بازنشستگی کارگر | فوت کارگر| استفاء | فسخ | اخراج | وکیل اداره کار

خاتمه قراداد

قرارداد کار یکی از عناصر اولیه در حوضه روابط کار است .نخستین مرحله برای ایجاد و برقراری رابطه کاری بین کارگر و کارفرما از طریق انعقاد قرارداد است و مفاد قرارداد شرایط و ضوابط کاری بین طرفین را تعیین می کند و حقوق و مزایای آنان در چهارچوب  ضوابط و مقررات حوزه کار و تامین اجتماعی تضمین می کند. کارگران و کارفرمایان محترم جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در قراردادهای کاری خود با وکلای با تجربه ما درخصوص قراردادها و اداره کار تماس حاصل فرمایید.09123995737

راههای مختلف خاتمه قرارداد

بازنشستگی کارگر:

شخصی که بازنشسته می شود، درواقع از گردونه کار خارج می شود، بنابراین قرارداد کار خاتمه می یابد. در چنین وضعیتی سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگی برای بازنشسته برقرار می کند و به نسبت مدت زمان اشتغال در  کارگاه به ازای هرسال سابقه یک ماه حقوق مبنا به عنوان پاداش پایان خدمت به کارگر پرداخت می شود. 

فوت کارگر:

 چنانچه کارگری فوت کند قرارداد کار خاتمه می یابد، و کلیه مطالبات و حق وحقوق کارگر به ورثه وی پرداخت میشود. ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز برای بازماندگان، مستمری فوت برقرار خواهد کرد. تنها با فوت کارگر قرارداد خاتمه می یابد، چون کارگری قائم به شخص است و اگر کارگر قادر به فعالیت نباشد، یکی از ارکان اجرای قرارداد، منتفی شده است. اما اگر کارفرما، فوت کند قرارداد کار خاتمه نمی یابد وکلیه تعهدات ناشی از قرارداد به ورثه و بازماندگان وی منتقل می شود.

ازکارافتادگی کلی کارگر:

ازکارافتادگی کلی حالتی است که بیمه شده به طور کامل توانایی کار را از دست می دهد و قادر به ادامه فعالیت نیست. ازکارافتادگی کارگر باید توسط کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی مورد تایید قرار بگیرد تا فرد  بتواند کار خود را ترک کند و از مستمری ازکارافتادگی برخوردار شود. ضمن اینکه ازکارافتادگی جزئی شامل موارد خاتمه قرارداد نمی شود و فرد بیمه شده باید حتما ازکارافتاده کلی باشد.

استعفای کارگر:

 طبق قانون کار، کارگر می تواند از کار خود استعفا دهد، ولی باید پس از ارائه استعفاء نامه، به مدت یک ماه به کار خود ادامه دهد، چنانچه ظرف 15 روز استعفای خود را پس بگیرد، استعفای او کأن لم یکن تلقی می شود، در غیر این صورت استعفا پذیرفته می شود و قرارداد کار خاتمه می یابد. در موارد استعفاء نیز کارگر مستحق دریافت حق سنوات خواهد بود. ولی اگر کارگری بدون ترتیبات مربوط به استعفا کار را رها کند، مستحق دریافت حق سنوات نخواهد بود.

پایان کار در قراردادهای کار معین: در برخی از قراردادها نوع کار معین و مشخص شده است، در چنین مشاغلی با انجام و خاتمه کار معین، قرارداد نیز پایان می یابد.

فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است:

چنانچه در متن قرارداد نحوه و شرایط فسخ قرارداد پیش بینی شده باشد، در صورت تحقق شرط مذکور، قرارداد خاتمه می یابد. البته شروطی که در قرارداد ذکر می شود نباید مغایر قانون باشد و از حداقل های قانون کار کمتر باشد.

کاهش تولید و تغییرات ساختاری:

"مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور" شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری نیز می تواند یکی دیگر از موارد خاتمه قرارداد کار باشد. در این حالت برای کارگر بیکار، مقرری بیمه بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی برقرار می شود. 

 اخراج موجه کارگر:

 اگرچه در قانون کار موضوع اخراج کارگر به عنوان یکی از موارد خاتمه قرارداد کار به روشنی ذکر نشده، ولی با عنایت به ماده 27 می توان اخراج موجه را از موارد پایان قرارداد کار برشمرد. هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، قرارداد کار را فسخ کند. در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: dadgaranhami1@gmail.com

 

کلمات کلیدی : 2
بازنشستگی کارگر,فوت کارگر,وکیل اداره کار,قرارداد کار,کارگر و کارفرما,مقررات حوزه کار,تامین اجتماعی,بازنشستگی کارگر,فوت کارگر,استعفای کارگر,اخراج موجه کارگر,فسخ قرارداد