X

 الزام به تنظیم سند رسمی خودرو - ماشین - وسیله نقلیه

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو - ماشین - وسیله نقلیه

جهت معامله خودرو و نقل و انتقال ماشین طرفین به چند طریق میتواند اقدام کنند. مثل اینکه همزمان با معامله، خریدار و فروشنده، به اتفاق به مرکز شماره گذاری یا فک پلاک و پس از آن به دفترخانه اسناد رسمی جهت تتظیم سند انتقال قطعی یا همان بنچاق مراجعه نمایند که در این فرض مشکلی وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش میرود. مشکل در جایی به وجود می آید که معامله با مبایعه نامه عادی یا به طور شفاهی انجام شده و فروشنده به بهانه های مختلف جهت اعطای وکالت نقل و انتقال قطعی و فک پلاک و یا جهت انتقال قطعی و طی تشریفات لازم در مرکز شماره گذاری پلیس راهور حاضر نمیشود که در این صورت برای خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، باقی نمی ماند.

 

 

  |  
بازدید: 181381
  |  
امتیاز: Article Rating

تنظیم سند خودرو

 

نکات مهم الزام به تنظیم سند مالکیت

1- آنچه از نظر قانونی برای مالکیت خودرو لازم است همان سند برگ سبز مالکیت خودرو است که از سوی مرکز شماره گذاری پلیس (مرکز تعویض پلاک پلیس راهور) صادر میشود.

2- براساس یک رویه غلط و فراگیر که البته طرفدارانی هم دارد ! افراد بعد از فک پلاک و اخذ سند مالکیت یا همان برگ سبز، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و سند انتقال  قطعی یا بنچاق تنظیم می نمایند. این سند جز درآمد زایی قابل توجه برای سردفتران اسناد رسمی هیچ خاصیتی ندارد و حتی در محاکم و نزد پلیس هم به آن توجه نمیشود ولی متاسفانه براساس باور غلط جامعه و القائات کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی و ذینفعان این طرح همیشه فروشنده از خریدار درخواست تنظیم سند انتقال قطعی را دارد. در صورتیکه همانطور که گفته شد وجود این سند هیچ خاصیتی ندارد جز اینکه موقع فروش خریدار بعدی آن را از فروشنده درخواست میکند اشتباه زنجیرواری که قربانی آن مصرف کنندگان خودرو هستند و مرتکب آن هم مصرف کنندگان خودرو !!!!!! 

3- وضعیت معامله و فروش خودروی توقیف شده حالت خاص و ویژه ای ایجاد می نماید که معمولاً باعث آسیب مالی و خسران خریداران خودرو می گردد که به نظر می رسد بهتر است قبل از انجام معامله در خصوص خودرو حتما با یک وکیل متخصص قرارداد و آشنا به ویژگی های معاملات راجع به خودرو و ماشین مشاوره شود.

 

متن مقرره مورد شکایت در خصوص کفایت برگ سبز در معاملات خودرو به شرح زیر است:

” مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

سلام علیکم

با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد :

۱-  هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.

۲-  به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

۳-  در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.- معاون امور اسناد”

 در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۰۶-۷؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که :

 ” مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک می باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی باشد و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. لذا در صورت عدم رعایت مواد قانونی فوق الذکر در مواردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل ( که مستند سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است نسبت به تمام انتقالات مذکور با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره ۳۸؍۸۰۰؍۹۰۰۰-۳؍۵؍۱۳۹۴ مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر گردیده است. ضمناً به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰؍۶۹۰۰۶؍۱۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ ریاست قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. لذا بنا به دلایل فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۴۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۹ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را قابل ابطال تشخیص نداد وحکم به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً :

قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

 ثانیاً :

مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً :

انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.


 فروش خودرو به چند شکل ممکن است صورت گیرد : 

الف - بعد از وقوع توافق و معامله و مبادله ثمن فروشنده خودرو به خریدار وکالت فک پلاک و تنظیم سند قطعی خودرو بدهد. 

ب- بعد از وقوع معامله خریدار خودرو و فروشنده خودرو برای انتقال و فک پلاک در یکی از مراکز شماه گذاری قرار گذاشته و به اتفاق به آنجا مراجعه نمایند و مبادله ثمن هم همان زمان انجام شود. 

