X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 تیر 1396
مطالبه مهریه نمونه دادخواست و رای دادگاه وکیل مهریه

 مطالبه مهریه نمونه دادخواست و رای دادگاه وکیل مهریه

جهت مطالبه مهریه و توقیف اموال دو راه اصلی وجود دارد، 1- مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه مهریه که البته ضمن آن میتواند دادخواست توقیف اموال هم داد. 2- مراجعه به دفترخانه ازدواج و درخواست صدور اجرائیه و متعاقب آن مراجعه به اداره اجرای ثبت و پیگیری توقیف اموال و در صورت نبود مال ممنوع الخروجی شوهر توجه داشته باشید که سند ازدواج سند رسمی و لازم الاجرا است.

امتیاز: Article Rating

مطالبه مهریه و توقیف اموال، نمونه رای دادگاه خانواده :


دادنامه

پرونده کلاسه ..................           شعبه 252 مجتمع قضایی خانواده یک             دادنامه شماره ...................

خواهان: خانم .............. با وکالت مسعود محمدی به نشانی .................

خوانده: آقای ............. به نشانی ....................

خواسته: مطالبه مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: نظر به اینکه خانم ........... فرزند .......... با وکالت مسعود محمدی به طرفیت آقای ........... فرزند ........... دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه تقدیم کرده است و با عنایت به اینکه به موجب رونوشت مصدق سند رسمی ثبت ازدواج به شماره 8392 مورخ 1372/3/19 صادر شده از دفترخانه رسمی ثبت ازدواج شماره 276 حوزه ثبت تهران وجود علقه زوجیت از نوع دائم بین خواهان و خوانده ثابت و محرز بوده است. ومهریه نیز دین حال بوده و عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت شود و با عنایت به اینکه خواهان مطالبه به نرخ روز مهریه خویش را نموده و خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است و دلیلی مبنی بر اینکه مهریه مذکور پرداخت شده باشد ابراز نگردیده است. لذا دادگاه با استناد به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر می دارد به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند از هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده مذکور و نیز با استناد به مواد 1102 و 1287 و 1290 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و خوانده را به پرداخت تعداد 24 سکه بهار آزادی به انضمام مبلغ 182,844,550 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6005000 ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می کند. این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 252 دادگاه عمومی حقوقی تهران


در صورت تمایل به مشورت با وکیل متخصص مهریه و وکیل با تجریه در زمینه دعاوی خانواده با دفتر وکالت ما در تماس و ارتباط باشید.


مطالعه مطالب مرتبط : 

1- مهریه عندالمطالبه، مهریه عندالاستطاعه

2-  نحوه و سقف مطالبه مهریه ، 110 سکه

3- حکم دادگاه، مطالبه مهریه، وکیل مهریه


 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.