تاریخ انتشار: دوشنبه 19 آبان 1399
حکم و رای ضرب و جرح عمدی - فحاشی - افترا

 حکم و رای ضرب و جرح عمدی - فحاشی - افترا

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5799

 

 

نمونه رأی ضرب و جرح عمدی، فحاشی و افترا

 به تاریخ : 91/07/22                                  پرونده کلاسه : ................                                  دادنامه شماره : ..................

شکات :

1- آقای ........ به نشانی............    

2- خانم ......... با وکالت ........... به نشانی ...............

مشتکی عنه :

1- آقای ......... به نشانی ............

اتهام :

1- ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی ردیف اول

2- فحاشی و افترا نسبت به شاکی ردیف دوم و تخریب عمدی

دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای دادگاه ضرب و جرح عمدی، فحاشی و افترا  :

در خصوص اتهام آقای ............ مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ......... و فحاشی و افتراء نسبت به خانم .......... و تهدید با چاقو نسبت به هردو شاکی مذکور با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ی 55 تهران، اظهارات شهود، گواهی صادره از پزشکی قانونی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده توجه اتهام به وی محرز است. لذا دادگاه مستندا به مواد 295،297،302،304،367،44،485،495،496،608 و 697 (تبصره ی آن)، 617 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مشارالیه را به پرداخت جمعا هشتاد و پنج صدم(0.85) درصد دیه کامل بابت تورم خفیف چانه، کبودی سمت راست گردن و خراشیدگی حارصه مچ دست چپ در حق آقای ......، به جهت توهین به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی، به لحاظ افتراء به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی و به دلیل تهدید با چاقو به تحمل شش ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری ممحکوم می نماید.

لیکن به لحاظ مسن بودن متهم و نامتناسب بودن حبس و شلاق، این مجازات ها را (حبس و شلاق را) به پرداخت مبلغ جمعا دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و تخفیف می نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر ایراد جرح عمدی نسبت به خانم اقبالی و تخریب لوازم وی به لحاظ اینکه ادله ی اثباتی کافی برای احراز وقوع این جرایم در پرونده ملاحظه نمی شود و وسایل تخریب شده نیز متعلق به خود شاکی نبوده است با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران

 

 

مطالب مرتبط با ضرب و جرح، فحاشی و افترا :

1- شکایت افترا، تهمت و مزاحمت

2- رای دادگاه ایراد ضرب و جرح عمدی

3- قصاص نفس، قصاص عضو و شرایط قصاص

4- پرداخت دیه و ارش و ضمانت اجرا و راههای الزام

5- قتل، ضرب و جرح (جنایات وارده بر نفس، عضو و منفعت اعضا)

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.