تاریخ انتشار: یکشنبه 05 بهمن 1399
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

 الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

جهت معامله و نقل و انتقال خودرو طرفین به چند طریق میتواند اقدام کنند. مثل اینکه همزمان با معامله، خریدار و فروشنده، به اتفاق به مرکز شماره گذاری یا فک پلاک و پس از آن به دفترخانه اسناد رسمی جهت تتظیم سند انتقال قطعی یا همان بنچاق مراجعه نمایند که در این فرض مشکلی وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش میرود. مشکل در جائی به وجود می آید که معامله با مبایعه نامه عادی یا به طور شفاهی انجام شده و فروشنده به بهانه های مختلف جهت اعطای وکالت نقل و انتقال قطعی و فک پلاک و یا جهت انتقال قطعی و طی تشریفات لازم در مرکز شماره گذاری پلیس راهور حاضر نمیشود که در این صورت برای خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو، باقی نمی ماند.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 34846

 

نکات مهم الزام به تنظیم سند مالکیت

1- آنچه از نظر قانونی برای مالکیت خودرو لازم است همان سند برگ سبز مالکیت خودرو است که از سوی مرکز شماره گذاری پلیس (مرکز تعویض پلاک پلیس راهور) صادر میشود.

2- براساس یک رویه غلط و فراگیر که البته طرفدارانی هم دارد ! افراد بعد از فک پلاک و اخذ سند مالکیت یا همان برگ سبز، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و سند انتقال  قطعی یا بنچاق تنظیم می نمایند. این سند جز درآمد زایی قابل توجه برای سردفتران اسناد رسمی هیچ خاصیتی ندارد و حتی در محاکم و نزد پلیس هم به آن توجه نمیشود ولی متاسفانه براساس باور غلط جامعه و القائات کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی و ذینفعان این طرح همیشه فروشنده از خریدار درخواست تنظیم سند انتقال قطعی را دارد. در صورتیکه همانطور که گفته شد وجود این سند هیچ خاصیتی ندارد جز اینکه موقع فروش خریدار بعدی آن را از فروشنده درخواست میکند اشتباه زنجیرواری که قربانی آن مصرف کنندگان خودرو هستند و مرتکب آن هم مصرف کنندگان خودرو !!!!!! 

 3- فروش خودرو به چند شکل ممکن است صورت گیرد : 

الف) بعد از وقوع توافق و معامله و مبادله ثمن فروشنده خودرو به خریدار وکالت فک پلاک و تنظیم سند قطعی خودرو بدهد. 

ب) بعد از وقوع معامله خریدار خودرو و فروشنده خودرو برای انتقال و فک پلاک در یکی از مراکز شماه گذاری قرار گذاشته و به اتفاق به آنجا مراجعه نمایند و مبادله ثمن هم همان زمان انجام شود. 

ج)  اگر معامله خودرو با سند عادی یا همان مبایعه نامه انجام شود و وکالتی در کار نباشد و پس از دعوت خریدار، فروشنده به مرکز شماره گذاری جهت فک پلاک و صدور سند مالکیت خودرو مراجعه نکند.در این فرض خریدار چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نخواهد داشت.

  •  نکته: تردیدی نداشته باشید که قبل از انجام معامله خودرو و امضای قرارداد ، مشاوره با وکیل متخصص و با تجربه قرارداد و آگاه به تشریفات عملی معامله خودرو، ضروری بوده و امنیت معامله را تضمین می نماید.
  •  نکته: توجه داشته باشد خودرو را با کسی معامله کنید و وجه را به کسی بپردازید که اسناد مالکیت به نام اوست چرا که در غیر این صورت حتی شکایت الزام به تنظیم سند هم نمیتوانید بکنید و معامله قابل ابطال است و حتی ممکن است ماهها و سالها به دنبال پول خود بدوید و مالک خودرو نشوید.  
  •  نکته: در خرید خودرو از نمایشگاه علاوه بر توجه به امضای مالک حتما یک نسخه از قرارداد را قبل از پرداخت پول بگیرید و هیچ بهانه ای را برای تحویل ندادن نسخه قرارداد نپذیرید. 
  •  نکته: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دعوایی مالی است و حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود(تا بیست میلیون تومان در شورا و بالاتر از بیست میلیون در دادگاه).
  •  نکته: انعقاد یک قرارداد خوب برای خرید یا فروش خودرو نه تنها فردی را که قصد کلاهبرداری داشته و واجد سوءنیت است را از معامله منصرف میکند بلکه در صورت تخلف و عدم انجام تعهد احتمالی امکان جبران خسارت را فراهم نموده و هر لحظه ضمانت اجراهای خلف وعده را به طرفین یادآوری میکند. به عنوان مثال میتوان در قرارداد نوشت که فروشنده باید راس موعد مشخصی یا تا زمان مشخصی جهت تنظیم سند در دفترخانه یا مرکز شماره گذاری حاضر شود و در صورت خلف وعده ملزم به پرداخت پنجاه درصد از ارزش معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. یقین داشته باشید که خود فروشنده با وجود این شرط پیگیر و مصر به تنظیم سند خواهد بود و او شما را مجبور به تنظیم سند میکند !!!!!!    

