مطالب موجود برای 'قرارداد'
انواع قرارداد و عقد و احکام، شرایط و آثار آنها
قراردادها را از جهات مختلف میتوان تقسیم و دسته بندی کرد. صرف نظر از اینکه قررداد از جمله قراردادهای معین یا قراردادهای آزاد باشد. تنظیم قرارداد یک مسئله تخصصی و فنی است به همین جهت ضرورت دارد قبل از ت...
دوشنبه، 25 شهریور 1398 - 17:26
نکات مهم درخصوص قرارداد بیع یا خرید و فروش
قراردادها انواع مختلفی دارند و از جهات متفاوت میتوان قراردادها را تقسیم بندی نمود.مهم ترین دسته بندی قراردادها، تقسیم آنها به قراردادهای با نام و قراردادهای بی نام یا آزاد است. مهم ترین عقد یا قرارداد...
چهارشنبه، 20 شهریور 1398 - 07:57
نمونه رای ابطلال قرارداد وکیل قراردادها شماره دادنامه: 573 مرجع رسیدگی: شعبه 65 دادگاه حقوقی دو تهران خواهان: آقای دکتر احمد خوانده: آقای محمد حسین خواسته: تنفیذ بطلان قرارداد عادی و استر...
چهارشنبه، 28 تیر 1396 - 11:25
صفحه 4 از 4ابتدا   1  2  3  [4]  انتها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.