الزام به تنظیم سند رسمی خودرو - ماشین - وسیله نقلیه

 الزام به تنظیم سند رسمی خودرو - ماشین - وسیله نقلیه

جهت معامله خودرو و نقل و انتقال ماشین طرفین به چند طریق میتواند اقدام کنند. مثل اینکه همزمان با معامله، خریدار و فروشنده، به اتفاق به مرکز شماره گذاری یا فک پلاک و پس از آن به دفترخانه اسناد رسمی جهت تتظیم سند انتقال قطعی یا همان بنچاق مراجعه نمایند که در این فرض مشکلی وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش میرود. مشکل در جایی به وجود می آید که معامله با مبایعه نامه عادی یا به طور شفاهی انجام شده و فروشنده به بهانه های مختلف جهت اعطای وکالت نقل و انتقال قطعی و فک پلاک و یا جهت انتقال قطعی و طی تشریفات لازم در مرکز شماره گذاری پلیس راهور حاضر نمیشود که در این صورت برای خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، باقی نمی ماند.

 

 

  |  
بازدید: 160070
  |  
امتیاز: Article Rating

نکات مهم الزام به تنظیم سند مالکیت

1- آنچه از نظر قانونی برای مالکیت خودرو لازم است همان سند برگ سبز مالکیت خودرو است که از سوی مرکز شماره گذاری پلیس (مرکز تعویض پلاک پلیس راهور) صادر میشود.

2- براساس یک رویه غلط و فراگیر که البته طرفدارانی هم دارد ! افراد بعد از فک پلاک و اخذ سند مالکیت یا همان برگ سبز، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و سند انتقال  قطعی یا بنچاق تنظیم می نمایند. این سند جز درآمد زایی قابل توجه برای سردفتران اسناد رسمی هیچ خاصیتی ندارد و حتی در محاکم و نزد پلیس هم به آن توجه نمیشود ولی متاسفانه براساس باور غلط جامعه و القائات کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی و ذینفعان این طرح همیشه فروشنده از خریدار درخواست تنظیم سند انتقال قطعی را دارد. در صورتیکه همانطور که گفته شد وجود این سند هیچ خاصیتی ندارد جز اینکه موقع فروش خریدار بعدی آن را از فروشنده درخواست میکند اشتباه زنجیرواری که قربانی آن مصرف کنندگان خودرو هستند و مرتکب آن هم مصرف کنندگان خودرو !!!!!! 

3- وضعیت معامله و فروش خودروی توقیف شده حالت خاص و ویژه ای ایجاد می نماید که معمولاً باعث آسیب مالی و خسران خریداران خودرو می گردد که به نظر می رسد بهتر است قبل از انجام معامله در خصوص خودرو حتما با یک وکیل متخصص قرارداد و آشنا به ویژگی های معاملات راجع به خودرو و ماشین مشاوره شود.


متن مقرره مورد شکایت در خصوص کفایت برگ سبز در معاملات خودرو به شرح زیر است:

  ” مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

    سلام علیکم

  با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد :

۱-  هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.

۲-  به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

۳-  در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.- معاون امور اسناد”

 در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۰۶-۷؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که :

  ” مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک می باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی باشد و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. لذا در صورت عدم رعایت مواد قانونی فوق الذکر در مواردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل ( که مستند سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است نسبت به تمام انتقالات مذکور با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره ۳۸؍۸۰۰؍۹۰۰۰-۳؍۵؍۱۳۹۴ مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر گردیده است. ضمناً به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰؍۶۹۰۰۶؍۱۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ ریاست قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. لذا بنا به دلایل فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

 در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۴۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۹ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را قابل ابطال تشخیص نداد وحکم به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً :

قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

 ثانیاً :

مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً :

انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.


 3- فروش خودرو به چند شکل ممکن است صورت گیرد : 

الف) بعد از وقوع توافق و معامله و مبادله ثمن فروشنده خودرو به خریدار وکالت فک پلاک و تنظیم سند قطعی خودرو بدهد. 

ب) بعد از وقوع معامله خریدار خودرو و فروشنده خودرو برای انتقال و فک پلاک در یکی از مراکز شماه گذاری قرار گذاشته و به اتفاق به آنجا مراجعه نمایند و مبادله ثمن هم همان زمان انجام شود. 

ج)  اگر معامله خودرو با سند عادی یا همان مبایعه نامه انجام شود و وکالتی در کار نباشد و پس از دعوت خریدار، فروشنده به مرکز شماره گذاری جهت فک پلاک و صدور سند مالکیت خودرو مراجعه نکند.در این فرض خریدار چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نخواهد داشت.