 

 

پرونده عملی الزام به تنظیم سند خودرو

در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام... خریدار یک وسیله نقلیه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مریم... درخواست خود را به این نحوه اعلام می‌کنند: تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی.

خواهان فتوکپی تصدیق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصدیق‌شده سند رسمی اتومبیل را به عنوان دلایل مطروحه در دادخواست ضمیمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد.

خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام کرده است: اینجانب به موجب مبایعه‌نامه پیوست پرونده، یک دستگاه اتومبیل را از خوانده خریداری کرده‌ام. طبق این قرارداد قرار بر این بوده است که در تاریخ معینی در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام اینجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظیم سند رسمی به نام اینجانب خودداری کرده است. به این ترتیب از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی در حق اینجانب را دارم.

 

 

بررسی دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو 

یکی از نکاتی که بهتر بود در نظر گرفته می‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبایعه‌نامه و شرط داخل آن مبنی بر حضور آتی طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام خواهان کافی برای اثبات این موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ رای به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود یک اظهارنامه به خوانده مبنی بر تخلف وی به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمی داده می‌شد. در ضمن باید در اظهارنامه اخیر تاریخی برای حضور مجدد خانم مریم در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی اتومبیل موضوع دعوا تعیین می‌شد و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره می‌شد که در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمی، علیه وی اقدام قانونی صورت می‌گیرد. در ضمن در مواردی که مال موضوع انتقال به خریدار عملا تحویل داده نشده باشد، خواهان باید ضمن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود، تحویل آن مال را نیز از دادگاه محترم تقاضا کند.

 

 

روند دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل می‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به این ترتیب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده می‌شود. بر این اساس جهت اجرایی کردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت می‌گیرد.

ماده اخیر مقرر کرده است: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد». به این ترتیب پس از ختم جلسه رسیدگی و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهی برای ابلاغ اوراق قضایی به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسیدگی تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نبود.

خواهان‌ در جلسه رسیدگی اعلام کرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری کرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت کرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است. ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای خود را صادر کرد:

 

 

رای دادگاه، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو 

راجع به دادخواست تقدیمی آقای پیام... به طرفیت خانم مریم... مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ که خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولی از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری کرده است. علاوه بر این به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وی حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نکرده است. با این وضعیت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقی «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

 

تحلیل پرونده الزام به تنظیم سند  

امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌کنند. اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیرتشریفاتی بین حقوقدانان مطرح است، ولی رویه‌قضایی به سمت غیرتشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد. به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولی در بقیه موارد رویه‌قضایی عقود و معاملات را غیرتشریفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌کنند.

 

سوالات متداول در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی خودرو


1- آیا در معامله شغاهی نیز می توان درخواست الزام به تنظیم سند خودرو داد؟

بنده یک دستگاه خودروی پراید در تاریخ 1397/05/03 به صورت امانت و تعمیر از شخصی گرفتم و بعداز تعمیر به صورت تلفنی معامله و مبلغ ثمن آن را پرداخت نموده ام که مستندات آن موجود میباشد ولی فروشنده هیچ گونه اقدامی نمیکند.درضمن یک بار هم اظهار نامه رسمی برای ایشان ارسال نموده ام.

پاسخ :

معامله شفاهی و تلفنی در سیستم حقوقی ما صحیح است و نفی نشده است.اثبات معامله شفاهی و تلفنی کار راحتی نیست برای اینکه شما با این ادعا بر خلاف قاعده تصرف رفتار نموده اید پس بار اثبات و زحمت ارائه دلیل بر عهده شما است.شما باید به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و اثبات مالکیت بدهید.اینکه وجه را کامل پرداخت نموده اید و خودرو در تصرف شما بوده و شهود احتمالی و اوضاع و احوال حاکم موید وقوع معامله و خواسته شما است.

 


2- آیا فسخ معامله خودرو بدلیل عیب ممکن است ؟

سلام.من یک خودرو به دلال فروختم به صورت قولنامه که بعد از چند روز دلال اون خودرو رو قولنامه ای به یکی دیگه فروخت و من هم رفتم سند زدم به نام خریدار جدید.... حالا اون خریدار جدید میگه ماشین عیب فنی داره.
ایا پای من که سند اول بنامم بوده تو این ماجرا گیر هست یا نه؟

پاسخ :

عیب مورد معامله یکی از راههای فسخ و انحلال قرارداد خرید و فروش یا بیع است.نکته اینجاست که توسل به خیار عیب (اختیار فسخ معامله به دلیل عیب) فوری است و خریدار پس از وجود اطلاع از عیب بدون فوت وقت و فوری باید آن را اعمال نماید. 

