X

 معرفی دعاوی تصرف در قانون آیین دادرسی مدنی

معرفی دعاوی تصرف در قانون آیین دادرسی مدنی

قانونگذار در جهت حمایت از تصرفات قانونی اشخاص اقدام به وضع و تاسیس مفهوم دعاوی تصرف نموده است و در همین راستا در مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به مقررات راجع به دعاوی تصرف پرداخته است. دعاوی تصرف مورد اشاره در قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از : 1- دعوای تصرف عدوانی 2- دعوای مزاحمت  3- دعوای ممانعت از حق.وجه اشتراک اینگونه دعاوی اجمالاً عبارت است از : اصالت سابقه تصرف و حمایت قانونگذار از متصرف سابق، رسیدگی فوری و خارج از نوبت، امکان اجرای حکم قبل از قطعیت آن و همچنین عدم ضرورت رعایت تشریفات آیین دادرسی.

 

  |  
بازدید: 11396
  |  
امتیاز: Article Rating

خصوصیات دعاوی تصرف

 

ویژگی ها و خصوصیات مختص دعاوی تصرف

دعوای تصرف عدوانی

 • در دعوای تصرف عدوانی، غیر از بحث اثبات تصرف عدوانی، بایستی تکلیف آثار اقدامات انجام شده در ملک توسط متصرف عدوانی و اجرت المثل ایام تصرف مشخص شود.در خصوص اقدامات انجام شده توسط متصرف عدوانی، معمولا بعد از تصرف تغییراتی در ملک مورد تصرف صورت میگیرد از قبیل احداث بنا و غرس اشجار  و تخریب و از بین بردن آثار موجود.
 • در ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی: "هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یکماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
 •  در مورد ابنیه احداث شده و اشجار غرس شده، اگر ظرف یکماه از تاریخ اجرای حکم، متصرف، دعوای مالکیت اقامه ننماید، پس از انقضای مهلت مزبور، بلافاصله قلع می شود و اگر طرف مهلت یکماه از تاریخ اجرای حکم، اقامه دعوی مالکیت نماید، پس از روشن شدن نتیجه دعوای مالکیت و محکومیت وی، قلع خواهد گردید و اگر ظرف یکماه از تاریخ اجرای حکم، اقامه دعوی مالکیت نماید و در آن دعوای پیروز گردد،دیگر ابنیا و اشجار قلع نخواهد شد.مطابق ماده 175،درخواست تجدیدنظر خواهی ، مانع اجرای حکم نمی باشد.
 • بنابراین اگر محکوم علیه درخواست تجدیدنظرخواهی کند، ظرف یک ماه اشجار و بنا قلع می گردد، مگر اینکه در فاصله یکماه از تاریخ اجرای حکم، حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدیدنظر فسخ گردد که در این صورت نه تنها بنا و اشجار قلع نخواهد گردید، بلکه اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده ی حکم به حالت قبل از اجرا، اعاده می شود.محکوم علیه اگر می خواهد که نگرانی بابت  قلع اشجار و ابنیا را نداشته باشده، باید در فاصله یکماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای مالکیت مطرح کند.
 • در خصوص زراعت: ماده 165 تکلیف زراعت را مشخص کرده است.سه راه حل برای محکوم له وجود دارد محکوم له می تواند پس از جلب رضایت متصرف عدوانی، قیمت بذر را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف کند ویا اینکه می تواند پس از جلب رضایت متصرف عدوانی، ملک را تا پایان براشت محصول در اختیار متصرف عدوانی بگذارد و اجرت المثل زمین را دریافت کند و یا اینکه متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح زمین مکلف کند چه بذر روییده یا نروییده باشد.
 • در مورد اجرت المثل ایام تصرف،درتبصره  ماده 165، در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می کند.

 

 

ممانعت از حق

 

دعوای ممانعت از حق 

 • مطابق ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی،" دعوی ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاع یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد."
 • در دعوی ممانعت از حق برای مثال، شخصی از مجرای ابی که در ملک مجاورقرار دارد، آب مورد نیاز ملک تحت تصرف خود را عبور می داده ، اما آنها سپس از این کار ممانعت بعمل آورده اند.
 • استفاده کننده سابق از حق ارتفاق می تواند اقدام به اقامه دعوی رفع ممانعت از حق کند. دادگاه در خصوص رسیدگی به این دعوی نیز وارد مالکیت نمی شود و صرفا به این امور رسیدگی میکند که خواهان قبلا از این حق المجرا استفاده می نموده است و اینکه خوانده، استفاده از این حق المجرا را بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی مانع گردیده است.
 • خوانده نیز متقابلا می تواند اقامه دعوی مالکیت نماید و ثابت نماید که خواهان هیچگونه حق ارتفاقی در ملک وی ندارد.

 

دعوای مزاحمت

 • مطابق ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی،" دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که بموجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه ملک را از تصرف وی خارج کرده باشد."
 • اگر شخصی پنجره ای در ملک خود به ملک مجاور باز نماید و یا ناودان ملک خود را بطوری نصب نماید که آبریز آن در ملک دیگری باشد، می توان علیه او دعوی مزاحمت اقامه نمود. در این دعوی نیز دادگاه صرفا تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار می دهد و در صورت احراز این این دو موضوع و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی بوده است، حکم به رفع مزاحمت صادر میکند.
 • تفاوت دعوی مزاحمت و ممانعت از حق  در این است که در دعوی ممانعت از حق، فاعل بطور کلی مانع استفاده از حق میشود ولی در دعوی مزاحمت، فاعل اخلال جزیی در تصرف ایجاد میکند بدون انکه بطور کلی مانع استفاده متصرف شود.

 

قواعد مشترک بین دعاوی تصرف

قواعد مشترک این دعاوی در شکل تصرف و طرح دعوی  و رسیدگی  و صدور واجرای حکم و نحوه اعتراض نسبت به ان و آثار حکم صادره و اجرای ان می باشد.مطابق ماده 174،" دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است."این ماده سابقه تصرف را برای طرح این دعوی کافی می داند. در دعاوی تصرف هدف قانونگذار، حمایت از تصرف بعنوان وضعیتی عینی و واقعی و منع اشخاص از اخلال در تصرفات دیگران در املاک می باشد.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.67 از 5 (33 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
در یک معنای کلی دعاوی تصرف عدوانی به تصرف عدوانی حقوقی و کیفری تقسیم می شوند.هم چنین دعاوی تصرف حقوقی خود به 3 نوع تصرف عدوانی ، ممانعت از حق، و مزاحمت تقسیم می شود.
دعوای تصرف عدوانی کیفری (موضوع ماده 690 به بعد قانون مجازات اسلامی) در دادسرای محل وقوع جرم (همان محل وقوع ملک) مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف عدوانی حقوقی به تبع ملک در همان دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مطابق مواد 175 و 177 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف غدوانی حقوقی خارج از نوبت و به صورت فوری مورد رسیدگی قرار می گیرد و حکم صادره قبل از قطعیت قابل اجراست.طبیعتاً طول مدت دادرسی در این دعوا از سایر دعاوی حقوقی کوتاهتر است.
یقیناً مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به دعاوی تصرف فقط شامل اموال غیر منقول و املاک می شود.از نحوه نگارش ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی هم چنین بر می آید که نظر قانونگذار صرفا بر اموال غیر منقول (ذاتی و حکمی) و املاک بوده.در صورت تمایل به طرح دعوای تصرف و تصاحب غیر قانونی اموال منقول مدعی باید به مفاهیم غصب و خلع ید متوسل شود.
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.