  •  نکته: تردیدی نداشته باشید که قبل از انجام معامله خودرو و امضای قرارداد ، مشاوره با وکیل متخصص و با تجربه قرارداد و آگاه به تشریفات عملی معامله خودرو، ضروری بوده و امنیت معامله را تضمین می نماید.
  •  نکته: توجه داشته باشد خودرو را با کسی معامله کنید و وجه را به کسی بپردازید که اسناد مالکیت به نام اوست چرا که در غیر این صورت حتی شکایت الزام به تنظیم سند هم نمیتوانید بکنید و معامله قابل ابطال است و حتی ممکن است ماهها و سالها به دنبال پول خود بدوید و مالک خودرو نشوید.  
  •  نکته: در خرید خودرو از نمایشگاه علاوه بر توجه به امضای مالک حتما یک نسخه از قرارداد را قبل از پرداخت پول بگیرید و هیچ بهانه ای را برای تحویل ندادن نسخه قرارداد نپذیرید. 
  •  نکته: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دعوایی مالی است و حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود(تا بیست میلیون تومان در شورا و بالاتر از بیست میلیون در دادگاه).
  •  نکته: انعقاد یک قرارداد خوب برای خرید یا فروش خودرو نه تنها فردی را که قصد کلاهبرداری داشته و واجد سوءنیت است را از معامله منصرف میکند بلکه در صورت تخلف و عدم انجام تعهد احتمالی امکان جبران خسارت را فراهم نموده و هر لحظه ضمانت اجراهای خلف وعده را به طرفین یادآوری میکند. به عنوان مثال میتوان در قرارداد نوشت که فروشنده باید راس موعد مشخصی یا تا زمان مشخصی جهت تنظیم سند در دفترخانه یا مرکز شماره گذاری حاضر شود و در صورت خلف وعده ملزم به پرداخت پنجاه درصد از ارزش معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. یقین داشته باشید که خود فروشنده با وجود این شرط پیگیر و مصر به تنظیم سند خواهد بود و او شما را مجبور به تنظیم سند میکند !!!!!!    

 

 

 

پرونده عملی الزام به تنظیم سند خودرو

در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام... خریدار یک وسیله نقلیه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مریم... درخواست خود را به این نحوه اعلام می‌کنند: تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی.

خواهان فتوکپی تصدیق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصدیق‌شده سند رسمی اتومبیل را به عنوان دلایل مطروحه در دادخواست ضمیمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد.

خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام کرده است: اینجانب به موجب مبایعه‌نامه پیوست پرونده، یک دستگاه اتومبیل را از خوانده خریداری کرده‌ام. طبق این قرارداد قرار بر این بوده است که در تاریخ معینی در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام اینجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظیم سند رسمی به نام اینجانب خودداری کرده است. به این ترتیب از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی در حق اینجانب را دارم.

 

بررسی دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو 

یکی از نکاتی که بهتر بود در نظر گرفته می‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبایعه‌نامه و شرط داخل آن مبنی بر حضور آتی طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام خواهان کافی برای اثبات این موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ رای به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود یک اظهارنامه به خوانده مبنی بر تخلف وی به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمی داده می‌شد. در ضمن باید در اظهارنامه اخیر تاریخی برای حضور مجدد خانم مریم در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی اتومبیل موضوع دعوا تعیین می‌شد و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره می‌شد که در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمی، علیه وی اقدام قانونی صورت می‌گیرد. در ضمن در مواردی که مال موضوع انتقال به خریدار عملا تحویل داده نشده باشد، خواهان باید ضمن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود، تحویل آن مال را نیز از دادگاه محترم تقاضا کند.

 

 

روند دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل می‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به این ترتیب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده می‌شود. بر این اساس جهت اجرایی کردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت می‌گیرد.

ماده اخیر مقرر کرده است: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد». به این ترتیب پس از ختم جلسه رسیدگی و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهی برای ابلاغ اوراق قضایی به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسیدگی تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نبود.

خواهان‌ در جلسه رسیدگی اعلام کرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری کرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت کرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است. ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای خود را صادر کرد:

 

رای دادگاه، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو 

راجع به دادخواست تقدیمی آقای پیام... به طرفیت خانم مریم... مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ که خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولی از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری کرده است. علاوه بر این به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وی حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نکرده است. با این وضعیت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقی «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

 

تحلیل پرونده الزام به تنظیم سند  

امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌کنند. اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیرتشریفاتی بین حقوقدانان مطرح است، ولی رویه‌قضایی به سمت غیرتشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد. به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولی در بقیه موارد رویه‌قضایی عقود و معاملات را غیرتشریفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌کنند.

