تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 06 اسفند 1398
بردن جهیزیه از منزل شوهر، استرداد جهیزیه

 بردن جهیزیه از منزل شوهر، استرداد جهیزیه

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1872

استرداد جهیزیه نمونه دادخواست و رای دادگاه

مدارک مورد نیاز برای تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه

1-اسناد و مدارک دال بر وجود رابطه زوجیت یا انقطاع آن( سند نکاح یا سند طلاق)
2-اسناد و مدارک دال بر تحویل و یا آورده شدن اموال و جهیزیه به زندگی مشترک مانند:( لیست جهیزیه- تامین دلیل- شهادت شهود- سیاهه جهیزیه)
3- اسناد ومدارک دال برتعدی و تفریط جهیزیه از جمله:(معاینه محل و شهادت شهود).

 

دعوی استرداد جهیزیه علاوه بر شرایط عمومی دعوی از جمله:
1- منجز بودن  و معلق و مشروط نبودن حق
2- ذینفع بودن خواهان
3-  احراز سمت خواهان از جهت اصالت یا نمایندگی
4- اهلیت خواهان

 

باید دارای شرایط اختصاصی زیر نیز باشد:
1- مالکیت خواهان بر اموال مورد ادعا مانند فاکتورهای خرید
2- تسلیم مال موضوع دعوا: برای این موضوع همان لیست جهیزیه (سیاهه) کافی است.اگر لیست جهیزیه نباشد میتوان به شهادت شهود استناد کرد و یا با تامین دلیل از شورای حل اختلاف  اموال موجود در خانه را تامین و لیست نمود تا بر اساس آن دادخواست تقدیم گردد.باید مطابق اسناد و مدارک موجود، تحویل و تسلیم اموال بر زوج یا آورده شدن این اموال در زندگی مشترک ثابت شود.
3- وجود یا بقا عین جهیزیه: زوجه باید بقای عین جهیزیه را ثابت کند.
4- ثابت کند جهیزیه در تصرف خوانده می باشد و اگر خوانده اعلام کند که جهیزیه تلف شده است و مقصر خوانده باشد حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت جهیزیه در زمان تلف داده می شود.

 

دادگاه صالح برای تقدیم دادخواست:
دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه را دارد و در خصوص صلاحیت محلی، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل سکونت خود اقامه دعوا کند.

نحوه ی طرح دعوای استرداد جهیزیه:
دعوای استرداد جهیزیه دعوای مالی محسوب می شود و از آنجا که عین اموال، خواسته خواهان قرار می گیرد به هر میزان که بخواهد تقویم می کند.اگر کمتر از بیست میلیون تومان تقویم کند درصلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد بر بیست میلیون تومان درصلاحیت دادگاه می باشد.

 

دادخواست استرداد جهیزیه

خواهان: خانم شقایق فرزند ..... به کدملی ........ به نشانی: تهران
خوانده: آقای رضا  فرزند ... به کدملی... به نشانی...
وکیل: مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری
خواسته:

1- الزام خوانده به استرداد جهیزیه مقوم به ...  

2- صدور قرار تامین خواسته

 3-پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی
دلایل و منضمات:
1- تصویر مصدق عقدنامه شماره ...
2- لیست جهیزیه
3- شهادت شهود
4- وکالتنامه

شرح خواسته: 
       ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
       با اهدای سلام

  اینجانب به وکالت از موکل سرکار خانم شقایق  مطالب ذیل را درجهت تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند:
 موکل،خانم شقایق  در مورخ8/12/1393  بموجب سند ازدواج شماره 346 تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره 11792 با آقای رضا ازدواج نموده است.زوجین به دلیل اختلافات پیش آمده جدا از یکدیگر زندگی می کنند ولی جهیزیه و اثاثیه شخصی موکل طبق عرف به منزل مشترک منتقل شده است و اینک نیز در محل سکوت زوج قرار دارد و نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به موکل می باشد لذا مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزام و محکومیت زوج به استرداد جهیزیه مطابق لیست پیوست با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست.

 

رای دادگاه استرداد جهیزیه

در خصوص دادخواست خانم م.ن فرزند م.ب به طرفیت آقای ر.ع به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست پیوستی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و ضمایم و ملاحظه سند نکاحیه شماره ترتیب 14323 دفتر ازدواج شماره... حوزه شهرری، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین، رابطه زوجیت مابین طرفین محرز و مسلم است و ملاحظه صورت جهیزیه پیوستی و با توجه به سایر قرائن و شواهد موجود درپرونده و اثبات ید خوانده به عنوان عاریه بر اموال جهیزیه محرز است و با درخواست خواهان،خوانده باید انرا مسترد نماید،خوانده دلیلی بر استرداد یا بخشش یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا با استصحاب و منع سابق (اشتغال ذمه خوانده)و عدم استرداد جهیزیه محرز است از انجا که جهیزیه برده شده به منزل خوانده به عنوان عاریه بوده و خوانده صرفا تاخیر در تصرف داشته و با عدول از اجازه تصرف و درخواست صاحب آن،مستعیر باید آنرا مسترد نماید.خواسته خواهان ثابت تشخیص و با استناد به مواد 635 و637 و 640 و 641 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به شرح صورت جهیزیه به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز ظس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان به خواسته استرداد جهیزیه طبق لیست سیاهه مقوم به سه میلیون وصد هزار تومان با توجه به اینکه سیاهه به امضاءزوج رسیده است ودلالت بروجود جهیزیه به صورت امانی در ید زوج دارد وبا توجه به اینکه خوانده علی رغم استحضار از وقت رسیدگی در جلسه حاضر نشده ودفاعی ننموده لذا شورا دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی وحکم به محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه طبق لیست سیاهه در حق خواهان صادر می نماید.
ضمن آنکه در مورد قسمتی از خواسته خواهان مبنی بر مطالبه طلاجات به علت اینکه طلا جزءجهیزیه نمی باشد، حکم به رد دعوی خواهان صادر می گردد. رأی در مورد خوانده غیابی ودرمورد خواهان از جهت رد دعوی حضوری محسوب می شود.

 

  • جهت مشاوره و اخذ راهنمایی از وکیل دعاوی خانواده و ارتباط با ما کلیک کنید. 

مطالعه مطالب مرتبط :

1- مطالبه مهریه، حکم دادگاه خانواده

2-نمونه رای مطالبه نفقه فرزند

3-استرداد جهیزیه وکیل دادگاه خانواده

4-  نمونه دادخواست و نکات مهم الزام به تمکین (2)

5- صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی خانواده

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.