اگر معامله به دلیل عیب فسخ شود در مورد اینکه آیا اثرات فسخ به شما هم سرایت می کند یا نه بستگی به نکات مسائل چندی دارد از جمله اینکه: 

1- آیا شما ین خرید دلار را از عیب مطلع کرده اید و به سراحت در قرارداد به این اشاره شده است. 

2- قرارداد عادی بین آن فرد دلار یا خریدار نهایی با شرط اسقاط تمامی خیارات بوده یا نه ؟ 

3- آن فرد دلار در قرارداد فروش عادی خود را مالک معرفی کرده یا از طرف شما اقدام به انعقاد معامله نموده است؟ 

 


3 - مدت زمان رسیدگی به پرونده الزام به سند خودرو چقدر است ؟

سلام.انجام مراحل الزام به سند خودرو چقدر زمان میبرد؟من ماشین رو از برادرم خریدم اون از یک آقایی و ایشونم از فردی در قشم.

پاسخ :

امکان اینکه طول زمان یک دادرسی حقوقی مشخص شود وجود ندارد اعم از اینکه دعوای الزام به تنظیم خودرو باشد یا هر دعاوی حقوقی دیگر اما معمولا یک چنین دعوای چیزی در حدود 4 تا 5 ماه برای رسیدگی بدوی زمان میبرد. 

 


4 - مشکلات خرید و فروش و سند مالکیت خودرو چیست ؟ 

سند ماشين به اسم شخصي هست پولشو گرفته ولي سند رو نيامده انتقال بده حالا شكايت كرده كه ماشين مال منه چي كار ميشه كرد؟

پاسخ :

در دادگاه دعوای الزام به تنظیم سند مطرح کنید اسناد مدارکی مثل مبایعه نامه یا رسید واریز وجه خودرو و غیره به همراه داشته باشید اگر طرف مقابل در جلسه حاضر نشود دادگاه راسا بدون طرف اقدام به تنظیم سند به نام شما خواهد کرد.

 


5 - الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چگونه است ؟

باسلام واحترام
اینجانب درتاریخ ۲ ابان ماه بامراجعه به نمایشگاه فروش خودرو یک دستگاه پژو خریداری که درمحل ۹۵ درصد مبلغ قیمت خودرو راپرداخت نمودم ومقرر شد ظرف یک هفته نسبت به فک پلاک وتنظیم سند فروشنده اقدام نماید که پس از چندین بار تماس و مراجعه استنکاف نمودند که اینجانب پس از استعلام خلافی خودرو مشخص شد که مبلغ ۲۶۰ ملیون ریال به شرکت لیزینگ بدهکار می باشد حال که با گذشت چندماه از معامله خواهشمند است راهنمایی ومساعدت فرمایید.باتشکر

پاسخ :

خریدن خودرو که در رهن شخص دیگری (در اینجا شرکت لیزینگ) است امتیازی برای شماایجاد نمی کند و فقط در رابطه شما با فروشنده موثر است.بهترین کاری که در این فرض میتوانید انجام دهید این است که به دادگاه حقوقی مراجعه کنید و دادخواستی با موضوع الزام به تنظیم سند خودرو و الزام به فک رهن مطرح نمائید طبیعتاً فروشنده موظف است مورد معامله را از رهن آزاد کند و به نام شما سند تنظیم کند. با این شکایت و دادخواست چون اجازه دادگاه برای فک رهن را داریدمی توانید خود مبلغ بدهی را به شرکت لیزینگ پرداخت کنید و در نهایت آن را از فروشنده مطالبه نمائید.

 


6-  آیا سند محضری خودرو ضروری است ؟

سلام .بنده سال 92 یک ماشین خریدم از یه شخصی که پلاک و سند به اسمشون نبود ولی یه وکالت نامه داشتن چون روز بعد رفتم و تعویض پلاک انجام شد سند کمپانی و سند محضر شخص دومم هم پیش منه چون همون سالی بود که تازه باب شده بود که برگ سبز سند رسمی هستش و خود مامور راهنمای رانندگی هم گفت نیازی به محضر نیست و مدارکی به من نداد (منظورم وکالت سند و ...) شایدم فقط وکالت تعویض پلاک بوده و منم چون کارت ماشین و برگ سبز به نامم شده بود خیالم راحت شد و برای محضر اقدامی نکردم ولی الان با وجود اینکه هر سایتی رو چک میکنم نوشته برگ سبز سند رسمی هستش ولی برای فروش خریدار میگه باید بریم سند محضری بزنیم ولی شخصی که سند محضر به اسمش هستو پیدا نمیکنم و به شخصی هم که ازش ماشینو خریدم زنگ میزنم میگه من ارتباطی باهاشون ندارم ... سوالم اینه که بهترین کاری که بنده میتونم انجام بدم چه اقدامی هستش ؟ یک دنیا ممنون

پاسخ :

همانطور که شما تجربه کرده اید سند قطعی یا سند محضری هیچ خاصیتی در مالکیت ندارد اعلا اینکه موقع فروش خریدار آن را از شما می خواهد که این در واقع یک اشتباه و سوء برداشت از سوی جامعه است اگر شما سند محضری خودرو را از ید قبلی نخواهیددر طول استفاده از خودرو هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد و کسی منکر مالکیت شما نیست  همان برگ سبز مالکیت کافیت می کند ولی همان طور که گفته شد در موقع فروش براساس رویه غلط خریدار آن را از شما خواهد خواست. 