ج-  اگر معامله خودرو با سند عادی یا همان مبایعه نامه انجام شود و وکالتی در کار نباشد و پس از دعوت خریدار، فروشنده به مرکز شماره گذاری جهت فک پلاک و صدور سند مالکیت خودرو مراجعه نکند.در این فرض خریدار چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نخواهد داشت.

 

 نکته - تردیدی نداشته باشید که قبل از انجام معامله خودرو و امضای قرارداد ، مشاوره با وکیل متخصص و با تجربه قرارداد و آگاه به تشریفات عملی معامله خودرو، ضروری بوده و امنیت معامله را تضمین می نماید.

 

 نکته - توجه داشته باشد خودرو را با کسی معامله کنید و وجه را به کسی بپردازید که اسناد مالکیت به نام اوست چرا که در غیر این صورت حتی شکایت الزام به تنظیم سند هم نمیتوانید بکنید و معامله قابل ابطال است و حتی ممکن است ماهها و سالها به دنبال پول خود بدوید و مالک خودرو نشوید.  

 

 نکته - در خرید خودرو از نمایشگاه علاوه بر توجه به امضای مالک حتما یک نسخه از قرارداد را قبل از پرداخت پول بگیرید و هیچ بهانه ای را برای تحویل ندادن نسخه قرارداد نپذیرید. 

 

 نکته - دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دعوایی مالی است و حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود(تا بیست میلیون تومان در شورا و بالاتر از بیست میلیون در دادگاه).

 

 نکته - انعقاد یک قرارداد خوب برای خرید یا فروش خودرو نه تنها فردی را که قصد کلاهبرداری داشته و واجد سوءنیت است را از معامله منصرف میکند بلکه در صورت تخلف و عدم انجام تعهد احتمالی امکان جبران خسارت را فراهم نموده و هر لحظه ضمانت اجراهای خلف وعده را به طرفین یادآوری میکند. به عنوان مثال میتوان در قرارداد نوشت که فروشنده باید راس موعد مشخصی یا تا زمان مشخصی جهت تنظیم سند در دفترخانه یا مرکز شماره گذاری حاضر شود و در صورت خلف وعده ملزم به پرداخت پنجاه درصد از ارزش معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. یقین داشته باشید که خود فروشنده با وجود این شرط پیگیر و مصر به تنظیم سند خواهد بود و او شما را مجبور به تنظیم سند میکند !!!!!!    

 

 

الزام فورنده به تنظیم سند  ماشین

 

پرونده عملی الزام به تنظیم سند خودرو

در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام... خریدار یک وسیله نقلیه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مریم... درخواست خود را به این نحوه اعلام می‌کنند: تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی.

خواهان فتوکپی تصدیق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصدیق‌شده سند رسمی اتومبیل را به عنوان دلایل مطروحه در دادخواست ضمیمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد.

خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام کرده است: اینجانب به موجب مبایعه‌نامه پیوست پرونده، یک دستگاه اتومبیل را از خوانده خریداری کرده‌ام. طبق این قرارداد قرار بر این بوده است که در تاریخ معینی در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام اینجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظیم سند رسمی به نام اینجانب خودداری کرده است. به این ترتیب از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی در حق اینجانب را دارم.

 

بررسی دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو 

یکی از نکاتی که بهتر بود در نظر گرفته می‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبایعه‌نامه و شرط داخل آن مبنی بر حضور آتی طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام خواهان کافی برای اثبات این موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ رای به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود یک اظهارنامه به خوانده مبنی بر تخلف وی به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمی داده می‌شد.

در ضمن باید در اظهارنامه اخیر تاریخی برای حضور مجدد خانم مریم در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی اتومبیل موضوع دعوا تعیین می‌شد و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره می‌شد که در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمی، علیه وی اقدام قانونی صورت می‌گیرد. در ضمن در مواردی که مال موضوع انتقال به خریدار عملا تحویل داده نشده باشد، خواهان باید ضمن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود، تحویل آن مال را نیز از دادگاه محترم تقاضا کند.

 

روند دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل می‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به این ترتیب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده می‌شود. بر این اساس جهت اجرایی کردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت می‌گیرد.

ماده اخیر مقرر کرده است: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد». به این ترتیب پس از ختم جلسه رسیدگی و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهی برای ابلاغ اوراق قضایی به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسیدگی تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نبود.

