مطالب موجود برای 'مساقات'
مزارعه - مساقات - وکیل متخصص قراردادها
راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص قراردادها عقد مزارعه در عقد مزارعه یکی از طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد تا زارعت کند و حاصل را تقسیم کند. به طرفی که زمین را ...
چهارشنبه، 01 مرداد 1399 - 14:48

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.