X
دادخواست و رای - تهیه مسکن علیحده، مستقل و مناسب

 دادخواست و رای - تهیه مسکن علیحده، مستقل و مناسب

در رابطه زن و شوهری ضرورت پرداخت نفقه از حقوق زن و از جمله تکالیف مرد است.همچنین متقابلاً تمکین از حقوق مرد و در زمره تکالیف زن است.در صورتی که زن تمکین نکند تکلیف مرد در خصوص پرداخت نفقه (البته پس از اثبات و صدور جواز از سوی دادگاه در قالب دعوای الزام به تمکین و اثبات نشوز ) منتفی است.زن نیز در مواقع و مواردی در صورت اثبات وجود وضعیت خاص می تواند تمکین ننموده ولی نفقه خود را دریافت نماید.و گاهی حتی فراتر از آن مرد را اجبار به تهیه مسکن مستقل یا مسکن مناسب برای زندگی جداگانه بنماید.ماده 1115 قانون مدنی در این خصوص می گوید ((اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت سکوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه به عهده شوهر خواهد بود)). البته با وجود این حکم نیز با توجه به تعارض عملی و اجرایی با امکان پرداخت نقدی نفقه خیلی امیدی به اجرایی حکم مندرج در این حکم کهنه و قدیمی و نیازمند اصلاح نباید داشت!!!!!

 

  |  
بازدید: 23569
  |  
امتیاز: Article Rating

دادخواست - تهیه مسکن مستقل و مناسب

خواهان : خانم معصومه ......

خوانده : آقای مهدی .......

خواسته : تقاضای الزام خوانده به تهیه و تامین مسکن جداگانه - علیحده

دلایل و منضمات : فتوکپی مصدق  عقدنامه

شرح دادخواست تهیه مسکن مستقل :

رییس محترم دادگاه خانواده

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب به موجب عقدنامه ازدواج شماره ... به تاریخ 92/03/22 به عقد دائم خوانده محترم آقای مهدی .... در آمدم و از تاریخ 92/09/21 تا تاریخ 94/09/08 در منزل پدر همسرم به همراه خانواده او زندگی می نمودم که مشکلاتی برایم به بار آورده و منجر به  اختلاف شدید و ایراد ضرب و جرح بنده گردیده است.مع هذا با توجه به اینکه وجود اینجانب با همسرم در یک منزل متضمن خوف ضرر جانی برایم دارد و امکان سکونت اینجانب در منزل پدر همسرم میسر نمی باشد بنابراین مستنداً به ماده 1115 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام نامبرده به تهیه و تعیین مسکن مستقل، مناسب و علیحده را دارم.

 

رای دادگاه بدوی - تهیه مسکن مستقل و مناسب

بتاریخ : ....       

پرونده کلاسه : ....       

شماره دادنامه : .....       

مرجع رسیدگی : شعبه ... دادگاه خانواده

خواهان : خانم معصومه ....

خوانده : آقای مهدی .....

خواسته : تهیه مسکن مستقل - مسکن علیحده

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مباردت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه

درباره دعوا و دادخواست خانم معصومه .... فرزند .... با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت آقای مهدی .... فرزند .... بخواسته تهیه مسکن مستقل با احراز روابط زوجیت زوجین فوق الذکر با استناد به سند ازدواج شماره .... تاریخ وقوع عقد نکاح دایم و ثبت آن 1382 شمسی تنظیمی در دفترخانه شماره ... با توجه به اظهارات خواهان زوجه و وکیل او دایر بر زندگی مشترک زوجین در یک اطاق فقط از ساختمان دو طبقه ای به مالکیت پدر زوج – خوانده بدون وجود هال، اطاق مهمانی و مشترک بودن بخشی از متعلقات مسکن موصوف با سایر ساکنین (برادر و همسر برادر زوج(خوانده)) و ادعای خوانده در قبال خواسته مذکور دایر بر اینکه خواهان با پدر بازدیدهایی که پیش از انجام عروسی وقوع عقد از مسکن موصوف دانسته و نیز مذاکرات فیمابین با شرایط مذکور موافق بوده است و معترض نبوده است و نظریه اظهارت خواهان و وکیل او دادنامه رای شماره ... مورخ 14/12/84 صادره از شعبه ... دادگاه کیفری موضوع محکومیت خوانده به پرداخت دیه به اتهام ضرب و جرح عمدی خواهان (زوجه) و سایرین نه حسب ادعای زوجه در گیری و منازعه واقعه بین والدین زوجین و زوجین ناشی از حضور و اقامت والدین زوج و برادران و خواهران زوج در مسکن و اقامتگاه مشترک بوده است که قسمتی بر صدور رای فوق الذکر و محکومیت آنان بر دیه شده است.النهایه دعوی و خواسته خواهان و وکیل او وارد تشخیص داده می شود و دادگاه خوانده (زوج) را به تهیه مسکن جداگانه مستقل و مناسب (مسکن علیحده) با شئون خواهان (زوجه) حسب عرف متداول برای زندگی مشترک دو نفر زوجین جوان بدون فرزند مشترک در حال حاضر ملزم و محکوم می نماید.رای صادره در مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظر خواهی است.

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر - تهیه مسکن مستقل و مناسب

بتاریخ : 95/04/26          

شماره دادنامه : ...         

کلاسه پرونده : .....     

مرجع رسیدگی : شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواه : آقای مهدی .......

تجدیدنظر خوانده : خانم معصومه .........

تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره ... مورخ ....صادره از شعبه ... دادگاه خانواده تهران

گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای مهدی ... نسبت به رای صادره از شعبه ... دادگاه محترم خانواده به شماره دادنامه .... مورخ .... موضوع پرونده کلاسه .... که بر اساس حکم به محکومیت مشارالیه به تهیه مسکن مستقل خانم معصومه ..... صادر شده است با عنایت به اینکه حسب تصویر مصدق سند رسمی نکاحیه به شماره .و اقاریر صریح معترض رابطه زوجیت طرفین مبنی بر عقد نکاح دائم محرز و محقق می باشد و با توجه به اینکه در جهت تادیه نفقه زوجه در حقوق خانواده تهیه مسکن  مناسب جزء تکالیف زوج می باشد بنابراین اساس رای مورد اعتراض منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته لکن عنوان مسکن مستقل  فاقد وجاهت بوده و دادگاه ضمن رد اعتراض  و با لحاظ ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 79 در امور مدنی با حذف کلمه مسکن مستقل و اصلاح آن به کلمه مسکن مناسب مستنداً به ماده 358 قانون مذکور با اصلاح موصوف رای معترض عنه را تایید می نماید.رای دادگاه قطعی است.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3 از 5 (10 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
بله، مطابق ماده 1115 قانون مدنی تحت شرایطی که در آن ماده آمده و در این مطلب به طور کامل شرح داده شده است، زن می تواند اجبار مرد به تهیه مسکن جداگانه یا مسکن مستقل یا مسکن علیحده را از دادگاه بخواهد.
بله، به طور کلی در هر موردی که زندگی جدای زن با جواز دادگاه باشد زن مستحق دریافت نفقه نیز هست و زندگی جدای او مصداق عدم تمکین عام و نشوز نیست.
هر گاه بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن بیم ضرر بدنی، مالی و شرافتی باشد می تواند تقاضای تهیه مسکن جداگانه بنماید.
با جستجوی عباراتی نظیر ((وکیل خوب برای دعاوی خانواده)) یا ((وکیل خوب برای دادگاه خانواده)) در سایت گوگل ومطالعه مطالب، مقالات و و دستنوشته های آن وکیل می توانید به میزان تخصص و تبحر و دانش وی پی ببرید.
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.