 

 

نمونه سوال حقوقی - الزام به تنظیم سند خودرو - بنچاق

من یک سال پیش خودرویی را بصورت قولنامه ای دستی خریدم و ثمن معامله را کامل پرداخت کردم و مدرک آن نیز موجود هست.
بعدا متوجه شدم این ماشین چند دست قولنامه ای فروخته شده و الان یکی از آن فروشندگان مبلغی طلب دارد و بابت آن چک دارد. سوال من این هست من اگه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو بدهم حتما ان چک را بدهکار باید پاس بکند تا سند و بنچاق بنام من بشه یا سند به نام من که اخرین خریدارم و ماشین در تصرف من هست میشود و آنها یعنی بدهکار طلبکار خودشان میدانند.
با تشکر از شما

پاسخ - الزام  و اجبار فروشنده به تنظیم سند خودرو

  • شما میتوانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به طرفیت تمامی ایادی سابق (فروشندگان سابق) طرح بنمایید.
  • در این صورت اینکه یکی از خریداران سابق به یکی از فروشندگان بدهکار میباشد، مربوط به روابط شخصی آن دو میباشد و تاثیری در صدور حکم به نفع شما ندارد.
  • در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شما باید ثابت نمایید که خودرو را از مالک آن خریداری نموده اید و بنا بر حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال خوردو به شما بوده است و خوانده یا خواندگان اقدام به این امر ننموده اند.

 

 

مطالب مرتبط با الزام به تنظیم سند خودرو: 

1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

2- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره وکیل متخصص اجاره

3- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اماکن تجاری

4- الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول

5-  الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول (املاک)

