X

 مطالبه مبلغ چک و خسارت دیرکرد (خسارت تاخیر تادیه)

مطالبه مبلغ چک و خسارت دیرکرد (خسارت تاخیر تادیه)

تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی نحوه مطالبه خسارت تاخیر در تادیه دین و خسارت دیر کرد چک و سایر خسارات می پردازیم. اجمالا اینکه در بین قضات دو نظر و رویه در مورد امکان مطالبه و نحوه محاسبه خسارت دیر کرد و تاخیر تادیه چک وجود دارد.عده آن را فقط در صورت رعایت مهلت ده روزه برگشت چک و از زمان تاریخ مندرج در چک قابل مطالبه میدانند و عده ای در هر حال آن را قابل مطالبه میدانند.نظر دوم با مقررات سازگار تر است در واقع باید گفت با وجود استفساریه مصوب 76/03/10 از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نص جایی برای اجتهاد نیست!!

 

  |  
بازدید: 287315
  |  
امتیاز: Article Rating

نکات مهم خسارت دیرکرد و تاخیر تادیه چک

 • در صورتی که دارنده چک جبران خسارت دیرکرد و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
 • در این زمینه باید به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.
 • در این مورد که منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن می‌باشد یا خیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.
 • در این صورت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد که شاخص را هر ماه اعلام می نماید.
 • گفتنی است در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در دعاويي كه موضوع آن دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون از پرداخت دین خود امتناع کرده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت،  خسارت تاخیر تادیه از تاریخی که طلبکار طلب خود را از مدیون مطالبه نماید(چه در قالب ثبت دادخواست و چه در قالب ارسال اظهارنامه به مدیون و به هر طریق دیگری که اثبات گردد طلبکار طلب خود را مطالبه نموده است) دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين‌ كه طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند.
 • بنابراین مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه در دعاوی پولی(صرفا ریالی)، تاریخی است که طلبکار از مدیون مطالبه نموده است. این در حالی است که ماده 304 قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه اسناد تجاری(شامل چک، سفته و برات) را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است. اما به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه مصوب 10/03/1376 و نهایتا رای وحدت رویه شماره812 مورخ 1400/04/26، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک متفاوت از سایر مطالبات و اسناد تجاری تعیین گردید و از تاریخ سررسید چک(و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) محاسبه و قابل پرداخت می باشد.  

 

 

 

نمونه پرونده مطالبه وجه چک و خسارت دیرکرد

در پرونده حاضر خواهان دعوا طی دادخواستی دعوایی را تحت عنوان مطالبه وجه چک بلامحل مطرح کرده وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام داشته است که خوانده دعوا بابت بدهی خود 4 فقره چک در وجه اینجانب صادر کرده است. متاسفانه علی‌رغم مراجعه اینجانب به بانک محال‌علیه در تاریخ سر رسید چک‌های اخیر، با فقدان موجودی حساب بانکی خوانده دعوا مواجه شدم. به این ترتیب گواهی عدم پرداخت از بانک نسبت به چک‌های مذکور اخذ کرده‌ام. بنا به مراتب فوق از دادگاه محترم حقوقی، صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده دعوا را به پرداخت وجه چک‌های فوق به علاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه دین خواستارم.

گفتنی است که خواهان دعوا برای اثبات ادعای خود در بخش مربوط به دلایل و ضمایم دادخواست، تصویر مصدق 4 فقره چک به همراه گواهی عدم پرداخت وجه چهار فقره چک بر عهده بانک صادرات شعبه علی‌آباد به شرح گواهی عدم پرداخت را درج کرده است.  

 

مرحله رسیدگی دادگاه به دعوای چک و خسارت دیرکرد

دادخواست تقدیمی فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مستقر در مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده بالا دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. به این ترتیب مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. با توجه به عدم شناسایی خوانده اخطار رفع نقص صادر که پس از ابلاغ به خواهان اظهار می‌دارد، آدرس دیگری از خوانده ندارد و با توجه مجهول‌الامکان بودن ابلاغ از طریق نشر آگهی انجام می‌شود.

دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده و خواهان حضور دارد. ولی خوانده حضور ندارد و لایحه نیز ارایه نکرده است. خواهان اظهاراتش را به شرح دادخواست تکرار می‌کند و دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم رسیدگی اقدام اصدار رای به شرح ذیل می‌کند. 

