس از فردی خریداری کردم روزی که خرید انجام شد تعطیل بود و به بنگاه مراجعه نکردیم و قولنامه ی دستی نوشتیم و شاهد هم دارم پای قولنامه امضا کرده.بنده ۹۰درصد مبلغو پرداخت کردم و ده درصد گرو گذاشتم برا تنظیم سند و اینا..فروشنده ماشین بنام مادرش بوده .اما امضای مادرش پای قولنامه نیست چون با پسرش معامله کردم..و کارت ماشین و مدارک و گرفتم .برگه سبز هم بنام مادرشه ولی مفقود شده ک روزنامه دادن و روزنامشم اومده اماده برا برگه سبزجدید.و سند کمپانی بنام مادرش نیست فقط برگه سبز و کارت ماشین و پلاک بنام مادرشه ..سوالم اینه بنده میتونم تعویض پلاک کنم با حضور مادرش و برگه سبز بنامم صادربشه یا نه باید اول صاحب سند بزنه بنام مادرش بعد اون بنام من؟و فکر کنم وکالت فروش نداره.حالا اگ چنانچه فروشنده از رفتن پیش صاحب سند اصلی امتنا کرد بنده اگ الزام ب سند کنم با این قولنامه میشه یا تا ب اونجا نرسیده یه قولنامه دفتری تنظیم کنم بدم مادرش امضا کنه بعد اگ خاستم الزام ب سندکنم ؟و اینکه خاستم بدونم با این شرایط نعویض پلاک برای من میشه یا نه؟اگ نشد با قولنامه دستی و شاهدم میتونم شکایت کنم و الزام ب سند کنم یا باید حتما امضا مادرش پا قولنامه باشه ؟؟ممنون میشم دقیق راهنمایی کنید خیلی گیرم

پنجشنبه, 04 شهریور,1400

محمدی

باسلام.
من یه پراید رو فروختم به یه اقایی.وسند زدم وتعویض پلاک هم کردم براش.
حالا بعد از دو هفته پشیمون شده و میگه
ماشین از نظر موتوری ایراد داره و فلان جاش رنگ داره.و الان شکایت کرده.در صورتی که ماشین موتورش سالم بود موقع تحویل دادن
الان باید چکار کرد.
باتشکر فراوان .

دوشنبه, 01 شهریور,1400

سجاد

با سلام حدود 10سال قبل یه پراید رو من از دوستی گرفتم و اون از دوستی دیگر گرفته بود و هر دو معامله شفاهی بود الان سند و برگ سبز و همه مدارک دستمه. الان به هیچکدوم از اون دو نفر دسترسی ندارم . بنظرتون الان با قانون الزام به تنظیم سند به مشکل بر نمیخورم؟ راحت میتونم نتیجه بگیرم؟

یکشنبه, 31 مرداد,1400

مهدی

باسلام من یک خودروی پژو ۲۰۶ رو فروختم به یک نمایشگاه دار و اون قولنامه نوشت و رفتیم دفتر خونه ، فقط برای تعویض پلاک ازم وکالت گرفت و بزای اینکه هزینه سند قطعی رو جلو بیوفته ماشین رو فروخت به یکی دیگه و قرار شد من برم دفتر خونه قطعی امضا بزنم
و از این بحاظ هیچ مشکلی نداریم
ولی توی این بازه زمانی که من ماشین رو فروختم به نمایشگاه دار عدم خلافی گرفتم و صفر کردم تحویل دادم ولی ماشین که دست نمایشگاه دار بود چند تخلف رانندگی داشته و نمایشگاه دار هم که فروخته به شخص ثالث اون هم چند تخلفی داشته ، میخوام بدونم که الان من که دارم میرم دفتر خونه که برای سند قطعی امضا بزنم باید ازشون عدم خلافی درخواست کنم که صاف کنن خلافی رو ؟ یا تخلفات به پای خودشون میمونه پلاک من هنوز روی ماشینه ، و برای امضا زدنه سند قطعی زمان باید درنظر بگیرم که پلاک رو تعویض کنند؟

شنبه, 30 مرداد,1400

مهدی

باسلام من یک خودروی پژو ۲۰۶ رو فروختم به یک نمایشگاه دار و اون قولنامه نوشت و رفتیم دفتر خونه ، فقط برای تعویض پلاک ازم وکالت گرفت و بزای اینکه هزینه سند قطعی رو جلو بیوفته ماشین رو فروخت به یکی دیگه و قرار شد من برم دفتر خونه قطعی امضا بزنم
و از این بحاظ هیچ مشکلی نداریم
ولی توی این بازه زمانی که من ماشین رو فروختم به نمایشگاه دار عدم خلافی گرفتم و صفر کردم تحویل دادم ولی ماشین که دست نمایشگاه دار بود چند تخلف رانندگی داشته و نمایشگاه دار هم که فروخته به شخص ثالث اون هم چند تخلفی داشته ، میخوام بدونم که الان من که دارم میرم دفتر خونه که برای سند قطعی امضا بزنم باید ازشون عدم خلافی درخواست کنم که صاف کنن خلافی رو ؟ یا تخلفات به پای خودشون میمونه پلاک من هنوز روی ماشینه ، و برای امضا زدنه سند قطعی زمان باید درنظر بگیرم که پلاک رو تعویض کنند؟

