تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 01 مهر 1399
روشهای توقیف اموال شوهر بابت مهریه وکیل مهریه

 روشهای توقیف اموال شوهر بابت مهریه وکیل مهریه

در مطالبه مهریه توسط زوجه (زن) مانند هر دعوای حقوقی دیگر این امکان وجود دارد که خواهان قبل از مطالبه طلب یا هم زمان با آن میتواند همراه با مطالبه اصل طلب تقاضای توقیف اموال بدهکار بنماید. در دعوای مطالبه مهریه زن خواهان بوده و شوهر خوانده و بدهکار است و زن میتواند هم زمان با مطالبه مهریه خود تقاضای توقیف اموال منقول و غیر منقول شوهر را بنماید.

امتیاز: Article Rating

اموال قابل توقیف بابت مهریه (توقیف اموال شوهر بابت مهریه):

1- آپارتمان، زمین، مغازه، و به طور کلی هر نوع ملک و مال غیر منقول 

2-  خودرو یا هر نوع وسیله نقلیه         

3- کلیه حسابها و سپرده های بانکی 

4- سهام شرکتها و اوراق بهادرار 

5- اموال موجود نزد شخص ثالث متعلق به بدهکار 

نکته مهم : در حال حاضر به موجب بخشنامه قوه قضایی امکان مطالبه مهریه از طریق دادگاه در بسیاری از شهرها ابتداء وجود ندارد و متقاضی مهریه باید از دفترخانه ازدواج درخواست صدور اجرائیه کند و در اداره اجرای ثبت درخواست خود را پیگیری نموده و شوهر را ممنوع الخروج نموده یا اموال وی را توقیف کند.

 

 

 

نمونه دادخواست توقیف اموال و تامین خواسته مهریه: 

خواهان : زوجه

خوانده : زوج

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن : صدور قرار تامین خواسته راجع به یکصد عدد سکه از مهریه موکل به ارزش پنجاه میلیون تومان (معادل 500,000,000).

دلایل و منضمات :

دادخواست

1- تصویر مصدق فتوکپی شناسنامه موکل

2- تصویر مصذق عقدنامه

شرح دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال                                           

 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل (خانم ............) در تاریخ 90/1/18 به موجب سند ازدواج رسمی پیوست، به عقد ازدواج دائمی آقای ......... درآمده اند. مهریه ایشان طبق سند ازدواج عبارت است از 250 عدد سکه تمام بهار آزادی که بدینوسیله تقاضای صدور قرار تامین و توقیف خواسته در مورد یکصد عدد سکه از مهریه موکل مقوم به پنجاه میلیون تومان (معادل 500,000,000 ریال) را دارم.

 

 

رای دادگاه مطالبه مهریه و توقیف اموال :

پرونده کلاسه ................. شعبه 202 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره .....................       

خواهان: خانم ............. با وکالت ............ به نشانی ...................

خوانده: آقای ............. به نشانی .................

خواسته:  تامین خواسته

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

قرار دادگاه: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ 500,000,000 ریال از اموال بلامعارض خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه 202 دادگاه خانواده تهران

 

 

سوالات متداول در خصوص توقیف اموال بابت مهریه


سوال حقوقی - هزینه های اجرای قرار تامین و توقیف

سلام..خودرو زوج بابت تامین خواسته مطالبه مهریه زوجه به مدت 4 ماه در پارکینگ توقیف است.هزینه پارکینگ به عهده چه کسی است؟
ممنون

پاسخ  :

هزینه پارکینگ به عهده بدهکار یعنی زوج است. به طور کلی همه هزینه های دادرسی به عهده محکوم علیه یا بدهکار است. فرقی نمیکند. در تمام دعاوی حقوقی از جمله دعوای مطالبه مهریه.

 


سوال حقوقی - توقیف اموال بابت مهریه از طریق اجرای ثبت

همسر بنده از طریق ثبت اسناد و املاک برای مهریه خود که ۵۰۰ عدد سکه است اقدام نموده است. تنها دارایی بنده یک حقوق کارگری و یک واحد آپارتمانی ۸۰ متری با وام مهر مسکن است. به تازگی متوجه شدم که علاوه بر کسر یک چهارم از حقوق بنده در آینده، سند ملک بنده نزد ثبت بازداشت شده است. یعنی بعد از استعلام از ثبت متوجه شدم که ابتدا همسرم مازاد مبلغ در رهن بانک را بازداشت کرده و حالا با واریز ۱۷ میلیون باقی مانده وام مسکن در صندوق ثبت، از طریق ثبت با بانک تسویه شده است و حالا کل ملک بنده بازداشت است و به اصطلاح فک رهن شده و اداره ثبت حتی این موارد بازداشت را به بنده اطلاع نداده است و خودم اتفاقی متوجه شدم و حتی ارزیابی هم انجام داده اند و حدود ۱۰۰ میلیون قیمت گذاری شده. رییس ثبت می گوید اولا چون منزل شما در رهن بانک بوده و با مشارکت بانک خریداری شده است مستثنیات دین نیست و ثانیا به استناد ماده ۳۷ قابل توقیف است. ماده ۳۷:در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد،بستانکار بازداشت کننده مازاد میتواند تمام دیون و هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را بنماید.در این صورت از توقیف ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می رسد.
مگر این منزل مسکونی که بنده ۳ سال مستاجر آن بودم و در ادامه به پیشنهاد صاحب خانه خریداری کردم و وام آن به نام بنده شد و اقساط را سر وقت پرداخت میکردم و در طول ۵ سال زندگی مشترک تنها سرپناه بوده است و تمام وسایل زندگی خودم و همسرم که تمکین نمی کند در آن قرار دارد مستثنیات دین نیست؟ یعنی با این شرایط واقعا این ملک قابل توقیف است؟ البته به خاطر اعتراض بنده فعلا عملیات متوقف شده تا رییس ثبت به صورت کتبی پاسخ دهند و به هیئت نظارت شکایت کنیم.