خواهان‌ در جلسه رسیدگی اعلام کرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری کرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت کرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است. ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای خود را صادر کرد:

 

رای دادگاه، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو 

راجع به دادخواست تقدیمی آقای پیام... به طرفیت خانم مریم... مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ که خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولی از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری کرده است. علاوه بر این به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وی حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نکرده است. با این وضعیت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقی «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

 

تحلیل پرونده الزام به تنظیم سند  

امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌کنند. اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیرتشریفاتی بین حقوقدانان مطرح است، ولی رویه‌قضایی به سمت غیرتشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد.

به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولی در بقیه موارد رویه‌قضایی عقود و معاملات را غیر تشریفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌کنند.

 

نمونه سوال و پاسخ حقوقی در خصوص الزام به تنظیم سند خودرو - بنچاق

1- من یک سال پیش خودرویی را بصورت قولنامه ای دستی خریدم و ثمن معامله را کامل پرداخت کردم و مدرک آن نیز موجود هست.. بعدا متوجه شدم این ماشین چند دست قولنامه ای فروخته شده و الان یکی از آن فروشندگان مبلغی طلب دارد و بابت آن چک دارد. سوال من این هست من اگه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو بدهم حتما ان چک را بدهکار باید پاس بکند تا سند و بنچاق بنام من بشه یا سند به نام من که اخرین خریدارم و ماشین در تصرف من هست میشود و آنها یعنی بدهکار طلبکار خودشان میدانند..با تشکر از شما

پاسخ وکیل

  • شما میتوانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به طرفیت تمامی ایادی سابق (فروشندگان سابق) طرح بنمایید.
  • در این صورت اینکه یکی از خریداران سابق به یکی از فروشندگان بدهکار میباشد، مربوط به روابط شخصی آن دو میباشد و تاثیری در صدور حکم به نفع شما ندارد.
  • در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شما باید ثابت نمایید که خودرو را از مالک آن خریداری نموده اید و بنا بر حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال خوردو به شما بوده است و خوانده یا خواندگان اقدام به این امر ننموده اند.

 


2-با سلام. بنده یک دستگاه خودرو را در نمایشگاهی در کرج با یک دستگاه دیگه عوض کردم که من سند زدم بنام آن شخص ولی آن شخص با حقه بازی نه سند میزند و الان هم میگه باید 5 میلیون پول بدی ضمنا ماشینی هم که به من داده با سلامت کامل گفته هست ولی بعد از تحویل تا کنون مدت کمی 70 میلیون هزینه داشته و سرم رو کلاه گذاشتن.