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.04 از 5 (137 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
معامله شفاهی و تلفنی در سیستم حقوقی ما صحیح است و نفی نشده است.اثبات معامله شفاهی و تلفنی کار راحتی نیست برای اینکه شما با این ادعا بر خلاف قاعده تصرف رفتار نموده اید پس بار اثبات و زحمت ارائه دلیل بر عهده شما است.شما باید به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و اثبات مالکیت بدهید.اینکه وجه را کامل پرداخت نموده اید و خودرو در تصرف شما بوده و شهود احتمالی و اوضاع و احوال حاکم موید وقوع معامله و خواسته شما است.
عیب مورد معامله یکی از راههای فسخ و انحلال قرارداد خرید و فروش یا بیع است.نکته اینجاست که توسل به خیار عیب (اختیار فسخ معامله به دلیل عیب) فوری است و خریدار پس از وجود اطلاع از عیب بدون فوت وقت و فوری باید آن را اعمال نماید.  اگر معامله به دلیل عیب فسخ شود در مورد اینکه آیا اثرات فسخ به شما هم سرایت می کند یا نه بستگی به نکات مسائل چندی دارد از جمله اینکه:  1- آیا شما ین خرید دلار را از عیب مطلع کرده اید و به سراحت در قرارداد به این اشاره شده است.  2- قرارداد عادی بین آن فرد دلار یا خریدار نهایی با شرط اسقاط تمامی خیارات بوده یا نه ؟  3- آن فرد دلار در قرارداد فروش عادی خود را مالک معرفی کرده یا از طرف شما اقدام به انعقاد معامله نموده است؟ 
امکان اینکه طول زمان یک دادرسی حقوقی مشخص شود وجود ندارد اعم از اینکه دعوای الزام به تنظیم خودرو باشد یا هر دعاوی حقوقی دیگر اما معمولا یک چنین دعوای چیزی در حدود 4 تا 5 ماه برای رسیدگی بدوی زمان میبرد. 
خریدن خودرو که در رهن شخص دیگری (در اینجا شرکت لیزینگ) است امتیازی برای شماایجاد نمی کند و فقط در رابطه شما با فروشنده موثر است.بهترین کاری که در این فرض میتوانید انجام دهید این است که به دادگاه حقوقی مراجعه کنید و دادخواستی با موضوع الزام به تنظیم سند خودرو و الزام به فک رهن مطرح نمائید طبیعتاً فروشنده موظف است مورد معامله را از رهن آزاد کند و به نام شما سند تنظیم کند. با این شکایت و دادخواست چون اجازه دادگاه برای فک رهن را داریدمی توانید خود مبلغ بدهی را به شرکت لیزینگ پرداخت کنید و در نهایت آن را از فروشنده مطالبه نمائید.
همانطور که شما تجربه کرده اید سند قطعی یا سند محضری هیچ خاصیتی در مالکیت ندارد الا اینکه موقع فروش، خریدار آن را از شما می خواهد که این در واقع یک اشتباه و سوء برداشت از سوی جامعه است.اگر شما سند محضری خودرو را از ید قبلی نخواهید در طول استفاده از خودرو هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد و کسی منکر مالکیت شما نیست همان برگ سبز مالکیت کفایت می کند ولی همان طور که گفته شد در موقع فروش بر اساس یک رویه غلط خریدار آن را از شما خواهد خواست. در هر حال برای این کار بهتر است اطلاعات خود را تکمیل کرده و برای درخواست تنظیم سند رسمی به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجع کنید و قبل از آن حتما با یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها مشورت نمائید. 
کاری که شما باید انجام دهید این است که هر چه زودتر مطالبه وجه بدهید و باقیمانده ثمن معامله، بعلاوه خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کنید.البته بودن سند نزد خریدار و تحویل خودرو به وی او را بی نیاز از مراجعه به شما و درخواست تنظیم سند نمیکند و دیر یا زود به شما مراجعه خواهد نمود وی چون زمان مراجعه وی مشخص نیست شما برای حفظ حقوق خود هر چه زودتر دادخواست مطالبه وجه و ثمن قرارداد بدهید.مطمئن قرارداد شما را یک کارشناس و فرد با تجربه تنظیم می نمود منافع شما بهتر حفظ میشود.توصیه میشود قبل از انعقاد هر قرارداد حتما با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه قراردادها مشورت نمائید. 
چون قرارداد ندارید کارتون بسیار مشکله اما غیرممکن نیست،در واقع شما باید اولا وقوع بیع شفاهی را ثابت کنید و بعد تقاضای فسخ معامله به دلیل معیب بودن مورد معامله را بنمائید.توجه داشته باشید اعمال خیار عیب فوری است به این معنی که در مدت متعارف (حداکثر دو یا سه روز) بعد از کشف عیب میشود برای فسخ اقدام کرد. این مورد میتواند بابت خیار تدلیس هم باشد.برای مطالعه احکام خیار عیب به مواد 422 تا 437 قانون مدنی مراجعه کنید.برای مطالعه احکام خیار تدلیس به مواد 438 تا 440 قانون مدنی مراجعه کنید. 
در خصوص سوال شما مبنی بر اینکه آیا مسئولیتی در قبال خریدار دارید یا نه باید گفته شود، مسئولیت کیفری قطعا وجود ندارد و عمل هیچ کدام از شما جرم نبوده است.در خصوص مسئولیت حقوقی با توجه به توضیحات شما به نظر میرسید واسطه و دلال که البته بهتر است وی را خریدار اول بنامیم، مسئولیتی در مقابل خریدار دوم دارد ولی بعید است که بتواند شما را در مقابل کسی که طرف قرارداد شما نبوده است مسئول دانست. پس دو دلیل عمده برای عدم مسئولیت حقوقی شما وجود دارد :  1- خریدار دوم طرف قراردادی شما نبوده است. 2- به خریدار اول وکالت بلاعزل داده و پول را از وی تحویل گرفته اید و نیز خودرو تحویل ایشان داده شده است. 
معامله صوری باطل محسوب می شود و چنانچه می خواهید مالکیت خود را اثبات کنید لازم است به معامله اول استناد کنید و اثبات کنید که خودرو را از فروشنده خریده اید، یکی از دلایل شما برای اثبات این موضوع می تواند مبلغی باشد که بابت ثمن معامله به حساب ایشان واریز کرده اید به اضافه شهادت شهود در صورت وجود.
خیر، سند خودرو به نام شماست و نمیتواند بابت بدهی شخص دیگری آن را توقیف کرد. فقط در صورتی که در قرارداد بین دو نفر دیگر یعنی فروشنده و خریدار اولی ذکر شده باشد که در صورت پاس نشدن چکها فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد، فروشنده اول می تواند درخواست فسخ معامله بین شما را داشته باشد که در اینصورت شما می توانید در همان دعوی یک دعوای متقابل علیه فروشنده ای که از او خودرو را خریداری کرده اید مطرح کنید جهت پس گرفتن ثمن معامله.
امکان فسخ معامله در صورتیکه موضوع معامله اعم از خودرو یا هر مال دیگه، معیوب و واجد عیب باشد وجود دارد در صورت وجود عیب، اول مراتب فسخ معامله به دلیل عیب را به طرف معامله اعلام نمایید و سپس اقدام به تنظیم دادخواست فسخ معامله نمایید. توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص قراردادها و دعاوی حقوقی در تماس و ارتباط باشید و با وی مشورت نمائید. 
خودرو متعلق به خریدار است و عمل ایشان هر چند غیراخلاقی است ولی جرم نیست .شما فقط می توانید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای مطالبه ثمن معامله و توقیف اموال بنمائید و همان ماشین را توقیف کنید.اگر در مورد زمان پرداخت ثمن، مهلت و زمان قید نشده باشد اصولاً به این معنی است که هر وقت شما مطالبه کنید طرف باید پرداخت کند. پس هر چه زودتر مطالبه کنید تا به شما خسارت تاخیر تادیه تعلق بگیرد.(یعنی همان خسارت تاخیر و خسارت دیرکرد) در نهایت توصیه می شود قبل از هر اقدامی برای جلوگیری تکرار اشتباهات با یک وکیل مشورت نمائید.
اشتراک گذاری
نظرات