در هر حال برای این کار بهتر است اطلاعات خود را تکمیل کرده و برای درخواست تنظیم سند رسمی به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجع کنید و قبل از آن حتما با یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها مشورت نمائید. 

 


7 -  خرید و فروش خودرو با مبایعه نامه دستی درست است ؟

ضمن عرض سلام.احتراماً چند روز پیش یک خودرو با سند تک برگ به نام خودم را طی یک مبایعه نامه دستی به مبلغ 23 میلیون به فردی فروخته و پس از واریز 19.5 میلیون رضایت دادم که فک پلاک انجام گرفته و مابقی (3.5 میلیون تومان) در محضر پس از انتقال سند واریز شود. اما پس از گذشت زمان مقرر در مبایعه نامه خریدار به بهانه ی جور نشدن پولش از حضور در محضر تا اطلاع ثانوی خودداری نموده است.ممنون خواهم شد اگر راهنمایی بفرمایید.ضمناً خودرو و سند نزد خریدار است.

پاسخ :

کاری که شما باید انجام دهید این است که هر چه زودتر مطالبه وجه بدهید و باقیمانده ثمن معامله، بعلاوه خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کنید.البته بودن سند نزد خریدار و تحویل خودرو به وی او را بی نیاز از مراجعه به شما و درخواست تنظیم سند نمیکند و دیر یا زود به شما مراجعه خواهد نمود وی چون زمان مراجعه وی مشخص نیست شما برای حفظ حقوق خود هر چه زودتر دادخواست مطالبه وجه و ثمن قرارداد بدهید.مطمئن قرارداد شما را یک کارشناس و فرد با تجربه تنظیم می نمود منافع شما بهتر حفظ میشود.توصیه میشود قبل از انعقاد هر قرارداد حتما با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه قراردادها مشورت نمائید. 

 

 


8 - مجازات کلاهبرداری در معامله خودرو چیست ؟

شخصی خود را نماینده و تام الاختیار خودرو سواری معرفی کرده.و با تنظیم قرارداد دستی اقدام به فروش کرده و95 درصد مبلغ را دریافت کرده.اماپس ازگذشت چندهفته شخص دیگری رابرای تنظیم سند به دفترخانه اورده.و شخص دوم از مالک قبلی وکالت نامه کامل دارد که تاریخ انقضاء آن یکساله بوده وحالا چندسال گذشته و برای دفتر اسناد رسمی هیچ اعتباری ندارد وهم اکنون شخصی که پلاک وسند وکارت ماشین بنام او است و به جرم فروش زمین دولتی چندسال درزندان است و ما درخواست فسخ معامله را عنوان کردیم اما فروشنده ازفسخ قرارداد و عودت پول خودداری کرد و به ما وعده اینکه ممکن است چندماه دیگر صاحب اصلی از زندان مرخصی بگیرد داده.بعداز آن برای تنظیم سند.به دادگاه درخواست دادیم ولی دادگاه شرط رسیدگی را داشتن برگ سبز خودرو میدانندو مارا واجدشرایط شکایت ورسیدگی ندانستند.لازم به ذکراست که بیمه وکارت و خودروی ذکرشده به همراه قولنامه دستی که به امضاع فروشنده و شهادت چندی از کسبه محله تنظیم شده،تنها مدرک دراختیار مااست.فروشنده از تحویل برگ سبز و مدارک غبره خود داری نموده.در شکایت جداگانه:فروش مال غیر.مالک اصلی از زندان احضارشد وبه همراه مالک وکالت نامه ای درخصوص نداشتن شکایت ازفروشنده.ایشان راتبرعه کردند.وشکایت فروش مال غیر بسته شد.شرح کامل ماجرا از این قراربوده ونیازبه راهنمایی داریم.بنظرمیرسد فروشنده شخضی است که به خلاع های قانونی مهارت بالایی دارد.چون ایشان هیچ بازجویی یا بازپرسی حضورپیدانکرده.وقیابی تبرعه شده.عاجزانه ازشماکمک میخاهم.پدرپیرم این معامله رو انجام داده و فریب خورده و در این سن بالا هرروز دونبال مشاوره گرفتن و رفتو برگشتن در دادگاه است ودیگر مثل گذشته جان ندارد.همه پول پس اندازشده اش را برای خریدن یک پراید مدل پایین ازدست داده.فروشنده پول رو پس نمیده.مارو واگذار کرده به شکایت کردن و انتظار مرخصی گرفتن مالک اصلی.کمک کنید.

