X
لایحه پاسخ به درخواست تجویز تعقیب مجدد با ادعای کشف دلیل جدید

 لایحه پاسخ به درخواست تجویز تعقیب مجدد با ادعای کشف دلیل جدید

 

 

 

  |  
بازدید: 3804
  |  
امتیاز: Article Rating

 

متن لایحه پاسخ به درخواست تجویز تعقیب بر اساس ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری

بسمه تعالي
رياست محترم شعبه 1036 دادگاه كيفري دو تهران
با سلام 
احتراما اينجانب مينا كاوياني به وكالت از آقاي حسين ...... در پرونده كلاسه فوق، موضوع شكايت آقاي محمدرضا ..... با عنوان رباي قرضي، كه پس از انجام تحقيقات در شعبه 4 بازپرسي و بررسي ادله ارائه شده از سوي شاكي و موكل (از جمله مواجهه حضوري، بررسي پيام هاي متني و صوتي رد و بدل شده ميان شاكي و موكل (كه همگي دلالت بر پيشنهاد سرمايه گذاري از سوي شاكي به موكل مي نمود) و ارجاع مراودات مالي شاكي و موكل به كارشناس رسمي حسابرسي) قرار منع تعقيب صادر و  در اين شعبه محترم تاييد گرديد، حاليه شاكي با ارايه يك برگ استشهاديه، مدعي كشف دليل جديد شده و خواستار تجويز تعقيب مجدد به استناد اين دليل جديد گرديده است، مراتب زير را در بيان واهي بودن شكايت شاكي به استحضار آن مقام محترم مي رسانم:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض مي رساند :
بر خلاف اظهارات شاكي در شكواييه كه بيان نموده در سال 97 در بازار با موكل آشنا شده است و بابت بدهي هايش از موكل رباي قرضي گرفته است، موكل و شاكي از كودكي با يكديگر همسايه و همبازي بوده اند (كه تمامي همسايگان قديمي و دوستان مشترك ايشان در اين زمينه حاضر به اداي شهادت مي باشند) و تا پيش از وقوع اين اختلاف نيز با يكديگر روابط خانوادگي داشته و سابقه ي آشنايي ايشان به بيش از 25 سال مي رسد و به جهت اين دوستي طولاني مدت، رابطه ي ميان ايشان در تمام دوراني كه موكل با شاكي رفت و آمد داشته يا معامله مي نموده است مبتني بر اعتماد بوده است.
در اوايل سال1397 شاكي كه حسابدار شركت .... بوده است به موكل اعلام مي نمايد كه علاوه بر حسابداري، در زمينه ي سرمايه گذاري در شركت مذكور و ساير شركت ها در فيلدهاي مختلفي (بيمه، بورس، نمايندگي شركتها، خريد و فروش اجناس و ..) فعاليت مي نمايد و به موكل پيشنهاد مي دهد كه در صورت تمايل مي تواند در فعاليت هاي تجاري شاكي سرمايه گذاري كند. شاكي اين پيشنهاد را نه تنها با موكل بلكه به تعداد ديگري از دوستان خود نيز طرح مي نمايد و به دفعات از اشخاص متعددي بابت سرمايه گذاري پول دريافت مي نمايد و هر بار ميزان سرمايه لازم، مدت سرمايه گذاري، درصد سود مشاعي، و محل سرمايه گذاري را اعلام مي نموده است.
مبناي توافق شاكي و موكل اين بوده است كه شاكي با پول موكل در بازار و بورس كار كند و درصدي از سود حاصل را به موكل بپردازد. هر چند وقت يكبار شاكي با موكل تماس مي گرفته و با پيشنهاد سرمايه گذاري جديد و تعيين مدت سرمايه گذاري و مشخص نمودن درصد مشاعي از سود، از موكل مبالغي را دريافت مي نموده است و حتي به موكل پيشنهاد مي داده كه با توجه به درصد سود تضمين شده اگر مي تواند از اقوام و دوستانش هم پول بگيرد و در آن فعاليت سرمايه گذاري كند.
 موكل نيز در هر نوبت اگر خودش پولي داشته بعد از تعيين درصد شراكت و مدت به شاكي مي سپرده و حتي قسمتي از پولي كه به شاكي سپرده بوده نيز با اعتماد بر گفته هاي شاكي مبني بر اينكه سرمايه گذاري مطمئن است و سود تضمين شده است ، از اقوام و دوستان خود گرفته و به شاكي داده بوده است . در هر مرحله بعد از پايان مدت تعيين شده شاكي  اقدام به پرداخت اصل سرمايه و درصد سود تعيين شده در قرارداد مي نموده است. اما متاسفانه از تابستان سال گذشته شاكي ظاهرا بجاي انجام تعهدات قراردادي خود و استفاده از پول موكل در جهت سرمايه گذاري هايي كه پيشنهاد داده بود، اقدام به خريد ملك و خودرو به نام همسر و اقوام خويش نموده و براي فرار از انجام تعهدات خود در برابر موكل اقدام به طرح شكايت واهي معامله ي رباي قرضي(با اين ادعا كه بدهكار بوده و با موكل در بازار آشنا شده و مجبور به استقراض از موكل بوده) نموده است كه موضوع اين پرونده مي باشد.  اين در حالي است كه:
1- مستندا به متن پيام هاي ميان موكل و شاكي در واتساپ و اظهارات صريح شاكي در اين پيامها در خصوص مطالبه وجه بابت سرمايه گذاري 
2- و مستندا به پيام هاي صوتي ارسالي شاكي براي موكل كه همگي در مرحله تحقيقات دادسرا تقديم و در پرونده مظبوط مي باشد
3- و مستندا به استشهاديه پيوست اين لايحه كه رابطه مشاركت ميان شاكي و موكل توسط دوستان مشترك ايشان مورد گواهي قرار گرفته است
شاكي در هر نوبت با پيشنهاد سرمايه گذاري و تعيين مدت و درصد مشاعي از سود، از موكل درخواست سرمايه گذاري مي نموده است و هيچگاه در رابطه ي ميان اين دو صحبتي از قرض نبوده است و موكل حتي يك ريال هم تحت عنوان قرض به شاكي نپرداخته است.
در هر مورد كه پولي به حساب شاكي واريز گرديده است گرچه قرارداد كتبي و نوشته شده اي ميان طرفين براي مضاربه و سرمايه گذاري وجود ندارد (كه اين به جهت دوستي و آشنايي طولاني مدت طرفين و اعتماد ناشي از آن بوده است) اما مستندا به ادله فوق الذكر، هر دفعه پيش از واريز مبلغ يا صدور چك، در مورد سرمايه گذاري و مدت آن و درصد سهم طرفين توافق و تعيين تكليف مي شده است.
بنا به اظهار موكل، پس از اين كه شاكي محترم از پرداخت بدهي هاي خود به موكل امتناع نمود با تماس وكيل شاكي با موكل جهت مصالحه و سازش، موكل به دفتر شخصي كه خود را وكيل شاكي معرفي مي نمايد مراجعه مي كند و ايشان به موكل مي گويد يا به فلان مبلغ راضي شويد و يا اين كه كاري مي كنم كه چند سال در دادگاه ها دوندگي كنيد و يك ريال هم دستت را نگيرد! لذا به نظر مي رسد اين شكايت به تحريك وكيل شاكي براي فرار از پرداخت طلب موكل بابت سرمايه گذاري هايي كه با شاكي داشته طرح شده است.

