مطالب موجود برای 'خلع ید'
وکیل برای تخلیه آپارتمان مسکونی - وکیل اجاره و دعاوی ملکی
خلع ید به مفهوم اعم کلمه، شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای تخلیه و دعوای خلع ید به مفهوم اخص، است. در دعوای خلع ید به مفهوم اخص کلمه یا همان دعوای مالکیت، دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می نماید که...
یکشنبه، 15 تیر 1399 - 11:54
خلع ید از ملک، رای دادگاه و دادخواست
طرح دعوای خلع ید موقعی ضرورت پیدا می کند که فردی بدون مجوز و بدون وجود اجازه قبلی از مالک و بدون وجود سابقه تصرف قانونی ملکی را تحت تصرف خود درآورد.مقررات خلع ید تابع مقررات غصب قانون مدنی در ماده 308...
شنبه، 20 اردیبهشت 1399 - 09:07
خلع ید، نمونه دادخواست و رای بدوی و تجدیدنظر خلع ید
خلع ید یا جلوگیری از ادامه غصب عبارت است از اینکه فردی به عنوان مالک عین یا منفعت علیه متصرف و غاصب غیر قانونی طرح دعوا می نماید. در دعوای خلع ید دو ویژگی ضروری است یکی اینکه که خواهان خلع ید باید حتم...
شنبه، 13 اردیبهشت 1399 - 11:47
خلع ید از اموال غیرمنقول و املاک
در صورتی که فردی مال یا ملک متعلق به مالک را به طور غیرقانونی و بدون مجوز قانونی و بدون اذن و رضایت مالک در اختیار و تصرف بگیرد، مالک می تواند مطابق مقررات مربوط به غصب در قانون مدنی (مواد 308 به بعد ...
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 - 11:47
خلع ید از املاک و بیرون کردن غاصب و متصرف غیرقانونی
خلع ید به معنی جلوگیری از ادامه تصرف غیر قانونی در هر نوع مال اعم از منقول یا غیر منقول است. قانون گذار در مواد 308 به بعد قانون مدنی تحت عنوان غصب به مقررات راجع به خلع ید پرداخته است. پس به صورت صری...
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 - 06:18
افراز و تقسیم ملک مشاع و مشترک
در صورتیکه ملکی به هر دلیل بین چند نفر مشترک است (دلیل شراکت میتواند ارث باشد یا خرید هم زمان یا دستور قضایی) از شراکا در خصوص تقسیم با هم توافق داشته باشند که مشکل خاصی وجود ندارد و مطابق توافق رفتار...
چهارشنبه، 03 اردیبهشت 1399 - 14:34
رای و دادخواست خلع ید ملک مشاعی، وکیل ملک
خلع ید یا همان جلوگیری از غصب (ماده 308 قانون مدنی) عبارت از این است که فردی بدون داشتن ادعای مالکیت و به نحو غیر قانونی ملکی را تصرف نموده و با تقاضای مالک به تصرف غیر قانونی خود پایان ندهد.خلع ید مش...
چهارشنبه، 03 اردیبهشت 1399 - 13:06
دادخواست دعوای خلع ید
نمونه دادخواست خلع ید خواهان : ..................... خوانده : ........................ وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری خواسته یا موضوع و بهای آن : خلع ید ملک...
چهارشنبه، 30 بهمن 1398 - 13:29
رای دادگاه دعوای خلع ید از ملک مشاع
نمونه دادخواست خلع ید از ملک مشاع خواهان : ................. خوانده : ................. وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری تعیین خواسته و بهای آن : خلع ید ملک مشاعی به مشخص...
یکشنبه، 06 بهمن 1398 - 17:17

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.