پاسخ :

پاسخ سوال شما مفصل است با دفتر تماس بگيريد حضورا تشريف بياريد.

 


9- چگونگی فسخ معامله خودرو به دلیل چپی بودن ؟

با سلام، من دیروز خودرویی معامله کردم که بعد از تعویض پلاک و ثبت سند متوجه شدم خودرو چپیه و قولنامه ای در این مورد ندارم. طرف گفت چون ماشین شرایطی خریدم فردا صبح با صاحب سند اومدن فقط ی شماره ایرانسل از طرف دارم که اونم گفت چند روزی صبر کنید من ۲میلیون نهایت بتونم بهتون برگردونم.من ی چک تضمین شده بین بانکی به طرف فروشنده دادم به همراه ۹میلیون نقد که عکس چک را هم دارم.آیا میتونم با این شرایط شکایتی تنظیم کنم یا خیر؟

پاسخ :

چون قرارداد ندارید کارتون بسیار مشکله اما غیرممکن نیست،در واقع شما باید اولا وقوع بیع شفاهی را ثابت کنید و بعد تقاضای فسخ معامله به دلیل معیب بودن مورد معامله را بنمائید.

توجه داشته باشید اعمال خیار عیب فوری است به این معنی که در مدت متعارف (حداکثر دو یا سه روز) بعد از کشف عیب میشود برای فسخ اقدام کرد. این مورد میتواند بابت خیار تدلیس هم باشد.برای مطالعه احکام خیار عیب به مواد 422 تا 437 قانون مدنی مراجعه کنید.برای مطالعه احکام خیار تدلیس به مواد 438 تا 440 قانون مدنی مراجعه کنید. 

 


10 - فروش وكالتی خودرو چگونه است ؟

سلام بنده يه ٢٠٦ به دلال فروختم به ايشان وكالت فروش بلاعزل دادم ولي قول نامه بين هم ننوشتيم ماشين من سه لكه رنگ داشت كه خريدارم مي دونست ايشون يك هفته بعد ماشين منو بدون رنگ به يك نفر فروخت حالا خريدار هم از من هم از اون شكايت كرده ايا من با وكالت بلاعزل بدون قول نامه مي تونم ثابت كنم ماشينو فروختم؟

پاسخ :

در خصوص سوال شما مبنی بر اینکه آیا مسئولیتی در قبال خریدار دارید یا نه باید گفته شود، مسئولیت کیفری قطعا وجود ندارد و عمل هیچ کدام از شما جرم نبوده است.در خصوص مسئولیت حقوقی با توجه به توضیحات شما به نظر میرسید واسطه و دلال که البته بهتر است وی را خریدار اول بنامیم، مسئولیتی در مقابل خریدار دوم دارد ولی بعید است که بتواند شما را در مقابل کسی که طرف قرارداد شما نبوده است مسئول دانست. پس دو دلیل عمده برای عدم مسئولیت حقوقی شما وجود دارد : 

1- خریدار دوم طرف قراردادی شما نبوده است.

2- به خریدار اول وکالت بلاعزل داده و پول را از وی تحویل گرفته اید و نیز خودرو تحویل ایشان داده شده است. 

 


11- آیا معامله صوری خودرو صحیح است ؟

در سال 91 خودرویی را از خانمی آشنا خریداری کردم بدون قولنامه که بعدا متوجه شدم سندش تو یک نماشگاه دیگر بابت پولی گرو گذاشته شده، قرار شد که سند را تحویل بدهد و چون بیمه در حال اتمام بود و می خواستم از طریق پدرم در آموزش و پرورش بصورت اقساط بیمه کنم که منوط به ارائه قولنامه شد در نمایشگاهی که آشنای فروشنده بود قولنامه تنظیم و امضا شد که فقط 1 میلیون از پول ماشین مانده بود پس از تنظیم قرارداد توی یک برگه ای معمولی نوشته ای که این قولنامه برای ارائه به بیمه هست و به صورت صوری تنظیم شده است را امضا کردم که مجبور بودم این کار را بکنم و چون هیچ مدرکی نداشتم که پول به فروشنده دادم بنده با مستند به همون قولنامه شکایت کردم و به شورای حل اختلاف ارسال شد که فروشنده نیامد و به دادگاه ارسال شد و کارهای اداری را انجام دادم و تمبر باطل کردم که پدر فروشنده پادرمیانی کرد و وقت خواست که پولم رو برمیگردونند ولی بعد از مدتی شماره تلفن فروشنده عوض و آدرس منزلش نیز تغییر کرد که بعد 5 سال تازه آدرسش رو پیدا کردم و منکر همه چیز شد و نمایشگاه هم گفته شهادت برای صوری بودن قولنامه می دهند.در سال نود و یک 6.5 میلیون بابت خودرو پول داده ام و الان چقدر دستگیرم می شه یا اصلا می تونم کاری کنم یا نه؟