* حاليه شاكي كه ابتدائا بدون هيچ مدرك مثبته اي اقدام به شكايت واهي رباي قرضي نموده است و با بررسي ادله ابرازي وي، قرار منع تعقيب صادر و قطعي گرديده است، به عنوان آخرين تلاش جهت خودداري از پرداخت بدهي هاي خود بابت سهم المشاركه موكل، با ارايه يك برگ استشهاديه مدعي وجود دليل جديد گرديده است اين در حالي است كه با عنايت به استشهاديه ابرازي از سوي شاكي، ملاحظه مي شود هيچ يك از شهود شاكي، بر رباي قرضي ميان شاكي و موكل شهادت نداده اند و بدون اين كه از  نوع رابطه مالي يا قراردادي ميان شاكي و موكل اطلاعي داشته باشند و شهادتي در اين خصوص دهند، صرفا اظهار نموده اند: "در جريان اخذ مبالغي توسط آقاي حسین .... از آقاي محمدرضا ...... مي باشيم." كه به هيچ عنوان نمي تواند مثبت ادعاي شاكي مبني بر رباي قرضي باشد.
در طرف مقابل، مستندا به استشهاديه ي پيوست اين لايحه، شهود متعددي كه همگي از دوستان مشترك و قديمي شاكي و موكل مي باشند و در جريان كامل مراودات مالي ايشان بوده اند بر مشاركت و سرمايه گذاري چندين ساله ي موكل در فعاليت هاي تجاري شاكي و دريافت مبالغ مذكور به عنوان سهم الشركه و حصه سود حاصل از اين مشاركت شهادت داده اند.
مضافا اينكه وقتي مستندا به متن پيام هاي ارسالي شاكي به موكل، خود شاكي صراحتا اظهار نموده در امور تجاري متعددي فعاليت مي كند و در دفعات متعدد به موكل پيشنهاد سرمايه گذاري داده و ميزان سرمايه لازم و مدت سرمايه گذاري و حصه آن را مشخص مي نموده است، اكنون نمي تواند با انكار اظهارات و اقارير خود در متن پيام هاي مذكور، با ارايه ي يك برگ استشهاديه مدعي كشف دليل جديد مبني بر رباي قرضي گردد.
نظر به توضيحات فوق و ادله مندرج در پرونده از جمله نظريه كارشناس رسمي حسابرسي، متن پيام هاي رد و بدل شده ميان شاكي و موكل، خودداري شاكي از مواجهه حضوري با موكل در مرحله تحقيقات كه همگي از سوي آن مقام محترم مورد بررسي و منجر به تاييد قرار منع تعقيب گرديده است،  صدور دستور شايسته بر رد تقاضاي شاكي (كه با وجود اقرار خود در پيام ها، اكنون به استناد استشهاديه اي كه در آن شهود به هيچ عنوان بر وجود رابطه رباي قرضي ميان شاكي و موكل شهادت نداده اند و صرفا اظهار نموده اند "اجمالا در جريان وجود رابطه مالي ميان شاكي و موكل مي باشند" مدعي كشف دليل جديد و خواستار تعقيب مجدد شده) از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا مي باشد.
با تشكر و تجديد احترام
 

راه های ارتباط، مشاوره با وکیل جهت اعتراض و شکایت از آراء و قرارها

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
5 از 5 (1 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.