مطالب موجود برای 'ارث'
میزان سهم ارث - فرزند - پسر - دختر - پدر - مادر - همسر
بعد از فوت متوفی اموال وی به نسبت و با سهام مشخصی بین وراث وی تقسیم می شود که طبیعتا هر چه این قرابت نزدیکتر باشد میزان ارث بیشتر و نیز وجود خویشاوندان نزدیکتر، خویشان دورتر را از ارث محروم می نماید ب...
یکشنبه، 12 بهمن 1399 - 10:01
سهم ارث ورثه و کسانی که ارث میبرند
بعد از اینکه فردی فوت میکند رابطه وی با اموالش قطع می شود و به طور قهری و غیرارادی اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می گیرد و به ارث می رسد. ورثه و کسانی که ارث می برند به خویشاوندانی گفته می شود که ا...
یکشنبه، 16 آذر 1399 - 10:06
گواهی حصر وراثت - گواهی انحصار وراثت
تماس و مشاوره با وکیل برای کواهی انحصار وراثت و تقسیم ارث متن گواهی حصر وراثت آقای/خانم ............. به شناسنامه شماره .......... به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه د...
یکشنبه، 25 آبان 1399 - 14:26
امکان محرومیت از ارث و راه حل های جایگزین
در سیستم حقوقی ایران محرومیت از ارث وجود ندارد و ممکن نیست. مورث یا صاحب مال در صورتی که بخواهد از تعلق اموالش به ورثه بعد از فوت جلوگیری نماید باید تکلیف اموال خود را در زمان حیاتش مشخص کند و نمی توا...
یکشنبه، 11 آبان 1399 - 06:30
مقررات افراز، تقسیم و فروش املاک مشاع و مشترک
در صورتیکه ملکی به هر دلیل بین چند نفر مشترک است (دلیل شراکت میتواند ارث باشد یا خرید هم زمان یا دستور قضایی) از شراکا در خصوص تقسیم با هم توافق داشته باشند که مشکل خاصی وجود ندارد و مطابق توافق رفتار...
شنبه، 04 مرداد 1399 - 14:34
تقسیم اموال مشترک - مال مشاع - سهم ارث
شرکت چنانچه ماده 571 قانون مدنی می گوید عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه مال مشاع یا مشترک می تواند عین خارجی باشد مانند خانه یا باغ می تواند منفعت باشد منفعت خانه مورد ...
شنبه، 04 مرداد 1399 - 14:24
وکیل برای مطالبه سهم ارث و انحصار وراثت و تقسیم ارث
وقتی فردی فوت میکند بستگان و خویشاوندان وی به ترتیب از اموال و ماترک متوفی ارث می برند. در صورتیکه همه وراث در خصوص نحوه تقسیم ارث و سهام خود با یکدیگر توافق داشته باشند اصولا مشکلی به وجود نمی آید و ...
یکشنبه، 15 تیر 1399 - 15:23
شرایط، مراحل و مدارک گواهی انحصار وراثت
بعد از فوت یک فرد ورثه او تنها در صورتی امکان تصرف و دخالت در اموال متوفی و ماترک (آنچه از متوفی به ارث رسیده است) را دارند که اقدام به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و گواهی لازم مطابق قانون ص...
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 - 23:19

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.