چهارشنبه, 07 اسفند,1398

رضا زارع

با سلام و تبریک روز وکیل
یه ماشین گرفتم ظاهرا چند بار خرید و فروش شده
از کسی ک گرفتم گفت مالک امریکا رفته صبر کن تا بیاد
حالا ک تماس گرفتم با مالک که همکار شما هم هست در تهران گفتن ک فروختم ب نمایشگاه اونم فروخته ب دیگری
نمایشگاه دار میگه پنجاه میلیون طلب دارم ک درست نیست
مالک هم میگه ایشون باید بگه تا امضا کنم
امکان دادخواست الزام دارم یا خیر
با تشکر


پاسخ وکیل :
بله، در این فرض بهترین راه برای شما طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو علیه همه ایادی و مالکین قبلی است.نتیجه این شکایت و دادخواست این می شود که دارندگان و مالکین قبلی و به خصوص کسی که سند رسمی خودرو به نام وی است ملزم به تنظیم سند رسمی می شود و در صورت سرپیچی از دستور قاضی شما درخواست اجراییه نموده و حکم با حضور نماینده دادگاه در دفترخانه اسناد رسمی اجرا شده و سند مالکیت خودرو به نام شما انتقال می یابد.اگر کسی از ایادی گذشته ادعایی در خصوص عدم پرداخت قسمتی از ثمن داشته باشد با توجه به اینکه شما مبلغ معامله را به طور کامل پرداخت کرده اید مسئول نخواهید بود.
مطمئن باشید اگر دعوای درستی و تحت نظر یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و دعاوی ناشی از قرارداد انجام دهید، به مقصود و مطلوب خود خواهید رسید.

شنبه, 17 آبان,1399

رضا

با سلام. بنده ماشینی را خریدم و وکالت محضری گرفتم.پول را کامل پرداخت کردم و برگه سبز را هم گرفتم.اما قبل از زدن سند قطعی مالک قبلی فوت کرد چون با وراث نتوانستیم ارتباط بگیریم و پیدایشان کنیم شکایت کردیم و رای به نفع ما صادر شد.حالا چطور باید با این رای سند بزنیم؟


پاسخ وکیل :
1- درخواست صدور اجراییه می کنید
2- اجراییه به طرف مقابل ابلاغ می شود
3- ده روز به ورثه جهت حضور و تنظیم سند مهلت داده می شود
4- در صورت عدم حضور در دفترخانه با دستور قاضی و با حضور نماینده دادگاه سند رسمی بنچاق به نام شما تنظیم خواهد شد.

چهارشنبه, 12 آذر,1399

امیر

با عرض سلام.بنده ۱ماه پیش خودرویی رو ب مبلغ۲۶میلیون خریداری کرده ام و ۲۵میلیون ان را دادم و ۱میلیون برای بعد تنظیم سند نگه داشتم و صاحب ماشین کارت ماشین و بیمه نامه رو ب ما داده است ولی سند و برگ سبز را ب ما نمیدهد تا تعوض پلاک کنیم و سند ب نام خودش نیست و وکالت دارد و بنده هم شکایت کرده ام نمیدونم کافیه؟نتیجه میده؟بعد شکایت چی میشه؟اگ طرف سند رو نیاورد چی؟


پاسخ وکیل :
اگر شکایت درستی طرح کرده باشید حتما به نتیجه خواهید رسید و حتی اگر طرف در دادگاه حضور پیدا نکند و یا موقع اجرای حکم در دفترخانه حاضر نشود با دستور قاضی حکم به نفع شما اجرا خواهد شد.

