X
مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: شنبه 21 اسفند 1400

 معیار تعیین میزان نفقه زن توسط شوهر

میزان معمول نفقه زوجه در ماه چقدر است؟ و مبلغ نفقه زن برای درامد سطح بالا چه مقدار است؟ و آیا درآمد مرد تاثیری در میزان نفقه زن دارد؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2038

نفقه زن

 

مبلغ نفقه زن چقدر است و چگونه تعیین می شود ؟

 • نفقه در لغت به معنای خرج، هزینه و مایحتـاج معـاش آمـده اسـت و در اصطلاح حقوق مالی است که در تأمین هزینه ها مصرف میشود.
 • در قـانو ن مدنی ایران نیز در ماده 1107 در تعریف آن آمده است: نفقه عبـارت است از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثـاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خـادم در صـورت عـادت یـا احتیـاج بـه واسـطه نقصان یا مرض.
 • لازم به ذکر است در تعیین اقلام نفقه باید عرف و زمان و مکان زنـدگی زن و مـرد و شان زن ملاحظه گردد. منظور از شان زن موقعیت اجتماعی زن به لحـاظ وضـع خانوادگی، جایگاه شغلی و اوصاف شخصـی ماننـد تحصیلات و غیـره مـی باشـد. 
 • شرط وجوب نفقه زوجه دو چیز است: 

1- نکاح دائم

2. تمکین زوجه

 • تمکین عبارت است از اطاعات از شوهر به گونه ای که مرد در هر زمان و مکانی که شرعاً و عرفاً بهره منـد شـدن مرد از زن اشکال نداشته باشد، بتواند از همسر خود استمتاع کند.
 • تمکین به دو نوع تمکین خاص و عام تقسیم می گردد؛ منظوراز تمکین خاص تمکین جنسی است به این معنی کــه زن بــرای رابطــه جنســی بــه معنــای خــاص، بــا شــوهر خــود آمــادگی داشــته باشد. منظـور ا ز تمکـین عـام ایـن اسـت کـه زن اضـافه بـر اجابـت خواسته های مشروع شوهر و ایفـای وظـایف ناشـی از زوجیـت، سرپرسـتی و مـدیریت شوهر بر خانواده و فرزندان را بپذیرد.
 • نکته قابل توجه این است که استحقاق نفقه در عقد دائم مشروط به تمکین زوجه است، مگر اینکه زوجه داراى عذر شرعى باشد، که در این صورت هر چند زوجه از اداى وظایف زناشویى خوددارى کند، ولى مستحق نفقه می باشد.
 • لازم به ذکر است مخالفت زن از شوهر منجر به ناشزه شدن نمی شود، بلکه ناشزه شدن فقط در اثر مخالفت در اموری است که بر مبنای وظایف زوجیت بر زوجه واجب می باشد.
 • لازم به ذکر است شرط نفقه در عقد موقت صحیح و نافذ می باشد اما در صورت عدم شرط کردن نفقه، در عقد موقت مرد الزامی به دادن نفقه ندارد.
 • نفقه زوجه تکلیفی یک جانبه است و زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست.
 • همچنین نفقه زن مشروط به فقر زن یا تمکن مرد نیست، زن حتی اگر ثروتمند باشد میتواند از شوهر نفقه طلب کند.
 • نفقه زن همانند سایر دیون بر ذمه شوهر است و زن می تواند به دلیل معاوضی بودن نفقه زوجه، نفقه گذشته خود را از شوهر طلب نماید.
 • همچنین، چنانچه زوجه قبل از دریافت نفقه فوت نماید، مانند سایر طلبه اى او به ورثه منتقل می گردد.
 • به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. 
 • همچنین، در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نماید. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
 • لازم به ذکر است اگر زوج از دادن نفقه زوجه استنکاف نماید، طبق قانون زوجه حق دارد برای طلاق به دادگاه رجوع کند.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص معیار تعیین میزان نفقه زن توسط شوهر

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص ملاک، میزان و مبلغ نفقه زن باید گفت مبلغ نفقه را کارشناس تعیین می کند و این بسیار متفاوت و سلیقه ای است.متاسفانه ملاک مشخصی در مورد میزان نفقه نمی توان ارائه داد و نفقه زن با توجه به متغییر های متفاوت فرق می کند.

♦  میزان دارایی مرد در تعیین مقدار نفقه زن نقش چندانی ندارد و مهم شهر محل زندگی زن و شأن اجتماعی و خانوادگی وی می باشد.کارشناس برای تعیین نفقه شأن، جایگاه اجتماعی و اینکه در چه خانواده ای زندگی کرده است را باید در نظر بگیرد. 

 

 

مستندات قانونی - میزان نفقه زن - زوجه

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی
در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تامین می گردد.
ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی
زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی
اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده 1391
دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده 1391

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

جهت ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.