پاسخ  :

طبق قانون یک منزل مسکونی جزء مستثنیات دین هست. اگر اداره ثبت آن را جزء مستثنیات دین نمی داند می توانید جهت رفع توقیف و ابطال اجراییه از طریق طرح دادخواست در دادگاه اقدام کنید.

تنها راه ابطال عملیات اجرایی و جلوگیری از ادامه جریان اجرایی درخواست ابطال اجرایی در اداره ثبت است.

 


سوال حقوقی توقیف سرقفلی به جای مهریه

اگر سرقفلی ملک تجاری فروخته شود آیا زن می تواند برای مهریه پس از فروش توقیف کند یا نه ضمنا حدود 5 سال است که ازهمسرم جدا شده ام و طبق رای دادگاه مهریه ایشان پرداخت می شود.

پاسخ :

تاریخ فروش سرقفلی و شکایت احتمالی خانم در خصوص مهریه نباید بهم نزدیک باشد در غیر اینصورت به عنوان معامله صوری به قصد فرار از دین تمام نقل و انتقالات سرقفلی به حالت قبل بر می گردد و خانم به حکم دادگاه می تواند سرقفلی را به عنوان مهریه توقیف کند.

 


 سوال حقوقی - امکان توقیف حقوق و پاداش آخر سال بابت مهریه

آیا عیدی و پاداش اخر سال مرد جزء دارایی او میباشد که زن بابت مهریه پس از تقسیط مهریه بتواند توقیف کند؟

پاسخ :

بله این مورد هم جزو اموال محسوب شده و قابل توقیف است.

 


سوال حقوقی -  مطالبه مهریه در دوران عقد

سلام همسر بنده درخواست مهریه کرده است و در دوران عقد هستیم و باکره است. فقط یک ماشین پراید نو بصورت اقساطی از سایپا خریداری کرده ام سند ماشین به نام بنده و در رهن شرکت سایپا است چند ماه دیگر قسط های ماشین تمام می شود تمام اقساط را پدرم پرداخت کرده است و فیش بانکی واریز اقساط هم به نام و از کارت ایشان است پدرم این ماشین را به عنوان هدیه برای بنده خریده است.
آیا همسرم می تواند ماشین بنده را نیز در مهریه خود مطالبه کند؟راهی وجود دارد که ماشین را به پدرم بدهم چون ایشان اقساط آن را میدهد؟

پاسخ :

چون ماشين در رهن شركت سايپا می باشد، خانم نمي تواند خودرو را به عنوان مهریه توقيف كند.شما به پدرتان وكالت بدهيد كه بعد از اینکه خودرو از رهن بانک خارج شد سند به نام پدرتان زده شود. 

 


سوال حقوقی - مطالبه مهریه

شوهر من یک آپارتمان سه طبقه دارد ایا ایشان برای اینکه مهریه من رو ندهد میتواند اموال رو به اسم بچه ها بکند (یک دختر ده ساله و یک پسر پنج ساله ) در صورتی که به نام بچه هاکند بعد از گذشت زمان میتواند اموال را به اسم خودش برگرداند؟

پاسخ :

اگر پس از درخواست مهریه از جانب شما این کار را انجام دهد معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود. اینکه بتواند اموال را برگرداند بسته به آن است که تحت چه عنوانی و با چه شرایطی اموال را منتقل کرده باشد.

 


سوال حقوقی - توقیف اموال

آیا بعد از فروش و اتمام معامله، زن می تواند مال فروخته شده را بابت مهریه توقیف کند. حدودا 4 سال است که طلاق گرفتم و مهریه اش را طبق رای دادگاه پرداخت می کنم. و اینکه اگر توقیف می شود خریدار باید چکار کند چون موقع خرید هیچ مشکلی نداشته بود.

پاسخ :

اگر سند ثبت شده باشد نمي توانند به عنوان مهریه توقیف نمایند. اگر ثبت نشده باشد امکان توقيف دارد. 

 


مطالب مرتبط با مطالبه مهریه و توقیف اموال : 

1- تقویم مهریه به نرخ روز

2- مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه

3- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

4- فهرست دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده

5- چگونه یک وکیل خوب و مجرب برای طلاق و خانواده انتخاب کنم؟

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.