مطالب موجود برای 'مطالبه وجه'
وکیل برای مطالبه وجه چک و توقیف اموال
دارنده چک میتواند جهت وصول مبلغ چک خود با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی وجه چک را مطالبه نماید و علاوه بر این جهت جلوگیری از پنهان کردن یا انتقال اموال و دارایی توسط خوانده، تقاضای توقیف اموال او یا ...
یکشنبه، 15 تیر 1399 - 19:29
وکیل برای مطالبه وجه سفته
موضوع پرونده حاضر مطالبه وجه سفته است. نام ديگر اين سند تجارتي، «فته طلب» است. طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخ...
یکشنبه، 08 تیر 1399 - 17:39
نکات مهم مطالبه وجه و طلب - نمونه رای و دادخواست
منظور از مطالب وجه یا مطالب طلب این است که هرگاه کسی به هر دلیل خود را مستحق و طلبکار بداند می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات اینکه وجهی به حساب طرف مقابل پرداخت کرد و یا پولی را نقداً به وی داده و...
یکشنبه، 11 خرداد 1399 - 12:13
دادخواست مطالبه وجه و مطالبه طلب
اطلاع و آگاهی از نکات مهم مطالبه وجه نمونه دادخواست مطالبه وجه و طلب نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل ...
ﺳﻪشنبه، 09 اردیبهشت 1399 - 16:16
دادخواست مطالبه وجه چک توسط وکیل چک
دارنده چک در صورت عدم پرداخت چک و برگشت آن (صدور گواهی عدم پرداخت) میتواند با شکایت حقوقی یا کیفری و یا درخواست صدور اجرائیه، وجه چک را مطالبه نماید.برای تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک قبل از هر اقدامی ...
دوشنبه، 08 اردیبهشت 1399 - 18:07
مطالبه وجه و طلب، نمونه رای و دادخواست
به دلایل مختلف ممکن است یک نفر از دیگری وجهی را طلبکار باشد مثل اینکه معامله ای انجام شده و مبلغ آن پرداخت نشده باشد یا اینکه پولی به قرض داده شده باشد و یا خسارت پولی و مالی به خواهان وارد شده و به و...
چهارشنبه، 03 اردیبهشت 1399 - 13:48
مطالبه وجه سفته، وکیل تجاری
در این پرونده مطالبه وجه سفته یا "فته طلب" بررسی می شود. سفته سندی است كه به موجب آن امضاكننده تعهد می‌كند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازی كند....
جمعه، 11 بهمن 1398 - 10:12
دفاع از دعوای مطالبه وجه توسط وکیل خوانده
افراد به دلایل مختلف ممکن است ادعای طلب و وجه از دیگری نماید. و دلایل استنادی ایشان میتواند متفاوت باشد مثل اسناد تجاری (سفته، چک و برات) یا اسناد رسمی یا اسناد عادی یا شهادت شهود. و خوانده یا وکیل دا...
جمعه، 04 بهمن 1398 - 19:50
استرداد وجه معامله، مطالبه وجه
به هر دلیلی که فردی مستحق مطالبه و استرداد وجه از دیگری باشد و صرفنظر از جهت و منشاً معامله صرفا با این شرط جهت استحقاق، مشروع باشد می توان ضمن دادخواست مطالبه وجه و دادخواست مطالبه طلب وجه مورد ادعا ...
یکشنبه، 22 دی 1398 - 15:07
مطالبه طلب، مطالبه وجه وکیل دعاوی حقوقی
کسی که مدعی وجود طلب برای خود است اعم از اینکه طلب وی مستند به سند عادی یا سند رسمی یا اسناد تجاری (چک، سفته، برات) یا حتی در صورتی که مستند سند شهاد شهود یا فیش واریز بانکی باشد میتواند با مراجعه به ...
جمعه، 13 دی 1398 - 19:44

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.