نمونه قراردادها

نمونه قراردادهای حقوقی تنظیم شده توسط وکلای متخصص قرارداد

تاریخ انتشار: یکشنبه 18 آبان 1399
متن قرارداد مضاربه

 متن قرارداد مضاربه

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 17567

 

نمونه متن یک قرارداد مضاربه


ماده یک - طرفین قرار داد

مالک  : خانم / آقای : ............ فرزند: ............ دارای شماره ملی : ............ صادره از : .............. متولد: ............. به نشانی : ............ کد پستی ........ و شماره تماس .............. .

مضارب : خانم / آقای : ........... فرزند: ............ دارای شماره ملی : ............. صادره از : ........ متولد : ............ به نشانی :.......... کد پستی: .......... و شماره تماس ............... .

تبصره-نشانی مندرج در این قرار داد اقامتگاه قانونی طرفین شناخته می شود.در صورت تغییر نشانی طرفین ملزم هستند با پست سفارشی حداقل به مدت 10 روز قبل از تغییر نشانی،این تغییر را به طرف مقابل اطلاع دهند در غیر اینصورت تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها و اظهار نامه های ارسالی به نشانی های مندرج در این قرار داد صورت خواهد گرفت و معتبر خواهد بود.

 

 


ماده دوم - سرمایه

مبلغ ........... ریال( .........تومان) وجه رایج/چک/اعتبار بانکی/واریز به حساب/ است که تماماً و نقداً /به تاریخ ......... از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب با امضای ذیل این قرار داد اقرار به دریافت آن از مالک نمود .

 


ماده سوم - قدر السهم از مضاربه

حصه مالک از سود حاصله............. (به حروف..........) و حصه مضارب ........... (به حروف..........) از سود حاصله می باشد .

 


ماده چهارم - مدت قرار داد

از تاریخ ......... شروع و در تاریخ ........ به مدت .......کامل شمسی خواهد بود.در صورت موافقت کتبی طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید است.

 


ماده پنجم - موضوع قرار داد

سرمایه مورد مضاربه صرفاً در .............. مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لاغیر.در صورت تخلف مضارب از این مقرره، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را در قبال اخذ رسید به وی مسترد نماید.این موضوع نافی حق مالک جهت رجوع به محکمه صالحه به منظور جبران خسارت نخواهد بود. حسب صلاحدید مالک،الزام مضارب به انجام تعهدات قرار دادی امکان پذیر است.

 


ماده ششم - تعهدات طرفین

الف - تعهدات مضارب

1-6-مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصورت مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید .

 2-6- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را بوکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد .

 3-6- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن بامضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید بامضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید .

 4-6-  ............ .

 5-6- ............. .

 6-6- ............. .

ب - تعهدات مالک

 7-6- مالک حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند .مضارب مکلف است به محض درخواست مالک این اسناد و مدارک را در اختیار وی قرار دهد.

 8-6- این قرار داد بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده ، منفسخ می گردد .

 9-6-  .............. .

10-6- ............. .

 


ماده هفتم - حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای : ............... فرزند آقای : ...... ساکن:.......... که در ذیل این قرار داد با امضاموافقت خویش را به این منظور اعلام نموده است، ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی باشد قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد که بر مبنای آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد .

 


ماده هشتم - سایر شروط

 ( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد ) .

 


 ماده نهم - نسخ قرارداد

این قرار داد در 9 ماده و در 3 نسخه که هر سه نسخه درحکم واحد است تنظیم و  بین طرفین مبادله گردید. 

 


 محل امضای مالک                                        محل امضای مضارب                                                   محل امضای داور مرضی الطرفین

 

 

مطالب مرتبط با قرارداد ها :

1- قرارداد بیع یا خرید و فروش - نمونه قرارداد

2- نمونه متن هبه نامه یا عقد هبه یا قرارداد بخشش

3- متن قرارداد صلح - وکیل برای مشاوره و تنظیم انواع قرارداد

4- انواع عقود در قانون مدنی - وکیل متخصص عقود و قراردادها

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.