 

 

رای دادگاه نسبت به چک و خسارت دیرکرد

با عنایت به اظهارات خواهان‌، چک‌ها، گواهی عدم پرداخت چک‌های فوق صادره از بانک صادرات شعبه علی آباد و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 000/500/10 تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از سر رسید هر یک از چک‌ها لغایت اجرا می‌کند. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. 

 

تحلیل پرونده مطالبه وجه چک و خسارت

در پرونده و رای صادره در آن نکات ذیل حایز اهمیت است.

 • رای صادره از جهت غیابی بودن به دلیل این‌که خواهان در جلسه حاضر نشده و ابلاغ هم واقعی نبوده و دفاع کتبی نیز نکرده است، کاملا موافق قوانین بوده و به این لحاظ محکوم‌علیه حکم غیابی حق واخواهی نیز دارد.
 • با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت متعهد و صادرکننده چک می‌بایست در وقت مقرر اقدام به پرداخت مبلغ فوق کند که با عدم پرداخت صادرکننده گواهی عدم پرداخت صادر شده است. 
 • با توجه به اثبات دین برعهده خوانده مستندا به تصویر چک‌های ابرازی و گواهی عدم پرداخت اصل بر بقای آن بر ذمه متعهد است. 
 • آنچه از رسیدگی‌ها به دعاوی اسناد تجاری استنباط می‌شود، دعاوی فوق معمولا دعاوی ساده‌ای از لحاظ رسیدگی بوده و بدون اطاله رسیدگی می‌شوند و دفاعیات آن معمولا روشن می‌باشند. 
 • در مورد چک تاخیر تادیه از تاریخ سررسید، مبنا نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی بوده و این امر استثنا بر اصل جاری در مورد تاخیر تادیه است که با توجه به ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی از جمله مطالبه، تمکن مالی مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه را دارد و در مورد سایر هزینه‌ها نیز براساس تعرفه‌های قانونی است.

با بررسی پرونده و عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای فوق کاملا موافق قوانین و مقررات صادر شده است. 

نکته تکمیلی در خصوص چک 

یکی از نکات مهم در خصوص صدور سند تجارتی عبارت است از خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن سند تجارتی چک. سوال این است که آیا در حالت خط خوردن این عبارت، دارنده سند چک دیگر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد یا این‌که باز هم امکان انتقال چنین سند تجاری به اشخاص ثالث وجود دارد؟ در این موارد حقوق‌دانان نظر داده‌اند که چنین چکی علی‌رغم خط خوردن عبارت «به حواله کرد»، قابل انتقال به دیگران است، اما این انتقال تابع احکام قانون تجارت نخواهد بود، بلکه مشمول احکام قانون مدنی خواهد بود. زیرا انتقال سند تجاری در این وضعیت یک انتقال عادی محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که صدور چک از نظر قانون تجارت ایران ماهیتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود. یعنی شخص با انجام آن تاجر محسوب نمی شود یا شخصی که شغل معمولش صدور و تنزیل چک باشد تاجر نیست بر خلاف سفته که صرف صدور آن عمل تجاری محسوب شده و می تواند وصف تاجر را برای صادرکننده در صورت تکرار به همراه داشته باشد.

 

نمونه سوال  و جواب حقوقی در خصوص خسارت تاخیر تادیه

سلام بر شما. يك فقره چك از كسي در سر رسيد سال ٨٦ داشتم كه برگشت خورد و ملكي از بدهكار را توقيف كردم از طريق اجرائ ثبت. در سال ٩٣ حكم خسارت تاخير در تاديه چك را از دادگاه گرفتم و همان پلاك ثبتي را مجددا توقيف كردم از سال ٨٦ تا الان هيچ خسارتي پرداخت نشده بدهكار أصل مبلغ بدهي را در سال ٩٣ به اجرائ ثبت پرداخت و دريافت كردم سوال اين است كه با توجه به عدم پرداخت خسارت تا الان ، مبناي تسويه أين خسارت از تاريخ سر رسيد چك (سال ٨٦). تا زمان اجرائ حكم در زمان تسويه و رفع توقيف ملك خواهد بود يا تا تاريخ ٩٣ كه بدهكار أصل مبلغ بدهي را در اجرا پرداخت كرده؟. با احترام.

