مطالب موجود برای 'فسخ قرارداد'
شرایط اساسی صحت معاملات و انواع عقود
معامله، عقد و قرارداد هر سه به یک معنا بکار می رود و تعهد نتیجه عقد است. قرارداد گاهی اثر خود را به صورت آنی و قهری و به صرف انعقاد برجا گذاشته و گاهی تعهدی ایجاد میکند که متعاقب عقد طرفین باید به آن ...
یکشنبه، 06 مهر 1399 - 12:46
وکیل برای فسخ قرارداد و ابطال معامله
بعد از انعقاد یک قرارداد روش های مختلفی وجود دارد که به طور یکطرفه یا با توافق هر دو طرف و یا بدون نیاز به هیچ نوع توافق و اراده ای و به طور قهری، قرارداد منحل شود.راه های انحلال قرارداد به طور یکطرفه...
دوشنبه، 16 تیر 1399 - 12:06
وکیل برای دعاوی ملکی و حقوقی - وکیل ملک و قرارداد
منظور از دعاوی ملکی یا دعاوی راجع به املاک دعاوی و اموری است که در آن موضوع خواسته یک ملک بوده و یا منشأ اختلافات طرفین ناشی از یک ملک یا مال غیر منقول است اعم از زمین، آپارتمان، مغازه، عمارت، خانه در...
دوشنبه، 16 تیر 1399 - 11:25
قرارداد هبه، عقد هبه، وکیل متخصص قرارداد
هبه اصطلاحی است در فقه اسلام به معنی تملیک مالی به دیگری و به رایگان که شخص بخشنده را «واهب»، طرف گیرنده را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» گویند. عقد هبه با ایجاب و قبول و قبض عین موهوبه تشکیل ...
شنبه، 24 خرداد 1399 - 11:38
پرونده عملی فسخ قرارداد و مطالبه خسارت و اجرت المثل
نمونه دادخواست مطالبه خسارت قراردادی مطالبه خسارت قراردادی و اجرت المثل خواهان : ............................. خوانده : ................................. وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محم...
چهارشنبه، 30 بهمن 1398 - 13:09
معرفی قرارداد معاوضه، عقد معاوضه
معاوضه بارزترین مصداق عقود معارضی و از جمله عقود معین است و اجمالاً به این معناست که طرفین قرارداد بدون اینکه وجه نقدی ضمن عقد مبادله نمایند دو مال عینی و معین موضوع عقد قرار میگیرد مثل اینکه فردی آپا...
یکشنبه، 08 دی 1398 - 15:01

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.