تاریخ انتشار: یکشنبه 25 آبان 1399
گواهی حصر وراثت - گواهی انحصار وراثت

 گواهی حصر وراثت - گواهی انحصار وراثت

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5076

 

متن گواهی حصر وراثت

آقای/خانم ............. به شناسنامه شماره .......... به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ....... ، تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ............ به شناسنامه شماره ........... در تاریخ ................... دراقامتگاه دایمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند/عبارت است از ..................... ، پس از تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه لایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره .................. سرانجام در تاریخ ............. در وقت فوق العاده شعبه ............... دادگاه حقوقی 2 تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص/شخص یادشده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد.

8/1 اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار سهم همسر و بقیه از آن دختر متوفی است.

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.

رئیس شعبه ............ دادگاه حقوقی 2 تهران

 

 

مطالب مرتبط با گواهی انحصار وراثت :

1- کسانی که ارث می برند و سهم وراث از ماترک

2- نمونه رای و دادخواست اعتراض ثالث اجرائی

3- مقررات افراز، تقسیم و فروش املاک مشاع و مشترک

4- تقسیم نامه - تقسیم اموال مشترک و فروش مال مشاع

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.