X

 بررسی راه ها و شرایط دادخواست طلاق به درخواست مرد

بررسی راه ها و شرایط دادخواست طلاق به درخواست مرد

طلاق به درخواست مرد یکی از راههای طلاق است ؛ به عبارت دیگر در فرضی که فقط زوج به تنهایی خواهان طلاق باشد و همسر وی (زوجه) تمایلی به همراهی در پروسه طلاق نداشته باشد به این طلاق که صرفاً با درخواست یک طرف و آن هم مرد انجام می شود طلاق به درخواست زوج گفته می شود.به این نوع طلاق با توجه به مخالفت زن و درخواست مرد به تنهایی ، طلاق رجعی هم گفته می شود؛ به این معنا که تا قبل از پایان عده امکان رجوع وجود دارد.مطابق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد میتواند با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و اینطور به نظر میرسد که طلاق به درخواست زوج دلیل نمیخواهد، هر چند که از ماده مذکور چنین برنمی آید. در هر حال طلاق به درخواست مرد پس از طی تشریفات و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه با مراجعه به دفترخانه طلاق قابل انجام است. با این وجود مرد برای جلوگیری از تحمیل یک مسئولیت حداکثری ، ضمن درخواست طلاق، باید مواردی را رعایت نماید .طلاق بسته به نحوه درخواست و فرد متقاضی انواعی دارد که آثار و احکام متفاوتی دارند.

  |  
بازدید: 27484
  |  
امتیاز: Article Rating

راه های طلاق از طرف مرد

 

درخواست طلاق از طرف مرد چگونه است؟

زوج در صورت تصمیم به طلاق به طور منطقی، باید ابتدا تصمیم خود را به هر نحو با زن در میان می گذارد ؛ اگر به هر دلیل زن در این تصمیم مرد را همراهی ننماید و راضی به طلاق نباشد مرد در صورت اصرار باید خود به تنهایی دادخواست طلاق داده وعلیه زن طرح دعوا نماید.

عنوان دادخواست طلاق به درخواست مرد یا طلاق رجعی است و مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه خانواده محل اقامت زن خواهد بود.البته با توجه به حکم مندرج در ماده   1005 قانون مدنی اقامتگاه زن همان اقامتگاه قانونی شوهر محسوب می شود و شوهر باید دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود بدهد ولی با ضرورت ثبت نام در سامانه ثنا و حق اعلام نشانی و اقامتگاه توسط زن در محلی متفاوت از شوهر در عمل حکم ماده مورد اشاره نادیده گرفته می شود.

 

ویژگی ها و شرایط طلاق به درخواست زوج (مرد)

در فرضی که فقط زوج به تنهایی خواهان طلاق باشد و همسر وی (زوجه) تمایلی به همراهی در پروسه طلاق نداشته باشد به این طلاق که صرفاً با درخواست یک طرف انجام می شود طلاق به درخواست زوج گفته می شود. فرد متقاضی می تواند با مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص طلاق و وکیل متخصص دعاوی خانواده و وکالت دادن به وکیل مراحل این نوع طلاق را شروع کند. طلاق به درخواست زوج چه از سوی خود خواهان طرح شود و چه توسط وکیل دادگستری مطرح شود شرایط و خصوصیات و ویژگی های دارد که به طور اختصار به آن اشاره می شود :

1- در طلاق به درخواست زوج باید تکلیف پرداخت کلیه ی حق و حقوق زوجه از جمله مهریه ، اجرت المثل ، نققه گذشته ، نفقه دوران عده، حضانت فرزندان، ملاقات فرزندان و جهیزیه روشن شود.

2- در طلاق به درخواست زوج در صورتی که این درخواست ناشی از عدم انجام تکالیف همسری از سوی زوجه نباشد مرد به تشخیص دادگاه باید از 1 تا 50 درصد اموال خود را که در طول زندگی مشترک بدست آورده است به زوجه بدهد

3- در صورتی که مرد توانایی انجام این تعهدات مالی را نداشته باشد می تواند تقاضای اعسار و تقسیط بدهد.

4- در طلاق به درخواست زوج هر چند که اصولاً مورد پذیرش دادگاه قرار می گیرد ولی ظرافت ها و حساسیت های را دارد که مراجعه به وکیل متخص خانواده و وکیل با تجربه را ضروری می نماید.

