تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 22 بهمن 1398
حکم دادگاه کیفری چک بلامحل

 حکم دادگاه کیفری چک بلامحل

یکی از راه هایی که دارنده چک می تواند از طریق آن به صادرکننده اعمال فشار نموده و پروسه وصول وجه چک خود را تسهیل نماید اقدام کیفری و شکایت کیفری چک بلامحل است.در شکایت کیفری چک صادرکننده از دادسرا تقاضای مجازات صادرکننده چک را می نماید و دادسرا نیز ضمن رسیدگی به شکایت دارند چک در صورت تشخیص اینکه شرایط چک کیفری وجود دارد برای صادرکننده مجازات تعیین نموده و بدین نحو صادرکننده باید بین مجازات و پرداخت مبلغ چک یکی را انتخاب کند.

امتیاز: Article Rating

نمونه رای دادگاه در خصوص چک بلامحل

رای دادگاه چک بلامحل

به تاریخ :  84/5/8              پرونده کلاسه : ...............                شماره دادنامه : ...............

شاکی : ............فرزند ...........  با وکالت .............. به نشانی ..................

متهم : .......... فرزند ........... به نشانی ..........................

اتهام:  صدور چک بلامحل

گردشکار : شاکی شکایتی به اتهام فوق به طرفیت متهم بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه :  

در خصوص اتهام آقای .......... فرزند محمد متولد 1335 دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ........... جمعا به مبلغ 50,000,000 ریال عهده بانک صادرات شعبه عارف از توجه به شکایت شاکی آقای ........ فرزند سیداکبر باوکالت .......... و گواهی عدم پرداخت وجه چک صادره از بانک محال علیه و عدم دفاع موثر متهم در برابر اتهام منتسبه و مجموع محتویات پرونده مجرمیت وی محرز تشخیص به استناد ماده 3 و بند ب ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382/6/2 متهم موصوف را به تحمل 12 ماه حبس تعزیرا محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف دو روز پس از ابلاغ واخواهی در این دادگاه دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی (جزایی) تهران


رای دادگاه در خصوص واخواهی چک بلا محل

به تاریخ : 84/7/23              پرونده کلاسه : ...............                شماره دادنامه : ...............

مرجع رسیدگی : شعبه 1124 دادگاه عمومی تهران

واخواه : ............فرزند ........... به نشانی ..................

واخوانده : .......... فرزند ........... با وکالت .............. به نشانی ..........................

واخواسته : واخواهی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص واخواهی آقای .......... نسبت به دادنامه شماره ............. صادره از این شعبه که به موجب آن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ............... به مبلغ پنجاه میلیون ریال غیابا به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده با توجه به اینکه واخواه اعتراض خاص که فسخ رای صادره را ایجاب نماید به عمل نیاورده فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض مشارالیه – دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید. رای دادگاه حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی (جزایی) تهران

 

 


مطالعه مطالب مرتبط:

1- مطالبه وجه چک و توقیف اموال، نمونه رای و دادخواست

2- رأی دادگاه کیفری، اتهام صدور چک بلامحل

3- اتهام صدور چک بلامحل، چک کیفری

4- مطالبه خسارت دیرکرد و تأخیر تأدیه در مورد چک، وکیل چک

5- راه های اعتراض به رأی(واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی)

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.