X
ثبت علامت تجاری، ثبت اسم تجارتی، ثبت اختراع

 ثبت علامت تجاری، ثبت اسم تجارتی، ثبت اختراع

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در ماده 30 (اصل پنجم) علامت تجاری را اینگونه تعریف کرده است.الف- علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالا‌ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.

 

 

  |  
بازدید: 3016
  |  
امتیاز: Article Rating

نکات مهم ثبت علامت تجاری و ثبت اختراع

علامت تجاری:

نشانی است که به وسیله آن کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط شخص حقیقی یا بنگاه اقتصادی را از سایر اشخاص و بنگاه ها متمایز می کند.

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در ماده 30 (اصل پنجم) علامت تجاری را اینگونه تعریف کرده است:

علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

الف- علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالا‌ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.

ج- نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

نکته : حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

نکته : با استفاده از ثبت علامت تجاری، مشتریان و حتی شرکت ها، قادر خواهند بود که محصولات بنگاه های اقتصادی مختلف و خودشان را از یکدیگر متمایز نمایند. ثبت علامت، شرکت ها را توانمند می سازد تا به این طریق وجهه و اعتبار خاص خودشان را کسب کنند و همگان با آن نام، آنها را می شناسند. شرکتها برای اعطای نمایندگی گریزی از داشتن علامت تجاری ندارند. همچنین شرکتها از طریق ثبت علامت تجاری می توانند برای دریافت وام، سرمایه گذاری و اعطای آن در قالب حق امتیاز به اشخاص ثالث و غیره اقدام کنند. ثبت علائم تجاری برای شرکتها یا اشخاص، به آنها حق استفاده انحصاری از آن علامت را می دهد.

نکته : ثبت اختراع در حال حاضر از طریق سامانه اداره کل ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به نشانی www.ssaa.ir انجام می پذیرد. متقاضی به سامانه مراجعه و پس از ثبت نام، اظهارنامه مربوط را تکمیل می کند و برای بررسی به اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی ارسال می نماید و پس از انجام مراحل بررسی و در صورت احراز شرایط لازم تقاضای مطرح شده ثبت و گواهینامه ثبت اختراع به نام متقاضی صادر می شود.

 

ثبت اختراع:

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فن آوری، صنعت و مانند آن ها حل می نماید.

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

 

 

گواهینامه اختراع:

گواهینامه اختراع، سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.

اختراعات غیرقابل ثبت:

موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است:

الف ـ  كشفيات، نظريه هاي علمي، روشهاي رياضي و آثار هنري.

ب ـ  طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجاري و ساير فعاليتهاي ذهني و اجتماعي.

ج ـ  روشهاي تشخيص و معالجه بيماريهاي انسان يا حيوان.

 - اين بند شامل فرآورده هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهاي مزبور نمي شود.

د ـ  منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك توليد آنها.

هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيش بيني شده باشد. فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطه اي از جهان ازطريق انتشار كتبي يا شفاهي يا ازطريق استفاده عملي و يا هرطريق ديگر، قبل از تقاضا و يا درموارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشد. درصورتي كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و ـ اختراعاتي كه بهره برداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد.

چگونگي ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده 

الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.

ب ـ اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند، حقوق ناشي از اختراع مشتركاً به آنان تعلق مي گيرد.

ج ـ هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگري اختراع واحدي كرده باشند، شخصي كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسليم كرده و يا درصورت ادعاي حق تقدم هركدام بتوانند اثبات كنند كه در تاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسليم كرده اند، مشروط بر اين كه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.

د ـ حقوق ناشي از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل مي شود.

هـ ـ درصورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

و ـ نام مخترع در گواهينامه اختراع قيد مي شود مگر اين كه كتباً از اداره مالكيت صنعتي درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اين كه نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد، فاقد اثر قانوني است.

 

مدارک لازم جهت ثبت اختراع به نام شخص حقیقی:

1- اظهارنامه ثبت اختراع.

2- شرح و توصیف اختراع، به منظور بیان جزئیات و ذکر اجراء و قسمتهای مختلف مورد ادعای مخترع قرار گیرد چگونگی عملکرد و کارکرد اختراع به صورت مشروح است.

3- ادعا و خلاصه اختراع: منظور بیان قابلیت ها و ویژگی هایی است که منحصراً اساس ادعای مقتضی ثبت اختراع را تشکیل می دهند.

4- نفشه اختراع: در صورتی که مورد ادعا وسیله یا قطعه ای باشد، ارایه نقشه فنی و گویا الزامی است و در صورتی که مورد ادعا ترکیب باشد، ارائه فرمالاسیون الزامی می باشد.

5- فتوکپی شناسنامه مخترع (یا مخترمین)

6- وکالتنامه دادگستری در صورتی که تقاضا به وسیله وکیل دادگستری به عمل آید.

 

مدارک لازم جهت ثبت اختراع به نام شخص حقوقی:

علاوه بر مدارک بالا (موارد 1 تا 4) فتوکپی شناسنامه داندگان حق امضا مجاز در شرکت یا مؤسسه طبق آخرین روزنامه رسمی؛ فتوکپی روزنامه رسمی شرکت یا مؤسسه با آخرین تغییرات درخصوص اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضا مجاز شرکت؛ ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت با امضا دارندگان حق امضا و مهر شرکت در صورت معرفی نماینده وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که تقاضا به وسیله وکیل دادگستری به عمل آید.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.1 از 5 (21 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.