تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1398
پرونده مطالبه مهریه و توصیه های یک وکیل متخصص مهریه

 پرونده مطالبه مهریه و توصیه های یک وکیل متخصص مهریه

مطالبه مهریه در عین سادگی جهت ضرورت موفقیت و حصول نتیجه، نکات و ضروریاتی دارد که مشورت با وکیل متخصص مهریه و دعاوی خانواده را اجتناب ناپذیر مینماید. مثلا توقیف اموال و داراییهای شوهر و خوانده دعوا به موقع و قبل از اینکه وی از اقدامات زوجه و زن مطلع شود، وصول مهریه و موفقیت در دعوا را یک گام مهم به موفقیت نزدیک میکند. از همین رو شدیدا توصیه میشود که طرح این دعوا را به یک وکیل متخصص مهریه و دعاوی خانواده سپرده و یا در صورت عدم امکان انتخاب وکیل بدلیل محدودیتهای مالی، در جریان دعوا به و طی مراحل مطالبه مهریه، با یک وکیل باتجربه مشورت نمایید. همچنین میتوانید جهت اطلاع و آگاهی و ایجاد ذهنیت واقعی، مطالب سایت ما را در مورد مشکل حقوقی خود مطالعه نمایید.

امتیاز: Article Rating

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

خواهان : ........ فرزند .......... سن ....... شغل : آزاد   به نشانی: تهران

خوانده :  ......... فرزند  ......... سن .......  شغل : آزاد  به نشانی: تهران

وکیل یا نماینده قانونی: مسعود محمدی : تهران میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

خواسته موضوع و بهای آن: مطالبه مهریه

به تعداد یکصدوچهارده عدد سکه تمام بهار آزادی به نرخ روز

دلایل ومنضمات داخواست(مدارک):

1- فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی 

2- فتوکپی مصدق سند ازدواج 

3- وکالتنامه

شرح دادخواست مطالبه مهریه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل وخوانده به موجب عقد نامه ....... مورخ .... به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. موکل از مهریه موجود در سند نکاحیه یکصد و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی را که بر ذمه زوج عند المطالبه می باشد، تقاضا می نماید. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم از آن مقام محترم مورد استدعاست.

 

نمونه رای مطالبه مهریه

به تاریخ: 1391 کلاسه پرونده…..  شماره دادنامه: …

مرجع رسیدگی : شعبه….  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی خانواده

خواهان : خانم م ...... با وکالت آقای مسعود محمدی  به نشانی: میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها
خوانده : آقای الف ....... به نشانی: تهران

خواسته:

مطالبه مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم م .......... با وکالت آقایان مسعود محمدی بطرفیت آقای الف ........ فرزند: اکبر به تعداد 114 عدد سکه بهار آزادی کامل به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسی مقوم میباشد با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره  ......... صادره از دفتر ازدواج شماره ....... حوزه ثبتی تهران میباشد و وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز میباشد و خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاعی بعمل نیاورده است و دلیلی براینکه مهریه یاد شده را پرداخت کرده به دادگاه ارائه و ابراز ننموده و اینکه به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می شود هرگونه تصرفی را که بخواهد می تواند انجام دهد. 

دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستندا به ماده 1082 از قانون مدنی و مواد 198 و519 و522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 114 عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز با شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه دادرسی که به سبب هزینه دعوی خواهان وارد گردیده در حق خواهان و مبلغ ...... بابت حق الوکاله وکیل محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

 


مطالب مرتبط با وکیل متخصص مهریه :

1- آیا مهریه فقط تا 110 سکه قابل مطالبه است؟(2)

2- مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه

3- طلاق توافقی مطابق شرایط جدید

4- راه های اعتراض به رأی (واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی)

5- روش دفاع در دادگاه و جلسه رسیدگی و ایرادات دادرسی

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.