 

مراحل درخواست طلاق از طرف مرد

مراحل درخواست طلاق از طرف زوج به طور خلاصه و تیتروار عبارتند از :

1-  ثبت دادخواست طلاق به درخواست مرد یا همان طلاق رجعی در دفتر خدمات قضایی

2- پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت سازش ، حضور در آن شورا و اعلام موضع در قبال تلاش شورا جهت سازش

3- پس از ارجاع پرونده از شورا به دادگاه خانواده و تعیین وقت ، شرکت در جلسه رسیدگی طلاق به درخواست زوج

4- در صورت قبول دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت رای پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه و اجرای حکم طلاق در دفترخانه طلاق

5- در صورت اعتراض زوجه به رای طلاق در دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور پاسخ و ارسال لایحه به مراجع مذکور

6- در صورتی که زوج توانایی پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه را نداشته باشد می تواند رای طلاق را به دفتر خانه طلاق ارائه داده تا مهلت ارائه منقضی نشود و نسبت به اعسار و تقسیط مهریه و سایر حقوق مالی اقدام نماید.

7- پس از ثبت واقعه طلاق در دفترخانه ، سند طلاق در خصوص طلاق رجعی پس از پایان عده و در صورتی که رجوع رخ ندهد، صادر خواهد شد.

8- در صورت فوت هر یک از زوجین در دوران عده با عنایت به اینکه طلاق رجعی در حکم زوجیت است کلیه آثار زوجیت جاری بوده و زوجین از هم ارث می برند.

 

درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد

تفاوت خاصی بین درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد و قبل از نزدیکی و زناشویی با مرحله پس از عقد و ازدواج وجود ندارد جز اینکه با توجه به حکم قانونگذار به تعلق نیمی از مهریه در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی ، مرد می تواند با بیان این موضوع ضمن حکم طلاق، محکوم به نیمی از مهریه شود یا اگر تمایل به پرداخت آن  را دارد تنها نیمی از آن را بپردازد.

تفاوت دیگر اینکه اگر زن دوشیزه باشد و نزدیکی صورت نگرفته باشد دیگر طلاق رجعی نیست و زوج در دوران عده حق رجوع ندارد (بند یک ماده 1145 قانون مدنی).

 

مدارک لازم برای ثبت درخواست طلاق از طرف مرد

دلایل و مدارک مخصوصی برای تقاضای طلاق از طرف مرد نیاز نیست و همان دلایل معمول و متداول کفایت می کند.که عبارتند از :

1- تصویر مصدق شناسنامه متقاضی طلاق (زوج)

2- تصویر مصدق کارت ملی متقاضی

3- تصویر مصدق سند ازدواج

4- رونوشت سند ازدواج (در صورت نبود سند ازدواج)

5- مدارک راجع به پرداخت مهریه

6- مدارک راجع به پرداخت نفقه

7- دلایل نشوز و نافرمانی زن جهت رهایی از محکومیت به تنصیف اموال یا شرط نصف شدن اموال زوج در عقدنامه

 

ویدئو آموزشی - طلاق به درخواست مرد - طلاق رجعی

 

 

طلاق غیابی از طرف مرد به چه صورت است؟

بر خلاف باور معمول و عامیانه طلاق غیابی نوع خاصی از طلاق نیست و در آن فقط زوج یا زوجه به دلیل عدم اطلاع یا با نیات دیگری نشانی طرف مقابل را در طلاق اعلام نمی نماید .مانند اینکه می خواهند طرف مطلع نشده و نسبت به آن مقاومتی ننماید هر چند که این روش نوعی فریب قاضی و دستگاه قضایی محسوب می شود ولی ضمانت اجرا و راهی برای برخورد با آن در قانون پیش بینی نشده است.

باید توجه داشت که این روش طلاق همیشه توصیه نمی شود گاهی افراد بدون اطلاع از عواقب حکم غیابی به آن متوسل می شوند غافل از اینکه حکم غیابی هم قابل واخواهی است و هم اجرای آن منوط به معرفی ضامن است و البته اگر نیاز به درخواست اعسار هم باشد ذهنیت خوبی برای قاضی جهت پذیرش اعسار و تعیین میزان اقساط ایجاد نمی نماید.