پاسخ وکیل

میتوانید دادخواست فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را به دادگاه ارائه دهید.
ماده 422 قانون مدنی بیان میدارد: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع‌، معیوب بوده مشتری ‌مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله‌.
ماده 423 قانون بیان میدارد: خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 435 بیان میدارد خیار عیب بعد از علم به آن فوریست. پس با توجه به اینکه با علم به عیب مورد معامله برای اصلاح عیب هزینه نمودید قادر به فسخ معامله به این دلیل نمیباشید.
بنابراین تنها راه حل موجود برای شما ارایه دادخواست مبنی بر الزام فروشنده به فک پلاک و تنظیم سند رسمی خودرو میباشد.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.07 از 5 (140 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
معامله شفاهی و تلفنی در سیستم حقوقی ما صحیح است و نفی نشده است.اثبات معامله شفاهی و تلفنی کار راحتی نیست برای اینکه شما با این ادعا بر خلاف قاعده تصرف رفتار نموده اید پس بار اثبات و زحمت ارائه دلیل بر عهده شما است.شما باید به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و اثبات مالکیت بدهید.اینکه وجه را کامل پرداخت نموده اید و خودرو در تصرف شما بوده و شهود احتمالی و اوضاع و احوال حاکم موید وقوع معامله و خواسته شما است.
عیب مورد معامله یکی از راههای فسخ و انحلال قرارداد خرید و فروش یا بیع است.نکته اینجاست که توسل به خیار عیب (اختیار فسخ معامله به دلیل عیب) فوری است و خریدار پس از وجود اطلاع از عیب بدون فوت وقت و فوری باید آن را اعمال نماید.  اگر معامله به دلیل عیب فسخ شود در مورد اینکه آیا اثرات فسخ به شما هم سرایت می کند یا نه بستگی به نکات مسائل چندی دارد از جمله اینکه:  1- آیا شما ین خرید دلار را از عیب مطلع کرده اید و به سراحت در قرارداد به این اشاره شده است.  2- قرارداد عادی بین آن فرد دلار یا خریدار نهایی با شرط اسقاط تمامی خیارات بوده یا نه ؟  3- آن فرد دلار در قرارداد فروش عادی خود را مالک معرفی کرده یا از طرف شما اقدام به انعقاد معامله نموده است؟ 
امکان اینکه طول زمان یک دادرسی حقوقی مشخص شود وجود ندارد اعم از اینکه دعوای الزام به تنظیم خودرو باشد یا هر دعاوی حقوقی دیگر اما معمولا یک چنین دعوای چیزی در حدود 4 تا 5 ماه برای رسیدگی بدوی زمان میبرد. 
خریدن خودرو که در رهن شخص دیگری (در اینجا شرکت لیزینگ) است امتیازی برای شماایجاد نمی کند و فقط در رابطه شما با فروشنده موثر است.بهترین کاری که در این فرض میتوانید انجام دهید این است که به دادگاه حقوقی مراجعه کنید و دادخواستی با موضوع الزام به تنظیم سند خودرو و الزام به فک رهن مطرح نمائید طبیعتاً فروشنده موظف است مورد معامله را از رهن آزاد کند و به نام شما سند تنظیم کند. با این شکایت و دادخواست چون اجازه دادگاه برای فک رهن را داریدمی توانید خود مبلغ بدهی را به شرکت لیزینگ پرداخت کنید و در نهایت آن را از فروشنده مطالبه نمائید.
همانطور که شما تجربه کرده اید سند قطعی یا سند محضری هیچ خاصیتی در مالکیت ندارد الا اینکه موقع فروش، خریدار آن را از شما می خواهد که این در واقع یک اشتباه و سوء برداشت از سوی جامعه است.اگر شما سند محضری خودرو را از ید قبلی نخواهید در طول استفاده از خودرو هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد و کسی منکر مالکیت شما نیست همان برگ سبز مالکیت کفایت می کند ولی همان طور که گفته شد در موقع فروش بر اساس یک رویه غلط خریدار آن را از شما خواهد خواست. در هر حال برای این کار بهتر است اطلاعات خود را تکمیل کرده و برای درخواست تنظیم سند رسمی به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجع کنید و قبل از آن حتما با یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها مشورت نمائید. 