ﺳﻪشنبه, 02 دی,1399

arya

بنده چند سال قبل ماشین پارس را از شخصی خریدم و فقط تعویض پلاک انجام دادم و برگ سبز به نام بنده میباشد.سال قبل آنرا به شخصی فروختم که ساکن شهر دیگری است.برای دادن وکالت تعویض پلاک به ایشان به محضر مراجعه کردیم ولی بدلیل اینکه سند خودرو به نام فروشنده اول است؛نتوانستم به خریدار وکالت تعویض پلاک بدهم.
سوال: آیا با قانون جدید که مالک همان فردی است که برگ سبز خودرو به نام ایشان است؛آیا میتوانم به خریدار وکالت تعویض پلاک بدهم؟؟
آیا میتوانم با این دلیل که توافقی برای تعویض پلاک در شهر دیگری در مبایع نامه دستی بین خودمان ذکر نکرده امو شفاها هم تعهد نکرده ام؛به خریدار الزام کنم که فقط در شهر خودم برای تعویض پلاک حاضر خواهم شد؟
هزینه انتقال سند به عهده خودم (فروشنده)است اما چون سال قبل معامله کرده ایم و امسال هزینه های انتقال سند افزایش پیدا کرده؛چگونگی محاسبه افزایش هزینه انتقال در دفترخانه را بفرمایید.چطور افزایش هزینه های انتقال هرساله افزایش پیدا میکند و چگونه محاسبه خواهد شد؟؟


پاسخ وکیل :
کار دفترخانه و اینکه وکالت در تعویض پلاک را برای شما با این مدارک انجام نداده غلط و غیر قانونی است.شما می توانید به اتفاق خریدار مستقیم به مرکز شماره گذاری خودرو مراجعه نموده و برگ سبز یا سند مالکیت خودرو و تعویض پلاک را انجام دهید.اما چون خود از فروشنده قبلی بنچاق یا سند قطعی نگرفته اید طبیعتاً به ید بعدی هم نمی توانید بدهید.
2 راه وجود دارد :
1- خریدار از شما و فروشنده قبلی برای تنظیم سند قطعی و بنچاق شکایت کند
2- شما اول از ید قبلی شکایت کرده و سند بنچاق به نام شما تنظیم شود و بعد از آن به نام خریدار سند رسمی و قطعی تنظیم کنید.

دوشنبه, 29 دی,1399

مریم

من ماشینی خریدم از یک واسطه که موقع نوشتن مبایعه نامه به من وکالت نامه نشون ندادن اما گفتن که ماشین برای پسر عمشون هست و وکالت تام دارن ،بعد از نوشتن مبایعه نامه قرار گذاشتیم در محضر که به من وکالتشون رو تفویض کنم که خودم برم کارهای تعویض پلاک وفک پلاک رو انجام بدم و بعد از گرفتن برگه نقل و انتقال به همون دفترخونه که وکالت کاری به من دادن ایشون ،و اونجا من متوجه شدم که ایشون وکالت کاری داشتن و وکالت فروش نداشتن ،اما چون هنوز فک پلاک نکرده بودم و برگه سبز هم نگرفته بودم و برگه انتقال گفتم موقع تنظیم سند حتما دفتر خونه از ایشون وکالت فروش میخوان و پول رو تمام و کمال پرداخت کردم و وکالت رو به من دادن و من تعویض پلاک کردم و برگ سبز ماشین به نامم صادر شد و چند روز بعد هم کارت ماشین اومد که به اسم خودم هست،به اون دفتر خونه رفتم و ازشون خواستم که اطلاع بدن به فروشنده که بیان و صاحب سند هم باشن که تنفیذ کنن مبایعه نامه رو چون پیشتر گفتم که از این فرد واسطه من هیچ وکالت فروشی ندیده بودم ،اما دفتر خونه گفتن بیا امضا کن سندت آمادست در حالی که من اطلاع قبلی نداده بودم خودم به تنهایی رفتم و گفتن قبلا سند تنظیم شده،همین موضوع من رو بیشتر مشکوک کرد و به صاحب سند اصلی زنگ زدم و خواستم بیان برای امضای پشت مبایعه نامه که تایید کنن معامله رو اما ایشون هم بهانه های مختلف آوردن که راهم دوره و این کار و از این قبیل صحبتها و واسطه هم با من تماس گرفت گفت چون تماس گرفتم با فرد صاحب سند دیگه نمیاد سند من رو تنظیم کنه و گفت برو حالا تو دادگاه دنبال سندت ،راه حل چه هست الان برای من