 

حقوق مالی زن در طلاق به  درخواست مرد

حقوق مالی زن که باید ضمن رای طلاق به درخواست مرد مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شوند مستفاد از ماده 29 قانون حمایت خانواده عبارتند از :

1- مهریه

2- نفقه معوقه

3- نفقه دوران عده

4- تنصیف اموال زوج

5- جهیزیه

6- نفقه فرزندان

7- اجرت المثل ایام زوجیت

 

مهریه در طلاق از طرف مرد

بر خلاف طلاق به درخواست زن یا طلاق توافقی که مهریه می تواند مسکوت بماند و سخنی از آن به میان نیاید (مگر اینکه زن برای طلاق دلیل نداشته و بخواهد در ازاء طلاق خلع تمام یا قسمتی از آن را ببخشد) ، در طلاق به درخواست مرد قاضی حتماً باید تکلیف مهریه را مشخص کند ؛ یعنی حکم به پرداخت آن داده و طلاق را منوط به پرداخت آن نماید یا اینکه در صورت درخواست مرد یا ادعای ناتوانی وی از پرداخت یکجای مهریه  قرار اقساط آن را صادر کند.

مسئله دیگری که در رابطه با مهریه در طلاق به درخواست مرد باید مورد توجه قرار گیرد این است که در صورت دوشیزه بودن زن نصف مهریه به وی تعلق می گیرد.

 

شرایط تعلق نصف اموال زوج به زوجه

قریب به چهل سال است که در فرم های آماده سند ازدواج شرطی به صورت چاپی درج شده که به آن شرط تنصیف اموال گفته می شود و عبارت است از : تعلق تا نصف اموال زوج به زوجه در صورت درخواست طلاق.

چند نکته مهم و ضروری در خصوص تعلق شرط تنصیف اموال

1- فقط در صورتی که طرفین این شرط را امضاء کرده باشند مشمول آن خواهند بود.

2- برای تعلق این حق به زن حتماً باید مرد متقاضی طلاق باشد.

3- شرط دیگر تنصیف اموال به نفع زن ، عدم کوتاهی زن از وظایف همسری و ناشزه نبودن وی است.

4- توجه شود که چنین نیست که ضرورتاً نصف اموال متعلق به زن باشد و آنطور که از شرط بر می آید و با به کار بردن واژه ((تا نصف اموال)) این مقدار می تواند از یک درصد تا پنجاه درصد باشد.

5- باید توجه شود فقط اموالی در دایره این شرط قرار می گیرند که در طول زندگی مشترک بدست آمده باشند و اموال موروثی و اموال متعلق به زوج قبل از زندگی مشترک مشمول این شرط نیست.

6- طبیعتاً دایره شمول این شرط به طور عملی فقط اموال ثبت شده را در بر خواهد گرفت.

 

اعسار و درخواست طلاق از طرف مرد

با گرانی وحشتناک سکه از اوایل دهه نود شمسی به بعد و فاصله گرفتن آن از توانایی مردان و با حاکمیت نگاه غلط و توام با چشم و هم چشمی در خصوص میزان مهریه ، تقریباً می توان گفت که قریب به اتفاق مردان توانایی عملی پرداخت مهریه خود را ندارند.با این وجود  اگر مسئله طلاق ضرورت پیدا کند و مردی به این نتیجه برسد که امکان ادامه زندگی ندارد و باید از همسر خود جدا شود ، بزرگترین مانع بر سر راه او مسئله مهریه است.

در هر حال اگر مرد در عین اصرار به طلاق توانایی پرداخت مهریه همسر خود را نداشته باشد با توجه به اینکه طلاق به درخواست زوج فقط در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف مهریه قابل اجرا و انجام است ، یکی از روش های زیر باید به کار گرفته شود :

1- همزمان با دادخواست طلاق و ضمن آن درخواست اعسار و تقسیط مهریه را هم بنماید.رویه عملی با به رسمیت شناختن این واقعیت که وجود مهریه نباید مانع اعمال حق طلاق شود تقدیم توامان دادخواست اعسار و تقسیط همراه با طلاق را ممکن دانسته است.

2- زوج ابتدا با تقدیم دادخواست طلاق آن را به سرانجام برساند و پس از محکومیت به پرداخت مهریه برای اجرای صیغه طلاق، با تسلیم حکم طلاق به یک دفترخانه (ماده 34 قانون حمایت خانواده) جهت جلوگیری از انقضاء مدت اقدام به تقسیط مهریه بنماید.

3- زوج در دادگاه و در حضور قاضی با توجه به توانایی مالی خود با زوجه توافق نماید و ترتیب پرداخت مهریه را بدهد.مثل اینکه قسمتی را نقد و مابقی را در قالب چک به زوجه پرداخت نماید.

