مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: یکشنبه 03 بهمن 1400

 آیا صدای ضبط شده دلیل محسوب می شود؟

شخصی با تلفن من تماس گرفت و شروع به فحش ناموسی کرد منم جواب دادم بعد پیام داد کح فحش دادی و صداتو ضبط کردم میدم قانون پدرتو در بیارن و یهو گفت فلان ساعت فلان جا باش تا ناموستو...ولی من نرفتم.. حالا سوالم اینه میتونه کاری کنه که من محکوم بشم؟ من صدای او را ضبط کرد، آیا صدای ضبط شده برای من دلیل محسوب می شود تا بتوانم به قاضی ثابت کنم ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 6459

پاسخ – ارزش و اعتبار صدای ضبط شده به عنوان دلیل

  • به موجب ماده 194 قانون ایین دادرسی مدنی دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استنادمی نمایند.
  • قاعده این است که هرکس مدعی حقی است باید ادعای خود را ثابت کند، یعنی اثبات ادعا برعهده مدعی می باشد و پس از آنکه مدعی دلیل آورد، تکلیف خلاف آن بر عهده مدعی علیه یا کسی که دلیل بر عیله او ابراز شده است می باشد که نادرستی ادعا را با دلیل و اظهارات موجه ثابت نماید. 

ادله اثبات دعوا

اقرار : اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار باید منجز باشد. اقراری که معلق به امری باشد باطل است. همچنین اقرار باید از روی قطع و یقین باشد. اقرار نیازی به قبول مقرله ندارد؛ با این وجود اگر مقرله مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار نسبت به اثری نخواهد داشت. اقرار کننده باید در موضوع اقرار اهلیت اسیفا داشته باشد. همچنین اقرار کننده باید نسبت به موضوع اقرار و مقرله علم اجمالی داشته باشد. اقرار ناشی از اکراه باطل است و اقرار باید با اختیار و اراده باشد. انواع اقرار عبارتند از اقرار صریح، ضمنی، قاطع دعوا، مقدماتی، قضایی و غیرقضایی.
سند : سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. سند به دو دسته سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. سند رسمی به موجب ماده 1287 قانون مدنی شامل اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند. در صورتی که سندی این اوصاف را نداشته باشد سند عادی است. مزیت اسناد رسمی در این است که قابلیت انکار و تردید ندارند و تنها قابلیت ادعای جعل دارند. به موجب ماده 1291 قانون مدنی اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارند: 1. اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌ الیه تصدیق نماید 2. هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است. 
شهادت : شهادت عبارت است از اخبار به حقی به نفع غیر و به ضرر شخص دیگر. شاهد باید عاقل، بالغ، باایمان، حلال زاده و عادل باشد و متکدی و ولگرد و فراموش کار نباشد. همچنین نباید انتفاع شخصی یا دفع ضرر برای او وجود داشته و بین شاهد و شخصی که علیه او شهادت می دهد دشمنی وجود داشته باشد. به موجب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی حقوقی عداد و جنسیت گواه،به موجب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی حقوقی عداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد :

1- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد. 
2- دعاوی مالی یا انچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.
3- دعاوی که اطلاع بر انها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، به کارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
4- اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مردو دو زن

سوگند : به معنای قسم خوردن است و به سه نوع سوگند قاطع دوا، تکمیلی و استظهاری تقسیم می شود. اتیان سوگند منوط به صدور قرار اتیان سوگند است و در سوگند بتی و تمکیلی قاضی نمی تواند راسا قرار اتیان سوگند را صادر کند. سوگند قابل رجوع می باشد. سوگند قائم به شخص است و توسط نماینده قابل اتیان نمی باشد. 
امارات : اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امري شناخته شود. اماره به دو دسته اماره قضایی و اماره قانونی تقسیم می شود. اماره قانونی اماره ای است که آثار و احکام آن در قانون ذکر شده  است مانند اماره تصرف، فراش و.. . اماره قضایی اوضاع و احوال و قرائن حاکم بر قضیه می باشد. ازجمله امارت قضاییمی توان به معاینه محل، تحقیق محلی و رجوع به کارشناس اشاره نمود. لازم به ذکر است که امارات قانونی بر امارات قضایی مقدم می باشند.

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به این پرسش که آیا صدای ضبط شده دلیل محسوب می شود  یا خیر باید گفت صدای ضبط شده دلیل قطعی و یقینی نیست چراکه ادله اثبات دعوا منحصر به مواردی است که در بالا اشاره گردید.

با این وجود، صدای ضبط شده می تواند اماره یا دلیل ضعیف یا خرده دلیل محسوب شود و اگر در کنار دلایل دیگر مثل اوضاع و احوال و ریز مکالمات که از مخابرات گرفته می شود و عکس العمل طرف (که شما باشید) موجب علم قاضی شود، ممکن است برای قاضی وقوع جرم احراز شده و صدای ضبط شده هم به این نحو و با این کیفیت وقو ع جرم را ثابت کنند. 

 

 

مستندات قانونی دلایل اثبات جرم

برای اطلاع از دلایل قانونی اثبات جرم مقررات زیر را مطالعه نمایید :

مواد قانون مدنی از ماده ۱۲۵۷ تا ۱۳۳۵

مواد قانون ایین دادرسی مدنی از ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۸۹

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی کیفری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.