پاسخ :

معامله صوری باطل محسوب می شود و چنانچه می خواهید مالکیت خود را اثبات کنید لازم است به معامله اول استناد کنید و اثبات کنید که خودرو را از فروشنده خریده اید، یکی از دلایل شما برای اثبات این موضوع می تواند مبلغی باشد که بابت ثمن معامله به حساب ایشان واریز کرده اید به اضافه شهادت شهود در صورت وجود.

 


12 - مطالبه پول واریزی خرید خودرو بدون داشتن مدرک ؟

سال گذشته یک خودرو از یه نفر خریدم و ساعت ۱۱ شب این معامله انجام شد که همان ساعت بوسیله دستگاه کارتخوان اقوام فروشنده تمامی مبلغ ۱۷ میلیون را کارت کشیدم. چند روز بعد معامله فسخ شد و فروشنده نصف پول من را داد و نصف دیگرش را هنوز نداده است، من هم هیچگونه چک و یا سندی و یا قولنامه ای ندارم و تنها سند من شاید همان رسید کارتی که کشیده ام باشد و چون مدرکی هم نداشته ام شکایتی نکردم.اگه از طریق شکایت اقدام کنم، میتوانم بقیه پولم را بگیرم؟

پاسخ :

بله رسید دستگاه پوز به منزله سند شما میباشد. ضمن اینکه شما از صاحب دستگاه پوز هم به عنوان مطلع میتوانید در دادگاه استفاده کنید و همچنین رسید پرداخت نصفی از پول که به شما برگشت شده است.

 


13 - در صورت پاس نکردن چک خرید خودرو چه می شود ؟

شخص الف خودروی پاترولی را به مبلغ 36 میلیون تومان به شخص ب می فروشند و در قبال آن چکی به همان مبلغ دریافت می کند (با قولنامه فروش صورت میگیرد ) و شخص ب بدون آنکه چک را پاس کند اقدام به فروش همان خودرو به شخص ج میکند و در قبال این معامله با قولنامه 22 میلیون پول نقد می گیرد.با توجه به اینکه شخص ب در زندان است و شخص الف نیز قولنامه ی اولی را نمی دهد و تنها مدارک موجود کارت ماشین به نام فروشنده ی الف و قولنامه ی فی مابین ب و ج می باشد.فرد ج سند می خواهد باید چه کند ؟
چه مدارکی لازم است ؟

پاسخ :

آقاي ج بايد دادخواست الزام به تنظیم سند بدهد به طرفيت آقاي ب. 

 


14 - ضمانت اجرایعدم تحویل به موقع خودرو چیست ؟

مبلغ 17/150/000 تومان را به کسی دادم تا ماشین تیبا واسم بیاره اما ایشان 4 میلیون کمتر به نمایندگی داده و نمایندگی هم مبلغ چک های بنده رو برگشت زده و 4 فقره چک به ایشان دادم واسه ماشین و 2فقره چک هم سفید بدون مبلغ و امضا گرفته و اونها هم داده به نمایندگی و خودش امضا زده و الان شکایت کردیم دادگاه هم قرار منع تعقیب صادر کرده باید چکار کنم؟

پاسخ :

بايد دادخواست حقوقی  مطالبه وجه به طرفيت همون آقا بدهید.

 


15 - آیا امکان توقیف خودرو سندزده شده هست ؟

بنده حدود 5 ماه پیش ماشینی را از یک نفر خریداری نمودم. و پس از انجام مراحل قانونی نسبت به تعویض پلاک اقدام نمودم و پلاک به اسم خودم می باشد و در دفترخانه هم سند قطعی به اسم زده شده امروز یک نفر با بنده تماس گرفته و اظهار نمودند که حکم توقیف خودرو مورد نظر را خواهم گرفت چون یکی از چک هایی که به بنده درقبال این ماشین پاس نشده است و من این ماشین را از شخص ثالثی خریداری نموده ام و تمام پول ماشین را پرداخت نموده ام.آیا این شخص می تواند حکم توقیف ماشین را بگیرید؟درصورت توقیف خودرو من می توانم به پولم برسم ؟من هم باید شکایت کنم یا در همان دادگاه قاضی شخص ثالث رو مکلف می نماید که پول من را پرداخت نماید؟

پاسخ :

خیر، سند خودرو به نام شماست و نمیتواند بابت بدهی شخص دیگری آن را توقیف کرد. فقط در صورتی که در قرارداد بین دو نفر دیگر یعنی فروشنده و خریدار اولی ذکر شده باشد که در صورت پاس نشدن چکها فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد، فروشنده اول می تواند درخواست فسخ معامله بین شما را داشته باشد که در اینصورت شما می توانید در همان دعوی یک دعوای متقابل علیه فروشنده ای که از او خودرو را خریداری کرده اید مطرح کنید جهت پس گرفتن ثمن معامله.