4- در صورت داشتن سند ابراء یا اقرارنامه مبنی بر وصول مهریه یا در صورتی که بعداً کسی مهریه را ضمانت نماید با عنایت به انتقال ذمه پس از ضمانت در امور مدنی ، زوج بری است.و نتیجه رسیدگی دادگاه صدور حکم بی قید و شرط طلاق و اجازه انجام آن بدون نیاز به پرداخت مهریه است.

 

 حضانت و ملاقات فرزند در طلاق از طرف مرد

از جمله مواردی که بعد از طلاق موضوعیت پیدا می کند و باید تکلیف آن روشن شود مسئله حضانت و ملاقات است. اصولاً حضانت یا همان حق نگهداری از فرزندان مشترک تا پایان 7 سالگی با مادر و پس از آن تا پایان صغر (برای دختر 9 سال تمام و برای پسر 15 سال تمام) با پدر است. با بلوغ فرزندان مشترک دیگر بحث حضانت موضوعیت ندارد و با سکوت قانونگذار به نظر می رسد که ایشان می تواند هر جا که بخواهند زندگی کنند.

در هر حال از جمله مواردی که ضمن حکم طلاق به درخواست مرد تکلیف آن مشخص می شود مسئله حضانت و ملاقات فرزندان مشترک است.با این توضیح که در فرض اعطا حق حضانت به حکم قانون یا به صلاحدید قاضی به یکی از والدین، دیگری حق ملاقات دارد.کیفیت و کمیت ملاقات کاملاً وابسته به تشخیص و صلاحدید قاضی است.

 

نکات مهم طلاق به درخواست مرد (زوج)

1-  مطابق قانون ایران که برگرفته از مقررات فقهی و شرعی است مرد هر وقت بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد هر چند که در ماده اشاره به شرایط مقرر در قانون شده و به ظاهر تشریفات و شروطی برای درخواست طلاق زن در نظر گرفته شده است اما واقعیت این است که درخواست طلاق مرد یا طلاق به درخواست مرد هیچ قید و شرطی ندارد و عبارت قبلی قانون قبل از اصلاح صورت گرفته در سال 81 صادقانه تر بود که می گفت "مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد" پس در حال حاضر هم در عمل چنین است که عنان طلاق بی قید و شرط در گرو درخواست مرد است.هرچند که در ادامه صرفاً در جهت توجیه اشاره ای گذرا و مبهمی هم به امکان طلاق به درخواست زن شده است.البته دیده شده است که معدود قضاتی طلاق به درخواست مرد را هم نیازمند وجود دللی موجه می دانند و حتی ممکن است دادخواست طلاق فاقد دلیل را مردود نمایند.

نکته - در هر حال مدیریت یک وکیل دادگستری با تجربه بر پرونده طلاق حصول نتیجه را تضمین نموده و مرد را از مراجعه به دادگستری و درگیری با تشریفات طلاق معاف می نماید.علاوه بر این الزاماتی مانند تنصیف اموال و پرداخت مهریه، به نفع مرد کنترل و مدیریت می شود.


2- طلاق به درخواست مرد ماهیتاً طلاق رجعی است یعنی بعد از جریان صیغه طلاق مرد تا سه ماه حق رجوع به طلاق و پشیمانی از آن را دارد.
3- طلاق رجعی در حکم نکاح است یعنی اگر در دوره عده بعد از طلاق رجعی هر یک زوجین فوت کند مقررات ارث برقرار است و در دوران عده مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد و ...
4- عده در طلاق رجعی و طلاق به درخواست مرد مانند دیگر صور طلاق سه طهر یا سه ماه است.

5- عده طلاق برای زن حامله تا وضع حمل است؛ یعنی در هر حال پس از وضع حمل صرفنظر از مدت سپری شده عده پایان یافته و زن حق ازدواج مجدد دارد.
6- راه های دیگری که اراده مرد در طلاق می تواند موثر باشد طلاق های خلع و مبارات است.

 

 

دادخواست طلاق به درخواست مرد

 

 وکیل برای طلاق به درخواست مرد – زوج

وجود وکیل برای طلاق به درخواست مرد علاوه بر اینکه زوج را از شرکت و درگیری در مراحل طلاق بی نیاز و معاف می نماید این خاصیت را نیز خواهد داشت که امنیت و حصول نتیجه نزدیک به منافع زوج تامین خواهد شد.مانند اینکه تکلیف مسئولیت مرد در نصف شدن اموال کنترل و مدیریت می شود .همچنین ترتیب پرداخت مهریه متناسب با توانایی مرد مورد درخواست قرار خواهد گرفت.

