مطالب موجود برای 'دستور جلب'
انواع حکم و دستور جلب
بین مردم اصطلاح حکم جلب متداول است، در حالی که حکم دستوری است که قاضی پس از رسیدگی ماهوی راجع به ماهیت دعوا صادر می کند و قاطع دعوا است اما حکم جلب رای نیست و فقط یک دستور است بنابراین این اصطلاح صحیح...
پنجشنبه، 13 آذر 1399 - 15:30

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.