 


16 - آیا امکان فسخ معامله خودرو معیوب وجود دارد؟

سلام.حدود ۱۵ روز پیش خوردوی خریدم .فروشنده با وکالت فروش برای ۱۰ روز بعد وقت تعویض پلاک تعیین کردن.ولی بابت معاینه فنی ماشین از همون روز تو تعمیر گاه هستش.و بابت عیبی که در کامپیوتر ماشین هست قادر به رفتن به معاینه فنی نیست.ومن نمیتونم تعویض پلاک کنم.ایا بعد ۱۵ روز میتونم معامله رو فسخ کنم؟

پاسخ :

امکان فسخ معامله در صورتیکه موضوه معامله اعم از خودرو یا هر مال دیگه، معیوب و واجد عیب باشدوجود دارد در صورت وجود عیب اول مراتب فسخ معامله به دلیل عیب به طرف معامله اعلام نمائید و سپس اقدام به دادخواست فسخ معامله کنید. توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص قراردادها و دعاوی حقوقی در تماس و ارتباط باشید و  مشورت نمائید. 

 


17 - چطور خریدار ماشینم رو ملزم به پرداخت ما بقی ثمن معامله بکنم ؟

باسلام .بنده خودروام را به شخصی فروختم و در منزل قولنامه نوشتیم و قرارشد بصورت لفظی که روز بعد ازت رخیص ماشینم ازپارکینگ باایشان به محضر برویم و وکالت بدهم و ایشان ۲۳تومن مابقی را بدهد در قولنامه هم زمان پرداخت قیدن شده و خریدار از جلومحضر با ماشین فرارکرده منم گزارش کلانتری دارم و براش اظهارنامه زدم که یا پول را بپرداز یا ماشین رو برگردون و هیچ جوابی نداده با تشکر

پاسخ :

باسلام.خودرو متعلق به خریدار است و عمل ایشان هر چند غیراخلاقی است و جرم نیست و شما فقط می توانید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای مطالبه ثمن معامله و توقیف اموال بنمائید و همان ماشین را توقیف کنید. اینکه در مورد زمان پرداخت ثمن مهلت و زمان قید نشده اصولا به این معنی است که هر وقت شما مطالبه کنید باید پرداخت کند پس هر چه زودتر مطالب کنید تا به شما خسارت تاخیر تادیه قرار بگیرید.(یعنی همان خسارت تاخیر و خسارت دیرکرد) در نهایت توصیه می شود قبل از هر اقدامی برای جلوگیری تکار اشتباهات با یک وکیل مشورت نمائید و به شما عرض می کنم جای نگرانی ندارد و شاید یکم در ولی به پولتون و خسارت می رسید و توقیف خودرو فشار خوبی برای طرف است فقط تا خودرو را نفروخته هر چه سریعتر اقدام کنید. 

 

 

مطالب مرتبط با الزام به تنظیم سند خودرو: 

1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

2- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره وکیل متخصص اجاره

3- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اماکن تجاری

4- الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول

5-  الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول (املاک)

 

ثبت امتیاز
نظرات

چهارشنبه, 07 اسفند,1398

رضا زارع

با سلام و تبریک روز وکیل
یه ماشین گرفتم ظاهرا چند بار خرید و فروش شده
از کسی ک گرفتم گفت مالک امریکا رفته صبر کن تا بیاد
حالا ک تماس گرفتم با مالک که همکار شما هم هست در تهران گفتن ک فروختم ب نمایشگاه اونم فروخته ب دیگری
نمایشگاه دار میگه پنجاه میلیون طلب دارم ک درست نیست
مالک هم میگه ایشون باید بگه تا امضا کنم
امکان دادخواست الزام دارم یا خیر
با تشکر

شنبه, 17 آبان,1399

رضا

با سلام. بنده ماشینی را خریدم و وکالت محضری گرفتم.پول را کامل پرداخت کردم و برگه سبز را هم گرفتم.اما قبل از زدن سند قطعی مالک قبلی فوت کرد چون با وراث نتوانستیم ارتباط بگیریم و پیدایشان کنیم شکایت کردیم و رای به نفع ما صادر شد.حالا چطور باید با این رای سند بزنیم؟

چهارشنبه, 12 آذر,1399

امیر

با عرض سلام.بنده ۱ماه پیش خودرویی رو ب مبلغ۲۶میلیون خریداری کرده ام و ۲۵میلیون ان را دادم و ۱میلیون برای بعد تنظیم سند نگه داشتم و صاحب ماشین کارت ماشین و بیمه نامه رو ب ما داده است ولی سند و برگ سبز را ب ما نمیدهد تا تعوض پلاک کنیم و سند ب نام خودش نیست و وکالت دارد و بنده هم شکایت کرده ام نمیدونم کافیه؟نتیجه میده؟بعد شکایت چی میشه؟اگ طرف سند رو نیاورد چی؟

