نمونه قراردادها

نمونه قراردادهای حقوقی تنظیم شده توسط وکلای متخصص قرارداد

مطالب موجود برای 'مشارکت مدنی'
نمونه متن قرارداد مشارکت مدنی
تماس و مشاوره با وکیل برای تنظیم قرارداد قرارداد مشارکت مدنی ماده 1:طرفین قرارداد طرف اول : آقای ........ با شماره ملی ....... به نشانی ........... که ازین پس عامل نامیده می شود. ...
یکشنبه، 16 آذر 1399 - 15:30

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.