مطالب موجود برای 'هزینه دادرسی'
تعرفه و مقدار هزینه دادرسی در دادگاه ها
تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری لیست تعرفه هزینه های دادرسی عنوان جزء نرخ تعرفه ( ریال ) بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه ...
شنبه، 31 خرداد 1399 - 14:10
نمونه رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
در کلیه دعاوی خواهان بدوی یا تجدیدنظرخواه یا واخواه (معترض به رای غیابی) یا فرجام خواه یا متقاضی اعاده دادرسی و بطور کلی هر متقاضی و خواهان در دادگستری موظف است هزینه دادرسی راجع به رسیدگی به درخواست ...
جمعه، 30 خرداد 1399 - 16:17

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.