ﺳﻪشنبه, 19 مرداد,1400

علی

سلام اردیبهشت امسال پژو پارس صفر خریداری کردم و قولنامه دستی نوشته شد و قرار شد که تا یک ماه بعد انتقال خودرو صورت بگیره و مبلغ خودرو رو کامل پرداخت کردم،خرداد ماه فک پلاک انجام شد و ایشان اعلام کردند که شرایط مالی مناسبی ندارند و به زودی برای انتقال سندتماس میگیرند،به واسطه اینکه فامیل همکارم بودند قبول کردم ،اماالان در مردادماه میگند که پول ندارم و اگه میخوای پول انتقال رو خودت بده تا من بیام و برگه سبز خودش سند مالکیت هست،ایا میتوانم اقدام قانونی و شکایت انجام بدم؟

یکشنبه, 10 مرداد,1400

حامد

با سلام من چند روز پیش یه ماشین خریدم که فروشنده وکالت تعویض پلاک و فروش به نام پدرم داد آیا میشه پلاک خودرو به نام من بشه و سند دفتر خانه هم به نام من بخوره؟

شنبه, 02 مرداد,1400

Niloofar

سلام خسته نباشید
همسر بنده راننده یکی از ادارات هستن و از طرف اداره گفته شده بهشون که ماشینی که کار میکنی باهاش باید به نام خودت باشه من مجبور شدم سند رو به نام ایشون بزنم میخواستم ببینم آیا راهی وجود داره میشه تعهد گرفت از ایشون که ماشین به نام منه فقط سندش به خاطر شرایط کاریشون به نام ایشونه؟!
ممنون از راهنماییتون

پنجشنبه, 31 تیر,1400

توحید

با سلام
بنده حدود ۵ماه پیش مبلغ۳۰۰میلیون پول را برای خرید کامیونت بایک شرکت پیمانکاری شهرداری‌ به صورت شراکتی پرداخت کردم که کل مبلغ ماشین ۵۱۲میلیون بود و رئیس هیات مدیره شرکت قولنامه راامضا کردند وقولنامه بصورت شراکتی نوشته شده است ومن فقط کپی قولنامه دستم هست وچون بنگاهی وشرکت اشناییت داشتند شش دانگ کامیونت را به اسم شرکت سند زده اند وبه مراجعات مکرر من هم اهمیتی نمی‌دهند لطفا راهنماییم کنید

شنبه, 26 تیر,1400

روح اله

سلام و عرض تشکر از زحمتی که میکشین . من خودرو ای رو طبق مبایعه نامه فروختم و در محضز هم وکالت بلاعزل دادم الان بیشتر از یکماه گذشته و خریدار نمی ره تعویض پلاک و خودرو هی دار اینور و انور جریمه میشه و تصادف میکنه . اگه خدای نکرده جرمی با خودرو اتفاق بی افته یا خسارت جانی و مالی به کسی بزنه . من بعنوان کسی که هنوز سند به ناممه گرفتار نمی شم ؟ ممنون میشم پاسخ بدین

جمعه, 18 تیر,1400

امیدامینی

سلام و عرض ادب ممنون میشم پاسخ این مشکل من رو بدین واقعا مشکل دارم.بنده خودرویی رو با شخصی معاوضه کردم با قولنامه دستی، وداخله قولنامه قید کردم به روییت کامل خریدار و فروشنده در امد.یه عیب جزئی خودرو بنده داشت که اون رو هم قید کردم که انجام میدم. بعد از ۸ روز شخص به دروغ برای فسخ قرار داد. اظهار نامه فرستاده که ۱۰تا مشکل داره خودرو. ولی روز معامله کامل خودرو رو دیده و با دست خط خودش نوشته به روییت کامل خریدار رسید و معامله قطعی هست. الان من کل مدارک رو تحویل گرفتم و مدارک خودمم تحویل دادم. حالا نمیاد سند رو به نام بنده بزنه. و اظهارنامه داده فسخ بشه. و من میخوام سند من رو بزنه تا منم سند خودریی که معاوضه کردم رو انتقال بدم به ایشون. الان ممنون میشم راهنمایی کنین بنده رو که الزام به سند بزنم یا توقیف پلاک خودم رو بدم که در معاوضه بنده اکاده سند زدن هستم ولی طرف بنده حاضر به این کار نیست؟؟؟ متشکرررم

