تاریخ انتشار: جمعه 09 آبان 1399
دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

 دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

برخلاف آنچه که تصور می شود و برخلاف آنچه که معروف و مشهور است طلاق در انحصار مرد (زوج) نیست! و زن (زوجه) هم در صورتی که اصرار به طلاق داشته باشد و مصمم به طلاق باشد تحت شرایطی و با طرح یک دعوای درست طلاق و داشتن یک وکیل خوب برای طلاق میتواند به نتیجه مورد نظر برسد.برای اطلاع از دلایل طلاق به درخواست زن و مواردی که زن می  تواند طلاق بگیرد توصیه می شود قبل از هر اقدامی به یک وکیل طلاق مراجعه نمایید.هم چنین برای اطلاع از راه های پیدا کردن یک وکیل خوب برای طلاق می توانید این عنوان را در گوگل جستجو نموده و یا به مطلبی با همین عنوان در سایت ما مراجعه نمایید.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 77718

 

ویدئو آموزشی - دلایل طلاق به درخواست زوجه

 

 

مهم ترین موارد و دلایل طلاق به درخواست زن

1- زن مدعی عسر و حرج باشد                            

عسر و حرج معنی مشخص و دقیقی ندارد ولی در لغت، به معنای سختی و مشقت است و در رویه قضایی به هر نوع سختی غیر قابل تحملی گفته می شود که ادامه زندگی با مرد را برای زن سخت و دشوار نماید البته به خوبی می توان درک کرد که تشخیص وقوع عسر و حرج با این نوع قانون گذاری و با این لحن قانونگذار در انحصار قاضی بوده و کاملا به سلیقه و میل شخص ایشان بستگی دارد! 

 

 

2- زن مدعی کراهت و تنفر شدید از مرد باشد 

کراهت و تنفر هم مانند عسر و حرج به عنوان دلیلی برای طلاق زوجه، واژه ای غیر قابل تحدید است. احراز کراهت و تنفر هم مانند مورد قبلی به میل و سلیقه و تشخیص قاضی سپرده شده است. در این فرض طلاق خلع محصوب می شود به این معنی که زن باید از قسمتی یا تمام مهریه خود گذشت نموده و نیز مرد نمی تواند بدون رضایت زوجه به طلاق رجوع کند.

 

 

 

3- مرد بیش از شش ماه نفقه زن را نداده باشد

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه به دو روش انجام می شود یکی به استناد شروط ضمن عقد نکاح (شروط 12 گانه ای که در عقدنامه ازدواج آماده) و دیگر به استناد ماده 1129 قانون مدنی.

 

 

4- طلاق با استناد به شروط 12 گانه عقدنامه

توضیح اینکه، در صورت تحقق هر یک از شروط عقدنامه و یا هر شرط دیگری غیر از آنچه که به صورت چاپی در عقدنامه نوشته شده(ماده 1119 قانون مدنی) و احراز تحقق آن شروط توسط دادگاه خانواده، زن وکیل در طلاق خود است و می تواند به نیابت و وکالت از مرد صیغه طلاق را جاری کند و رسیدگی دادگاه خانواده در این فرض جهت احراز وقوع شرط و امکان اعمال وکالت است.از جمله شروط ضمن عقد می توان به ازدواج مجدد مرد بدون اطلاع و رضایت زن (اعم از ازدواج دایم یا ازدواج موقت) ، ترک منزل توسط مرد، نپرداختن نفقه، محکومیت به حبس و زندان، اعتیاد مرد، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، ابتلای زوج به امراض صعب العلاج، جنون زوج، عقیم بودن زوج، اشاره کرد.

 

 

5- وکالت و حق طلاق ضمن عقدنامه یا سند جداگانه 

در صورتیکه زن وکالت در طلاق یا حق طلاق داشته باشد با انتخاب یک وکیل دادگستری متخصص طلاق برای شوهر و یک وکیل دادگستری برای خود پروسه طلاق توافقی خود را شروع نموده و چون از طرف شوهر هم اختیار و وکالت دارد به تشخیص و میل و براساس خواست خود و با شرایطی که خود مناسب می داند طلاق را انجام میدهد.

