نمونه قراردادها

نمونه قراردادهای حقوقی تنظیم شده توسط وکلای متخصص قرارداد

تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 آذر 1399
نمونه قرارداد صلح آپارتمان مسکونی

 نمونه قرارداد صلح آپارتمان مسکونی

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 10805

 

قرارداد صلح آپارتمان مسکونی


مصالح :

خانم ...... فرزند ..... به شماره شناسنامه .... متولد ..... صادره از .... به شماره ملی ....... ساکن ........ .

 


متصالح :

آقای ...... فرزند ..... کد ملی ..... صادره از ..... ساکن ......... .

 


مورد مصالحه :

تمامی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی  واقع در ....... به مساحت تقریبی .... متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره .. فرعی از .. اصلی (سند مادر و سند مشاعی) واقع در بخش .... با جمیع توابع عرفی و قانونی به انضمام کلیه حقوق مصالح نسبت به حق امتیاز برق اختصاصی و آب و گاز و تلفن منصوب در مورد مصالحه.

 


مال الصلح :

مبلغ .....میلیون ریال وجه رایج کشور معادل .... میلیون تومان که با اقرار مصالح نقدا به وی پرداخت و تسلیم شده است. و همچنین اینکه متصالح موظف است به عنوان قسمتی از عوض صلح واجبات شرعی که بر ذمه مصالح و جناب آقای ...... بوده و معطل مانده یا قضا شده را بعد از فوت ایشان ادا نماید. اعم از نماز و روزه قضا و حج واجب و نیز زیارت سیدالشهدا(ع) به نیابت مصالح.

 


سایر شرایط قرارداد :

1- طرفین کافه خیارات خصوصا خیار تدلیس و غبن را هر چند اعلا مرتبه بوده باشد از خود سلب و ساقط نمودند و حسب الاظهار منافع مورد مصالحه قبلا به شخصی واگذار نشده .

2- منافع مورد صلح تا زمان حیات مصالح و جناب آقای ........ در اختیار ایشان است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق نمایند.

3- اختیار انتقال منافع و اجاره آپارتمان موضوع صلح تا زمان حیات مصالح در اختیار ایشان است و حق اجاره آپارتمان را دارد و بعد از فوت مالکیت منافع مستقر می گردد. مگر اینکه طرفین بعد از این عقد صلح جور دیگری توافق نمایند.

4- ...... .

5- ...... .

6- ...... .

7- ...... .

8- ..... .

9- ..... .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

 

امضای مصالح                                                امضای متصالح                    

شاهد اول                                                       شاهد دوم

 

نمونه دیگری از متن یک قرارداد صلح - صلحنامه

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.