جمعه, 18 تیر,1400

سقا توکل

با سلام.بنده حدود ۲۰ ماه قبل خودرویی رو خریدم فروشنده دلال بود قرار شد در زمان محدود سند انتقال بده اماهنوز انجام نداد از طرفی صاحب پلاک وسند توقیف ماشین جهت عدم تعویض پلاک گرفته وماشینم الان چند ماه تو پارکینگه ماشین چند دستی چرخیده اما نفر قبل وقبل تر من سر یک ماشین دیگه با هم اختلاف دارن برای وصول پول خودش ماشین که داد با هماهنگی صاحب سند خوابوندن الان من تو حل اختلاف در خواست الزام سند کردم اما الان ۲ جلسه هیچ کدوم نه صاحب سند نه کسی که من خریدم نیومدن در ضمن من درخواست ضرر زیان هم از کسی که خریدم کردم نمیدونم باید چی کار کنم حتی سند برگ سبزم نداده با اینکه پول کامل دادم قاضی میگه پرینت پول پرداختی بیار تو قولنامه نوشته نقدا پرداخت شده چی کار کنم پول پارکینگ ۶ ماه شده حتی احظاریه هم به نام کسی که خریدمم زدم ایا نیازه به نام صاحب سندم بزنم.البته سند دست صاحب سندم نیست دست نفر قبل تر از اونیه که من خریدم اونم امتناع میکنه صاحب سند مشکلی بابت انتقال نداره تو رو خدا کمکم کنید

جمعه, 18 تیر,1400

سقا توکل

با سلام.بنده حدود ۲۰ ماه قبل خودرویی رو خریدم فروشنده دلال بود قرار شد در زمان محدود سند انتقال بده اماهنوز انجام نداد از طرفی صاحب پلاک وسند توقیف ماشین جهت عدم تعویض پلاک گرفته وماشینم الان چند ماه تو پارکینگه ماشین چند دستی چرخیده اما نفر قبل وقبل تر من سر یک ماشین دیگه با هم اختلاف دارن برای وصول پول خودش ماشین که داد با هماهنگی صاحب سند خوابوندن الان من تو حل اختلاف در خواست الزام سند کردم اما الان ۲ جلسه هیچ کدوم نه صاحب سند نه کسی که من خریدم نیومدن در ضمن من درخواست ضرر زیان هم از کسی که خریدم کردم نمیدونم باید چی کار کنم حتی سند برگ سبزم نداده با اینکه پول کامل دادم قاضی میگه پرینت پول پرداختی بیار تو قولنامه نوشته نقدا پرداخت شده چی کار کنم پول پارکینگ ۶ ماه شده حتی احظاریه هم به نام کسی که خریدمم زدم ایا نیازه به نام صاحب سندم بزنم.البته سند دست صاحب سندم نیست دست نفر قبل تر از اونیه که من خریدم اونم امتناع میکنه صاحب سند مشکلی بابت انتقال نداره تو رو خدا کمکم کنید

چهارشنبه, 16 تیر,1400

مریم

سلام و عرض احترام ،در صورتیکه در شرایط موجود و اوج گیری پیک پنجم ،اگر من و همسرم برای انتقال سند خودرو از نام و پلاک ایشان به نام و پلاک ثبتی من ، نخواهیم به پلیس راهنمایی و رانندگی و در شلوغی مراجعه کنیم ،امکان ثبت این قرداد در دفاتر رسمی وجود دارد ؟ سپاسگزار خواهم بود اگر راهنمایی بفرمایید .

پنجشنبه, 10 تیر,1400

رضا

سلام. وقت بخیر. ممنون میشم به سوالم پاسخ بدید
بنده یک اتومبیل از فردی خریداری کردم که اون فرد نیز به گفته خودش اتومبیل را از پارکینگ خریداری کرده بوده. موقع خرید گفت دسترسی به صاحب سند وجود ندارد و باید الزام به تنظیم سند کنم تا ماشین به نام من شود. حالا با توجه به این که در قول نامه نام خودش را به عنوان فروشنده ماشین ذکر کرده است در صورتی که صاحب سند شخص دیگری است، آیا درخواست الزام به سند نتیجه می دهد؟ پیشنهاد شما چیست؟

پنجشنبه, 03 تیر,1400

حمید

با سلام و خسته نباشید بنده ۳سال پیش یه خودرو خریدم بد تمام و کامل پولشو بهش دادم اونم سند و بیمه و کارت ماشینو همه رو به من داد سه ساله میگم بیا وکالت بده سند بزنیم صاحب ماشین نمیاد تازه یه بار خیلی بهش زنگ زدم اعصبانی شد گفت من کارت سوخت اون ماشین دستمه چرا بیام سند بزنم گفتم اصلا کارت سوختشم واسه شما قبول نمیکنه باید چکارکنم؟؟؟؟؟

