مطالب موجود برای 'تصرف عدوانی'
شکایت و دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری
در اصطلاح و به تعبیر قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 158 به بعد آن دعاوی تصرف به مواردی که فردی عدواناً و غیرقانونی ملکی را تصرف می کند و یا از ورود مالک یا استفاده مالک ممانعت می نماید و یا برای استفا...
دوشنبه، 27 بهمن 1399 - 11:03
دعاوی تصرف (رفع تصرف عدوانی)
تصرف عدوانی یعنی تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون.دعوای تصرف عدوانی می تواند هم به شکل حقوقی مطرح شود هم کیفری اما نکته اینجاست که اگر ابتدائاً دعوای حقوقی تصرف عدوانی مطرح شود دیگر نمی توان طرح ...
یکشنبه، 22 دی 1398 - 11:48
دعاوی تصرف - تصرف عدوانی، ممانعت از حق،مزاحمت
قانونگذار دعاوی تصرف را به سه نوع تقسیم کرده است: 1- دعوای تصرف عدوانی 2- دعوای مزاحمت 3- دعوای ممانعت از حق.مقررات راجع به دعاوی تصرف در مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
یکشنبه، 08 دی 1398 - 16:06

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.