مطالب موجود برای 'دعوای تصرف عدوانی'
نکات مهم دعاوی تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت)
در اصطلاح و به تعبیر قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 158 به بعد آن دعاوی تصرف به مواردی که فردی عدواناً و غیرقانونی ملکی را تصرف می کند و یا از ورود مالک یا استفاده مالک ممانعت می نماید و یا برای استفا...
دوشنبه، 09 دی 1398 - 11:03
تصرف عدوانی، ممانعت از حق،مزاحمت
قانونگذار دعاوی تصرف را به سه نوع تقسیم کرده است: 1- دعوای تصرف عدوانی 2- دعوای مزاحمت و 3- دعوای ممانعت از حق
یکشنبه، 08 دی 1398 - 16:06

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.