پاسخ - خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد

 • اصولا خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول طلب و پرداخت مبلغ چک میتوان مطالبه کرد.
 • در نتیجه شما فقط بین سالهای 86 تا 93 امکان دریافت خسارت دارید. 
 • نکته دیگر اینکه شما اصل طلب را در سال 93 دریافت کرده اید و تنها چیزی که باقی مانده خسارت است، بابت تاخیر در پرداخت خسارت مجددا خسارت جدیدی به طلبکار تعلق نمیگیرد.
 • در واقع در سیستم حقوقی ما خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.21 از 5 (107 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
خسارت تأخیر مبلغ ثابتی نیست و با توجه به جدولی که هرساله با توجه به تغییر عدد شاخص نرخ کالاها و خدمات مصرفی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود محاسبه خواهد شد.ولی به عنوان یک فرمول سر انگشتی و تقریبی شاید بتوان گفت خسارت دیرکرد هر چهار سال یک  برابر مبلغ اصل چک است یعنی اگر مبلغ چک صد میلیون تومان بوده و تمام شرایط مطالبه خسارت تأخیر هم وجود دارد بعد از چهار سال از تاریخ چک مجموع اصل چک و خسارت تأخیر دویست میلیون تومان می شود.
خسارت دیرکرد یا تاخیر در پرداخت مبلغ چک، از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ پرداخت قابل مطالبه است.در این خصوص استفساریه مصوب سال 76 از مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحت دارد.
شرایط عمومی امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است در اینجا هم جاری است با ابن تفاوت که شروع زمان محاسبه خسارت دیرکرد بسته به اینکه دارنده ظرف 15 روز چک را برگشت زده است یا نه از تاریخ چک یا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.
سفته بر خلاف چک یک تاریخ صدور دارد و یک تاریخ پرداخت ولی چک چون وسیله پرداخت است و نه تامین اعتبار فقط یک تاریخ صدور دارد و فرض قانونگذار این بوده که در همان تاریخ قرار است پرداخت شود.دارنده سفته اگر به تکالیف مندرج در ماده 310 قانون تجارت عمل نماید مانند دارنده سفته می تواند خسارت تاخیر تادیه دریافت کند البته نه از تاریخ صدور بلکه از تاریخ لزوم انجام تعهد یا تاریخ پرداخت. 
درخواست خسارت دیرکرد با تاخیر تادیه اصولا همراه و همزمان با مطالبه اصل خواسته (اعم از مبلغ چک یا سفته یا هر نوع طلب پولی) قابل مطالبه است.البته متصور است که خواهان قبل یا بعد از مطالبه اصل طلب خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید.
در خصوص چک بله حتی اگر مبلغ چک ارزی باشد (مانند : دلار، یورو، پوند و یا هر ارز دیگر) می توان خسارت تاخیر تادیه آن را گرفت اما در مورد سایر مطالبات پولی چون کاملا در دایره حکومت ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است امکان مطالبه خسارت تاخیر وجود ندارد.
اشتراک گذاری
نظرات

یکشنبه, 15 آبان,1401

محمد

سلام عرض ادب.ضمانت امضا پشت چک تا چه مدتی قابل اعتبار است ؟؟تا چه مدت میتوان از تاریخ چک که گذشت چک را برگشت و از ضامن امضا کرده پشت چک شکایت کرد؟


پاسخ وکیل:
با سلام
اگر ظرف 15 روز از تاریخ مندرج در چک آن را برگشت نزنید اقدام شکایت علیه ضامن یا ظهرنویش از بین می رود (ماده 315 قانون تجارت).توجه داشته باشید که ضامن هم خود نوعی ظهرنویس است.ما سه نوع ظهرنویسی داریم: 1- ظهرنویسی بعنوان انتقال 2-ظهرنویسی بعنوان ضمانت 3- ظهرنویسی بعنوان وکالت و نمایندگی در وصول وجه چک.که جز فرض وکالت در دو فرض دیگر ظهرنویس در صورت رعایت مهلت 15 روزه از سوی دارنده مسئولیت خواهد داشت.

چهارشنبه, 23 شهریور,1401

Hana

سلام ما ضمانت شخصی را کردیم برای چک قسط ماشین که بعد از ۹ ماه با عدم پرداخت چک برگشت خورد و ما مجبور شدیم مبلغ چک رو پرداخت کنیم الان وکیل اون شرکت ماشین شکایت کردن برای پرداخت دیرکرد چک ایا میتونن دیرکرد چک رو هم بگیرند صاحب اصلی چک زندانه الان پرداخت دیرکرد چک بر عهده ضامن یا صاحب اصلی چک ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
وقتی شما از طرف دیگری به طلبکار چک می دهید چون چک وسیله پرداخت است اقدام شما به منزله قبول تعهد بر بدهی شخص بدهکار است و این یعنی هم مسئول پرداخت اصل بدهی هستید و هم خسارت تاخیر آن.