کاری که شما باید انجام دهید این است که هر چه زودتر مطالبه وجه بدهید و باقیمانده ثمن معامله، بعلاوه خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کنید.البته بودن سند نزد خریدار و تحویل خودرو به وی او را بی نیاز از مراجعه به شما و درخواست تنظیم سند نمیکند و دیر یا زود به شما مراجعه خواهد نمود وی چون زمان مراجعه وی مشخص نیست شما برای حفظ حقوق خود هر چه زودتر دادخواست مطالبه وجه و ثمن قرارداد بدهید.مطمئن قرارداد شما را یک کارشناس و فرد با تجربه تنظیم می نمود منافع شما بهتر حفظ میشود.توصیه میشود قبل از انعقاد هر قرارداد حتما با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه قراردادها مشورت نمائید. 
چون قرارداد ندارید کارتون بسیار مشکله اما غیرممکن نیست،در واقع شما باید اولا وقوع بیع شفاهی را ثابت کنید و بعد تقاضای فسخ معامله به دلیل معیب بودن مورد معامله را بنمائید.توجه داشته باشید اعمال خیار عیب فوری است به این معنی که در مدت متعارف (حداکثر دو یا سه روز) بعد از کشف عیب میشود برای فسخ اقدام کرد. این مورد میتواند بابت خیار تدلیس هم باشد.برای مطالعه احکام خیار عیب به مواد 422 تا 437 قانون مدنی مراجعه کنید.برای مطالعه احکام خیار تدلیس به مواد 438 تا 440 قانون مدنی مراجعه کنید. 
در خصوص سوال شما مبنی بر اینکه آیا مسئولیتی در قبال خریدار دارید یا نه باید گفته شود، مسئولیت کیفری قطعا وجود ندارد و عمل هیچ کدام از شما جرم نبوده است.در خصوص مسئولیت حقوقی با توجه به توضیحات شما به نظر میرسید واسطه و دلال که البته بهتر است وی را خریدار اول بنامیم، مسئولیتی در مقابل خریدار دوم دارد ولی بعید است که بتواند شما را در مقابل کسی که طرف قرارداد شما نبوده است مسئول دانست. پس دو دلیل عمده برای عدم مسئولیت حقوقی شما وجود دارد :  1- خریدار دوم طرف قراردادی شما نبوده است. 2- به خریدار اول وکالت بلاعزل داده و پول را از وی تحویل گرفته اید و نیز خودرو تحویل ایشان داده شده است. 
معامله صوری باطل محسوب می شود و چنانچه می خواهید مالکیت خود را اثبات کنید لازم است به معامله اول استناد کنید و اثبات کنید که خودرو را از فروشنده خریده اید، یکی از دلایل شما برای اثبات این موضوع می تواند مبلغی باشد که بابت ثمن معامله به حساب ایشان واریز کرده اید به اضافه شهادت شهود در صورت وجود.
خیر، سند خودرو به نام شماست و نمیتواند بابت بدهی شخص دیگری آن را توقیف کرد. فقط در صورتی که در قرارداد بین دو نفر دیگر یعنی فروشنده و خریدار اولی ذکر شده باشد که در صورت پاس نشدن چکها فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد، فروشنده اول می تواند درخواست فسخ معامله بین شما را داشته باشد که در اینصورت شما می توانید در همان دعوی یک دعوای متقابل علیه فروشنده ای که از او خودرو را خریداری کرده اید مطرح کنید جهت پس گرفتن ثمن معامله.
امکان فسخ معامله در صورتیکه موضوع معامله اعم از خودرو یا هر مال دیگه، معیوب و واجد عیب باشد وجود دارد در صورت وجود عیب، اول مراتب فسخ معامله به دلیل عیب را به طرف معامله اعلام نمایید و سپس اقدام به تنظیم دادخواست فسخ معامله نمایید. توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص قراردادها و دعاوی حقوقی در تماس و ارتباط باشید و با وی مشورت نمائید. 
خودرو متعلق به خریدار است و عمل ایشان هر چند غیراخلاقی است ولی جرم نیست .شما فقط می توانید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای مطالبه ثمن معامله و توقیف اموال بنمائید و همان ماشین را توقیف کنید.اگر در مورد زمان پرداخت ثمن، مهلت و زمان قید نشده باشد اصولاً به این معنی است که هر وقت شما مطالبه کنید طرف باید پرداخت کند. پس هر چه زودتر مطالبه کنید تا به شما خسارت تاخیر تادیه تعلق بگیرد.(یعنی همان خسارت تاخیر و خسارت دیرکرد) در نهایت توصیه می شود قبل از هر اقدامی برای جلوگیری تکرار اشتباهات با یک وکیل مشورت نمائید.
اشتراک گذاری
نظرات

