نمونه فرمها و اوراق حقوقی و قضایی

نمونه فرم های دادگستری و اوراق قضایی

گزیده‌ای از نمونه فرم های دادگستری تهیه شده توسط دادگران حامی

مطالب موجود برای 'گواهی انحصار وراثت'
نمونه فرم استشهادیه انحصار وراثت (طبقه سوم)
ماده 9 قانون انحصار وراثت «هرگاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود، تحصيل تصديق وراثت نموده يا با علم به وجود وارثي غير از خود تحصيل تصديق برخلاف حقيقت كرده است.كلاهبردار محسوب و علاوه...
دوشنبه، 22 دی 1399 - 15:30
نمونه فرم استشهادیه انحصار وراثت (طبقه دوم)
ماده 9 قانون انحصار وراثت «هرگاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود، تحصيل تصديق وراثت نموده يا با علم به وجود وارثي غير از خود تحصيل تصديق برخلاف حقيقت كرده است.كلاهبردار محسوب و علاوه...
ﺳﻪشنبه، 16 دی 1399 - 15:30

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.