شنبه, 07 خرداد,1401

مرتضی قاسمی

سلام من دوفقره چک در وجه خودم از عموی خود درسال 83دارم وروحساب فامیلی برگشت نزدم و اکنون بعداز چند سال حتی با اینکه مهرکارخانه اش هم روی چک خورده میگوید طلبی از من نداری وان چک‌ها ارزشی ندارد آیا اقدام کنم به جایی میرسم ممنون


پاسخ وکیل:
با سلام
صدور چک به منزله بدهکار بودن صادرکننده است و همین که چک دست شما است یعنی طلبکار هستید.خلاف این ظاهر را مدعی که صادرکننده است باید اثبات کند.

چهارشنبه, 25 اسفند,1400

حجت نکویی

با عرض سلام و خسته نباشید. خدمت شما بگم که من در سال ۹۴ یه چک دادم به یه طرفی و طرف اومد پول نقد گرفت و رفت و چک پیشش امانت مانده الان اومده چک رو برگشت زده و منو محکوم کرده که باید خسارت تاخیر هم بدم لطفا کمکم کنید.


پاسخ وکیل:
با سلام
شما بعنوان خوانده دعوای مطالبه وجه چک در مقام دفاع ادعا نموده اید که وجه چک را نقدا پرداخت کرده اید هر گاه خوانده در مقام دفاع ادعایی نماید اثبات امر به عهده او است (ماده 1257 قانون مدنی).به این انقلاب دعوا گفته می شود یعنی جای خوانده و خواهان از جهت بار اثبات عوض می شود.صرف گفته و اظهار شما بدون ضمیمه دلیل با عنایت به اینکه وجود چک نزد دارنده به منزله بدهکاری صادرکننده است ، هیچ ارزش و اثری ندارد.

ﺳﻪشنبه, 17 اسفند,1400

علی

سلام وقت بخیر.بنده یک چک از یک نفر دارم که برای سال 1394 من تازه سال ۱۴۰۰ بردم بانک و برگشت زدم.آیا میتونم خسارت هم طلب کنم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
در بین قضات دو نظر وجود دارد؛ بعضی شرط استفاده از امتیار اسناد تجاری را برگشت چک ظرف 15 روز می دانند و برخی حکم به خسارت از تاریخ چک می دهند.دسته اول از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه می دانند و مستند ایشان ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 315 قانون تجارت است.ما نظر دسته اول را صحیح می دانیم چرا که وصف چک با عدم رعایت مهلت 15 روزه منتفی نیست چون بانک آن را بعنوان چک می پذیرد و برگشت هم می زند و قانون هم این جواز را صادر کرده و قسمت دوم ماده 315 فقط دارنده چک را در صورت عدم رعایت این مهلت از بعضی از این حقوق محروم می کند مثل شکایت علیه ظهرنویس .و توجه به این نکته که اصل بر بقا و دوام حق است و در مواقع تردید بین بقا و زوال پس از یقین به ایجاد، باید حکم بر بقا داد (اصل استصحاب بقاء حق).

یکشنبه, 26 دی,1400

سعید

سلام.آیا می توان در قرارداد بندی را بعنوان خسارت دیرکرد چک با مبلغ ثابت روزانه در نظر گرفت؟


پاسخ وکیل:
با سلام
بله این امکان وجود دارد ولی دیگر نمی توان خسارت قانونی طلب کرد.در واقع به حکم قواعد کلی و ماده 230 قانون مدنی بابت هر تخلف فقط می شود یک خسارت گرفت و اگر خسارت در قرارداد و رابطه طرفین مشخص شده باشد قاضی نمی تواند به بیشتر یا کمتر حکم دهد.

ﺳﻪشنبه, 18 آبان,1400

جلیل

سلام.با عرض خسته نباشید و سلامتی خدمت شما .من یک چک چهار میلیونی سال 84/7/5 بوده که در تاریخ 96/1/21 از طریق اداره ثبت چک رو وصول کرده و پرونده در اداره ثبت مختومه شد.حالا رفته خسارت تاخیر تادیه از سال 84 تا96 کرده چکار باید کنم لطفا راهنمایم کنید بسیار ممنونم. ....


پاسخ وکیل :
سلام
شما علاوه بر پرداخت اصل مبلغ مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه هم هستید.راهی ندارید.