پاسخ وکیل :
گاهی اوقات دفترخانه های اسناد رسمی با ترفندهایی برای مشتریان دائمی خود یعنی دلالان ماشین و نمایشگاه دار ها به تعبیر عامیانه سند مالکیت را باز می گذارند تا چند سند پشت سر هم تنظیم نشود و آن دلال و مشتری نمایشگاه هم هزینه ندهد.این سند مشکلی نداشته و بهتر بود شما با توجه به اینکه سند نزد سردفتر تنظیم می شود و به نوعی به خاطر امنیت نسبی ای که حضور و نظارت دفترخانه اسناد رسمی ایجاد می کند، حساسیت به خرج نداده و سند خود را می گرفتید.اما در هر حال اگر از حضور فرد ذی سمت برای امضاء سند رسمی انتقال و بنچاق ناامید شده اید، تنها راه شما مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو است.
البته لازم است بدانید تا وقتیکه تصمیم به فروش نگرفته اید به بنچاق یا سند مالکیت قطعی خودرو احتیاج ندارید و نزد پلیس همان برگ سبز یا سند مالکیت پلاک کافی است.

پنجشنبه, 07 اسفند,1399

سیدمحمدحسینی

سلام وقتتون بخیر لطفا اگ میشه سوال منو جواب بدید . من حدود یکسال پیش ی پراید خریدم یعنی یا وانت بار معاوضه کردم و رفتم سند پیکان و زدم بنابمخریدار . ولی اون طرف گوشیش رو خاموش کرده و ادرس هم ازش ندارم . قولنامه دستی هم دارم . لطفا راهنمایی کنید


پاسخ وکیل :
اگر منظورتان این است که شما در این معامله به تعهد خود عمل کرده و سند زده اید ولی طرف به نام شما سند نمی زند باید گفت تنها راه شما طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت خودرو است.

یکشنبه, 17 اسفند,1399

علی

با سلام
بنده خودرویی از شخصی گرفتم و تمام ثمن معامله را نیز پرداخت نموده ام در ضمن خودرو بنام همسر فروشنده است الان فروشنده با همسرش اختلاف دارد و صاحب سند برای تنظیم سند نمیاد که بنام بنده انتقال دهد آیا بنده میتوانم دادخواست الزام به تنظیم سند نمایم .در ضمن مبایعه نامه را همسر فروشنده امضا کرده نه خود صاحب سند ممنون میشم راهنماییم کنید.


پاسخ وکیل :
روش انجام معامله شما درست، اصولی و استاندارد نیست .خودرو را باید از کسی بخرید و مبایعه نامه شما را باید کسی امضا کند که خود مالک است و اسناد و مدارک خودرو به نام اوست یا حداقل از مالک و صاحب سند مبایعه نامه دارد.اما در هر حال با استناد به معامله شفاهی و در صورتیکه اصول مدارک خودرو نزد شماست می توانید برای الزام فروشنده و مالک به تنظیم سند به دادگاه مراجعه نمایید.

چهارشنبه, 20 اسفند,1399

آ

با سلام ، من خودرویی را فروخته ام و به علت اینکه سند در رهن بود دو سال زمان برای سند زدن طول کشید و از تاریخ پایان سند رهنی خریدار طی پیگیری ها ی بنده برای سند زدن از سند زدن امتناع کرده یا به دلایل مختلف برای سند زدن حاضر نمیشود ، چه راهی برای گرفتن خسارت و زدن سند به هزینه خریدار پیشنهاد میکنید ؟


پاسخ وکیل :
تنها راه شما مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند است.مراحل این شکایت در بالا توضیح داده شده است.

دوشنبه, 25 اسفند,1399

میلاد بلوایه

سلام پدر بنده قشم هستن و من رشت چطور میشه در مورد فروش ماشین به من وکالت بدن ؟


پاسخ وکیل :
پدر شما می توانند به یک دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و به شما وکالت در فروش خودرو بدهند.برای تنظیم وکالتنامه رسمی نیاز به حضور وکیل در دفترخانه نیست.