ﺳﻪشنبه, 02 دی,1399

arya

بنده چند سال قبل ماشین پارس را از شخصی خریدم و فقط تعویض پلاک انجام دادم و برگ سبز به نام بنده میباشد.سال قبل آنرا به شخصی فروختم که ساکن شهر دیگری است.برای دادن وکالت تعویض پلاک به ایشان به محضر مراجعه کردیم ولی بدلیل اینکه سند خودرو به نام فروشنده اول است؛نتوانستم به خریدار وکالت تعویض پلاک بدهم.
سوال: آیا با قانون جدید که مالک همان فردی است که برگ سبز خودرو به نام ایشان است؛آیا میتوانم به خریدار وکالت تعویض پلاک بدهم؟؟
آیا میتوانم با این دلیل که توافقی برای تعویض پلاک در شهر دیگری در مبایع نامه دستی بین خودمان ذکر نکرده امو شفاها هم تعهد نکرده ام؛به خریدار الزام کنم که فقط در شهر خودم برای تعویض پلاک حاضر خواهم شد؟
هزینه انتقال سند به عهده خودم (فروشنده)است اما چون سال قبل معامله کرده ایم و امسال هزینه های انتقال سند افزایش پیدا کرده؛چگونگی محاسبه افزایش هزینه انتقال در دفترخانه را بفرمایید.چطور افزایش هزینه های انتقال هرساله افزایش پیدا میکند و چگونه محاسبه خواهد شد؟؟

دوشنبه, 29 دی,1399

مریم

من ماشینی خریدم از یک واسطه که موقع نوشتن مبایعه نامه به من وکالت نامه نشون ندادن اما گفتن که ماشین برای پسر عمشون هست و وکالت تام دارن ،بعد از نوشتن مبایعه نامه قرار گذاشتیم در محضر که به من وکالتشون رو تفویض کنم که خودم برم کارهای تعویض پلاک وفک پلاک رو انجام بدم و بعد از گرفتن برگه نقل و انتقال به همون دفترخونه که وکالت کاری به من دادن ایشون ،و اونجا من متوجه شدم که ایشون وکالت کاری داشتن و وکالت فروش نداشتن ،اما چون هنوز فک پلاک نکرده بودم و برگه سبز هم نگرفته بودم و برگه انتقال گفتم موقع تنظیم سند حتما دفتر خونه از ایشون وکالت فروش میخوان و پول رو تمام و کنال پرداخت کردم و وکالت رو به من دادن و من تعویض پلاک کردم و برگ سبز ماشین به نامم صادر شد و چند روز بعد هم کارت ماشین اومد که به اسم خودم هست،به اون دفتر خونه رفتم و ازشون خواستم که اطلاع بدن به فروشنده که بیان و صاحب سند هم باشن که تنفیذ کنن مبایعه نامه رو چون پیشتر گفتم که از این فرد واسطه من هیچ وکالت فروشی ندیده بودم ،اما دفتر خونه گفتن بیا امضا کن سندت آمادست در حالی که من اطلاع قبلی نداده بودم خودم به تنهایی رفتم و گفتن قبلا سند تنظیم شده،همین موضوع من رو بیشتر مشکوک کرد و به صاحب سند اصلی زنگ زدم و خواستم بیان برای امضای پشت مبایعه نامه که تایید کنن معامله رو اما ایشون هم بهانه های مختلف آوردن که راهم دوره و لتزم نیست این کار و ازین قبیل صحبتها و واسطه هم با من تماس گرفت گفت چون تماس گرفتم با فرد صاحب سند دیگه نمیاد سند من رو تنظیم کنه و گفت برو حالا تو دادگاه دنبال سندت ،راه حل چه هست الان برای من

یکشنبه, 12 بهمن,1399

هم ندارم میشه یه راهنمایی کنین مننونسلام سمند خریدم طرف طرفشو گرفته سندهارو داده اما سند نمیزنه قولنامه

مننونسلام سمند خریدم طرف طرفشو گرفته سندهارو داده اما سند نمیزنه قولنامه هم ندارم میشه لطفا راهنمایی کنین ممنون

پنجشنبه, 07 اسفند,1399

سیدمحمدحسینی

سلام وقتتون بخیر لطفا اگ میشه سوال منو جواب بدید . من حدود یکسال پیش ی پراید خریدم یعنی یا وانت بار معاوضه کردم و رفتم سند پیکان و زدم بناب خریدار . ولی اون طرف گوشیش رو خاموش کرده و ادرس هم ازش ندارم . قولنامه دستی هم دارم . لطفا راهنمایی کنید1

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.