چهارشنبه, 12 آبان,1400

سالار کاکایی

سلام وقت شما به خیر .در سال ۱۳۹۴ دو فقره چک جمعا به مبلغ ۴۵ میلیون ریال به یکی از طرف حساب هام دادم به دلیل مشکلات مالی نتونستم پاس شون کنم خواستم راهنمایی بفرمایید که هزینه های دیرکرد و ... چقدر میشه؟ باسپاس فراوان از همکاری شما


پاسخ وکیل:
با سلام
برای محاسبه خسارت دیرکرد لازم است جدول مخصوص اعداد شاخص را از سایت بانک مرکزی دریافت نموده و با فرمول مخصوص خسارت دیرکرد را محاسبه کنید.

چهارشنبه, 07 مهر,1400

نیما بیگی

سلام.سال 89 مبلغ 30 میلیون ریال چک صادر شده و در سال 99 برگشت خورده خواستم بپرسم خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی محاسبه میشه؟حساب مشترک کارگاهی بوده و کارگاه سال 91 برچیده شده .


پاسخ وکیل:
با سلام
از تاریخ صدور چک یا همان تاریخ مندرج در چک.توجه داشته باشید امضا کنندگان چک واجد تمامی مسئولیت های قانونی هستند به دو دلیل؛ یکی اینکه اصل و فرض بر این است که چک در زمان تصدی برای پرداخت صادر می شود و چک مدت دار نه اینکه اعتبار نداشته باشد ولی مسئولیت صاحب حق امضاء را منتفی نمی نماید و دوم اینکه در مورد مسئولیت امضاکنندگان چک تصریح قانونی وجود دارد.

چهارشنبه, 24 شهریور,1400

امیرحسین کشاورزی

سلام .بنده یه طلبی از شخصی داشتم به عبارت ۷۵میلیون تومان بعد ایشون به من یک چک دادند و بعد اون چک هم معلوم شد اقا ورشکست کرده یکسری مسایل دیگه این جریان مال سال ۹۰ هست.نزدیک یکماه پیش این شخص دیدم و معلوم شد که انگار اصلا ورشکست نشده.اینا همش دروغ بوده .الان بخوام چک بزارم اجرا ایا میتونم دیرکرد از این شخص بگیرم ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
در صورتی که چک خود را برگشت بزنید می توانید از تاریخ صدور چک خسارت تاخیر تادیه بگیرید.برخی از قضات رعایت مدت 15 روزه برگشت چک را در امکان مطالبه خسارت تادیه موثر می دانند .اگر طرف حکم ورشکستگی و توقف را داشته باشد طبیعتا اداره اموال او با اداره تصفیه است و خود نقش چندانی در دادرسی نخواهد داشت و البته در فرض توقف خسارت تاخیر تادیه هم به مشا تعلق نخواهد گرفت.

ﺳﻪشنبه, 23 شهریور,1400

قاسم

سلام مبلغ ۵ میلیون سال ۸۲ از کسی میخاستم که تاریخ چک هم همان سال ۸۲ هست .ولی من سال ۱۴۰۰ برگشتش زدم .برای خسارت تاخیر تادیه چه باید کنم ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
اصل چک را به همراه خسارت تاخیر تادیه از محکمه بخواهید.قاعدتاً باید از تاریخ چک خسارت تاخیر تادیه نیز برای شما محاسبه شود چون چک وسیله پرداخت است و نه وسیله تامین اعتبار و تاریخ مندرج در چک، تاریخ انجام تعهد محسوب می شود (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) .توجه داشته باشید که واژه "مطالبه" مذکور در ماده قانونی مورد اشاره مربوط به موردی است که پرداخت دین فاقد مدت معین است.

ﺳﻪشنبه, 23 شهریور,1400

حمیدرضا قربانی مطلق

سلام یک فقره چک به مبلغ 38میلیون بتاریخ 30مرداد98و 10میلیون سفته با تاریخ سر رسید10مهر ماه 98از طرف مقابل دارم لطفا تاخیر و تادیه این چقدر میشه چون پیغام داده توافق کنیم ولی با تاخیر و تادیه روز ممنون میشم اگه لطف کنید حساب کنید


پاسخ وکیل:
با سلام
برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه جدول شاخص تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی را از اینترنت (مشخصاً سایت بانک مرکزی) استخراج نموده و خود محاسبه کنید.این کار پیچیده ای نیست.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.