درهر حال علی رغم اینکه اصولاً دادگاه ها با اصل طلاق به درخواست مرد مخالفت خاصی نمی نمایند و غالباً این درخواست مورد پذیرش قرار می گیرد ولی تقدیم حساب نشده و بی پروای دادخواست طلاق از سوی مرد برای او مسئولیت های مالی سنگینی به همراه خواهد داشت که حضور و همراهی یک وکیل قطعاً در کنترل این مسئولیت های مالی موثر خواهد بود.

 

نمونه دادخواست طلاق به درخواست مرد

خواهان : علی ......       نام پدر : ناصر    شغل : مدیر    محل اقامت : تهران.شهرک غرب ...... .

خوانده :  سپیده .....     نام پدر : غلام     شغل: آزاد       محل اقامت : تهران.خیابان سعادت آباد .... .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

تعیین خواسته و بهای آن : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست مرد

دلایل و منضمات دادخواست :

1- سند ازدواج شماره .... مورخ 1386/02/24 دفتر رسمی ازدواج شماره ... تهران

2- شناسنامه شماره ... مورخ 1356/02/11

3- وکالت نامه به شماره ... مورخ 1396/09/19 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

شرح دادخواست طلاق به درخواست مرد 

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

به موجب سند ازدواج شماره .... مورخ 1386/02/24 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ..... حوزه تهران موکل و زوجه به عقد دائم یکدیگر درامده اند که حاصل این ازدواج یک فرزند پسر به نام کاوه 8 ساله می باشد لکن به سبب اختلافات حاصله ادامه زندگی مشترک میسر نمی باشد فلذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از محضر عالی مورد استدعاست.

 

رای دادگاه طلاق رجعی - طلاق به درخواست مرد

به تاریخ : 1400/10/20    پرونده کلاسه : .........             شماره دادنامه : ...........

مرجع رسیدگی : شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران

تصمیم نهایی شماره : ........

خواهان : آقای محمد ....... فرزند ک ناصر  با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

خوانده : خانم سپیده ..... فرزند : علی به نشانی : تهران.شهرک غرب ......... .

خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

متن رای دادگاه طلاق رجعی – طلاق به درخواست زوج

در خصوص دادخواست آقای .... فرزند ... با وکالت آقای مسعود محمدی  به طرفیت خانم ..... فرزند ..... به خواسته صدور حکم طلاق نظر به اینکه نصایح  و مساعی دادگاه در جهت انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج همچنان اصرار به امر طلاق دارد زوجه با وصف ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و لایحه ارسال نداشته دادگاه حسب آیه شریفه  و ان خفتم شقاق بینمها فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها قرار ارجاع امر زوجین به داوری صادره کرده زوجه داور واجد شرایط خود را با وصف واقعی معرفی نکرده.دادگاه راساً از واحد داوری مجتمع برای زوجه داور تعیین کرده نظریه داوران واصل شده ضمیمه پرونده شده که حکایت از اصرار زوج به امر طلاق دارد.دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم فی ما بین خواهان و خوانده به سبب کپی سند ازدواج مستنداً به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه می دهد تا با شرایطی که ذیلاً ذکر می شود نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید:

1- زوج باید مهریه مندرج در سند نکاحیه را همزمان با اجرای صیغه طلاق در دفترخانه نقداض پرداخت کند.

2- حضانت فرزند با زوج و زوجه حق ملاقات دارد.

3- اجرت المثل و نفقه ایام عده جمعاً به مبلغ 153/000/000 ریال حسب نظر کارشناس تعیین شده که موقع اجرا صیغه طلاق به زوجه پرداخت می گردد.

نوع طلاق رجعی رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.87 از 5 (15 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
اگر مرد (زوج) خود بخواهد درخواست طلاق بدهد به دفتر خدمات قضایی مراجعه می کند هم چنین می تواند به یک وکیل دادگستری وکالت داده و طی مراحل و تشریفات را به او بسپارد.
هزینه دادرسی مبلغ زیادی نیست (تقریباً 200 هزار تومن) ولی حق الوکاله بسته به کیفیت و نوع کار متفاوت است.
بله.می توان درخواست اعسار از مهریه را همزمان با دادخواست طلاق یا به طور جداگانه و بعد از آن داد.
ما خود یک دفتر وکالت هستیم و شما می توانید برای اعطای وکالت یا مشاوره حقوقی حضوراً مراجعه نمایید.
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.