X

مطالب موجود برای 'مهریه'

آیا مهریه فقط تا 110 سکه قابل مطالبه است؟

در سالهای اخیر بخاطر بحران های که به وجود آمده از جمله افزایش آمار اختلافات و دعاوی خانوادگی و بالا رفتن قیمت سکه و مشکلات اقتصادی جامعه بحث و چالش بر سر مطالبه مهریه و پرداخت آن ی...

ادامه مطلب
تقویم مهریه به نرخ روز

مهریه مانند هر طلب دیگر و موضوع هر تعهد پولی و مالی در صورتیکه مالی غیر از پول و وجه نقد باشد، آن مال عینا قابل مطالبه است مثل تعهد به پرداخت سکه یا طلا یا ملک.در صورتیکه موضوع مهر...

ادامه مطلب
دادخواست و رای اعسار مهریه تقسیط

محکومیت به پرداخت مهریه مانند سایر محکومیت های مالی قابلیت این را دارد که فرد با مراجعه به دادگاه صادر کننده رای، تقاضای اعسار و تقسیط کند. اعسار و تقسیط دو مفهوم مشابه و در عین حا...

ادامه مطلب
حکم دادگاه خانواده، مطالبه مهریه، وکیل مهریه

نمونه رای دادگاه در خصوص مهریه، وکیل مهریه وکیل خانواده دادنامه تاریخ: 84/12/27 پرونده کلاسه .............. شماره دادنامه: ...

ادامه مطلب
مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه

اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراج...

ادامه مطلب
حق حبس زوجه در رابطه با شرایط زوج

هرگاه زوجه هنگام عقد نکاح از عدم تمکن مالی و شرایط اقتصادی زوج مطلع باشد آیا می‌تواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند؟

ادامه مطلب
حق حبس مهریه وکیل مهریه

مطابق ماده 1085 قانون مدنی حكایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه ...

ادامه مطلب

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.