مطالب موجود برای 'اصلاح رأی'
اصلاح و تصحیح رأی دادگاه
تصحیح به معنی برطرف کردن اشتباهات یک نوشته است. رایی که در مقام رفع اشتباه صادر می شود، رای تصحیحی و حال آنکه رایی که دادگاه تجدید نظر در مقام رفع اشتباه از رای بعدی صادر می کند رای اصلاحی است.براساس ...
دوشنبه، 30 تیر 1399 - 09:49

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.