 

 

6- زن و شوهر برای مدت طولانی از هم جدا زندگی کنند

این مورد در واقع دلیل مستقلی برای طلاق نیست و ذیل دلیل عسر و حرج بررسی و طبقه بندی می شود ولی به جهت فراگیر بودن آن را به عنوان دلیل مستقل بیان کردیم.

 

 

7- توسل به شرایط فسخ نکاح

همانطور که در ماده 1121 به بعد قانون مدنی آماده است عیوب و امور و مسائلی که قانون گذار به آنها اشاره نموده می تواند دلیل فسخ نکاح باشد. البته فسخ ماهیتی متفاوت از طلاق دارد و احتیاج به جریان صیغه مخصوصی شبیه طلاق وجود ندارد.

 

 

8- توسل به شرایط بطلان نکاح

گاهی به دلایلی هر یک از زوجین می تواند با طرح دعوای بطلان عقد را از اول باطل و بی اعتبار نموده که طبیعتا در پی از احراز شرط بطلان بدون نیاز به جریان صیغه مخصوص و به صرف اعلام نکاح و اسناد آن باطل می شود مثل اینکه مشخص شود زن و شوهر بر هم حرام بوده اند.

 

9- دلیل نانوشته طلاق به درخواست زن !

در صورت فقدان همه شرایط بالا اگر وکیلی خوب و باتجربه و متخصص در زمینه دعاوی خانواده و خصوصاً طلاق داشته باشید، وکیل طلاق شما خود برای شما راهی خواهد یافت و وکلای متخصص دعاوی خانواده در شرایط فقدان دلیل، روش های مخصوص خود را برای دستیابی به نتیجه طلاق دارند.در صورت تمایل و تصمیم جدی به انجام طلاق و نیز در صورت نیاز به مشاوره با وکیل و تماس با ما کلیک کنید.  

 

 

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زن (زوجه) 

خواهان : خانم .......................

خوانده :  آقای .......................

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

1- صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلع)
دلایل و منضمات :

1- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- کپی مصدق وکالت نامه رسمی

3- کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه

4- کپی مصدق ترجمه ی رسمی حکم طلاق خارجی

5- کپی مصدق حکم تاییدشده ی طلاق خارجی

شرح دادخواست  طلاق به درخواست زن (زوجه)                                       

 ریاست محترم دادگاه

احتراما به استحضار می رساند زوجین در تاریخ 82/3/6 به موجب سند نکاحیه شماره ............ در دفترخانه رسمی شماره 468 تهران به زوجیت دائم یکدیگر درآمدند و پس از ازدواج به خارج از کشور رفته اند. بر اثر اختلافات مابین و عدم تمایل زوجه به ادامه زندگی مشترک، زوج در دادگاه کالیفرنیا دادخواست طلاق می دهد و دادگاه مذکور به تاریخ 88/3/25 حکم طلاق زوجین را صادر می نماید. لذا از تاریخ طلاق (چهارسال) زوجین زندگی مشترک ندارند و جدا از یکدیگر زندگی می کنند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه با وجود طلاق واقع شده در خارج، زوجه همسر شرعی خوانده محسوب می گردد ولی عملا چهارسال است که مابین ایشان به موجب حکم طلاق، مفارقت جسمانی و عاطفی وجود دارد. این وضع موجب عسر حرج شدیدی برای زوجه گردیده، لذا بنا به مراتب فوق، زوجه با بذل ده هزار تومان صدور گواهی عدم امکان سازش را استدعا دارد.

 

 

نمونه رای دادگاه - طلاق به درخواسته زوجه 

پرونده کلاسه : ..............         

مرجع رسیدگی : شعبه 273 دادگاه خانواده تهران                   

دادنامه شماره : ..................   

خواهان : خانم ..........  با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران- میدان فاطمی

خوانده : آقای ............. به نشانی ....................