دوشنبه, 24 خرداد,1400

عباس صالحی

سلام من خودرویی داشتم که درسال ۸۷ خریداری کردم واکنون فروختم تمام مدارک روهم گم کرده بودم که طی روال قانونی مدارک را دریافت کردم سند کمپانی،برگ سبز،کارت خودرو،کارت بنزین اما مشکل اینجاست که جهت تفویض وکالت فروش به دفترخانه مراجعه کردم گفتند بنچاق باید به همراه مدارک باشد وانتقال شما غیرقانونی است لطفا راهنمایی کنید برای گرفتن بنچاق به کجا مراجعه کنم لازم به توضیح است دفترخانه قبل که انتقال انجام داده را نمیدانم کجاست ممنون میشم

دوشنبه, 24 خرداد,1400

عباس صالحی

سلام من خودرویی داشتم که درسال ۸۷ خریداری کردم واکنون فروختم تمام مدارک روهم گم کرده بودم که طی روال قانونی مدارک را دریافت کردم سند کمپانی،برگ سبز،کارت خودرو،کارت بنزین اما مشکل اینجاست که جهت تفویض وکالت فروش به دفترخانه مراجعه کردم گفتند بنچاق باید به همراه مدارک باشد وانتقال شما غیرقانونی است لطفا راهنمایی کنید برای گرفتن بنچاق به کجا مراجعه کنم لازم به توضیح است دفترخانه قبل که انتقال انجام داده را نمیدانم کجاست ممنون میشم

شنبه, 22 خرداد,1400

افشین

اینجانب ۱۰سال پیش مبادرت به خرید کامیون از نمایشگاه شدم و مبلغی را به صورت غرضی از شخصی گرفتم چون صاحب ماشین حضور نداشت وکالت فروشی بلمنافصه تنظیم کرد ۳دانگ ۳دانگ ودر متن وکالت قیدشده وکلا میتوانند خودرو را بنام خود یاهرشخصی ک صلاح بدانند. وبا بازپرداخت وجه مبلغ غرضی وکیل اول باحضور درتعویض پلاک با وکالتی که از مالک رسمی داشت ۳دانگ سهم خود را ب وکیل دوم وکالت اینجانب منتقل نمود که اینجانب مالک ۶دانگ خودرو شدم..اما بعد از گذشت ۷سال شریک اینجانب دادخواستی علیه من تنظیم کرده وبا ادعای کذب که کاربرتعویض پلاک اشتباه کرده و درتعویض پلاک حضور نداشته دادخواست ابطال سند واجرت مثل ۱۰سال داده که منوط ب هیچ دلیل مدرکی نیست...وتعویض پلاک مدارک سال۹۱راامحاکرده وتنها مدرک بجامانده تآیید نقل انتقال هست ک ممزی ب امضای خوهان هست ک ب این جانب منتقل نموده....حال با استناد ب مبایعه نامه ای مجهول که فروشنده آن را امضاع ننموده همچین ادعایی کرده ....سوال ایا شکایت او مطرح است ایا میتواند باتقلب سند ماشین من رو باطل کن

ﺳﻪشنبه, 18 خرداد,1400

فیروز منجم زاده

خودرویی را سال نود و پنج خریداری کرده و کل مبلغ معامله را پرداخت کردم با فروشنده به شماره گذاری مراجعه کردم و ایشان برگ سبز را بنام بنده کردند کارت ماشین و کارت سوخت نیز بنان بنده صادر شد.. ولی متوجه شدیم که سه بار قیل از من نیز خودرو فقط با برگ سبز انتقال یافته و کسی که سند قطعی بنام ایشان است اظهار می‌کند که در صورت رای دادگاه حاضر به زدن سند است. ولی بنده با مراجعه به دادگاه رای گرفتم که برگ سبز به معنی مالکیت خودرو است و عدم استماع حکم داد. من چکار باید بکنم ؟

ﺳﻪشنبه, 18 خرداد,1400

فیروز منجم زاده

خودرویی را سال نود و پنج خریداری کرده و کل مبلغ معامله را پرداخت کردم با فروشنده به شماره گذاری مراجعه کردم و ایشان برگ سبز را بنام بنده کردند کارت ماشین و کارت سوخت نیز بنان بنده صادر شد.. ولی متوجه شدیم که سه بار قیل از من نیز خودرو فقط با برگ سبز انتقال یافته و کسی که سند قطعی بنام ایشان است اظهار می‌کند که در صورت رای دادگاه حاضر به زدن سند است. ولی بنده با مراجعه به دادگاه رای گرفتم که برگ سبز به معنی مالکیت خودرو است و عدم استماع حکم داد. من چکار باید بکنم ؟

