تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 09 اردیبهشت 1399
دادخواست مطالبه وجه - رای مطالبه طلب

 دادخواست مطالبه وجه - رای مطالبه طلب

منظور از عنوان مطالبه وجه و مطالبه طلب به طور خاص مطالبه وجه نقد و پول رایج است (ریال یا تومان).البته در معنای عام تر این دعوا شامل مطالبه هر نوع مال کلی (در مقابل مال عینی و قیمی) که دارای امثال و اعوان متعدد و متکثر است نیز می شود.در هر فرضی که کسی بابت پول یا طلب یا یک مال کلی و مثلی از دیگری طلبکار باشد می تواند با طرح دعوای مطالبه طلب یا مطالبه وجه مال مورد ادعای خود را مطالبه نماید.این دعوا از جمله دعاوی مالی بوده و حسب مورد با توجه به میزان و ارزش خواسته در دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد.از جهت صلاحیت محلی هم برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب دادگاه اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2163

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه و طلب

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت

شهرستان

بخش

دهستان

منطقه

خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی

     خواهان

 

 

 

 

 

 

    خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

خواسته یا موضوع و بهای آن

  مطالبه وجه به مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال (معادل 505,000,000)

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک)

 1- تصویر مصدق چک رمزدار به حساب خوانده

 2- اصل وکالتنامه دادگستری

    شرح دادخواست                              ریاست محترم دادگاه های عمومی شهرستان تهران

 با سلام و تقدیم احترام، به استحضار عالی می رسانم؛ موکل در تاریخ 88/06/22 مبلغ خواسته را جهت سرمایه گذاری به حساب خوانده   مطابق چک رمزدار شماره ....... به تاریخ 88/06/22 واریز نموده است. پس از مدتی مشخص می شود که خوانده محترم مبلغ مذکور را   در جهت دیگری سرمایه گذاری نموده و پس از مراجعه موکل، جهت استرداد طلب خود، از بازپرداخت وجه به موکل امتناع می نماید. با   عنایت به مراتب فوق، موارد ذیل از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست:

 1- صدور حکم مبنی بر پرداخت طلب موکل، از سوی خوانده.

 2- پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله.

 3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا تاریخ پرداخت.

 

    محل امضاء – مهر – اثر انگشت

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

 

 

توجه1) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضایی به صورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه2) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

 

 

نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه و طلب

پرونده کلاسه : ........    شعبه : 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران     دادنامه شماره : .....

خواهان ها : 1- خانم ......... به نشانی ......

                 2- آقای ......... به نشانی ..... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

                 3- آقای ........ به نشانی .............

خوانده :     1- خانم ........ به نشانی ..............

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه مطالبه وجه (طلب) :

در خصوص دادخواست آقای .......... و خانم ........... به وکالت از آقای ........... به خواسته مطالبه وجه مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال و خسارات قانونی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اول در دادگاه حاضر و اظهار می نماید موکل مبلغ فوق را جهت سرمایه گذاری و به موجب یک فقره چک رمزدار بین بانکی از بانک مسکن کد 1164 از طریق فیش درخواست به شماره ......... مورخ 88/06/22 و چک شماره سریال .......... بانک مذکور از حساب خود به شماره .......... برداشت و تحویل خوانده نموده  و او آن را از بانک محال علیه اقتصاد نوین میدان ونک وصول نمود ولی تاکنون نسبت به بازپرداخت آن اقدام نکرد و  تقاضای صدور حکم کرده است. خوانده جهت شرکت در جلسه دادرسی دعوت؛ پاسخی ارسال نگردید. دادگاه با توجه به وجود اصل فیش مذکور در ید خواهان و عدم دفاع خوانده دعوی را ثابت دانسته به استناد ماده 265 قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت مبلغ 10,105,000 ریال هزینه دادرسی و نیز به پرداخت مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 89/09/22 لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم است رای صادره با توجه به ابلاغ واقعی حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

 

 

مطالب مرتبط با مطالبه وجه و طلب :

1- مطالبه وجه چک و توقیف اموال و تامین خواسته

2- دادخواست مطالبه وجه چک توسط وکیل چک

3- مطالبه وجه و طلب، نمونه رای و دادخواست - وکیل حقوقی

4- مطالبه وجه و طلب نمونه رای و دادخواست و نکات مهم


 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.