X
مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: شنبه 09 بهمن 1400

 بررسی جرایم تخریب اموال و ورود غیر قانونی به ملک غیر

برای تخریب سیم خاردار توسط افراد سود جو . ملکی که ساکن آنجا هستیم میتوانیم دادخواست تامین دلیل یا رسیدگی فوری دهیم؟تا کارشناسی صورت بگیرد؟ آیا اینکه ملک من جزء منابع طبیعی اعلام شده تاثیری در این ماجرا دارد ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5938

بررسی جرایم تخریب مال و ورد غیر قانونی

  • تخریب مال به معنای از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال متعلق به دیگران می باشد.
  • تخریب اموال دیگران نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر کیفری نیز موجب مسئولیت شخص می گردد.
  • برای تحقق جرم تخریب، علاوه بر راینکه باید مال از نظر عرفی از بین رفته یا آسیب دیده باشدد، بلکه ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است. همچنین مال نباید به مرتکب تعلق اشته باشد.
  • لازم به ذکر است که در جرم تخریب اموال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای برای ارتکاب جرم استفاده نموده است هرچند بکارگیری برخی وسایل موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد.

 

ارکان تحقق جرم تخریب اموال 

رکن قانونی

ماده 677 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم تخریب اموال مقرر می دارد هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 

 

رکن مادی

رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت مادی یعنی عمل تخریب که اعم از صدمه زدن یا از بین بردن است باید انجام گردد. لازم است موضوع جرم مال غیر باشد؛ مال می تواند منقول باشد یا غیرمنقول. علاوه بر این، مالک مال می تواند شخص خصوصی باشد یا دولت. همچنین می باید نتیجه عملیات مرتکب به صورت اتلاف یا ناقص کردن، موجب ضرر مادی صاحب مال شود و در غیر این صورت به دلیل مقید به نتیجه بودن جرم، عملیات مذکور فاقد وصف کیفری است. بنابراین، به محض تحقق رابطه سببیت بین فعل مرکتب و نتیجه حاصله، عمل مرتکب جرم می باشد. موضوع تخریب نیز می تواند زمین کشاورزی، فضای سبز، دیوار، مال مشاع و.. باشد.

 

رکن معنوی

تخریب اموال دیگری باید به صورت عمدی بوده و مرتکب نسبت به تعلق مال به دیگری و وارد نموده آسیب آگاهی داشته باشد. 
لازم به ذکر است که جرم تخریب اموال می تواند نسبت به اموال دولتی نیز محقق گردد؛ مواردی ازجله آتش زدن، تلف نمودن، از کار انداختن و.. که نسبت به اموال عمومی و متعلق به دولت صورت گیرد حسب مورد مشمول مجازات جرم تخریب اموال دولتی می گردد.

 

موارد قابل گذشت در خصوص جرم تخریب اموال 

1- تخریب اشیاء منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری
2- آسیب وارد نمودن به حیواناتی که توسط دولت شکار آن ها ممنوع است و حیوان حلال گوشت دیگری
3- تخریب اسناد تجاری و غیر تجاری متعلق به دیگری
4- تخریب درختان باغ دیگری به جهت عدم مراقب و آّبیاری که جزء وظایف فرد بوده است
5- تخریب  اصله درخت خرما دیگری به هر وسیله
6- تخریب و هتک حرمت منازل و املاک غیر

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص جرم تخریب اموال و ورود به ملک غیر

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص بررسی جرایم تخریب اموال و ورود غیر قانونی به ملک غیر باید گفت اگر ملک شما جز منابع طبیعی  اعلام شده باشد بدین معناست که آن ملک جزء املاک دولتی می باشد.

♦  بنابراین جرم صورت گرفته جرم تخریب اموال عمومی می باشد که به موجب قانون مجازات اسلامی اگر کسی اقدام به آتش کشیدن، یا تخریب اموال عمومی نماید، به گونه ای که استفاده از این اموال میسر نباشد و از کار افتند، به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.

♦  لازم به ذکر است که مرتکب علاوه بر تحمل حبس، باید خسارات وارد شده به اماکن عمومی را نیز جبران نماید.  البته اگر تخریب سیم خاردار مصداقی از جرم ورود غیرقانونی به ملک غیر باشد، می توان از این بابت از این افراد شکایت نمود. توضیح آنکه اگر مرتکب بدون اذن و رضایت و با علم و عمد وارد منزل و ملک غیر گردد، به موجب ماده 694 قانون مجازات اسلامی به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. بهتر است برای طرح و پیگیری شکایات، از وکیل متخصص در امور جزایی مشورت دریافت نمایید.

 

 

مستندات قانونی - جرم تخریب اموال 

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی
هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱ - اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی
هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی
هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی
هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی
هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است ‌را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم‌ خواهد شد.
ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی
هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه‌ ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی
هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی
هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو‌ دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی
هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی
هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی
هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا ششماه حبس یا از یک‌ میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی
هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌ فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی
هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی
هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز‌ فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ - تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌ فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.
تبصره ۲ - منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی
در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌ انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی
هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.
ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی
چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی
در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را‌اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره - چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.