مطالب موجود برای 'دعاوی حقوقی'
راههای تغییر نام کوچک
بعد از نام گذاری نوزاد و طفل توسط پدر و مادر ممکن است فرد به هر دلیلی از جمله اختلاف عقاید یا تغییر فرهنگ جامعه یا پیدا کردن معانی مذموم بعد از نامگذاری،فرد تصمیم به تغییر نام یا اسم کوچک خود بگیرد.تح...
یکشنبه، 25 آبان 1399 - 12:52
تنظیم سند رسمی خودرو (وسیله نقلیه)
مطابق قاعده تصرف هرکس که بر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول وضع ید داشته باشد، مالک آن مال محسوب می شود اما گاهی قانونگذار علاوه بر این داشتن سند رسمی مالکیت را هم ضروری دانسته است مثل مالکیت عین اموال ...
شنبه، 17 آبان 1399 - 20:46
نمونه رای و دادخواست اعتراض ثالث اجرایی
هرگاه شخص ثالثی در یک دادرسی نقشی نداشته و خواهان و خوانده نبوده است و در مورد یک خواسته ادعای حقی داشته باشد در بسیاری از مواقع میتواند به عنوان ثالث در دادرسی حاضر شود.مواردی از جمله اعتراض ثالث اجر...
شنبه، 17 آبان 1399 - 12:50
امکان محرومیت از ارث و راه حل های جایگزین
در سیستم حقوقی ایران محرومیت از ارث وجود ندارد و ممکن نیست. مورث یا صاحب مال در صورتی که بخواهد از تعلق اموالش به ورثه بعد از فوت جلوگیری نماید باید تکلیف اموال خود را در زمان حیاتش مشخص کند و نمی توا...
یکشنبه، 11 آبان 1399 - 06:30
آراء و احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر
آنچه در مورد تجدیدنظر وجود دارد این است که قانونگذار ایران این امر را به عنوان استثنا پذیرفته و اصل را بر قطعیت آراء محاکم قرار داده است (گرچه با تعیین موارد زیاد آراء قابل تجدید نظر، اصل مطرح شده از ...
شنبه، 10 آبان 1399 - 08:52
اثبات تحویل کلید توسط مستأجر - تامین دلیل
اگر مالک از پس گرفتن کلید از مستاجر خودداری کند چه باید کرد؟ پس از اتمام مدت تعیین شده در قرارداد اجاره، تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پید...
جمعه، 09 آبان 1399 - 12:48
پاسخ و دفاع خوانده به دعوای مطالبه وجه - طلب
دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب یک عنوان کلی است. در تمامی مواردی که فردی مدعی استحقاق دریافت وجه نقد یا پول رایج از دیگری است، اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب می نماید.افراد به دلایل مختلف...
دوشنبه، 05 آبان 1399 - 19:50
راه های گرفتن طلب و وصول مطالبات با رسید عادی
کسی که مدعی وجود طلب برای خود نزد دیگری است اعم از اینکه طلب وی مستند به سند عادی یا سند رسمی یا اسناد تجاری (چک، سفته، برات) یا حتی در صورتی که مستند طلب شهادت شهود یا فیش واریزی بانکی باشد، میتواند ...
دوشنبه، 05 آبان 1399 - 19:44
پرونده عملی  استرداد وجه و طلب
به هر دلیلی که فردی مستحق مطالبه و استرداد وجه از دیگری باشد و صرفنظر از جهت و منشاً معامله صرفا با این شرط جهت استحقاق، مشروع باشد می توان ضمن دادخواست مطالبه وجه و دادخواست مطالبه طلب وجه مورد ادعا ...
دوشنبه، 05 آبان 1399 - 15:07
توقیف اموال غیر منقول (ملک، آپارتمان، زمین)
منظور از توقیف اموال، جلوگیری از انتقال مال توسط محکوم علیه یا خوانده در طول جریان دادرسی تا مرحله اجرای حکم است.در یک دادرسی حقوقی توقیف مال ممکن است در طول دادرسی و به موجب درخواست صدور قرار تامین خ...
دوشنبه، 05 آبان 1399 - 11:40
صفحه 4 از 13ابتدا   1  2  3  [4]  5  انتها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.