تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 دی 1398
شکایت الزام به تمکین و آثار آن، وکیل خانواده

 شکایت الزام به تمکین و آثار آن، وکیل خانواده

امتیاز: Article Rating

نمونه رای دادگاه الزام به تمکین 

خواهان : آقای ............ با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده : خانم ............. مجهول المکان

خواسته : الزام به تمکین

مرجع رسیدگی : دادگاه خانواده

رای دادگاه :

در خصوص دعوی آقای ....... به وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خانم ............ به خواسته الزام خوانده به تمکین بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر دائمی موکل است ولی با وصف مهیا بودن شرایط تمکین از تمکین امتناع می نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم و خوانده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حضور نیافته و هیچ گونه دفاعی در مقابل دعوی خواهان که موجب رد دعوی خواهان باشد ارائه ننموده است لذا دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت و استقرار کنونی آن میان مشارالیها و تکلیف زوجه به تمکین از همسر دایمی خویش دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1102 – 1108 – 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین نسبت به خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

 


مطالعه مطالب مرتبط : 

1- نمونه دادخواست و رای دادگاه خانواده الزام به تمکین

2-  نمونه دادخواست و نکات مهم الزام به تمکین

3- مطالبه نفقه زوجه نکات مهم رای دادگاه

4- شکایت الزام به تمکین وکیل دعاوی خانواده

5- استرداد جهیزیه، شرایط مدارک و مراحل

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
کلید واژه‌ها
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.