یکشنبه, 09 خرداد,1400

سید محمد موسوی

با عرض سلام ادب نمایشگاه دار اتومبیل هستم اتومبیلی از شخصی گرفتم مدارک فقط کارت ماشین بیمه برگ سبز ب رویت ما نشان داده شد کل مبلغ واریز کردم ب حساب الباقی مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰هزار تومان ک مانده است پرداخت کنم در دفتر خانه برای تنظیم سند ،برگ سبز ب نام فرزندطرف ک ب سن قانونی نرسیده تعویض پلاک شده است آیا باید از پدر ایشون برای تنظیم سند در دادگاه شکایت کنم لطفا راهنمایی کنین

پنجشنبه, 06 خرداد,1400

رضا اینانلو

باعرض سلام
بنده در سال ۹۵خودروی پرایدی را از اقوام خریداری نمودم ک ایشان وکالت فروش داشت کل مبلغ را به ایشان پرداخت کردم و از ایشان رسید هم دارم.ایشان بعداز ۴سال کشمکش برای من تعویض پلاک نمود و من هم خودرو رافروختم ب کسی دیگر و برایش هم تعویض پلاک نمودم ایشان هم خودرو را ب کسی دیگر فروخته ک در مبایعه نامه شان شرط انتقال سند قطعی دارند حالا کسی ک بنده خودرو را از خریدم نمیاید برای ما انتقال سند قطعی بزند.چگونه میتوانم ایشان را مکلف ب انتقال سند مالکیت قطعی بنمایم.منو راهنمایی کنید ممنون میشوم

ﺳﻪشنبه, 04 خرداد,1400

حمید

ضمن عرض سلام و خسته نباشید به خدمت شما عارضم که بنده حدود سه سال پیش اتومبیلی را از یک نمایشگاه خریداری کردم و کل مبلغ معامله را پرداخت کرده و ماشین را هم تحویل گرفتم ولی به دلیل عدم حضور فروشنده موفق به گرفتن نسخه ای از قرار داد نشدم که مدیر نمایشگاه قول دادند در اسرع وقت پیگیری کرده نسخه را اخذ و به بنده بدند گذشته از این که عنوان میکردند لازم مبایه نامه نیست و ظرف یکی دو روز مقدمات انتقال مالکیت را فراهم میکند ولی الان بعد سه سال نه موفق به تنظیم سند شدم نه نسخه ای از قرار داد.بعد ها متوجه شدم که فروشنده سند به نام خودش ندارد و به صورت قولنامه ای خریده و به دلیل اختلاف حساب ید های قبلی الا رغم اینکه کسی از مدعیان مورد دعوی کسی نسبت ایشان مدعی مطالبه ای نیست با توجه به روند معامله شما چه پیشنهادی میکنید

یکشنبه, 26 اردیبهشت,1400

علی

باعرض سلام بنده ماشینی خریدم از بنگاه طرف سند خودرو رو یه مدت به ما نداد گفت صاحب ماشین فوت کرده ماشین رسیده دست پدرش باید انحصار وراثت بشه دوباره همین مدت پدر هم فوت میکنه و ماشین به وراث میرسه بعد از مدتی که انحصاروراثت درست میشه سند به ما تحویل دادن ولی وکالت نامه نداد بهمون و ازمون باج میخواد که بهش پول بدیم و غیرقانونی وکالت نامه برامون بگیره ماگفتیم از طریق دادگاه اقدام میکنیم ایشون میگن باید دو تا نامه انحصاروراثت داشته باشیم حالا میخواستم ببینم واقعا اینجوره ما باید نامه داشته باشیم نمیتونیم از طریق دادگاه اقدام کنیم و وراث هم مال شهر دیگه هستن خیلی از ما دور هستن.


پاسخ وکیل :
شما باید دعوای الزام به تنظیم سند خودرو علیه کلیه وراث این دو فرد فوت شده مطرح نمایید.توجه داشته باشید که اگر وکالتی از این دو نفر وجود داشته با فوت آنها باطل و بی اعتبار شده است.به پیشنهاد غیر قانونی نمایشگاه ماشین اهمین ندئید و به سمت جعل وکالتنامه نروید اینکار غیر قانونی بوده، جرم است و اصلا توصیه نمی شود.بله شما به دو گواهی انحصار وراثت آن دو فرد فوت شده احتیاج دارید برای به دست آوردن آن به شورای حل اختلاف محل اقامت فررد فوت شده بروید.البته ممکن است به شما نسخه ای از گواهی انحصار وراثت را ندهند ولی حداقل کلاسه پرونده رسیدگی به گواهی انحصار وراثت را داشته باشدی و در دادخواست الزام به تنظیم سند در قسمت دلایل به آن اشاره نمایید تا مرجع رسیدگی آن را استعلام کند.دعوای شما کمی پیجیده است توصیه می شود برای حصول نتیجه بهتر حتما آن را تحت نظر یک وکیل به انجام برسانید.

