تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 تیر 1396

 عزل وکیل - تاثیر عزل وکیل دادگستری

امتیاز: Article Rating

عزل وکیل وکیل دادگستری 

رأی شماره185: عزل وکیل و خبر عزل او

اقدامات وکیل پس از عزل و قبل از اطلاع از آن موثر است.
به تاریخ: 3/5/72

شماره دادنامه:448-4/5/72

مرجع رسیدگی: شعبه 25 دادگاه حقوقی یک تهران

خواهان: علی اکبر

خوانده: عباس

گردشکار: 1- خواسته علی علیه آقای عباس که در دادخواست تسلیمی وی به دادگاه حقوقی دو تهران ثبت شده تحت شماره 12578-25/5/1366 انعکاس یافته اعلام بی اعتباری صلحنامه رسمی 133834-18/5/1365 می باشد.مشارالیه در توجیه خواسته خویش توضیح داده(بطور خلاصه) که اولا در وکالتنامه 15496-6/11/1349 به برادرش آقای عباس وکالت داده تا بتواند حقوق متعلق به وی در چاه آب حقر شده براساس پروانه 25/16167-1/10/13488 را به هرکس از جمله خودش و با قید و شرط صلح نماید.حال آنکه در صلحانه رسمی 133834-18/5/1365 مورد صلح عبارت بوده از حقوق متعلق به وی از چاه آب حفر شده براساس پروانه شماره 250/5284/7154-1/4/1348 که بدیهی است آقای عباس در این مورد وکالتی نداشته است.ثانیا صلحنامه رسمی مزبور بعد از اعلام عزل وکیل بوده و نامه تسلیمی به اداره ثبت رباط کریم ژاندارمری رباط کریم دلالت برآن دارد.

2- دادگاه حقوقی دو تهران در رسیدگی ماهیتی به دعوی آقای عباس را از طریق نشر آگهی دعوت که وی در جلسات دادرسی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال نداشته و طبعاً دفاعی در مقابل دعوی صورت نگرفته است اما دادگاه رأسا پس از استعلام از دفتر خانه های مربوطه مبنی براینکه آیا اعتبار وکالتنامه و صلحانه رسمی مستند دعوی به قوت خود باقی است یا نه نهایتاً بموجب دادنامه 520-29/5/1369 قرار رد دعوی را صادر نموده است.دادگاه اجمالا استدلال کرده که اولا مراتب اعتبار صلحنامه رسمی133834-18/5/1365 از جانب دفترخانه تنظیم کننده آن تأثیر شده ثانیا عزل وکیل در 5/6/1365 و بموجب سند رسمی 70716-1/6/1365 صورت گرفته که موخر بر تنظیم صلحنامه رسمی 133834 و ابلاغ مراتب عزل به وی انجام پذیرفته است و لذا اثری در اعتبار صلحنامه رسمی ندارد.

3- آقای علی اکبر محکوم علیه از رأی صادره تجدید نظرخواهی نموده که پرونده امر به این شعبه ارجاع و تحت رسیدگی واقع شده است.دادگاه استعلام از سازمان آب منطقه ای تهران را در مورد پروانه های 2/16167-1/10/1348 و250/5284/7154-1/4/1348 که در وکالتنامه رسمی و صلحنامه رسمی بدانها اشاره شده مقتضی دانسته است تا با یکدیگر تطبیق نماید سازمان مزبور پاسخ 441/5767-21/6/1371 را ارسال داشته که ضمیمه آن فتوکپی پروانه بهره برداری از چاه بشماره 25/6862/16167-1/10/1348 می باشد.در ذیل پروانه مزبور اشاره شده که پروانه تجدیدی متن بموجب درخواست مورخ 22/7/1348 متقاضی و گزارش مورخ 15/9/1348 کارشناس صادر و پروانه شماره 250/5284/7154-1/4/1348از درجه اعتبار ساقط است.

4- در جریان دعوی(در این مرحله) آقای عباس بعنوان تجدیدنظر خوانده لایحه ای داده که بشماره 1649-3/5/1372 ثبت شده و در جلسه دادرسی نیز حاضر شده و اجمالا دفاع نموده که دعوی قابلیت پذیرش را ندارد.زیرا اولا شماره پروانه چاه آبی که در صلحنامه ذکر شده همان است که در پرونده جدید نیز بدان اشاره گریده ثانیا صلحنامه 133834 در زمانی تنظیم شده که اعتبار وکالتنامه رسمی 15496 باقی بوده و گواهی دفترخانه تنظیم کننده آن نیز دلالت برآن دارد.

5- دادگاه از بررسی محتویات پرونده خصوصا اظهارات اصحاب دعوی و نیز اسناد رسمی تنظیمی و همچنین پروانه بهره برداری از چاه آب به نتایج زیر دست می یابد.

الف- به دلالت عبارات مندرج در قسمت پایانی پروانه بهره برداری از چاه بشماره250/16167-2/10/1348 با صدور پروانه مزبور پروانه قیل که بشماره 250/5284/7154-1/4/1348بوده از درجه اعتبار ساقط شده و در نظر دادگاه این به معنای آن است که شماره پروانه چاه آب مورد نظر در صلحنامه رسمی مربوط به همان چاهی است که شماره پروانه آن بعداً به 250/16167-1/10/1348تغییر یافته است.

ب- هر چند اوراق ارائه شده از جانب تجدید نظر خواه از جمله فتوکپی نامه 1990-13/6/1365 ثبت رباط کریم شهریار به پاسگاه ژاندارمری آن محل حکایت از مراجعه تجدید نظرخواه به مرجع مزبور برای عزل وکیل خود یعنی آقای عباس دارد اما در نظر دادگاه صرف این اقدام تجدیدنظرخواه کافی بر زائل شدن سمت آقای عباس به عنوان وکیل نمی تواند باشد زیرا علاوه براینکه عزل وکیل مزبور رسماً به موجب سند 70716-1/6/1365 و بعد از اقدام وکیل به مورد وکالت و تنظیم صلحنامه رسمی 133834 صورت گرفته اساسا مطابق ماده 680 قانون مدنی مادام که خبر عزل وکیل به وی و اصل نشده تمام اموری که مشارالیه در حدود وکالت خود انجام بدهد نسبت به موکل نافذ است.بنابراین برفرض هم که مراتب عزل وکیل در 14/5/1365 (چهار روز قبل  از تنظیم صلحنامه رسمی) به ثبت رباط کریم شهریار اعلام شده باشد مؤثر در مقام نبوده و موجب بی اعتباری صلحنامه تنظیمی نیست.

ج- هرچند دادنامه 520-29/5/1369 صادره از شعبه 71 دادگاه حقوقی دوتهران از جهت استناد به تائید یه های صادره از دفترخانه های تنظیم کننده اسناد رسمی راجع به صلحنامه رسمی و همچنین از جهت صدور قرار به جای انشای حکم متضمن ایراداتی است اما نتیجه ای که دادگاه نهایتاً بدان دست یافته صحیح است.اینکه با توجه به مراتب فوق از آنجا که دادگاه رسیدگیهای انجام شده را کافی برای صدور رأی تشخیص می دهد لذا به صدور آن بشرح آتی مبادرت می ورزد.

رأی دادگاه

دادنامه520-29/5/1369صادره از شعبه 71 دادگاه حقوقی دو تهران صرفاً از حیث نتیجه آن تائید و استوار می شود.رای صادره حضوری و قطعی است.

 

مطالب مرتبط با عزل وکیل:

1-

2- 

 

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
کلید واژه‌ها
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.