X
مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: یکشنبه 30 آبان 1400

 تجمیع و یکی کردن پرونده های متعدد اعسار

من معامله ای کردم و بابت آن سه فقره چک و سفته داده ام و طرف الان روی هر سه فقره جداگانه اقدام کرده البته نیمی از مبلغ را پرداخت کرده ام ولی متاسفانه اقدام کرده ولی جدا گانه در صورتی که هر سه فقره مربوط به یک قرارداد است. آیا من می توانم تقاضا بدهم هر سه پرونده را یکی کنند تا در زمان نیاز به اعسار یک جا بتوانم تقاضای اعسار بدهم ؟ آیا اصلا امکان دارد که تقاضای یکی کردن سه پرونده اعسار را بدهم؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 6584

رسیدگی مشترک و تجمیع چند پرونده اعسار

  • در ابتدا باید اشاره داشت که اعسار یک وضعیت فعلی و حادث است و در معنای حقوقی هنگامی مطرح می شود که شخصی در یک دادگاه حقوقی محکوم به پرداخت وجه نقد شود و مطابق با ماده 1 قانون اعسار از پرداخت یکجای آن(محکوم به) ناتوان باشد در نتیجه از دادگاه تقاضای اعسار و تقسیط می نماید.
  • همچنین مطابق با ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 23 قانون اعسار، شخص معسر برای اثبات وضعیت خود می بایست دلایل و مستندات قانونی همچون استشهادیه تنظیمی را به دادگاه ارائه دهد و صلاحیت شهود نیز نزد دادگاه محرز گردد.
  • نکته قابل توجه این است که مطابق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی اگر دعاوی دیگری با دعوای طرح شده در همان دادگاه ارتباط کامل داشته باشد، دادگاه می تواند به تمامی آن ها به صورت یک جا رسیدگی کند البته وکلا و اصحاب دعوا می بایست دادگاه را نسبت به دعاوی طرح شده که دارای ارتباط کامل است مستحضر نمایند.
  • البته به این نکته مهم می بایست اشاره نمود که در برخی شرایط ممکن است پرونده های متعدد اعسار برای شخصی در محاکم مختلف مطرح شده باشد. باید به این نکته توجه داشت که صدور رای اعسار در صلاحیت دادگاهی است که پرونده در آن مطرح شده است و دادگاه دیگر صلاحیت و اختیار قانونی رسیدگی به آن را ندارد در نتیجه نمی توان پرونده های متعدد اعسار را تجمیع و به آن رسیدگی مشترک نمود.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تجمیع پرونده های اعسار

♦  در خصوص پاسخ به سوال شما باید اشاره نمود که مطابق ماده 103 قانون آیین دادرسی شما می توانید درخواست رسیدگی توامان دهید این درخواست را در دو پرونده موخر به صورت لایحه قرار دهید و طبق رویه قضایی، پرونده در دادگاهی بررسی خواهد شد که تقدیم دادخواست به آن محکمه مقدم بوده است و از نظر زمانی اولین پرونده در آن حوزه قضایی مطرح شده است.

 

 

مستندات قانونی - امکان تجمیع پرونده های اعسار

ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی

اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی انها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد دریکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.


ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی

خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.


ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.


ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادتنامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.


ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانك‌ها و يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد، به همراه مشخصات دقيق حساب‌هاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك‌سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود كند. در مواردي كه بار اثبات اعسار برعهده مديون است و نيز در مواردي كه سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مديون بخواهد ادعاي خود را با شهادت شهود ثابت كند بايد شهادتنامه كتبي حداقل دو شاهد را به مدتي كه بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع كافي داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضميمه نمايد. شهادتنامه مذكور بايد علاوه بر هويت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) اين قانون باشد.


ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مديون متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حكم اعسار با ملاحظه وضعيت او مهلت مناسبي براي پرداخت مي‌دهد يا حكم تقسيط بدهي را صادر مي‌كند. در تعيين اقساط بايد ميزان درآمد مديون و معيشت ضروري او لحاظ شده و به نحوي باشد كه او توانايي پرداخت آن را داشته باشد. 
تبصره ۱ ـ صدور حكم تقسيط محكومٌ‌به يا دادن مهلت به مديون، مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموالي كه از محكومٌ‌عليه به دست مي‌آيد يا مطالبات وي نيست. 
تبصره ۲ ـ هر يك از محكومٌ‌له يا محكومٌ‌عليه مي‌توانند با تقديم دادخواست، تعديل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنايت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمي قانوني كشور يا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محكومٌ‌عليه نسبت به تعديل ميزان اقساط اقدام مي‌كند.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.