تاریخ انتشار: یکشنبه 06 بهمن 1398
رای دادگاه دعوای خلع ید از ملک مشاع

 رای دادگاه دعوای خلع ید از ملک مشاع

امتیاز: Article Rating

نمونه دادخواست خلع ید از ملک مشاع

خواهان :  .................

خوانده  :  .................

وکیل :   مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

خلع ید ملک مشاعی به مشخصات شرح دادخواست و نشانی خواندگان مقوم به 51,000,000 ریال و اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از تاریخ فوت تا زمان اجرای حکم مقوم به 51,000,000 ریال و خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دارسی

دلایل و منضمات :

دادخواست

1- گواهی مصدق حصر وراثت

2- تصویر مصدق سند مالکیت ملک مورثی

3- تصویر مصدق قیم نامه

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراماً به استحضار می رساند با عنایت به اینکه آقای ............. درتاریخ 85/3/10 فوت نموده است و دارایی ایشان یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ......... فرعی از .......... الی ......... و ..... اصلی مفروز و مجزی شده اند از ....... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران و با استناد به گواهی انحصار وراثت ضم دادخواست ملک مسکونی بین ورثه ایشان مشترک می باشد و نیز ملک مشترک در تصرف خواندگان می باشد. در حال حاضر موکلین تقاضای خلع ید از ملک مشاعی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت مورث تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی خواستارند لذا از حضرتعالی تقاضای صدور حکم مقتضی را دارند.

آدرس ملک: ........................................................................

 

رای دادگاه خلع ید از ملک مشاع

خواهان ها:

1- خانم ..........

2- خانم.......... با وکالت ......... به نشانی .................

خواندگان :

1- خانم ..........

2- خانم ........... به نشانی .................

3- نماینده دادستان در امور محجورین به نشانی پل کریم خان زند خ ایرانشهر پلاک 219 ناحیه 25 ویژه امور سرپرستی

خواسته ها:

1- مطالبه اجرت المثل    

2- خلع ید

رای دادگاه:  در خصوص دعوی خانم ها ....... و ........ با وکالت ......... به طرفیت خانم ........ و ....... با قیمومیت خانم ......... و نماینده دادستان در امور محجورین به خواسته خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی ............. و .... اصلی مفروز و مجزی شده از ....... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران به نشانی ............... و مطالبه خسارات دادرسی به این توضیح که به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن پلاک ثبتی موضوع دعوی در تملک قانونی مرحوم ............ قرار داشته مورث طرفین حسب گواهی حصر وراثت صادره از شعبه 180 دادگاه محترم عمومی تهران در تاریخ 85/3/10 در گذشته و تصرف خواندگان در محل به دلالت نظریه کارشناس تامین دلیل به شرح پیوست سابقه محرز است و دلیلی بر وجود رابطه حقوقی و قراردادی فیمابین که مجوز تداوم تصرفات خواندگان باشد ارائه نگردیده، توقیف و بازداشت ملک مانع از رسیدگی به دعوی خلع ید نیست.

نظر به اینکه دعوی مطالبه اجرت المثل به موجب صورتجلسه مورخ 91/7/2 مسترد گردیده لذا دادگاه مستندا به بند ب ذیل ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اما در خصوص دعوی خلع ید دادگاه با احراز مالکیت مشاعی متداعیین و زوال اذن خواهان ها و صدق عنوان عدوانی بر تصرفات خواهان ها پس از آن دعوی را وارد تشخیص و به استناد ماده 308 و 311 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان خانم ها ..... و ........(با قیمومیت ........) به خلع ید از پلاک ثبتی موصوف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران

 

  • جهت مشاوره و اخذ راهنمایی از وکلای با تجربه و متخصص  دعاوی ملکی دفتر وکالت ما اینجا کلیک کنید.
  • جهت اطلاع و آگاهی از مقررات افراز املاک مشاع،تقسیم مال مشترک اینجا کلیک کنید.


مطالعه مطالب مرتبط:

1- خلع ید از املاک و بیرون کردن متصرف غیرقانونی

2- درخواست افراز املاک مشاع

3- الزام به تنظیم سند رسمی، نکات مهم نمونه دادخواست(1)

4- دستور تخلیه فوری، نمونه دادخواست و رأی (2)

5- راههای تخلیه فوری ملک و دادخواست تخلیه(1)

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.