X

نمونه قراردادها

نمونه قراردادهای حقوقی تنظیم شده توسط وکلای متخصص قرارداد

 قرارداد پیمانکاری جهت ساخت ویلا - خانه باغ

قرارداد پیمانکاری جهت ساخت ویلا - خانه باغ

 

 

  |  
بازدید: 4358
  |  
امتیاز: Article Rating

متن قرارداد پیمانکاری و ساخت ویلا - خانه باغ - ساختمان

ماده یک- طرفین قرارداد

1-    کارفرما:

آقای .............. فرزند ................ با کد ملی .................... به نشانی: تهران ............. .
 

2-    پیمانکار:

آقای ............. فرزند ............... با کد ملی ................... به نشانی: تهران ................ .

 

ماده دو- موضوع قرارداد

عبارت است از اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی پروژه احداث خانه باغ شامل تمامی فازهای طراحی، تهیه نقشه ها، تهیه و تامین مصالح و تامین نیروی کار اعم از متخصص، استادکار و کارگر و انجام تمامی عملیات ساختمانی(شامل ساختمان و تاسیسات مربوط به آن) مطابق نقشه ها و مدارک پیوست قرارداد که به امضای طرفین رسیده است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

ماده سه- محل  اجرای کار

محل پروژه به نشانی: استان البرز............................................. می باشد و به رویت سازنده رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل دارد.

 

ماده چهار- عوض قراردادی

دستمزد پیمانکار از قرار شانزده درصد تمامی هزینه های انجام شده برای پروژه می باشد.

 

ماده پنج- نحوه پرداخت

دستمزد پیمانکار در پایان هر مرحله اعم از فوندانسیون ، اسکلت، سفت کاری، نازک کاری و تحویل تسویه و پرداخت خواهد شد. .

 

ماده شش-مدت قرارداد

مدت انجام پروژه عبارت از .......... روز کاری می باشد که تاریخ شروع این مدت ، تاریخ امضای این قرارداد می باشد. 
تبصره یک- پیمانکار اطلاع کافی از موقعیت پروژه، نوع کار، وضعیت آب و هوا، امکان اجرای کار در فصل های مختلف سال، تامین نیروی انسانی و مصالح و تجهیزات لازم جهت اجرای پروژه را دارا بوده و هیچ موردی باقی نمانده که بعدا در خصوص آن به جهل خود استناد نماید.
تبصره دو- مدت قرارداد صرفا در صورت توافق بعدی طرفین قابل تغییر می باشد.


تبصره سه-  این قسمت از قرارداد به جهت حفظ اسرار اشخاص ذینفع در قرارداد حذف شده است.


تبصره چهار : مدت زمان عدم امکان تامین هزینه از سوی کارفرما و حادثه در اثر فوت یا جرح شدید کارگران پیمانکار (به جهت رعایت مقررات قانون کار) سبب افزوده شدن به مدت مذکور می گردد. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

ماده هفت- اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :
1-  قرارداد پیش رو
2-  نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی : شامل نقشه های ساختمان و لیست مصالح و تاسیسات می باشد که به امضای طرفین قرارداد رسیده است.
تبصره: تفسیر قرارداد حاضر مطابق مقررات عمومی قانون مدنی خواهد بود و شرایط عمومی و خصوصی پیمان نسبت به این قرارداد جاری نخواهد بود.

 

ماده هشت- سایر شرایط 

enlightened(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

 

1-  پیمانکار موظف است قبل از اجرای هر قسمت و خرید هر یک از متریال، کلیه هزینه های آن را به اطلاع مالک برساند و ذیل صورت ارائه شده، رضایت کتبی اخذ نماید. 


2-   این قسمت از قرارداد به جهت حفظ اسرار اشخاص ذینفع در قرارداد حذف شده است.


3-     این قسمت از قرارداد به جهت حفظ اسرار اشخاص ذینفع در قرارداد حذف شده است.


4-    پیمانکار حساب مخصوصی فقط برای اجرای این پروژه در نظر خواهد گرفت و در صورت اعلام و درخواست مالک در هر مرحله اقدام به ارائه ی صورت هزینه و پرینت حساب به مالک خواهد نمود. 
5-    پیمانکار موظف است زمانی که سقف هزینه های انجام شده به چهارصد میلیون تومان رسید اقدام به ارائه ی صورت حساب و ریز هزینه ها و تصفیه حساب (تا سقف مبلغ مذکور) با مالک بنماید. 
6-    نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما می باشد.
7-    پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد و اسناد و مدارک پیوست و اصول فنی و دستورات کارفرما  اجرا نماید.


8-    این قسمت از قرارداد به جهت حفظ اسرار اشخاص ذینفع در قرارداد حذف شده است.


9-    پیمانکار در قبال حفظ و نگهداری ابزارآلات و مصالح موجود در محل کارگاه و همچنین عملیات انجام شده مسئول می باشد و می بایست تدابیری در خصوص حفاظت از آن ها در طول مدت اجرای قرارداد بیندیشد.
10-    در صورت بروز هر گونه تغییر در اندازه و مشخصات فنی که از پیش تعیین شده، پیمانکار مکلف است مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما رسانده و پس از کسب اجازه از کارفرما نسبت به رفع آن اقدام نماید.


11-    این قسمت از قرارداد به جهت حفظ اسرار اشخاص ذینفع در قرارداد حذف شده است.


12-    پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است.
13-    پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.
14-    تهیه، پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب، مسکن، بیمه و غذای افراد مشغول در کارگاه برعهده پیمانکار می باشد.
15-     پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.
16-    در صورتی که پیمانکار به هر علتی ، در موعد مقرر در ماده چهار قرارداد به تعهد خود عمل ننماید مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و تا پیش از فسخ قرارداد از سوی مالک، پیمانکار موظف به پرداخت وجه التزام تاخیر در انجام تعهد از قرار روزانه پانصد هزار تومان از تاریخ اتمام مدت قرارداد لغایت تکمیل و تحویل پروژه می باشد که این وجه التزام با حق فسخ قرارداد قابل جمع بوده و تا پیش از فسخ قرارداد از سوی مالک، پیمانکار ملزم به پرداخت آن می باشد. 


17-     این قسمت از قرارداد به جهت حفظ اسرار اشخاص ذینفع در قرارداد حذف شده است.

 

18-     این قسمت از قرارداد به جهت حفظ اسرار اشخاص ذینفع در قرارداد حذف شده است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

ماده نه- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد میان طرفین قرارداد در کمال صحت عقل و سلامت اراداه و اختیار در دو نسخه دو صفحه ای تنظیم و هر دو نسخه حکم واحد را دارد. 

 

تاریخ و امضای کارفرما:                              تاریخ و امضای پیمانکار:                                  شهود:

 

راه های ارتباط و مشاوره با وکیل متخصص امور قرادادها

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
5 از 5 (1 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.