تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 05 فروردین 1399
مطالبه اجور معوقه (اجاره های عقب افتاده)

 مطالبه اجور معوقه (اجاره های عقب افتاده)

منظور از اجور معوقه همان اجاره بهای عقب افتاده یا پرداخت نشده است.در واقع مجموع مبالغ اجاره بهایی است که از سوی مستاجر در زمان انتفاع وی از ملک و تصرف ملک توسط او،پرداخت نشده است. 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1069

نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

مرجع رسیدگی کننده : شعبه 123 دادگاه عمومي تهران
خواهان : آقاي احمد .... فرزند علي اصغر  -  شغل  بيكار -  به نشاني : .....
خوانده : آقاي ابوالفضل ....... -  فرزند عباس -  شغل .......  به آدرس فوق
خواسته :

1- صدور حكم تخليه يك مغازه جز پلاك ثبتي 7377/4418   

2- اجورمعوقه ماهيانه 1/500/000 ريال از تاريخ 95/10/26الي تاريخ تقديم دادخواست  103/800/000 ريال

3- هزينه هاي  دادرسي
دلائل و منضمات دادخواست :

1- فتوكپي مصدق اجاره نامه 

2- معاینه وتحقیق محلی 

3- شهادت شهود

شرح دادخواست مطالبه اجور معوقه :
رياست محترم دادگاه عمومي تهران

احتراما" معروض مي دارد خوانده فوق كه طبق قرارداد منضم به عنوان اجاره متصرف مغازه اينجانب گرديده و مشغول به كار تعويض روغني است كه در اين مدت تا به  حال ديناري مال الاجاره پرداخت نكرده  

و در اين خصوص مراجعات مكرري داشته با عنايت به مدارك موجود بنده بيكار و همسرم بيمار و تحت پوشش كميته امداد هستم و در عسر و حرج به سر برده لذا نياز فوري و مبرم به مغازه دارم و خوانده ممتنع از تخليه مغازه ام مي باشد.
به دستور معاونت محترم ارحاع دستور ثبت رایانه و سپس پرونده به شعبه 123 مجتمع قضایی شهید باهنر ارسال گردید.مدیر دفتر پس از ثبت به کلاسه 83/421 به نظر ریاست محترم شعبه رسانده , ریاست محترم دادگاه پس از ملاحظه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین دعوا را صادر فرمودند.

 

 

توضيحاتی در خصوص پرونده مطالبه اجور معوقه : 

در وقت مقرر به استناد ماده 69 آئين دادرسي مدني جهت ابلاغ وقت دادرسي اخطاريه اي مبني بر حضور خواهان صادر گرديد كه به علت عدم حضور وي در محل اخطاريه فوق به  همسرخواهان خانم  كبري.......... ابلاغ گرديد.
در وقت مقرر طبق ماده 70 آئين دادرسي مدني به علت عدم حضور خوانده در محل اخطاريه اي مبني بر ابلاغ وقت دادرسي در محل اقامت خوانده الصاق گرديد.

 

صورتجلسه دادگاه مطالبه اجور معوقه :

به تاريخ 1395/8/4در وقت مقرر شعبه 123 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاكنندگان ذيل تشكيل است . پرونده حكايت از ابلاغ اخطاريه به طرفين دارد .خواهان مدعي است خواسته بشرح دادخواست تقديمي است .
خوانده اعلام مي دارد ، دادخواست خواهان را قبول ندارم . كليه اجاره ها را پراخت نموده ام ظرف مدت 24 ساعت كليه مدارك را تقديم مي نمايم اجاره نامه اي از مالك ندارم .صاحب قبلي ملك آقاي محمود تقوي و مستاجر حسن ...... بوده كه بنده سرقفلي مغازه را خريدم در حال حاضر نيز كليه اجاره ها را پرداخت نموده ام و بدهي ندارم
لازم به ذكر است  كه خوانده دعوي به دستور دادگاه قبل از صدور راي فتوكپي كليه رسيدهاي اجاره را به دادگاه ارائه نمود.

 

رای دادگاه در خصوص مطالبه اجور معوقه :

در خصوص دعوي خواهان آقاي احمد .......  فرزند علي اصغر بطرفيت آقاي ابولفضل ...... بخواسته تخليه يك باب مغازه بلحاظ عدم پرداخت اجاره و همچنين مطالبه اجور معوقه با احتساب هزينه دادرسي ، نظر به دفاعيات خوانده به شرح صورتجلسه دادرسي و مدارك ارائه شده از جمله فتوكپي مصدق يازده فقره رسيد بانكي و رسيد عادي تطبيق شده كه دلالت بر توديع اجاره ماهيانه در صندوق دادگستر ي بعنوان سپرده توديع نموده است دعوي خوانده در مورد تخليه و اجور معوقه غير وارد مي باشد و حكم به بطلان آن صادر و اعلام مي گردد. راي صادره حضوري و غير قطعي و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه استان تهران مي باشد .


نظر نهایی در خصوص مطالبه اجاره های عقب افتاده :

به نظر بنده خواهان فوق الاشاره عدم توفيق خواهان در دادگاه , ناآگاهي از قانون و عدم دلايل كافي مي باشد كه اين امر باعث طرح دعوي واهي و اطاله دادرسي و نير هدر دادن وقت دادگاه مي باشد پيشنهاد مي كنم اشخاصي كه قصد طرح دعوي در دادگاه را دارند ابتدائا" مي بايست با يك وكيل و يا مشاور حقوقي مشورت نمايند و اگر وكيل دعوي را قابل طرح در دادگاه دانست با راهنمايي خود باعث احقاق حقوق خواهان گردد. و با امضاي ذيل دادخواست خواهان باعث اطاله دارسي و هدر دادن وقت دادگاه از طرف طرفين دعوي نگردد..

 

 


مطالبه مطالب مرتبط:

1- مطالبه اجور معوقه

2- تحویل ملک به مالک توسط مستاجر و تامین دلیل

3- راههای تخلیه فوری ملک و درخواست تخلیه دستور تخلیه

4- الزام به تنظیم سند رسمی، نکات مهم نمونه دادخواست

5- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.