نمونه فرمها و اوراق حقوقی و قضایی

نمونه فرم های دادگستری و اوراق قضایی

گزیده‌ای از نمونه فرم های دادگستری تهیه شده توسط دادگران حامی

تاریخ انتشار: دوشنبه 11 اسفند 1399
نمونه فرم استشهادیه اعسار از محکوم به

 نمونه فرم استشهادیه اعسار از محکوم به

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 23940

 

استشهادیه  اعسار از محکوم به

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب ......... فرزند .......... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... شماره ملی ........ با شغل .......... به نشانی : ............. که وسیله امرار و معاش من ............ می باشد به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت یک جای محکوم به، به مبلغ ................ ریال نمی باشم. لذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل گواهی نمایند.

                                                                                                                                                        امضاء خواهان اعسار

 


گواه اول :

اینجانب ........... فرزند ........... بشماره شناسنامه ............ صادره از ............ به نشانی : ............................ که از طریق ............ و با توجه به اینکه به مدت ........ ماه/سال با مدیون معاشرت داشته ام از وضعیت معیشت و نحوه قانونی امرار معاش و میزان درآمد  وی که به مبلغ ........... ریال است اطلاع کافی دارم. همچنین خواهان اعسار، افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

                                                                                                                                                        امضاء گواه اول

 


گواه دوم :

اینجانب .......... فرزند ................ بشماره شناسنامه ........... صادره از ............ به نشانی : ....................... که از طریق .......... و با توجه به اینکه به مدت ...... ماه/سال با مدیون معاشرت داشته ام از وضعیت معیشت و نحوه قانونی امرار معاش و میزان درآمد  وی که به مبلغ .......... ریال است اطلاع کافی دارم. همچنین خواهان اعسار، افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

                                                                                                                                                         امضاء گواه دوم

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.