جمعه, 03 اردیبهشت,1400

مهدی رستمی

باسلام من شهریور ۹۸ یک وانت خریدم که مدت ۴ سال پارکینگ بود و فروشنده هیچ پولی بابت ترخیص نداشت و کل مبلغ پارکینگ و بقیه هزینه ها رو من دادم کل مبلغ ۱۸ تومن بود و من ۱۶ تومن دادم ۲ تومن دیگه هم گفتم موقع سند میدم،ماشین خاموش معامله شد ولی در قولنامه دستی که نوشتیم قیدشده که خودرو به شرط سالم فروخته شد،بعداز روشن کردن دیدم کلی هزینه داره،و اعلام کردم فروشنده گفت نمیخوای بیار خودم مشتری دارم و هزینه هایی که کردی به من ربطی نداره وهمون۱۶تومن رومیدم،ودیگه براسندوتعویض پلاک نمیاد،لطفاراهنمایی بفرمایی


پاسخ وکیل:
برای فسخ معامله فروش خودرو به جهت عیب یا تدلیس به نظر میرسد با توجه به فوریت این خیارات دیگر دیر است؛ بهتر است معامله را حفظ کنید و برای الزام فروشنده به تنظیم سند خودرو به دادگاه حقوقی محلاقامت خوانده مراجعه کنید.

شنبه, 25 اردیبهشت,1400

محمدجواد

ماشینی خریدم سال 93بصورت لیزینگ تاریخ اتمام شرایط 94/7/12 بود تسویه شد قرار داد از ما تحویل گرفتن و قرار شد یکهفته بعد برای انتقال سند هماهنگ بکنن. درضمن سند سبز بصورت 3دانگ 3دانگ هست ولی اون زمان ی چند وقتی بهانه آوردن بعد هم اون مکان شرکت جمع شد(گویا کلاهبرداری) من در به‌ در دنبال این آقا فقط یک شماره ملی و شماره موبایلی که واگذار شده الان نمیدونم چیکار کنم میخوام شکایت کنم میگن قرارداد یا قلنامه داری که هیچی ندارم 6 تا چک پرداختی داشتم که میگن چون حامل بوده و شخص دیگری وصول کرده نمیتونی بگی بخاطر معامله بوده. الان اگهی مفقودی مدارک زدم بازم جایی جواب نمیدن


پاسخ وکیل :
در معامله خودرو و خرید ماشین از شرکت های لیزینگ باید دقت کرده و قبل از آن حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید؛ در حال حاضر نیز برای پیدا کردن راه حل توصیه می کنیم که حضوراً به ما یا یک وکیل متخصص قرارداد مراجعه نمایید.

یکشنبه, 26 اردیبهشت,1400

علی

باعرض سلام بنده ماشینی خریدم از بنگاه طرف سند خودرو رو یه مدت به ما نداد گفت صاحب ماشین فوت کرده ماشین رسیده دست پدرش باید انحصار وراثت بشه دوباره همین مدت پدر هم فوت میکنه و ماشین به وراث میرسه بعد از مدتی که انحصاروراثت درست میشه سند به ما تحویل دادن ولی وکالت نامه نداد بهمون و ازمون باج میخواد که بهش پول بدیم و غیرقانونی وکالت نامه برامون بگیره ماگفتیم از طریق دادگاه اقدام میکنیم ایشون میگن باید دو تا نامه انحصاروراثت داشته باشیم حالا میخواستم ببینم واقعا اینجوره ما باید نامه داشته باشیم نمیتونیم از طریق دادگاه اقدام کنیم و وراث هم مال شهر دیگه هستن خیلی از ما دور هستن.


پاسخ وکیل :
شما باید دعوای الزام به تنظیم سند خودرو علیه کلیه وراث این دو فرد فوت شده مطرح نمایید.توجه داشته باشید که اگر وکالتی از این دو نفر وجود داشته با فوت آنها باطل و بی اعتبار شده است.به پیشنهاد غیر قانونی نمایشگاه ماشین اهمین ندئید و به سمت جعل وکالتنامه نروید اینکار غیر قانونی بوده، جرم است و اصلا توصیه نمی شود.بله شما به دو گواهی انحصار وراثت آن دو فرد فوت شده احتیاج دارید برای به دست آوردن آن به شورای حل اختلاف محل اقامت فررد فوت شده بروید.البته ممکن است به شما نسخه ای از گواهی انحصار وراثت را ندهند ولی حداقل کلاسه پرونده رسیدگی به گواهی انحصار وراثت را داشته باشدی و در دادخواست الزام به تنظیم سند در قسمت دلایل به آن اشاره نمایید تا مرجع رسیدگی آن را استعلام کند.دعوای شما کمی پیجیده است توصیه می شود برای حصول نتیجه بهتر حتما آن را تحت نظر یک وکیل به انجام برسانید.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.