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه طلاق به درخواست زن :

در خصوص دعوی خانم .......... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای ............ به خواسته صدور حکم طلاق، بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده زوجین هردو در خارج از کشور زندگی می کنند و از سال 88 که بر اساس حکم دادگاه کالیفرنیا طلاق صادر شده است جدا از یکدیگر زندگی می کنند و ادامه این وضعیت برای زوجه غیرقابل تحمل است چراکه مفارقت جسمانی چندساله مشقات غیرقابل تحملی را ایجاد نموده و بدین لحاظ تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده به دلالت سند ازدواج ........ مورخه 82/3/6 دفتر 468 تهران و توجها به اظهارات وکلای زوجه و موادی شهادت شهود خواهان که همگی موید مفارقت جسمانی چندساله بین زوجین می باشد و نیز عنایتا به اینکه زوجه حاضر به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان در قبال اجرای صیغه طلاق شده است عسر و حرج زوجه را محرز دانسته مستندا به ماده 1130 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده و به لحاظ تحقق بند 8 از شروط عقدنامه حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید زوجه می تواند ظرف شش ماه پس از قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق تقاضای ثبت طلاق از نوع خلع نوبت اول را بنماید. زوجه می بایست قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ پانصدهزارتومان در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل و به وکالت از زوج قبول بذل نماید. در صورت استنکاف زوج از حضور در دفترخانه از بابت قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد شد. احراز صحت اجرای صیغه طلاق برعهده مجری آن است. زوجه ادعایی دیگر در خصوص حقوق زوجیت ندارد و رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضاء این مهلت ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه 273  دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

سوالات متداول طلاق به درخواست زن

1- همسرم رابطه نا مشروع داشته آیا می توانم از او طلاق بگیرم ؟

صرف داشتن رابطه نامشروع (اعم از رابطه جنسی یا روابط اجتماعی خارج از عرف) حق طلاق برای زن ایجاد نمی نماید ولی می توان آن را در قالب عسر و حرج آورد.


2- برای درخواست طلاق به کجا باد مراجعه کرد؟

برای تقدیم هر نوع درخواست یا دادخواست حقوقی اول باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرد و پس از آن با ارجاع پرونده به دادگاه صالح برای پیگیری میتوان به همان شعبه دادگاه مراجعه نمود


3- دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق ؟

دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق دادگاه محل اقامت خوانده است ولی شما می توانید دادخواست طلاق را در شهر و منطقه محل سکونت خود هم به دفتر خدمات قضایی بدهید.خود سامانه هوشمند قوه قضاییه بر اساس آدرس خواننده دادگاه صالح را انتخاب می کند.مثلا اگر زنی در شهرستان زندگی می کند و شوهرش در تهران است می تواند در دفتر خدمات قضایی شهر محل اقامت خود دادخواست بدهد ولی دادگاه صالح دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است.


4- آدرس شوهرم را ندارم و شوهر مجهول المکان است ؟

برای تقدیم دادخواست طلاق به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید اگر شوهرتان در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد که مشکلی نیست و همان آدرس برای وی در دادخواست درج شده و اوراق و ابلاغ ها به پروفایل ایشان ارسال می شود.اگر هم آدرسی از ایشان پیدا نکردید می توانید او را مجهول المکان اعلام نموده و از دادگاه بخواهید ابلاغ ها در روزنامه آگهی شود.این طلاق غیابی محسوب می شود.


 5- من می خواهم از شوهرم طلاق بگیرم باید چه دلایل محکمه پسندی داشته باشم؟

دلایل طلاق در بالا و صدر این مقاله مورد اشاره قرار گرفت و مهم ترین دلایل طلاق را گفتیم با این وجود توصیه می کنیم و بهتر است به یک وکیل مختصص دعاوی خانواده مراجعه نمایید.