شنبه, 25 اردیبهشت,1400

محمدجواد

ماشینی خریدم سال 93بصورت لیزینگ تاریخ اتمام شرایط 94/7/12 بود تسویه شد قرار داد از ما تحویل گرفتن و قرار شد یکهفته بعد برای انتقال سند هماهنگ بکنن. درضمن سند سبز بصورت 3دانگ 3دانگ هست ولی اون زمان ی چند وقتی بهانه آوردن بعد هم اون مکان شرکت جمع شد(گویا کلاهبرداری) من در به‌ در دنبال این آقا فقط یک شماره ملی و شماره موبایلی که واگذار شده الان نمیدونم چیکار کنم میخوام شکایت کنم میگن قرارداد یا قلنامه داری که هیچی ندارم 6 تا چک پرداختی داشتم که میگن چون حامل بوده و شخص دیگری وصول کرده نمیتونی بگی بخاطر معامله بوده. الان اگهی مفقودی مدارک زدم بازم جایی جواب نمیدن


پاسخ وکیل :
در معامله خودرو و خرید ماشین از شرکت های لیزینگ باید دقت کرده و قبل از آن حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید؛ در حال حاضر نیز برای پیدا کردن راه حل توصیه می کنیم که حضوراً به ما یا یک وکیل متخصص قرارداد مراجعه نمایید.

جمعه, 03 اردیبهشت,1400

مهدی رستمی

باسلام من شهریور ۹۸ یک وانت خریدم که مدت ۴ سال پارکینگ بود و فروشنده هیچ پولی بابت ترخیص نداشت و کل مبلغ پارکینگ و بقیه هزینه ها رو من دادم کل مبلغ ۱۸ تومن بود و من ۱۶ تومن دادم ۲ تومن دیگه هم گفتم موقع سند میدم،ماشین خاموش معامله شد ولی در قولنامه دستی که نوشتیم قیدشده که خودرو به شرط سالم فروخته شد،بعداز روشن کردن دیدم کلی هزینه داره،و اعلام کردم فروشنده گفت نمیخوای بیار خودم مشتری دارم و هزینه هایی که کردی به من ربطی نداره وهمون۱۶تومن رومیدم،ودیگه براسندوتعویض پلاک نمیاد،لطفاراهنمایی بفرمایی


پاسخ وکیل:
برای فسخ معامله فروش خودرو به جهت عیب یا تدلیس به نظر میرسد با توجه به فوریت این خیارات دیگر دیر است؛ بهتر است معامله را حفظ کنید و برای الزام فروشنده به تنظیم سند خودرو به دادگاه حقوقی محلاقامت خوانده مراجعه کنید.

دوشنبه, 25 اسفند,1399

میلاد بلوایه

سلام پدر بنده قشم هستن و من رشت چطور میشه در مورد فروش ماشین به من وکالت بدن ؟


پاسخ وکیل :
پدر شما می توانند به یک دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و به شما وکالت در فروش خودرو بدهند.برای تنظیم وکالتنامه رسمی نیاز به حضور وکیل در دفترخانه نیست.

چهارشنبه, 20 اسفند,1399

آ

با سلام ، من خودرویی را فروخته ام و به علت اینکه سند در رهن بود دو سال زمان برای سند زدن طول کشید و از تاریخ پایان سند رهنی خریدار طی پیگیری ها ی بنده برای سند زدن از سند زدن امتناع کرده یا به دلایل مختلف برای سند زدن حاضر نمیشود ، چه راهی برای گرفتن خسارت و زدن سند به هزینه خریدار پیشنهاد میکنید ؟


پاسخ وکیل :
تنها راه شما مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند است.مراحل این شکایت در بالا توضیح داده شده است.

یکشنبه, 17 اسفند,1399

علی

با سلام
بنده خودرویی از شخصی گرفتم و تمام ثمن معامله را نیز پرداخت نموده ام در ضمن خودرو بنام همسر فروشنده است الان فروشنده با همسرش اختلاف دارد و صاحب سند برای تنظیم سند نمیاد که بنام بنده انتقال دهد آیا بنده میتوانم دادخواست الزام به تنظیم سند نمایم .در ضمن مبایعه نامه را همسر فروشنده امضا کرده نه خود صاحب سند ممنون میشم راهنماییم کنید.


پاسخ وکیل :
روش انجام معامله شما درست، اصولی و استاندارد نیست .خودرو را باید از کسی بخرید و مبایعه نامه شما را باید کسی امضا کند که خود مالک است و اسناد و مدارک خودرو به نام اوست یا حداقل از مالک و صاحب سند مبایعه نامه دارد.اما در هر حال با استناد به معامله شفاهی و در صورتیکه اصول مدارک خودرو نزد شماست می توانید برای الزام فروشنده و مالک به تنظیم سند به دادگاه مراجعه نمایید.