چهارشنبه, 11 بهمن,1402

farzad

سلام وقتتون بخیر . آیا فقط با برگه سبز ماشین و یه برگه وکالت فروش و بدون مدارک و بدون خود خودرو میشه خودرو رو فروخت یا سند به اسم کس دیگه ای زد ؟ با تشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
برای صحت قرارداد نیاز به وجود خودرو نیست. چنین معامله ای اگر از جهات دیگر واجد اشکال نباشد به این ئلیل باطل نیست ولی تنظیم سند بنام خریدار بعید و مشکل به نظر می رسد چرا که در رویه عملی وکیل نمی تواند قبل از اینکه خودرو را بنام خود کند آن را بفروشد!!

شنبه, 17 دی,1401

محمد

سلام.بنده سی‌ام برج‌هشت سال جاری یک دستگاه خودرو خریداری کرده‌ام با مبایعه نامه و فروشنده متعهد شده‌اند که تا سی ام برج نه اسناد را به نام من تفویض نمایند که بعدا متوجه شدیم که فروشنده حواله خودرو را به کس دیگری فروخته اند و بعد از متوجه شدیم که خودرو را به یک نفر دیگر نشان داده و ۸۰درصد ثمن را از او گرفته و برگ سبز و سند کمپانی نیز نزد او امانت میباشد و بعد از آن خودرو را به من فروخته کل ثمن را از من دریافت نموده است آخر این کار به کجا ختم میشود؟؟ با تشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
با توضیح شما یکبار حواله خودرو فروخته شده و دو بار هم خود خودرو مورد معامله قرار گرفته. مطابق یک تحیلیل درست حقوقی به نظر می رسد خریدار اول مالک خودرو باشد و دو نفر دیگر قربانی جرم انتقال مال غیر یا فروش مال غیر قرار گرفته اند. بهتر است هر چه زودتر برای پس گرفتن پول خود و مجازات مرتکب شکایت کنید.

چهارشنبه, 16 شهریور,1401

قاسم

سلام. بنده سال ۹۹ ماشین خریدم و سند ۶ دانگ به نام خورده وکالت تعویض پلاک هم دارم به دلایلی مریض بودم. نرفتم تعویض پلاک الان شکایت مالی زدن و ماشین با کلی بار در پارکینگ میباشد. چکار کنم؟ میدن ماشین منو؟


پاسخ وکیل:
با سلام
فروشنده ماشین از شما بابت فک پلاک شکایت کرده. چاره ای ندارید که یا رضایت ایشان را بگیرید یا هر چه زودتر پلاکی که بنام ایشان است از روی خودرو فک نمایید.

چهارشنبه, 01 تیر,1401

رامین

سلام. بنده سال 97 یک ماشین خریدم یک میلیون از مبلغ معامله را نگه داشتم واسه سند و خلافی ک رفتیم خلافی گرفتیم دیدم ۶۰۰خلافی داره ما کلی رفتیم گفتیم بیا سند بزن نیومد حالا بعد این مدت میگه ده میلیون میگیرم سند بزنم بنطر شما چجور محکومش کنم همون یه تومنو بدم هیچ مدرکی ام ندارم مدارک ماشینو دارم اما مبایعه نامه ندارم


پاسخ وکیل:
با سلام
با اتوجه به اینکه مبایعه نامه ندارید طبیعتاً برگ برنده ای دست شما نیست و ممکن است شکایت شما منجر به شکست و یا حتی از دست دادن خودرو بشود.بخاطر معامله غیر استانداری که انجام داده اید ظاهراً چاره ندارید که آن ده میلیون تومان را به طرف بدهید.

چهارشنبه, 18 اسفند,1400

سعید

با سلام. بنده ماشینی رو خریداری کردم. ایشان وکالت 15 روزه بمن دادند برای تعویض پلاک ولی چون معاینه فنی نداشت و تا گرفتن معاینه ی فنی مهلت وکالت تمام شد. همه ی مدارک ماشین و برگ سبز رو هم دارم ولی تا الان که چند ماه گذشته ایشان به دلایل مختلف از وکالت دوباره دادن طفره میره. لطفا راهنمایی کنید.


پاسخ وکیل:
با سلام
باید الزام فروشنده به تنظیم سند و فک پلاک را از دادگاه بخواهید.

یکشنبه, 10 بهمن,1400

حسین آزاده

سلام. من یه ماشین فروختم که سند قطعی به اسم خودم هست ولی تعویض پلاک کرده خریدار ولی واسه سند قطعی نمیاد ۵ میلیون از پولم مونده که به من بده بعدا اگه بخواد ماشین رو بفروشه میتونه یا خیر یا اول باید من سند قطعی براش بزنم بعد میتونه بفروشه ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
مطابق مقررات جدید تنظیم سند یا بنچاق در دفترخانه الزامی نیست و مالکیت با تعویض پلاک و انتقال برگ سبز منتقل می شود.در حال حاضر ایشان مالک خودرو محسوب می شوند و میتوانند با برگ سبز ،خودور را به هر شخصی که بخواهد بفروشد.

چهارشنبه, 08 دی,1400

حسن

باسلام.من یه ماشین از شخصی خریدم.40 میلیون هم بهش دادم، سند ب نام همون شخصه ولی ماشین در پارکینگه.هر چی دنبال طرف میگردم نیست انگار آب شده زیر زمین ب دادگاه هم شکایت تنظیم کردم ولی اگر نیاد چی میشه ؟!