6- اگر من درخواست طلاق بدهم آیا مهریه به من تعلق میگیره ؟

در صورتی که برای طلاق دلیل داشته باشید(مثل ندادن نفقه یا اعتیاد زوج یا زندانی بودن زوج یا ترک منزل) می توانید مهریه خود را هم بگیرید ولی اگر دلایلی از این دست ندارید و مجبور هستید به عسر و حرج و کراهت و طلاق خلع متوسل شوید باید قسمتی یا تمام مهریه خود را ببخشید تا قاضی با طلاق شما موافقت کند.


7- میخوام طلاق بگیرم ولی حضانت بچه ام رو میخوام باید چیکار کنم ؟

قانوناً حضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر است و فرقی نمی کند که زن و شوهر به چه دلیل از هم جدا زندگی کنند و فرقی نمی کند که طلاق واقع شده است یا خیر اگر فرزند شما 7 سال بیشتر دارد یا باید با شوهرتان در مورد حضانت توافق کنید و یا با حکم دادگاه حق حضانت را از ایشان سلب نمایید.(لغو حضانت)


8- هزینه های طلاق چقدر است ؟

الف) هزینه درخواست طلاق که مبلغ نگران کننده ای نیست و در بیشترین حالت این مبلغ از 500 هزار تومان کمتر است.

ب) هزینه داوری و مشاوره که چیزی در حدود 200 هزار تومان می شود.

ج) هزینه ثبت طلاق که چیزی در حدود 2 میلیون تومان می شود.

د) حق الوکاله وکیل طلاق (وکیل دادگستری) که با توجه به تخصص و تبحر و تجربه وکیل متفاوت است و به طور منطقی چیزی در حدود 30 تا 50 میلیون تومان می شود.البته کمتر و بیشتر از این هم گزارش شده که توصیه ما این است به دنبال خدمات ارزان نگردید چون در دام وکلای تازه کار و کم تجربه میوفتید و خدمات خیلی خیلی گران هم لزوماً با کیفیت نیست.محدوده منصفانه و منطقی دستمزد همان است که در بالا اشاره شد.


9- شوهرم بداخلاق است و فحش می دهد آیا می توانم طلاق بگیرم ؟

بداخلاقی و فحاشی می تواند از مصادیق عسر و حرج یا کراهت و تنفر باشد اما شما باید بتوانید این مساله را در دادگاه به قاضی اثبات کنید.متداول ترین راه اثبات فحاشی شهادت شهود و یا پیام های احتمالی از طریق اس ام اس یا شبکه های اجتماعی است.


10- طلاق به درخواست زن چقدر طول میکشه؟

مدت زمان و طول یک دادرسی را نه در مورد طلاق و نه در مورد سایر دعاوی نمی توان مشخص کرد اما با توجه به اینکه حکم طلاق علاوه بر دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض در دیوان عالی کشور هم هست شاید بتوان گفت در بدبینانه ترین حالت، بیشترین زمانی که ممکن است تا صدور حکم قطعی طلاق طول بکشد چیزی در حدود یکسال است.

 

راه های تماس و مشاوره حضوری با وکیل برای طلاق به درخواست زن

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
بله.هر چند مشکل ولی حتی اگر شوهر راضی هم نباشد زن با انتخاب روش درست و یک وکیل خوب می تواند به هدف طلاق برسد.
این دلایل به طور کامل در این مقاله و مطلب توضیح داده شده است.لطفا به متن مراجعه کنید.
بله.اگر دلایل خود را به خوبی و به درستی به دادگاه طلاق ارائه دهید و طلاق شما تحت مدیریت یک وکیل خوب انجام شود حتما می توانید.
بله .هر کدام از این موارد می تواند دلیل مستقلی برای طلاق باشد البته بهتر است یکی یکی ارائه شود.
نظرات

شنبه, 10 اردیبهشت,1401

M

قانون به خانمی که شوهر نزول خوار دارد، حق طلاق می‌دهد؟ همچنین در این مورد آیا ممکن است حضانت فرزند لز پدر سلب شود؟

جمعه, 06 آبان,1401

جواد جهانگرد

سلام خانم من بخاطر ناباوری درخواست طلاق دارد و به صرف عسر و حرج رفته ایا طلاق صادر میشه یا نه؟

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.