پنجشنبه, 07 اسفند,1399

سیدمحمدحسینی

سلام وقتتون بخیر لطفا اگ میشه سوال منو جواب بدید . من حدود یکسال پیش ی پراید خریدم یعنی یا وانت بار معاوضه کردم و رفتم سند پیکان و زدم بنابمخریدار . ولی اون طرف گوشیش رو خاموش کرده و ادرس هم ازش ندارم . قولنامه دستی هم دارم . لطفا راهنمایی کنید


پاسخ وکیل :
اگر منظورتان این است که شما در این معامله به تعهد خود عمل کرده و سند زده اید ولی طرف به نام شما سند نمی زند باید گفت تنها راه شما طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت خودرو است.

دوشنبه, 29 دی,1399

مریم

من ماشینی خریدم از یک واسطه که موقع نوشتن مبایعه نامه به من وکالت نامه نشون ندادن اما گفتن که ماشین برای پسر عمشون هست و وکالت تام دارن ،بعد از نوشتن مبایعه نامه قرار گذاشتیم در محضر که به من وکالتشون رو تفویض کنم که خودم برم کارهای تعویض پلاک وفک پلاک رو انجام بدم و بعد از گرفتن برگه نقل و انتقال به همون دفترخونه که وکالت کاری به من دادن ایشون ،و اونجا من متوجه شدم که ایشون وکالت کاری داشتن و وکالت فروش نداشتن ،اما چون هنوز فک پلاک نکرده بودم و برگه سبز هم نگرفته بودم و برگه انتقال گفتم موقع تنظیم سند حتما دفتر خونه از ایشون وکالت فروش میخوان و پول رو تمام و کمال پرداخت کردم و وکالت رو به من دادن و من تعویض پلاک کردم و برگ سبز ماشین به نامم صادر شد و چند روز بعد هم کارت ماشین اومد که به اسم خودم هست،به اون دفتر خونه رفتم و ازشون خواستم که اطلاع بدن به فروشنده که بیان و صاحب سند هم باشن که تنفیذ کنن مبایعه نامه رو چون پیشتر گفتم که از این فرد واسطه من هیچ وکالت فروشی ندیده بودم ،اما دفتر خونه گفتن بیا امضا کن سندت آمادست در حالی که من اطلاع قبلی نداده بودم خودم به تنهایی رفتم و گفتن قبلا سند تنظیم شده،همین موضوع من رو بیشتر مشکوک کرد و به صاحب سند اصلی زنگ زدم و خواستم بیان برای امضای پشت مبایعه نامه که تایید کنن معامله رو اما ایشون هم بهانه های مختلف آوردن که راهم دوره و این کار و از این قبیل صحبتها و واسطه هم با من تماس گرفت گفت چون تماس گرفتم با فرد صاحب سند دیگه نمیاد سند من رو تنظیم کنه و گفت برو حالا تو دادگاه دنبال سندت ،راه حل چه هست الان برای من


پاسخ وکیل :
گاهی اوقات دفترخانه های اسناد رسمی با ترفندهایی برای مشتریان دائمی خود یعنی دلالان ماشین و نمایشگاه دار ها به تعبیر عامیانه سند مالکیت را باز می گذارند تا چند سند پشت سر هم تنظیم نشود و آن دلال و مشتری نمایشگاه هم هزینه ندهد.این سند مشکلی نداشته و بهتر بود شما با توجه به اینکه سند نزد سردفتر تنظیم می شود و به نوعی به خاطر امنیت نسبی ای که حضور و نظارت دفترخانه اسناد رسمی ایجاد می کند، حساسیت به خرج نداده و سند خود را می گرفتید.اما در هر حال اگر از حضور فرد ذی سمت برای امضاء سند رسمی انتقال و بنچاق ناامید شده اید، تنها راه شما مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو است.
البته لازم است بدانید تا وقتیکه تصمیم به فروش نگرفته اید به بنچاق یا سند مالکیت قطعی خودرو احتیاج ندارید و نزد پلیس همان برگ سبز یا سند مالکیت پلاک کافی است.

ﺳﻪشنبه, 02 دی,1399

arya

بنده چند سال قبل ماشین پارس را از شخصی خریدم و فقط تعویض پلاک انجام دادم و برگ سبز به نام بنده میباشد.سال قبل آنرا به شخصی فروختم که ساکن شهر دیگری است.برای دادن وکالت تعویض پلاک به ایشان به محضر مراجعه کردیم ولی بدلیل اینکه سند خودرو به نام فروشنده اول است؛نتوانستم به خریدار وکالت تعویض پلاک بدهم.
سوال: آیا با قانون جدید که مالک همان فردی است که برگ سبز خودرو به نام ایشان است؛آیا میتوانم به خریدار وکالت تعویض پلاک بدهم؟؟
آیا میتوانم با این دلیل که توافقی برای تعویض پلاک در شهر دیگری در مبایع نامه دستی بین خودمان ذکر نکرده امو شفاها هم تعهد نکرده ام؛به خریدار الزام کنم که فقط در شهر خودم برای تعویض پلاک حاضر خواهم شد؟
هزینه انتقال سند به عهده خودم (فروشنده)است اما چون سال قبل معامله کرده ایم و امسال هزینه های انتقال سند افزایش پیدا کرده؛چگونگی محاسبه افزایش هزینه انتقال در دفترخانه را بفرمایید.چطور افزایش هزینه های انتقال هرساله افزایش پیدا میکند و چگونه محاسبه خواهد شد؟؟