پاسخ وکیل:
با سلام
در صورت وجود شاهد در خصوص وقوع معامله بین شما و ایشان، شهود خود را به دادگاه معرفی بنمایید.

ﺳﻪشنبه, 18 آبان,1400

شهابی

با سلام و احترام
بنده خودرویی رو به شخصی فروختم و متاسفانه دفترخانه حسب اشنایی با خریدار مهلت وکالت تعویض پلاک رو درج نکرده و خریدار هم بواسطه این مسئله اقدام به تعویض پلاک نمی کند. سال گذشته از طریق دفتر قضایی یک اظهارنامه الزام به تعویض پلاک برای خریدار فرستادم و بعد از اون به پلیس راهور مراجعه کردم و روی پلاک شکایت تنظیم نمودم. اما پلیس بعد از یکسال هنوز خودرو را توقیف نکرده و خریدار خودرو را با همان وکالت به شخص دیگر فروخته است. تکلیف بنده چیست؟ چگونه خریدار را مجبور به تعویض پلاک کنم؟


پاسخ وکیل :
سلام
پلیس وظیفه ندارد دنبال خودروی شما بگردد و آن را پیدا و توقیف کند.اگر دستور توقیف فیزیکی خودرو صادر شده باشد به محض اینکه طرف وارد پارکینگ دولتی شده یا پلیس به هر دلیل آن را متوقف کند پس از استعلام خودرو توقیف می شود.

یکشنبه, 09 آبان,1400

امین رئوفی زاده

با سلام. بنده یه ماشین پنج سال پیش خریدم به علت مشکلات نتونستم سندشه به نام خودم کنم یکی دوماه اول الان که افتادم دنبال کاراش طرف حسابم تهران من اهواز میگه برگه سبز و سند کمپانی با مدارک گم کردم یه وکالت داده رفتم اهواز برگه سبز گرفتم به نام خودشه.الان هرچی بهش میگم بیا دوباره به وکالتی بهم بده نمیده آیا میتونم برم راهنمایی رانندگی یا دفتر خونه بدون حضور طرف برگه سبز و پلاک به نام خودم کنم آیا راهی هست ممنون میشم پاسخ بدید .


پاسخ وکیل:
با سلام
برای انتقال مالکیت خودرو یا پلاک بنام خودتان باید از طرف وکالت داشته باشید.اگر به شما وکالت نمی دهد می توانید با طرح دعوای الزام به تنظیم سند و پس از اثبات مالکیت خودرو از دادگاه حکم بگیرید.

پنجشنبه, 04 شهریور,1400

محمدی

باسلام.من یه پراید رو فروختم به یه اقایی و سند زدم و تعویض پلاک هم کردم براش حالا بعد از دو هفته پشیمون شده و میگه ماشین از نظر موتوری ایراد داره و فلان جاش رنگ داره و الان شکایت کرده. در صورتی که ماشین موتورش سالم بود موقع تحویل دادن الان باید چکار کرد. باتشکر فراوان .


پاسخ وکیل:
با سلام
در صورتی که خریدار بتواند ثابت کند خودرو در زمان معامله معیوب بوده امکان فسخ معامله به دللی خیار عیب را دارد.

دوشنبه, 01 شهریور,1400

سجاد

با سلام حدود 10سال قبل یه پراید رو من از دوستی گرفتم و اون از دوستی دیگر گرفته بود و هر دو معامله شفاهی بود الان سند و برگ سبز و همه مدارک دستمه. الان به هیچکدوم از اون دو نفر دسترسی ندارم . بنظرتون الان با قانون الزام به تنظیم سند به مشکل بر نمیخورم؟ راحت میتونم نتیجه بگیرم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
صرف بودن مدارک دست شما نشانه مالکیت نیست. حتما باید وقوع معامله ی شفاهی را از طریق شاهد یا اوضاع و احوال اثبات نمایید.

یکشنبه, 10 مرداد,1400

حامد

با سلام من چند روز پیش یه ماشین خریدم که فروشنده وکالت تعویض پلاک و فروش به نام پدرم داد آیا میشه پلاک خودرو به نام من بشه و سند دفتر خانه هم به نام من بخوره؟


پاسخ وکیل:
با سلام
با وکالتنامه ای که پدرتان دارند، خیر. حتما باید خودور اول بنام ایشان بشود و بعداً اگر اصرار داشتید از پرتان بنام شما.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.