پاسخ وکیل :
کار دفترخانه و اینکه وکالت در تعویض پلاک را برای شما با این مدارک انجام نداده غلط و غیر قانونی است.شما می توانید به اتفاق خریدار مستقیم به مرکز شماره گذاری خودرو مراجعه نموده و برگ سبز یا سند مالکیت خودرو و تعویض پلاک را انجام دهید.اما چون خود از فروشنده قبلی بنچاق یا سند قطعی نگرفته اید طبیعتاً به ید بعدی هم نمی توانید بدهید.
2 راه وجود دارد :
1- خریدار از شما و فروشنده قبلی برای تنظیم سند قطعی و بنچاق شکایت کند
2- شما اول از ید قبلی شکایت کرده و سند بنچاق به نام شما تنظیم شود و بعد از آن به نام خریدار سند رسمی و قطعی تنظیم کنید.

چهارشنبه, 12 آذر,1399

امیر

با عرض سلام.بنده ۱ماه پیش خودرویی رو ب مبلغ۲۶میلیون خریداری کرده ام و ۲۵میلیون ان را دادم و ۱میلیون برای بعد تنظیم سند نگه داشتم و صاحب ماشین کارت ماشین و بیمه نامه رو ب ما داده است ولی سند و برگ سبز را ب ما نمیدهد تا تعوض پلاک کنیم و سند ب نام خودش نیست و وکالت دارد و بنده هم شکایت کرده ام نمیدونم کافیه؟نتیجه میده؟بعد شکایت چی میشه؟اگ طرف سند رو نیاورد چی؟


پاسخ وکیل :
اگر شکایت درستی طرح کرده باشید حتما به نتیجه خواهید رسید و حتی اگر طرف در دادگاه حضور پیدا نکند و یا موقع اجرای حکم در دفترخانه حاضر نشود با دستور قاضی حکم به نفع شما اجرا خواهد شد.

شنبه, 17 آبان,1399

رضا

با سلام. بنده ماشینی را خریدم و وکالت محضری گرفتم.پول را کامل پرداخت کردم و برگه سبز را هم گرفتم.اما قبل از زدن سند قطعی مالک قبلی فوت کرد چون با وراث نتوانستیم ارتباط بگیریم و پیدایشان کنیم شکایت کردیم و رای به نفع ما صادر شد.حالا چطور باید با این رای سند بزنیم؟


پاسخ وکیل :
1- درخواست صدور اجراییه می کنید
2- اجراییه به طرف مقابل ابلاغ می شود
3- ده روز به ورثه جهت حضور و تنظیم سند مهلت داده می شود
4- در صورت عدم حضور در دفترخانه با دستور قاضی و با حضور نماینده دادگاه سند رسمی بنچاق به نام شما تنظیم خواهد شد.

چهارشنبه, 07 اسفند,1398

رضا زارع

با سلام و تبریک روز وکیل
یه ماشین گرفتم ظاهرا چند بار خرید و فروش شده
از کسی ک گرفتم گفت مالک امریکا رفته صبر کن تا بیاد
حالا ک تماس گرفتم با مالک که همکار شما هم هست در تهران گفتن ک فروختم ب نمایشگاه اونم فروخته ب دیگری
نمایشگاه دار میگه پنجاه میلیون طلب دارم ک درست نیست
مالک هم میگه ایشون باید بگه تا امضا کنم
امکان دادخواست الزام دارم یا خیر
با تشکر


پاسخ وکیل :
بله، در این فرض بهترین راه برای شما طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو علیه همه ایادی و مالکین قبلی است.نتیجه این شکایت و دادخواست این می شود که دارندگان و مالکین قبلی و به خصوص کسی که سند رسمی خودرو به نام وی است ملزم به تنظیم سند رسمی می شود و در صورت سرپیچی از دستور قاضی شما درخواست اجراییه نموده و حکم با حضور نماینده دادگاه در دفترخانه اسناد رسمی اجرا شده و سند مالکیت خودرو به نام شما انتقال می یابد.اگر کسی از ایادی گذشته ادعایی در خصوص عدم پرداخت قسمتی از ثمن داشته باشد با توجه به اینکه شما مبلغ معامله را به طور کامل پرداخت کرده اید مسئول نخواهید بود.
مطمئن باشید اگر دعوای درستی و تحت نظر یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و دعاوی ناشی از قرارداد انجام دهید، به مقصود و مطلوب خود خواهید رسید.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.